Misko3
Misko3
14

Timkovic 83 Greckokatolicke Kosice a ich dejiny 2020

1) Najstaršia gréckokatolícka cerkov v Košiciach (9. st.) bola postavená na mieste praslovanskej pohanskej veštiarne Koš (Кошъ), na mieste dnešného Dominikánskeho kostola na Dominikánskom námestí 2) …More
1) Najstaršia gréckokatolícka cerkov v Košiciach (9. st.) bola postavená na mieste praslovanskej pohanskej veštiarne Koš (Кошъ), na mieste dnešného Dominikánskeho kostola na Dominikánskom námestí
2) Druhá najstaršia bola na mieste dnešnej rímskokatolíckej kaplnky sv. Michala na Hlavnej ulici
3) Tretia na mieste dnešného Seminárneho františkánskeho kostola, bola to cerkov sv. Mikuláša a pred ňou, dnes už zaniknutá ulica sv. Mikuláša
4) Štvrtá na mieste dnešného Uršulínskeho kostola, kde bol kedysi baziliánsky (čierny) monastyr
5) Piata bola na mieste dnes už zaniknutého kostola sv. Ladislava
6) Šiesta je dnešná gréckokatolícka katedrála na Moyzesovej ulici, kde kedysi Košičania vyvážali smetie za hradby (preto sa podlaha v cerkvi dodnes prepadáva-klesá i keď je betónová a musela sa prerábať v 90-tych rokoch 20. st.)
Rímskokatolíci kradli gréckokatolícke cerkvi nielen v minulosti, ale aj v súčasnosti, napr. gréckokatolícku cerkov v Čižaticiach pri Košiciach sa pokúšal pre rímskokatolíko…More
24:57
Misko3
64

Dve ukazky, ako sa dnes lepia "vecne" mramorove hroby 2020

Chcete dať urobiť večný mramorový pomník pre svojho zosnulého na cintoríne? Ako sa dnes (r. 2020) robí mramorový pomník na hrobe? Všetko sa dozviete za pár minút v tomto filme filmovanom tri mesiace…More
Chcete dať urobiť večný mramorový pomník pre svojho zosnulého na cintoríne? Ako sa dnes (r. 2020) robí mramorový pomník na hrobe? Všetko sa dozviete za pár minút v tomto filme filmovanom tri mesiace…
Dnes sa mramorové pomníky hrobov lepia gumeným lepidlom. Tento film vypráva dva príbehy takýchto pomníkov na Verejnom cintoríne v Košiciach:
prvý bežného človeka
a druhý sovietskych vojakov…
Gumené lepidlo prehralo svoj boj so zemskou gravitáciou a sovietsky pomník sa rok po svojom prilepení odlepil a zosunul…
Dve ukážky, ako sa dnes lepia "večné” mramorové hroby 2020
Dve ukazky, ako sa dnes lepia "vecne" mramorove hroby 2020
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM Tags: hrob, tomb, marmor, marmoro, tomba di, mramor, mramorový, mramorovy, lepenie hroba, hrobu, moderný, moderny, pomník, pomnik, verejný cintorín, verejny cintorin, Košice, Kosice, sovietski hrdinovia, sovietských hrdinov, памятник, советские солдаты, русские, soviet soldiers, memory, pamätník, sovietskych vojakov, …More
03:46
Misko3
68

Timkovic 82 Staroveka vestiaren Kos = Kosice 2020

Maďari tvrdia, že «Košice» je maďarský výraz od maďarského «Kassa». Nie je to pravda, pretože minimálne dve Košice máme aj v Čechách a štyri Košice sú v Poľsku - a tam to Maďari nikdy nemali pod …More
Maďari tvrdia, že «Košice» je maďarský výraz od maďarského «Kassa». Nie je to pravda, pretože minimálne dve Košice máme aj v Čechách a štyri Košice sú v Poľsku - a tam to Maďari nikdy nemali pod palcom. Slovo «košice» pochádza zo staroslovanského кошъ. Кошение v staroslovančine znamená veštenie. Teda Košice boli kedysi miestom, kde bolo pre Slovanov veštiace centrum podobné ako pre Grékov v Delfách. Bolo tomu tak až do 9. st., keď na toto územie priniesli kresťanstvo sv. Cyril a Metod. Podobné veštiace centrá boli aj v dvoch Košiciach v Čechách a štyroch Košiciach v Poľsku.
Košice, ako staroveká veštiareň, vznikli na náplavovom kuželi rieky Hornád a potoka Čermeľ. Dnešná Hlavná ulica bola na najvyššom mieste tohto kužeľa a ulica Moyzesová je dnes tam, kde kedysi tiekol Čermeľský potok a ulica Štefánikova je tam, kde kedysi tiekla rieka Hornád.
Timkovič 82 Staroveká veštiareň Koš = Košice 2020
Timkovic 82 Staroveka vestiaren Kos = Kosice 2020
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
More
06:38
Misko3
678

