Miserere_nobis

Az oltásigazolvány nem járhat kiváltsággal

Figyelem!!! Az Európai Tanács határozata szerint az oltásigazolvánnyal rendelkezőknek nem járhat elsőbbségi jog vagy bármilyen kiváltság. Az Orbán kormány aktuális álláspontja szerint a lakosság dönt…

Moderna COVID-19 oltást nem szabad beadni várandós anyukáknak: WHO

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) adatok hiányában leállítja a Moderna koronavírus oltás beadását várandós kismamáknak. Bár a várandósság miatt a kismamák veszélyeztetettebbek a súlyos lefolyású …

Injekcióstű mint útlevél: országok, melyek kivételeznek a beoltottakkal

Noha még teljesen tisztázatlan, hogy az újfajta corona oltások valóban védelmet nyújthatnak-e a vírus továbbterjedése ellen, a viták az esetleges beoltottaknak nyújtott privilégiumokról - ami alatt …

Vízkereszt: az Igazság ünnepe

Január 1. KISKARÁCSONY (Karácsony nyolcada) Stációs templom: Sancta Maria trans Tiberim A mai szentmisén három ünnep egyesül. 1. Megüljük az Úr körülmetéltetésének évfordulóját. Erről szól az evan…More
Január 1.
KISKARÁCSONY (Karácsony nyolcada)
Stációs templom: Sancta Maria trans Tiberim
A mai szentmisén három ünnep egyesül.
1. Megüljük az Úr körülmetéltetésének évfordulóját. Erről szól az evangélium.
2. De a mai ünnep egyúttal karácsony nyolcada is, azért a kórus énekei jórészt a karácsonyi miséből valók. Innen van a magyar neve is: Kiskarácsony.
3. Végül ünnepli a mai szentmise Megváltónk anyját is, mert a közös imádságok mind róla szólnak.
Erre a napra esik a Julianus naptár behozatala óta – Kr. e. 46. – a polgári esztendő első napja. De erről a mai liturgia semmi említést sem tesz. Régen, mivel a pogány rómaiak kicsapongó mulatságokkal és erkölcstelenségekkel ülték meg ezt a napot, ezeknek ellensúlyozására az Egyház sok helyen böjtöt rendelt el és külön miseszöveget a bálvány-istentisztelet ellen (Missa de prohibéndo ab idolis) De a IX. századtól kezdve mint karácsony oktáváját és a XIII. századtól pedig, mint az Úr körülmetélésének emlékét ünnepelte az Egyház. Oratio: Isten…More
Miserere_nobis
243
ÉV VÉGI HÁLAADÁS Hálát adok Neked, Istenem! Mindenért, amit adtál. Mindenért, amit elvettél. Mindenért, amit segítségeddel megtehettem. Mindenért, amit megakadályoztál. Minden örömért, amivel bold…More
ÉV VÉGI HÁLAADÁS
Hálát adok Neked, Istenem!
Mindenért, amit adtál.
Mindenért, amit elvettél.
Mindenért, amit segítségeddel megtehettem.
Mindenért, amit megakadályoztál.
Minden örömért, amivel boldoggá tettél.
Minden szenvedésért, amivel formáltál. Minden békés óráért, amivel széppé tetted életemet. Minden problémáért, amitől megszabadítottál. Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak. Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál. Minden erényért, amit nekem ajándékoztál. Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem. Minden szép emberi kapcsolatért, amivel gazdagítottál. Minden emberért, akit tőlem elszakítottál. A halálom időpontjáért és módjáért, amit nekem választottál. A helyért, amelyet nekem országodban készítettél. Hálát adok Neked, Istenem! Istenem, olyan sok drága ajándékod van számomra, amit sokszor észre sem veszek, engedd, hogy ma köszönetet mondhassak mindenért. Köszönöm Uram, hogy kegyelmeddel nap, mint nap lehajolsz Hozzám, hogy van még …
More
Miserere_nobis
36

