Moravan
Moravan

Porodnice u Apolináře - Blázni pro Krista

Kdyby zachránili jen jediné dítě před zabitím, zvítězili...
Moravan

Bůh žehnej Mexiku

Historie se bohužel ráda opakuje...
Moravan

Tradiční mše svatá

Lidový jazyk je při slavení eucharistické oběti a vlastně při každé svátostné liturgii velmi důležitý, to poznali už sv.Cyril a Metoděj když zavedli jej na své apoštolské misi na Moravě. Dík velmi veliký proto patří otcům II. Vatikánskému koncilu, kteří používáním srozumitelného jazyka umožnili věřícímu lidu všech věků a vzdělaností niternější a hlubší prožívání eucharistické oběti. Latina by …More
Lidový jazyk je při slavení eucharistické oběti a vlastně při každé svátostné liturgii velmi důležitý, to poznali už sv.Cyril a Metoděj když zavedli jej na své apoštolské misi na Moravě. Dík velmi veliký proto patří otcům II. Vatikánskému koncilu, kteří používáním srozumitelného jazyka umožnili věřícímu lidu všech věků a vzdělaností niternější a hlubší prožívání eucharistické oběti. Latina by měla opodstatnění snad jen když jsou na mši sv. přítomni lidé z mnoha národů, ale i tu by asi dnes byla vhodnější angličtina. Cizí jazyk nemůže mít jiný efekt, než že věřícího člověka od liturgie vzdaluje.
Moravan

Let's Stand up for Jesus!!- Spread The Fire!!

Thank you for nice and ilustrative explanation using both, eyes and ears. 🤒