Farar Timkovic v pastoracii 133 Zanedbavany anjel strazny 2020

V tomto filme sú dve svedectvá o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM, ako sa v stave núdze k nemu ozval jeho anjel strážny, upozornil ho na veci budúce a tak mu zachránil život (prvý príbeh je vo filme v …More
V tomto filme sú dve svedectvá o. Jozafáta V. Timkoviča, OSBM, ako sa v stave núdze k nemu ozval jeho anjel strážny, upozornil ho na veci budúce a tak mu zachránil život (prvý príbeh je vo filme v čase 3:52 a druhý v čase 7:59). Vo filme sa tiež zamýšľa i nad tým, prečo sa anjelom nemáme klaňať a svätým môžeme, je to v čase 15:25. A tiež v čom spočívala skúška anjelov, v ktorej časť z nich sklamala a tak bola zvrhnutá do pekla.
Farár Timkovič v pastorácii 133 Zanedbávaný anjel strážny 2020
Farar Timkovic v pastoracii 133 Zanedbavany anjel strazny 2020
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
angelo custode, guardian angel, anjeli, angels, angeli, modlitba k anjelovi, záchrana života anjelom, zachrana zivota, diabli, démoni, demoni, človek, clovek, duša, dusa, duch, Eucharistia, Božia, Bozia, sv., sv. príčastie, prijímanie, prijimanie, zbožstvenie, zbozstvenie, veterina, univerzita veterinárskeho lekárstva, veterinarskeho lekarstva, svedectvo, kresťanské, krestanske, …More
22:05
Peter(skala)
Ďakujem za dobré svedectvá o zachrane anjelom strážnym .... aj za pripomienku k modlitbe ku anjelovi strážnemu Mne tiež pomohol ked som išiel …More
Ďakujem za dobré svedectvá o zachrane anjelom strážnym
.... aj za pripomienku k modlitbe ku anjelovi strážnemu
Mne tiež pomohol ked som išiel cez prechod pre chodcov a skoro ma zrazilo auto:

Bolo to na križovatke, kde až neskôr zaviedli taký systém, že chodec ma zelenu, ale aj auto, ktoré odbočovalo. Dnes to už zaiste mnohí poznajú, že auto musí dať prednosť chodcovi, ale kedysi tomu tak nebolo, a ked to zaviedli, tak som o tom nevedel.
Vtedy som čakal na zelenu a ked naskočila, tak som vykročil nohou smerom na vozovku, ale v tom momente ma "niekto" stiahol naspäť do zadu. Ako sa to stalo, zrazu prešlo auto cez prechod pre chodcov. Pozeram znova na semafor a vidím, že ja mam zelenu, šofer mal zalenu a ked som hladal toho, kto ma stiahol naspäť, tak nikoho so nevidel. Bol som tam sám.
To bola moja skusenosť s anjelom strážnym aj ked som ho nevidel, nepočul, ale cítil som jeho dotyk tak zretelne, ako keby to urobil človek.
View 5 more comments
Misko3
46

