Jazyk
Monika G

teologia chudoby=teologia ľudu

apredsasatoci. To s Vámi bohužel nemohu souhlasit. Věřící církev nefinancují, aby jim pomáhala od chudoby, ale aby je vedla ke spáse. Ani Ježíš, který viděl kolem sebe tolik nuzných a nemocných, se nesnažil všem pomoci. Jemu šlo především o spásu duší všech lidí. Stejně tak by se měla chovat i katolická církev. Musí na ty politiky, soudce ,policii, ale i na ty prosté občany působit skrze … Více
alica111 se to líbí. 
Monika G

teologia chudoby=teologia ľudu

Pomáhat lidem od chudoby, je věcí politiků, které by měli ti chudobní, jestli mají rozum, volit. Hlavním úkolem katolické církve, je především starost o spásu nesmrtelných duší. Církev není žádná charita.
alica111 se to líbí. 
Monika G

Multimilionár súhlasí s Františkom: Cirkev potrebuje "viac chudoby"

To přece není o tom, že bychom potřebovali chudobnou církev. Problém je v tom, kam tato pokoncilní katolická církev směřuje.
apredsasatoci se to líbí. 
Monika G

Jeden z najznámejších jezuitov USA pápežovi Františkovi: „Buď chlap. Zdvihni sa a odpovedz!“

acer. Jako ironie je to dobré, ale jestli to myslíte vážně, tak je mi Vás upřímně líto.
henta se to líbí. 
Monika G

Nemecký biskup tvrdo odmieta vysviacať "tradične mysliacich kňazov"

apredsasatoci. Tito lidé se Boha nebojí, protože v Boha ani nevěří.
apredsasatoci se to líbí. 
Monika G

STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN

henta. Ano, my jsme s Petrem v jedné církvi. On však uznává tu moderní pokoncilní církev a já jsem naopak s těmi, jenž se jim snaží vysvětlit, že podporou té modernizace v katolické církvi a PF, bohužel zrazují Ježíše Krista a Jeho pravé učení.
Mates5822 se to líbí. 
Samson1 se to líbí. 
Monika G

STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN

Peter (skala). Vám vůbec nevadí, že nejvyšší představitel katolické církve, jehož Vy tak vehementně podporujete a který by se měl snažit získat pro víru v Boha a spásu jejich duší co nejvíce lidí, naopak svými postoji a nejednoznačnými výroky, bohužel odrazuje od katolické víry i mnoho poctivých věřících? Zkuste se též nad tím zamyslet.
Monika G

STAČILO BY, KDYBYSTE MI DALI MÍSTO, JEHOŽ JSEM HODEN

Peter (skala). Můžete mi vysvětlit, co jste tím komentářem zamýšlel? Vždyť ve Vašem podání, nedává ten příspěvek k tomuto poselství žádný smysl, jelikož Vy se chováte naprosto opačně.
Mates5822 se to líbí. 
Zobrazit dalších 2 líbí se mi to.
Monika G

P. Trincado: Kázání o hereticích a sodomitech (2018)

Hento, vůbec mě neznáš a klidně napíšeš, že tuto pokoncilní církev podporuji. Nezlob se, ale diskuze s Tebou nikam nevede, jelikož jsi přesvědčená o své pravdě a vůbec si nepřipustíš, že mohou být určité věci i jinak.
Monika G

P. Trincado: Kázání o hereticích a sodomitech (2018)

Hento, již jednou jsem Ti psala, že je jednoduché z církve odejít, když vidíme co se tam děje, ale Ježíš po nás požaduje, abychom v církvi, kterou On založil zůstali a snažili se žít podle Jeho učení. Problém je v tom, že mnozí katolíci vůbec nechápou, že podporou této pokoncilní církve a také papežů s ní spojených, především papeže Františka, dělají Ježíši Kristu jen medvědí službu.
Monika G

P. Trincado: Kázání o hereticích a sodomitech (2018)

henta. Ale ďábel za těchto okolností dokáže zasít hluboký pocit studu z příslušnosti k církvi, která připravila světu nechutné divadlo. Vidíš, k jaké instituci se to hlásíš atd. Přečti si pozorně tento článek. www.lumendelumine.cz/index.php
Monika G