Venite adoremus! 🙏🏻🙏🏻🙏🏻

Szentbeszéd Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen. Krisztusban szeretett testvéreim, „Ma a mennyek királya méltónak találta, hogy egy Szűztől megszülessen nekünk, hogy visszahívj…
Miserere_nobis
170
„Csendben és nyugalomban az odaadó lélek tovább növekedik az erényben, és megérti a Szentírás rejtett igazságait” – írja Kempis Tamás. „Óvakodj a sok beszédtől” – tanácsolja gázai Szent Dorotheus, „…More
„Csendben és nyugalomban az odaadó lélek tovább növekedik az erényben, és megérti a Szentírás rejtett igazságait” – írja Kempis Tamás. „Óvakodj a sok beszédtől” – tanácsolja gázai Szent Dorotheus, „mert messzire repít az Istenben való boldog összeszedettségtől.” Szent Maximilian Kolbe kijelenti, hogy „A csendre szükség van, sőt feltétlenül szükséges is. Ha hiányzik a csend, akkor hiányzik a kegyelem. Rengeteg példát lehetne felsorolni…
Az évszázadok során a szerzetesrendek többsége a gyakorlatban is alkalmazta ezt a tanácsot, és kevés olyan volt, akik regulájukban különféle mértékben ne tették volna kötelezővé vagy legalábbis tanácsossá a silentium megtartását. Talán a kartauziak a leghíresebbek és legszigorúbbak mind közül. Fegyelmezett csöndjük annyira jól ismert, hogy a róluk szóló csodálatos dokumentumfilm címe is ez: „A Nagy Csend”.
A teljes cikk itt olvasható:

metropolita.hu/…d-gyakorlata-laikusok-szamara/More
Miserere_nobis
49
Lourdes-i kilenced a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére - holnaptól 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 fogadalmitemplom.hu/…kiadvanyok/kilenced_teljes.pdfMore
Lourdes-i kilenced a Szeplőtelen Fogantatás ünnepére - holnaptól 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
fogadalmitemplom.hu/…kiadvanyok/kilenced_teljes.pdf
Miserere_nobis
201
Ima a betegekért Urunk és parancsolónk, könyörgünk Hozzád. Te alkottad testünket, Te teremtetted lelkünket, Te tettél emberré bennünket, Te gondoskodol az egész emberiségről, kormányzod és fenntartod…More
Ima a betegekért
Urunk és parancsolónk, könyörgünk Hozzád. Te alkottad testünket, Te teremtetted lelkünket, Te tettél emberré bennünket, Te gondoskodol az egész emberiségről, kormányzod és fenntartod a világot s emberszeretetből mindig irgalmas vagy.
Kérünk, könyörülj a szegény betegeken, jöjj segítségükre, parancsolj a betegségeknek és emeld fel az elesetteket. Dicsőítsd meg szent nevedet egyszülött Fiad, Jézus Krisztus által, Kit veled és a Szentlélekkel dicsőítünk és áldunk most és mindörökké. Amen.
Irgalmasság atyja, nyújtsd ki segítő kezedet és add nekünk a kegyelmet, hogy minden beteg meggyógyuljon, add, hogy egészségre mindnyájan méltók legyenek, szabadítsd meg őket bajaiktól.
Egyszülött Fiad nevében gyógyuljanak meg, Szent neved ajándékozza meg őket egészséggel és jó közérzettel, mert vele és általa Tied a Szentlélekkel együtt minden dicsőség most és örökké.
Jóságos Istenem, nem vagyunk méltók arra, hogy színed előtt megjelenjünk és nem érdemeljük meg azt, hogy meghallgass …More
Miserere_nobis
71
Rejtett gyémánt - Lukács Elvira "Ha lsten egyes lelkekkel egész különösen foglalkozik, s kinyilatkoztatja bennük szeretetét és dicsőségét, bizonnyal nemcsak az ő érdekükben történik ez, hanem …More
Rejtett gyémánt - Lukács Elvira
"Ha lsten egyes lelkekkel egész különösen foglalkozik, s kinyilatkoztatja bennük szeretetét és dicsőségét, bizonnyal nemcsak az ő érdekükben történik ez, hanem másoknak is akar vele használni. A szent élet közjava a világnak, az emberiségnek.
Miért is érdemesnek tartottam, hogy Lukács Elvíra életét írásban is megrögzítsem és némileg megóvjam a mindent enyészettel fenyegető feledéstől.
Akik ismerték őt, kegyelettel gondolnak majd reá, újra, meg újra felidézik e könyvecske olvasása által azt a példát, amelyet mindnyájunknak, főkép a tökéletességre törekvő lelkeknek hagyott szent életével. De, - úgy vélem - akik sohasem ismerték is őt, s csak most értesülnek, hogy valaha ez a kis angyal itt a földön járt, erényeinek hátramaradt illatától elbájolva, majd inkább értékelik az örök javakat és inkább megszeretik a jó Istent, aki ily remek dolgokat cselekszik a lelkek virágos kertjében."
Folytatás:
ppek.hu/…_Rejtett_gyemant_facsimile.pdfMore
Miserere_nobis
154