Timkovic 81 Rok 1230 greckokatolicky farar v Kosiciach 2020

Tento film je už štvrtým pokračovaním série filmov: Timkovič 78, Timkovič 79, Timkovič 80, o tom, že rímskokatolíci na Slovensku vznikli v 18. storočí, a to z gréckokatolíkov, ktorí odpadli na …More
Tento film je už štvrtým pokračovaním série filmov: Timkovič 78, Timkovič 79, Timkovič 80, o tom, že rímskokatolíci na Slovensku vznikli v 18. storočí, a to z gréckokatolíkov, ktorí odpadli na protestantizmus. V tomto filme sa uvádza, tentoraz nie linguistický, ale historický dôkaz, ktorým je v Egeri (Jágri) nájdená Najstaršia listina Košíc z roku 1230, kde sa spomínajú Košice prvýkrát v písomnej forme ako villa Cassa. Ten dokument je pýchou a skvostom všetkých Košičanov. Ide o kúpno-predajnú listinu, v ktorej sa okrem iného píše, že syn košického farára predáva vinicu pri rieke Hornád. Syn košického farára priamo ukazuje na existenciu funkčného gréckokatolíckeho ženatého kňaza. Ženatý protestantský pastor to nebol, pretože v roku 1230 protestanti ešte neexistovali. Rímskokatolícky pleban nemá ženu, lebo žije v povinnom celibáte. Rímskokatolícki kňazi sú povinne neženatými už od 11. st. Nemanželské dieťa rímskokatolíckeho kňaza tiež neprichádza do úvahy, pretože listinu potvrdil aj …More
06:48
Misko3
50

Timkovic 80 Zahadne vynimky slovenskeho pravopisu 2020

V Pravidlách slovenského pravopisu existuje záhadná výnimka, že slová otec, syn a duch sa niekedy nemusia skloňovať podľa vzoru chlap. Pozoruhodné je, že v rímskokatolíckych modlitebných knihách raz …More
V Pravidlách slovenského pravopisu existuje záhadná výnimka, že slová otec, syn a duch sa niekedy nemusia skloňovať podľa vzoru chlap. Pozoruhodné je, že v rímskokatolíckych modlitebných knihách raz v modlitbách túto výnimku dodržiavajú Sláva OTCU i SYNU i DUCHU Svätému) a inokedy v tých istých modlitebných knihách v iných modlitbách nie. Prečo? O tom je tento film.
Timkovič 80 Záhadné výnimky slovenského pravopisu 2020
Timkovic 80 Zahadne vynimky slovenskeho pravopisu 2020
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
Tags:
Sláva, Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, Slava, Svatemu, Otcovi, Synovi, Duchovi, slavoslovie,
chvála, chvala, Nasvätejšej Trojice, Najsvatejsej, Presvätá Trojica, Presvata, cyrilometodejská tradícia, cyrilometodská, cyrilometodska, cyrilometodejska, rímskokatolíci, rimskokatolici, gréckokatolíci, greckokatolici, protestanti, štúrovci, sturovci, spisovná slovenčina, spisovna slovencina, Pravidlá slovenského pravopisu, pravidly slovenskeho, latinizácia, latinizacia, …More
09:13
Misko3
41

Farar Timkovic v pastoracii 132 Vznik pravoslavnych na Slovensku 2020

Ak by sme mali stroj času a priniesli sa napr. do r. 1905, zistili by sme, že na Slovensku vtedy nežil ani jeden jediný pravoslávny v dnešnom slova zmysle, teda neuznávajúci pápeža rímskeho za svoju …More
Ak by sme mali stroj času a priniesli sa napr. do r. 1905, zistili by sme, že na Slovensku vtedy nežil ani jeden jediný pravoslávny v dnešnom slova zmysle, teda neuznávajúci pápeža rímskeho za svoju hlavu. Na zač. 20. st. bola na Slovensku šialená maďarizácia (prešovský biskup Novák István) a útlak gr. kat. veriacich zo strany maďarónskych gr. kat. kňazov. V r. 1917 bola v Rusku revolúcia, a keďže intelektuáli sa tam nemilosrdne zabíjali ako nejaká buržoázia, veľa pravoslávnych mníchov utieklo na Západ - aj do vtedajšieho Rakúsko-Uhorska, neskôr Československa. Títo poskytli utlačovaným gréckokatolíckym veriacim alternatívu a tak vzniklo pravoslávie aj na Slovensku. Jedna z najstarších pravoslávnych farností na Slovensku je v Krásnom Brode, okr. Medzilaborce. Bola zsložená r. 1923.
Teda kedy boli založení pravoslávni na dnešnom Slovensku? Po I. svetovej vojne, po Veľkej októbrovej revolúcii…
Farár Timkovič v pastorácii 132 Vznik pravoslávnych na Slovensku 2020
Farar Timkovic v pastora…More
12:48
Misko3
77

