Jazyk
5

Timkovic 42 Biskupsky omofor = strateny veriaci 2019

08:42
Omofor je najstarší odev človeka. Hospoď Boh, ako hovorí Biblia, vlastnoručne obliekol Adama a Evu po ich páde do hriechu koženým odevom. Odev – plášť zo surovej zvieracej kože nosený na pleciach sa … Viac

Farar Timkovic v pastoracii 96 Symbolika ikony Isusa Christa 2019

10:22
Film vysvetľuje symboliku ikonografického znázornenia Isusa Christa (Ježiša Krista). Túto symboliku ovládajú máloktorí umelci (ktorí píšu ikony) a tak isto máloktorí kňazi a biskupi (ktorí dávajú … Viac
Zedad
Pane Ježíši Kriste, smiluj se nad námi.

Farar Timkovic v pastoracii 95 Tazky a velmi tazky hriech 2019

10:17
Ťažké hriechy sú rozličnej závažnosti. Obzvlášť Hospodu Bohu odporné sú úkladné ťažké hriechy, teda ťažké hriechy spáchané nie zo slabosti, ale len s plnou podporou rozumu (spáchané z rozkošu - teda,… Viac
Zedad
Od hříchu chraň nás Bože
2 9

Timkovic 41 Christos razdajetsja sa zdravi 40 dni 2019

05:31
Najväčší sviatok v roku je Pascha – Veľká noc. Po ňom sa plných štyridsať dní navzájom zdravíme pozdravom Christos voskrese (Christos vzkriesol). Druhý najväčší sviatok v roku je Bohojavlenije (… Viac

Timkovic 40 Bundzuk - vela prezradzajuca bojova palica v rukach biskupa 2019

12:41
Palica je najstaršia zbraň človeka. Sídelný biskup dostáva pri svojej intronizácii palicu-žezlo s dvoma hadmi ako symbolickú zbraň, aby chránil Cirkev Christovu – duchovné stádo svojich oviec-… Viac
Zedad
1 14

Myrovanie Regetovka ‒ Реґетівка okr. Bardejov, Slovakia, 11. november 2001

06:41
U rusínskych gréckokatolíkov sa myruje na všetky veľké sviatky a aj na sviatok chrámu-cerkvi. Archívny záznam z Regetovky (Regetivka, Реґетівка, Регетивка, Регетівка), okr. Bardejov, Slovensko z … Viac
1 27

Farar Timkovic v pastoracii 94 Ked spadne svaty obrazok 2019

03:20
Čo treba robiť, keď nám spadne sv. obrázok? Zdvihnúť ho, pobozkať a položiť späť do modlitebnej knižky. Prečo? Práve o tom je film. Farár Timkovič v pastorácii 94 Keď spadne svätý obrázok 2019 Farar … Viac
2 34

Ktorym dejinam verit a ako sa v dejinach orientovat 2019

08:23
Tento film dáva návod, ako študovať objektívne dejiny. Pri štúdiu objektívnych dejín je dôležité sa orientovať podľa autorov, ktorí dané dejiny píšu. Platí pravidlo: ak daný autor hovorí pravdu v … Viac
1 16

Pavol Peter Gojdič najkrajšia existujúca fotka

Precenná, jedine existujúca fotku tohto typu Pavla Gojdiča. Podľa nej maliar maľoval obrazy a ikony pre Prešovský baziliánsky monastyr. Na origináli fotky bol flek od jeho farby. Tento bol opravený … Viac
1 18

Timkovic 39 Vela hovoriaca biskupska mitra 2019

12:53
Biskupská mitra a ženská podprsenka majú spoločný prahistorický pôvod. Jedná sa v podstate o dlhý, úzky pás látky, ktorý si ženy-matky ovíjali okolo hrude a rodoví náčelníci náčelníkov okolo hlavy. … Viac

Farar Timkovic v pastoracii 93 Antimins a povinni mucenici 2019

15:09
V prvých kresťanských storočiach sa Božie Liturgie slúžili výlučne na hroboch mučeníkov za vieru v Božstvo Isusa Christa. Od tých čias až dodnes je uznesením koncilov prítomnosť svätých ostatkov … Viac
Zedad
V prvých kresťanských storočiach sa Božie Liturgie slúžili výlučne na hroboch mučeníkov za vieru v Božstvo Isusa Christa.