A legszentebb családfa utolsó virága - Boldog Erzsébet szűz

Erzsébet atyja az utolsó Árpád-házi király, III. András (1290-- 1301), anyja a lengyel Kujáviai Fenenna hercegnő volt. Nagynénjei között találjuk Szent Erzsébetet, Szent Margitot, Boldog Kingát, …
Miserere_nobis
Miserere_nobis
58
Szeresd felebarátodat... "Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid igazságtalanságáról: szeresd felebarátodat, mint te magadat – én vagyok az Úr!" Leviták könyve, 19. fejezet "151Én vagyok…More
Szeresd felebarátodat...
"Ne állj bosszút, s ne emlékezzél meg polgártársaid igazságtalanságáról: szeresd felebarátodat, mint te magadat – én vagyok az Úr!"
Leviták könyve, 19. fejezet
"151Én vagyok az igazi szőlőtő, Atyám pedig a szőlőműves. 2Minden szőlővesszőt, amely nem hoz rajtam gyümölcsöt, lemetsz, és mindentermőt megtisztít, hogy többet teremjen. 3Ti már tiszták vagytok az ige által, amelyet mondtam nektek. 4Maradjatok bennem, és én tibennetek. Miként a szőlővessző nem tud gyümölcsöt hozni önmagától, ha nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok bennem. 5Én vagyok a szőlőtő, ti pedig a szőlővesszők. Aki bennem marad, és én őbenne, az bő termést hoz, mert nálam nélkül semmit sem tehettek. 6Ha valaki nem marad bennem, azt kivetik, mint a szőlővesszőt, és elszárad; összeszedik, tűzre vetik és elég. 7Ha bennem maradtok, és az én igéim tibennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megkapjátok. 8Azáltal dicsőül meg Atyám, hogy sok gyümölcsöt hoztok, és tanítvá…More
Miserere_nobis
1272
Az engedelmesség „Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.” (Mk 13,11) Az engedelmesség a szentatyák tanítása szerint az összes vallási gyakorlatok zsinórmértéke; épp azért első …More
Az engedelmesség
„Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem a Szentlélek.” (Mk 13,11)
Az engedelmesség a szentatyák tanítása szerint az összes vallási gyakorlatok zsinórmértéke; épp azért első helyen áll a lelki életre vonatkozó összes tanítások közt. Legyünk figyelemmel a következő pontokra.
1. Aki az Úr felkent szolgájának engedelmeskedik, nem embernek, hanem Istennek engedelmeskedik, aki mondotta: Aki titeket hallgat, engem hallgat.
Szalézi Szt. Ferenc írja: „Mikor B. Teréz anya látta, mily szigorú önmegtagadásokat gyakorol kordulai Katalin, bár gyóntató atyja ellenezte, ő is úgy akart tenni. De legyőzte magát, és engedelmeskedett. S ekkor az Úr így szólt hozzá: «Leányom, biztos úton haladsz; te az önmegtagadást szereted, én pedig többre becsülöm az engedelmességet.» Ennek következtében annyira szerette ezt az erényt, hogy nemcsak elöljáróinak engedelmeskedett, hanem külön fogadalommal arra is kötelezte magát, hogy lelki vezetőjének tanácsát mindenben készségesen követi; nagy …More
charisma
Nagyszerű írás - további olvasnivaló pedig a forrásból itt található: ppek.hu/…as_jambor_lelkek_szamara_1.pdfMore
Nagyszerű írás - további olvasnivaló pedig a forrásból itt található:
ppek.hu/…as_jambor_lelkek_szamara_1.pdf
Miserere_nobis
6315