Timkovic 79 Rimskokatolicke prijimanie je vyplodom protestantizmu 2020

Na internete si stiahnite knihu Dejiny greckokatolikov Podkarpatska (napr. na ulozto), potom si v nej nalistujte str. 397-399. Je tam o Gemeri, o Muránskom zámku, ako násilne prevádzal tamojší …More
Na internete si stiahnite knihu Dejiny greckokatolikov Podkarpatska (napr. na ulozto), potom si v nej nalistujte str. 397-399. Je tam o Gemeri, o Muránskom zámku, ako násilne prevádzal tamojší protestantský šľachtic starovercov (gréckokatolíkov) na protestantizmus: to že dnes ešte Šumiac, Vernár a Telgárt sú gréckokatolícke, tak to len vďaka tomu, že tamojší gréckokatolíci nedali jesť nanúteným protestantským pastorom od r. 1549 do r. 1684… Protestanti podporovaní muránskym pánom ich trestali vyše 130 (!) rokov, tak, že boli pochovávaní ako zvieratá-somári na cintorínoch: sepulturam asininam, sine crux, sine lux - bez kríža a bez svetla. Publikované to bolo pôvodne v Letopise Matice Slovenskej v r. 1872 - v Dejinách gréckokatolíkov Podkarpatska to bolo len prevydané.
V týchto troch gréckokatolíckych farnostiach Gemera (Šumiac, Vernár a Telgárt) na Slovensku odolávali vyše 130 rokov likvidácii… Inde takí tvrdí staroverci neboli, preto sa stali protestantmi a v rekatolizácii rímskokatol…More
10:17
Misko3
61

Timkovic 78 Rimskokatolici v spovedi nabadaju k hreseniu 2020

Sv. Cyril a Metod priniesli na Slovensko byzantský obrad (keďže bol pod jurisdikciou pápeža rímskeho, môžeme ho nazývať gréckokatolícky obrad). Tento tu trval od 9. do 17. st. V 17. st. 90% …More
Sv. Cyril a Metod priniesli na Slovensko byzantský obrad (keďže bol pod jurisdikciou pápeža rímskeho, môžeme ho nazývať gréckokatolícky obrad). Tento tu trval od 9. do 17. st. V 17. st. 90% obyvateľstva Slovenska sa stalo protestantmi podľa zásady: Koho panstvo, toho náboženstvo. V 18. st. bola tvrdá rekatolizácia a následne protestatni boli vo svojej väčšine premenení na rímskokatolíkov (nova vira).
Protestanti sa vysmievali z gréckokatolíkov (stara vira), že v spovedi rozhrešujú penitentov - teda ich nabádajú k hrešeniu. Protestanti k tomu prišli úmyselným skomolením staroslovanského cyrilometodejského výrazu разрҍшение.
Keď došlo k rekatolizácii, slovenskí rímskokatolíci bezmyšlienkovite prevzali bohorúhavý protestantský výraz rozhrešenie a vložili ho do oficiálnej spovednej formuly rímskokatolíckych kňazov. Tak tomu je dodnes. Rímskokatolíci v latinčine v spovednej forme to majú dobre, v slovenčine totálne zle.
Timkovič 78 Rímskokatolíci v spovedi nabádajú k hrešeniu 2020
Timkovic…More
07:43
Misko3
72