Co je bílé, je stále bílé. Co je černé, je stále černé. Bohu díky, že se vše smí nazývat pravými …

menhir. Vy máte zřejmě patent na rozum. Z Vás ta pýcha a pohrdání ostatními jen čiší. Měl byste se nad sebou vážně zamyslet a potom poučovat druhé. Je zajímavé, že nejhůře se chovají ti, kteří se toho PF tak zastávají. To určitě o něčem svědčí.
ceskoslo se to líbí. 
Monika G

Co je bílé, je stále bílé. Co je černé, je stále černé. Bohu díky, že se vše smí nazývat pravými …

menhir. Zastáváte se bestiálního vraha a vůbec Vám nedělá starost, že tento zlý člověk, může ještě během svého pobytu na zemi připravit o život mnoho lidí, jestli mu v tom páchání zla nebude zabráněno. Mohou to být lidé, kteří se ještě v životě mohli obrátit k Bohu a být spaseni. Všechno překrucujete, jen abyste obhájili herezi papeže Františka, který si tu Vaši péči, věřte mi, opravdu … Více
Monika G

Homoerotické večerné kázne na omši v Nemecku

Sard. Něco takového by měl každý katolík jednoznačně odmítnout. Mnohem nebezpečnější jsou však skryté praktiky dnešní moderní katolické církve, která se snaží překrucováním Ježíšova učení věřící zmást a znejistit. Nakonec budou přijímat i takové ohavnosti bez jakýhkoli výčitek, jak se to bohužel již děje v některých západních zemích.
Monika G

Jak je to dnes s církví? Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu:

apredsasatoci, Sard. Já Vás chápu, jenže ty babičky, jenž věří plně svému knězi, tak dalece o tom nechtějí a některé dokonce ani nejsou schopny přemýšlet. Bylo by pro ně velice kruté, kdyby přijímaly placebo. To by Bůh, podle mého názoru, určitě nepřipustil.
Monika G

Jak je to dnes s církví? Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu:

apredsasatoci. Podle mého názoru, proměnění ( transsubstanciance) musí nastat u všech biskupů a kněží. Jak by k tomu přišli poctiví katolíci z diecézí, kde převládají heretičtí duchovní? Jsem přesvědčená, že žádné placebo se nekoná, jak se nám snaží třeba Henta, často namluvit.
Monika G

Jak je to dnes s církví? Odpověď Patriarchy Eliáše katolíkovi upřímně hledajícímu pravdu:

Se vším, co patriarcha Eliáš píše, lze bohužel jen souhlasit. Problém vidím snad jen v tom jeho tvrzení o neplatném vysluhování svátostí heretických kněží a biskupů.
Monika G

Požehnání od Boha přichází, když dáváme potřebným

Ano, s hladovým jenž prosí , by se měl každý slušný člověk rozdělit, třeba i s tím málem, které sám vlastní. Tuto křesťanskou lásku však nikdo nesmí zneužívat. Zvláště je třeba se mít na pozoru před muslimskými migranty, kteří tohoto soucitu s bližními, zneužívají k propagaci islámu a dokonce i k násilnému vnucování své zcestné víry v křesťanských zemích.
Monika G

Nuncio: Európe vládne nové pohanstvo, ktoré zabíja ľudí ako mor

NOBODY.SK. Kdyby všichni katolíci, třeba za ariánské hereze slepě věřili papeži, jak to předvádíte Vy, tak by katolická církev dodnes učila bludy. Naštěstí se vždycky v dějinách KC našli stateční pravověrní biskupové a kněží, kteří tomu zamezili.
apredsasatoci se to líbí. 
Monika G

LIDSTVO NECHCE ZNÁT TAJEMSTVÍ LÁSKY KŘÍŽE

poli 75. Za mého mládí nás pan farář v náboženství učil, abychom se zpovídali i z toho, že se modlíme nepobožně. Panna Maria si neprotiřečí. Ona nás jen upozorňuje, abychom se modlili procítěně. Mnoho věřících tak bohužel nečiní a taková modlitba má potom jen velmi malý účinek.