Staroslovanský kompletný Otče náš 2019

01:22
Na youtube sa nachádzajú obyčajne nekompletné staroslovanské Otčenáše, teda Otčenáše bez slavoslovia. Aj keď staroslovanské chóry spievajú na viac hlasov a následne publikujú CD-ečka, ignorujú fakt, … Viac
Zedad
Modlitba Otče náš

Staroslovanský tropár Vzkriesenia Hospoda Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa 2019

00:28
Je to voskresný tropár naspievaný gr. kat. veriacimi v r. 2000 v Trebišove v baziliánskom monastyre, Slovakia. Trebišov kedysi patril priamo pod gr. kat. Mukačevskú eparchiu. Preto sa jedná nie o … Viac
Zedad
Christos voskrese,
1 50

Timkovic 38 Vychova dietata a brozura o tom 2018

05:52
Dieťa nestačí len splodiť, nakŕmiť a obliecť, ale aj vychovávať. Ak sa výchova zanedbá, deti kradnú peniaze od rodičov, bijú ich a nakoniec ich dajú do starobinca. Vo filme je publikovaná veľmi … Viac
1 26

Staroslovanský tropár Narodenia Hospoda Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa 2018

00:41
Naspievané v Prešovskom baziliánskom monastyre, Vajanského 31, Prešov, Slovakia, na Službe Božej 25. decembra r. 2006. Staroslovanský tropár Narodenia Hospoda Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa … Viac
5 1 69

Timkovic 37 Blahoslavena Anna Kolesarova hulye vagy? 2018

11:08
Kolesárová má na obrázkoch chorobne veľkú idiotickú hlavu. Čo sa deje? 1. septembra 2018 bola v Košiciach na štadióne Lokomotívy beatifikácia Anny Kolesárovej z Vysokej nad Uhom. Na beatifikačnom … Viac
Peter(skala)
je pravda, že grecko-katolici maju iný Kodex kanon.prava (KKP) ako rimsko-katolici, ale všimol som si, že postupnosť v trestnom práve je v podstate … Viac
Misko3
Pre Peter(skala): kňaza možno exkomunikovať len čisto teoreticky podľa novodobého nelogického cirkevného práva. Každý farárik si zadováži totiž B. … Viac
40

Farar Timkovic v pastoracii 92 Nerovnaky Otce nas 2018

09:36
Rímskokatolíci majú iný Otče náš ako gréckokatolíci a pravoslávni. Rímskokatolícky Otčenáš je kratší… Prečo? Niekto niečo svojvoľne vynechal zo slov Hospoda a Boha nášho Isusa Christa? Alebo niekto … Viac
2 45

Timkovic 36 Chaos v Cirkvi, neuved nas do pokusenia 2018

12:09
V roku 2017 nastal v katolíckej Cirkvi hon na "líšku", tj. modlitbu Otčenáš, ktorú nás naučil modliť sa sám, Hospoď a Boh náš Isus Christos. Začalo byť módou meniť jej slová: Biskupská konferencia … Viac
poli75
Ked už sa zmenili slova pri premienani Krista v Eucharistii z mnohych na všetkych , tak už sa može zmenit všetko, aj cely Otčenaš, aj Zdravas aj … Viac
Peter(skala)
dlší čas som rozmýšľal nad tým, prečo sa modlíme: "...neuved nas do pokušenia..." ked sám Ježiš sa nevyhol pokušeniu zo strany samotného diabla a to … Viac
2 1 27

Farar Timkovic v pastoracii 91 Tzv. modlitba lesa 2018

05:48
V jednej obci na Slovensku, gréckokatolícki kňazi Košickej epachie v r. 2018 s veľkou slávou posvätili mramorovú tabuľu s «Modlitbou lesa». Timkovič porovnáva rozličné definície kresťanskej modlitby … Viac
snakee
farár Timkovič je Dohnalův klon
Zedad
To je návrat k pohanství
1 1 30

Farar Timkovic v pastoracii 90 Zaznavane krestanske pozdravy 2018

08:09
Pápež Ján Pavol II. zdravil veriacich pozdravom Pochválený buď Ježiš Kristus. Benedikt XVI. nezdravil veriacich obyčajne vôbec. A pápež František zdraví veriacich: Dobrý deň. Dobrodňovú príučku … Viac
Peter(skala)
tiež sa s tým stretávam, že niektorí pokrstení kresťania sa neradi zdravia po kresťansky. Horšie je, ked je to vidieť u klerikov, lebo je to na … Viac