Timkovic 77 Velka Morava siahala od ceskeho Velehradu po srbsky Belehrad 2020

Veľká Morava siahala od bývalého Československa až po bývajú Juhosláviu včítane (od dnešného českého Velehradu po dnešný srbský Belehrad). Mala významný geopolitcký význam lebo spolu s Bulharskou …More
Veľká Morava siahala od bývalého Československa až po bývajú Juhosláviu včítane (od dnešného českého Velehradu po dnešný srbský Belehrad). Mala významný geopolitcký význam lebo spolu s Bulharskou ríšou vypĺňala geopolitický priestor medzi dvomi znepriatelenými krajinami: Franskou ríšou a Byzantskou ríšou.
Doteraz existuje len jedna jediná historická zmienka, že VEĽKÁ Morava ako ríša tak veľkého rozsahu existovala v 9. st. - je to zmienka v knihe byzantského cisára Konštantína VII. Flavia Porfyrogeneta (†959), kde spomína zánik Veľkomoravskej ríše ako exemplárny odstrašujúci príklad pre poučenie svojho syna, budúceho byzantského cisára, aby aj on nepriviedol Byzantskú ríšu k podobnému koncu ako skončila Veľkomoravská ríša.
Nemci na svojich historických mapách dodnes popierajú existenciu Veľkej Moravy ako samostatného kráľovstva - Moravu vždy uvádzajú ako lénne kniežatsvo, ktoré bolo súčasťou vtedajšej Franskej ríše.
Vo filme je rozoberaný aj archeologický nález najstaršieho cyrilského …More
20:30
Misko3
103

Tajny kod, ktorym Gojdic zachranoval Zidov 2020

Pavel Peter Gojdič, OSBM, prešovský episkop zachraňoval Židov pred koncentračnými tábormi počas II. svetovej vojny. Pomáhal mu o. Pankratij Pavel Hučko, OSBM. V písomnej komunikácii Gojdič označoval …More
Pavel Peter Gojdič, OSBM, prešovský episkop zachraňoval Židov pred koncentračnými tábormi počas II. svetovej vojny. Pomáhal mu o. Pankratij Pavel Hučko, OSBM. V písomnej komunikácii Gojdič označoval zachraňovaných Židov krycím kódom: nástroje orchestra Zväzu gréckokatolíckej mládeže Prešovskej eparchie. Vo filme sa rozoberá jeden z takýchto listov z r. 1944, vďaka ktorému bolo zachránených 18 Židov.
Ten Gojdičov list z r. 1944 ohľadne Židov rozoberaný vo filme, som nahral v obrovskej kvalite na Wikimedia Commons. Máte ho tam pod menom: 1944 Pavol Gojdic rukou pisany list pre Pankratij Hucko a na linku: commons.wikimedia.org/wiki/File:1944_Pavol…
Tajný kód, ktorým Gojdič zachraňoval Židov 2020
Tajny kod, ktorym Gojdic zachranoval Zidov 2020
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
Pavel Gojdič, Gojdic, Pavol, Peter, Павел Гойдич, Петер, Pankrác Hučko, Pankrac Hucko, Pankratij, Pavel Hučko, OSBM, ČSVV, CSVV, zachraňovanie Židov, zachranovanie Zidov, Krásny Brod, Krasny Bord,…More
14:54
Misko3
136

Farar Timkovic v pastoracii 131 Chrbtica u greckokatolikov, rimskokatolikov a pravoslavnych 2020

Keď niekto povie: rímskokatolík, každého napadne: pápež rímsky; ak povie: pravoslávny, každého napadne: tradicionalizmus a obradovosť… Prečo? Chrbticou rímskokatolíkov je pápež rímsky, chrbticou prav…More
Keď niekto povie: rímskokatolík, každého napadne: pápež rímsky; ak povie: pravoslávny, každého napadne: tradicionalizmus a obradovosť… Prečo?
Chrbticou rímskokatolíkov je pápež rímsky,
chrbticou pravoslávnych je obrad (tradícia)
a chrbticou gréckokatolíkov je obrad (tradícia) a pápež rímsky.
Najzraniteľnejší sú rímskokatolíci, stačí ak im niekto siahne na pápeža rímskeho a so zlomenou chrbticou budú mať vážne problémy: najmä vtedy, ak by boli zvonku zmanipulované voľby nového pápeža.
A najlepšie na tom reálne stoja gréckokatolíci (ich chrbticou je totiž nielen obrad, ale majú to poistené aj pápežom rímskym) a to i napriek tomu, že sú mostom medzi rímskokatolíkmi a pravoslávnymi a každý po nich šliape a dokonca po tom moste sa niekedy valia aj tanky a ťažké nákladné autá…
Farár Timkovič v pastorácii 131 Chrbtica u gréckokatolíkov, rímskokatolíkov a pravoslávnych 2020
Farar Timkovic v pastoracii 131 Chrbtica u greckokatolikov, rimskokatolikov a pravoslavnych 2020 Autor filmu: Jozafát …More
09:35
Misko3
112

