Monika G
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. Ten nepokoj, války, nemoci, jsou a vždycky byly z toho důvodu, že se lidé k Bohu obrátili zády. V dnešní době se od Něho žel Bohu, odvrací i vedení KC. Dokud se lidé celého světa nebudou držet Boha a Jeho zákonů, tak se lidstvo ničeho dobrého nemůže dočkat.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. To je Váš pohled, já to však bohužel vnímám jinak. Přečtěte si historii katolické církve. I v minulosti se v ní vyskytli špatní papeži a jen díky některým statečným kněžím a biskupům se KC vždycky brzy očistila.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos. Velice dobře Vám i za mě odpověděl Pavel IV, za což mu děkuji. Vám to však jak je vidno stejně nestačí. Někteří lidé jsou bohužel stále slepí a hluší.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Kallistratos, Peter(skala). Ano, každý máme svůj díl odpovědnosti. Právě z tohoto důvodu mi svědomí radí, přestože jsem se sama nenechala svést z té úzké a trnité cesty směřující k Bohu, že musím v mezích svých možností varovat i své bližní, aby se i oni měli před touto liberální zmodernizovanou KC na pozoru.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Peter (skala). Chtěla jsem tím jen říci, že papež František nespoléhá na Boha. Chtěl by všechny problémy lidstva vyřešit bez něj a to nikdy nebude fungovat. On musí mluvit především o Ježíši Kristu, spáse duší, hříchu atd. a to on žel Bohu nečiní.
Monika G

Svet je chorý nerovnosťou, nádej dáva Ježiš - 4. katechéza „Uzdraviť svet“

Peter (skala). Je třeba si uvědomit, že proti nerovnosti mezi lidmi Ježíš nikdy nebrojil. Jemu šlo jen o to, aby se lidé snažili žít podle Božích zákonů a tak mohli být spaseni. Křesťanství není jen o humanismu. Ten by měl být především důsledkem chování správného křesťana.
Monika G

Justitia et Pax Europa pozýva k modlitbe Otče Náš za bieloruský ľud

Dudko. Je třeba si uvědomit, že rozšiřováním této dnešní modernistické liberální katolické církve, bychom občanům těchto zemí jen ublížili.
Monika G

Satanic Vatican: Significance of eclipse for John Paul II's birth & burial!!!

Dana 22. Co mám na mysli? Vždyť tím líbáním Koránu, jako nejvyšší představitel KC zradil Ježíše Krista a to přece musí každému pravověrnému katolíku stačit.
Monika G

Satanic Vatican: Significance of eclipse for John Paul II's birth & burial!!!

Dana 22. Ti co udělali z JPII. mediální celebritu, dobře věděli, proč tak činí. Je třeba si uvědomit, že kdyby Jan Pavel II. jednal za všech okolností jak by pravověrný papež jednat měl, tak by J. Bergoglia ani nenapadlo jej svatořečit.
Monika G

Satanic Vatican: Significance of eclipse for John Paul II's birth & burial!!!

Dana 22. Jan Pavel II. sklízí bohužel jen plody toho, co za svého dlouhého pontifikátu zasel.
Monika G

„Prejav hlbokej neúcty, úplná strata súdnosti, provokácia…“ Anton Ziolkovský komentuje najnovší …

Dudko. Já se komunistů v žádném případě nezastávám. Jen si myslím, že ti liberálové, ať již jsou na vysokých místech v politice nebo církvi a kteří pomáhají těm židozednářům ovládnout svět, jsou pro spásu duší mnohem nebezpečnější, než byli ti komunisté.
Monika G

„Prejav hlbokej neúcty, úplná strata súdnosti, provokácia…“ Anton Ziolkovský komentuje najnovší …

Dudko. Vždyť to Rusko a Bělorusko je poslední hráz proti tomu morálnímu úpadku, který se nám i jim snaží ty Vámi opěvované západní země vnutit. Mám tím na mysli LGBT, gender, juvenilní justici, ateismus, atd. Správný křesťan by neměl myslet tak materialisticky, ale dívat se na všechno především z té duchovní stránky.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

Johanika. Kdybych měla jednat tak jak mi radíte Vy, nebo Theodora- Máriá, tak to bych musela tuto moderní církev opustit což nemohu udělat, neboť mi svědomí říká, že to není ta správná cesta. Naopak si myslím, že by se měl každý pravověrný katolík snažit podle svých možností o očistu této těžce zkoušené instituce, do jehož vedení se evidentně dostali moc špatní lidé. Někteří katolíci však tyto …More
Johanika. Kdybych měla jednat tak jak mi radíte Vy, nebo Theodora- Máriá, tak to bych musela tuto moderní církev opustit což nemohu udělat, neboť mi svědomí říká, že to není ta správná cesta. Naopak si myslím, že by se měl každý pravověrný katolík snažit podle svých možností o očistu této těžce zkoušené instituce, do jehož vedení se evidentně dostali moc špatní lidé. Někteří katolíci však tyto zrádce Ježíše Krista ještě obhajují a podporují v domnění že je to správné a z toho je mi moc smutno.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

Stylita. Co je to za otázku? Nejvyšší představitel KC má velké pravomoci, čehož samozřejmě může zneužít a velice negativně ovlivnit chod této instituce. Tím také může vážně ohrozit ty, jež mu stále důvěřují. Historie KC Vám to může dosvědčit.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

johanika. Papež František svým nejednoznačným vyjadřováním, podporou pohanských kultů, protestantismu, nezájmem o evangelizaci a utrpení katolíků ve světě, neúctou k Panně Marii a tak bych mohla ještě dlouho pokračovat, mě a určitě i mnoho poctivých katolíků velice znejisťuje a od pravé víry v Boha a Ježíše Krista odrazuje. Vy to tak zřejmě nevnímáte, ale z mého pohledu papež Fantišek KC jen …More
johanika. Papež František svým nejednoznačným vyjadřováním, podporou pohanských kultů, protestantismu, nezájmem o evangelizaci a utrpení katolíků ve světě, neúctou k Panně Marii a tak bych mohla ještě dlouho pokračovat, mě a určitě i mnoho poctivých katolíků velice znejisťuje a od pravé víry v Boha a Ježíše Krista odrazuje. Vy to tak zřejmě nevnímáte, ale z mého pohledu papež Fantišek KC jen škodí. Tato modernistická církev nemůže přece žádné slušné lidi, jež hledají smysl života oslovit, což mě moc mrzí a to by mělo být pro správnou KC a pravověrné katolíky jedna z důležitých priorit.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

Kallistratos. To by podle Vás nemusel Ježíš umírat na kříži, ani zakládat svoji církev. Stačilo by aby nám poradil, že musíme umět odhalit nepřítele ve vlastním srdci.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

Kallistratos. Skrytý nepřítel, nebo chcete-li, vlk v rouše beránčím, bývá vždycky největším nebezpečím. Takového je třeba co nejdříve odhalit, než nadělá nedozírnou škodu.
Monika G

Kto chce byť milionárom?

johanika. Samozřejmě, že je mnohem důležitější spása duše. Papežem se však stále zaobíráme, protože nám na té cestě za spásou nejvíc překáží.
Monika G

Františkov Anjel Pána: Odraz biedy

Kallistratos. Já nevím, co by musel papež ještě udělat, abyste se ho i Vy přestal zastávat. Je to však Váš pohled a názor který respektuji a v žádném případě Vám nebudu vnucovat ten svůj.
Monika G

Františkov Anjel Pána: Odraz biedy

Konečně většina katolíků již prohlédla a dává papeži Františku dostatečně najevo, že s takovou církví kterou on prosazuje, nechtějí mít nic společného.