Az USA leendő elnöke

Miserere_nobis
nypost.com/…yroll-zero-on-research-report/ Újabb botrány Bidennel kapcsolatbanMore
nypost.com/…yroll-zero-on-research-report/
Újabb botrány Bidennel kapcsolatban
Atosz80
View 4 more comments
Miserere_nobis
3357
+ Fulton J. Sheen érsek az antikrisztusról. Ahogy mondani szokás, az Ördög leghatásosabb trükkje, hogy elhitette a világgal, ő valójában nem is létezik. Ehhez hasonlóan az lesz az Antikrisztus …More
+ Fulton J. Sheen érsek az antikrisztusról.
Ahogy mondani szokás, az Ördög leghatásosabb trükkje, hogy elhitette a világgal, ő valójában nem is létezik. Ehhez hasonlóan az lesz az Antikrisztus legnagyobb szemfényvesztése, hogy abba a meggyőződésbe ringatja az embereket, hogy ő a világnak nem az elpusztítója, hanem a megmentője - mondta 1947-es nagyhatású rádiós szentbeszédében Isten tiszteletreméltó szolgája, Fulton J. Sheen érsek, mely beszéd felvételét a múlt héten [2016 októberében - a ford.] ásták elő a digitális archívumból és tették közzé a YouTube-on...
prochristo.blogspot.com/…us-tizenket-egyhazrombolo.html
Miserere_nobis
@francesco69 Ha Isten is úgy akarja, lesz ebben (is) változás. Ha szabad kérnem, imádkozzon érte. Köszönöm és Isten áldja!
francesco69
Sajnos. Nem is hiszem, hogy lesz több mert a magyar klérus nem is nagyon szorgalmazza, mert ellentétben áll az érdekeikkel és Ferenccel szemben …More
Sajnos. Nem is hiszem, hogy lesz több mert a magyar klérus nem is nagyon szorgalmazza, mert ellentétben áll az érdekeikkel és Ferenccel szemben semmit nem mernek tenni, gyáva püspökök gyülekezete.
View one more comment
Miserere_nobis
2267
Rózsafüzér Magyarországért. Kedves Testvérek Krisztusban, a képen a budai várban található Kapisztrán Szent János tér látható. Imádkozzuk a rózsafüzért édes magyar hazánkért és a határontúli testvére…More
Rózsafüzér Magyarországért.
Kedves Testvérek Krisztusban,
a képen a budai várban található Kapisztrán Szent János tér látható.
Imádkozzuk a rózsafüzért édes magyar hazánkért és a határontúli testvéreinkért is, hogy a Magyarok Nagyasszonya és Kapisztrán Szent János közbenjárjon érettünk az Úristen színe előtt és a Szűzanya megoltalmazza az Ő örökségét minden veszedelemtől 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Bazsó-Dombi Attila
🙏🏻
Bazsó-Dombi Attila
Amen!
Miserere_nobis
44
Rózsafüzér Ausztriáért. Kedves Testvérek Krisztusban, ha valaki lélekben csatlakozni szeretne a rózsafüzérhez Ausztriáért, az 2020.11.03-án 18:00 órától megteheti.More
Rózsafüzér Ausztriáért.
Kedves Testvérek Krisztusban,
ha valaki lélekben csatlakozni szeretne a rózsafüzérhez Ausztriáért, az 2020.11.03-án 18:00 órától megteheti.
Miserere_nobis
61
A nők "papsága" Sok asszony- és leányszív eszményi odaadása nem elégül ki teljesen a család vagy hivatás szűk keretében. Mennyi áldozatosság és nemeslelkűség keres éppen a női világban néha …More
A nők "papsága"
Sok asszony- és leányszív eszményi odaadása nem elégül ki teljesen a család vagy hivatás szűk keretében. Mennyi áldozatosság és nemeslelkűség keres éppen a női világban néha öntudatlanul is kielégülést, munkakört!
Sok asszony és leány - gyakran épp a legjobbak - tekint titkos, szent irigységgel azokra, akiknek Isten kegyelme és kiválasztása révén oly feladat jutott, amelynél nagyobbat saját szívük a legmerészebb vágyakozás óráiban sem tudott volna kigondolni. Szinte irigyelni szeretnék azokat, akik mint papok, Isten szavát, Isten szent lelkét, Isten kegyelmét oszthatják.
Nem maga az isteni Mester panaszkodott-e, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés? Nem kell-e minden szívben feltámadnia a vágynak, hogy az Úr szőlőjében dolgozhassék e földön, mely át van itatva az Ő szentséges, értékes vérével? De Isten maga adta meg a választ oly sok asszonyi szív csendes kérésére és vágyára, egy nagy léleknek a "kis" Szent Terézkének, akinek hasonló vágya volt. Lelki megvilágosí…More
Miserere_nobis
4312
Genovai Szent Katalin, a tisztítótűz teológusa. A vallási tudatlanság ma hatalmas méreteket ölt, de sehol sem olyan elrettentően nagy, mint az eszkatológia (a "végső dolgok") területén: halál, …More
Genovai Szent Katalin, a tisztítótűz teológusa.
A vallási tudatlanság ma hatalmas méreteket ölt, de sehol sem olyan elrettentően nagy, mint az eszkatológia (a "végső dolgok") területén: halál, ítélet, tisztítótűz, mennyország és pokol.
Nem tanácsos-e tehát, ha egy olyan szenthez fordulunk, aki egy különleges karizmának köszönhetően Isten kegyelméből már ezen a földön saját testén megtapasztalta a megtisztulási folyamatot, ahogyan az a tisztítótűzben végbemegy és aki ezért a purgatóriumról szóló tanításait saját értekezésében leírhatta?
Ezért adta neki az utókor a "Tisztítótűz teológusnője" címet és az olyan nagy szentek, mint Szalézi Szent Ferenc is ihletet kaptak tőle és kötelező olvasmányként ajánlották a "Traktátum a tisztítótűzről" című művét.
Szalézi Szent Ferenc tisztítótűzről szóló tanításának legfontosabb tételei a következők:
" A tisztítótűz gondolata sokkal inkább vigasszal, mintsem félelemmel töltsön el minket... bár a purgatórium gyötrelmei valóban oly nagyok, hogy a …More
Bazsó-Dombi Attila
🙏🏻
Tina 13
🙏🙏🙏
View 2 more comments