Timkovič 76 Co nas caka po smrti 2020

Ťažký hriech je veľké zlo spáchané vedome a dobrovoľne. Hospoď Boh Jahwe Stvoriteľ sveta je nekonečná Dobrota, nekonečná Krása, ..., nekonečná a večná Dokonalosť po každej stránke. Keď spáchaš ťažký …More
Ťažký hriech je veľké zlo spáchané vedome a dobrovoľne. Hospoď Boh Jahwe Stvoriteľ sveta je nekonečná Dobrota, nekonečná Krása, ..., nekonečná a večná Dokonalosť po každej stránke. Keď spáchaš ťažký hriech, vedome a dobrovoľne si si vybral veľké zlo. A keďže zlo je chýbanie dobra, je to, z tvojej strany, odmietnutie dobra, ale keďže Boh je nekonečné Dobro, tak ťažkým vedome a dobrovoľne spáchaným hriechom v podstate odmietaš Boha=Dobro. Boh rešpektuje tvoju slobodnú vôľu a každé tvoje slobodné rozhodnutie. Preto stačí jeden jediný vedome a dobrovoľne spáchaný ťažký hriech, aby si, ak ťa v takomto stave pristihne smrť, bol na večné veky vlastným rozhodnutím zbavený nekonečného a večného Dobra, ktorým je Hospoď Boh. A to je peklo. Preto Boh peklo nestvoril. Vytvára si ho, a to na večné veky každý sám pre seba, svojim vlastným slobodným rozhodnutím, ktoré sa po smrti už nedá odvolať. Strom, kým žije, sa môže nakláňať raz na tú, raz na opačnú stranu, ale tam, kde padne v momente smrti, …More
13:22
Misko3
79

Farar Timkovic v pastoracii 130 Latinsky obrad je franskym obradom 2020

Do 8. st. bol Rím súčasťou Byzantskej (Východorímskej) ríše a preto bolo úplne prirodzené, že v Ríme bol aj byzantský-grécky obrad. Zlom nastal až v r. 800, keď sa pápež zamiešal do politiky a …More
Do 8. st. bol Rím súčasťou Byzantskej (Východorímskej) ríše a preto bolo úplne prirodzené, že v Ríme bol aj byzantský-grécky obrad. Zlom nastal až v r. 800, keď sa pápež zamiešal do politiky a korunoval franského kráľa Karola Veľkého (barbara) za rímskeho cisára a odvtedy sa Rím prestal orientovať na Byzantskú ríšu, ale na Franskú ríšu (dnešné Nemecko, Francúzsko, Švajciarsko) a odtiaľ prijal prvky franského obradu, ktoré dali základ dnešnému rímskokatolíckemu (latinskému) obradu.
Od Frankov napr. pápež rímsky prijal aj Filioque vo Vyznaní viery (Credo).
Karol Veľký sa pápežovi okamžite odvďačil tým, že mu daroval časť svojho práve obsadeného územia v Taliansku a vytvoril Cirkevný pápežský štát, ktorý existoval 1100 rokov: až do 19. st., keď ho pohltila Talianska republika. Pápeži s pohltením Talianskom nesúhlasili a na protest sa uzavreli. Vec sa vyriešila až za fašistického Mussoliniho, keď tento pápežovi rímskemu vytvoril 44 hektárový štát: dnešný Vatikán a spolu podpísali …More
13:26
Misko3
109

Timkovic 75 Isus Christos sluzil na kvasenom chlebe 2020

V gréckom origináli Sv. Písma Nového Zákona sa uvádza, že Isus Christos a neskôr aj jeho apoštoli slúžili na kvasenom chlebe - po grécky αρτοϛ. Gréčtina pozná aj samostatný výraz pre nekvasený …More
V gréckom origináli Sv. Písma Nového Zákona sa uvádza, že Isus Christos a neskôr aj jeho apoštoli slúžili na kvasenom chlebe - po grécky αρτοϛ. Gréčtina pozná aj samostatný výraz pre nekvasený chlieb: αζυμοϛ. Isus Christos a apoštoli do rúk vždy brali pri premenení αρτοϛ…
V 1. tisícročí slúžili na kvasenom chlebe (artose) nielen gréckokatolíci a pravoslávni, ale aj dnešní rímskokatolíci (samozrejme ich predkovia). Rímskokatolíci v Ríme už v roku 1000 na kvasenom chlebe neslúžili, ale na hostiách (nekvasenom chlebe), preto nepotrebnú liturgickú hviezdicu z rýdzeho zlata pápež poslal kniežaťu uhorskému Štefanovi I., aby mu túto položili na hlavu - tak vznikla sacro santa (sväto svätá) Štefanská koruna - korunovačný klenot, ktorý sa dnes nachádza v Budapešti v búdove maďarského parlamentu.
Timkovič 75 Isus Christos slúžil na kvasenom chlebe 2020
Timkovic 75 Isus Christos sluzil na kvasenom chlebe 2020
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
Tags:
kvasený chlieb, kvaseny, nekvasený, …More
18:39
Misko3
43

Farar Timkovic v pastoracii 129 Kanon Presvatej Trojice 2020

V bežných knihách to, čo je na začiatku, je nepodstatné a dôležité je to, čo je uprostred či na konci knihy. V modlitebných knihách je to naopak: najpodstatnejšie je to, čo je na začiatku: presne …More
V bežných knihách to, čo je na začiatku, je nepodstatné a dôležité je to, čo je uprostred či na konci knihy. V modlitebných knihách je to naopak: najpodstatnejšie je to, čo je na začiatku: presne podľa 1. Božieho prikázania a menej podstatné uprostred či na konci knihy. Niektorí gr. kat. biskupi a arcibiskupi to nevedia a preto modlitebné knihy všelijako vylepšujú svojimi úvodnými slovami, či vymyslenými modlitbami.
Farár Timkovič v pastorácii 129 Kánon Presvätej Trojice 2020
Farar Timkovic v pastoracii 129 Kanon Presvatej Trojice 2020
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
modlitba, prayer, pray, načalo obyčnoje, nacalo obycnoje, начало обычное, zvyčajný začiatok, zvycajny zaciatok, kánon, kanon, Presvätej Trojice, Presvatej, Presvätá Trojica, Presvata, Holy Trinity, modlitebná kniha, modlitebna, Liturgikon, gréckokatolíci, greckokatolici, pravoslávni, pravoslavni, Timkovič, Timkovič, OSBM,
13:23
Misko3
23

Kuriozity z Kosic 7 Pomnik nenarodenym narodenym, cintorin Rozalia 2020

Na cintoríne Rozália v Košiciach je zaujímavý pomník nenarodeným deťom. Je na ňom upevnená váza z rovnakého kameňa ako je pomník, do ktorej, ak sa dajú kvety, tak sa pomník mení z pomníka nenarodeným…More
Na cintoríne Rozália v Košiciach je zaujímavý pomník nenarodeným deťom. Je na ňom upevnená váza z rovnakého kameňa ako je pomník, do ktorej, ak sa dajú kvety, tak sa pomník mení z pomníka nenarodeným deťom na pomník narodeným deťom.
Kuriozity z Košíc 7 Pomník nenarodeným narodeným, cintorín Rozália 2020
Kuriozity z Kosic 7 Pomnik nenarodenym narodenym, cintorin Rozalia 2020
Autor filmu: Jozafát Vladimír Timkovič, OSBM
Tags:
pomník nenarodeným, pomnik nenarodenym, memorial, unborn, tomb, hrob, tomba, cintorín Rozália, cintorin Rozalia, cemetery, cimiterio, Košice, Kosice, Kassa, Kaschau, potrat, abort, potratené dieťa, potratene dieta, deti, Timkovič, Timkovic, OSBM,
01:48
Misko3
376

Biblia Sv. Pismo po staroslovansky v cyrilike komplet

Biblia Bible Библиа Біблія Бібліа Svate Pismo staroslovanska 9 storocie. Je to pdf dokument kompletnej Biblie po staroslovansky v cyrilike. Je to preklad sv. Cyrila a Metoda z 9. storočia.More
Biblia Bible Библиа Біблія Бібліа Svate Pismo staroslovanska 9 storocie.
Je to pdf dokument kompletnej Biblie po staroslovansky v cyrilike. Je to preklad sv. Cyrila a Metoda z 9. storočia.
2,076 pages
ekans
Tomislav
Bohu díky!
View one more comment
Misko3
50

Farar Timkovic v pastoracii 128 Svatena voda ako prijimanie 2020

Vo filme je príbeh z Trebišova, babky, ktorá už nemala nikoho, len vnuka. Ten ju vozil v nedele a sviatky na staroslovanské Bohoslužby do Trebišovského baziliánskeho monastyra. Keď vnuk už pri nej …More
Vo filme je príbeh z Trebišova, babky, ktorá už nemala nikoho, len vnuka. Ten ju vozil v nedele a sviatky na staroslovanské Bohoslužby do Trebišovského baziliánskeho monastyra. Keď vnuk už pri nej nebol, sama si doma na dedine odspievala Liturgiu a v čase sv. príčastia si ligla zo svätenej vody. Svätenú vodu si prichádzala do monastyra stále dopĺňať. Do závete si napísala, aby ju pochovali po staroslovansky, ale miestny gréckokatolícky kňaz jej poslednú vôľu odignoroval…
V prípade, že by ľudia počas koronavírovej epidémie nemohli ísť do cerkvi či kostola, mali by robiť podobne ako tá babka, že pri duchovnom sv. prijímaní si lignú zo svätenej vody.
Vo filme je i svedectvo o tom, že svätená voda z Lúrd sa 30 rokov nepokazila a že svätená voda z Bohojavlenija (Zjavenie Pána) zvyčajne vydrží len jeden rok a potom sa pokazí - vo filme je odpoveď prečo. Počas koronavírovej pandémie (na Slovensku začala 10. 3. 2020, vo svete skôr) svätenú vodu z kostolov odstránili, lebo je vraj zdrojom …More
18:07
Misko3
142

Timkovic 74 Cirkev vosla do tunela na 2300 dni 2020

Pápež František chce dostať Cirkev von z tunela, do ktorého sa dostala zrušením verejných Bohoslužieb (koronavirus COVID-19). Prorok Daniel predpovedá, že po 2300 dňoch od zrušenia každodennej obety …More
Pápež František chce dostať Cirkev von z tunela, do ktorého sa dostala zrušením verejných Bohoslužieb (koronavirus COVID-19). Prorok Daniel predpovedá, že po 2300 dňoch od zrušenia každodennej obety bude svätyňa Cirkvi očistená (Dan 8, 11-14). Ak považujeme 9. marec 2020, keď pápež zrušil verejné Bohoslužby vo Vatikáne a o deň na to ho nasledovali takmer všetky biskupské konferencie sveta, za začiatok, potom 2300 dní uplynie v lete roku 2026, tj. v roku 2000 ročného jubilea smrti a vzkriesenia Isusa Christa.
Timkovič 74 Cirkev vošla do tunela na 2300 dní 2020
Timkovic 74 Cirkev vosla do tunela na 2300 dni 2020
Autor filmu: Gorazd Andrej Timkovič, OSBM
Tags:
Timkovic, Timkovič, OSBM, baziliáni, basilians, vasilijani, COVID-19, 2026, dvetisictristo dni, 2300, tunel, virálna Cirkev, virálne sviatosti, výjsť z tunela, dvetisícročné jubileum, dvojmilenium, virtuálna cirkev, dom sv. Marty, papez František, Ťahanovský tunel, Tahanovsky,
06:35
ľubica
citat: ppFrantišek chce dostať Cirkev von z tunela, do ktorého sa dostala zrušením verejných Bohoslužieb (koronavirus COVID-19) .....................…More
citat: ppFrantišek chce dostať Cirkev von z tunela, do ktorého sa dostala zrušením verejných Bohoslužieb (koronavirus COVID-19)
............................................
tak toto ma pobavilo.... fakt.... ten ktorý ju /RKC/ešte hlbšie vrazil do tunela...., ktorý ju ponižuje, dopúšta sa heréz, bludov vo svojich príhovoroch a hlavne písomne v encyklikách, exhortáciách a výstupoch na všetkých synodách... spoluprácou s pochybnými teológmi, dialogmi s nevercami, a komunistami...... .....ju vraj chce dostať von z tunela:))))).....