Olivetanus
Olivetanus
8
tutte le nazioni dai tuoi farmaci [vaccini] furono sedotte Apocalisse: 18,23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ …More
tutte le nazioni dai tuoi farmaci [vaccini] furono sedotte
Apocalisse: 18,23
καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν πάντα τὰ ἔθνη,
Perché i tuoi mercanti erano i grandi della terra
e tutte le nazioni dai tuoi farmaci [vaccini] furono sedotte. 🤔
elogiodelfannullone.blogspot.com

Apocalisse: TUTTE LE NAZIONI DAI TUOI VACCINI FURONO SEDOTTE

Apocalisse: 18,23 καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ …
SENZA PIETA'. SENZA PUDORE. In carcere a 90 anni... Ursula Hedwig Meta Haverbeck-Wetzel (née Wetzel; Vlotho, 8 novembre 1928) è un attivista tedesco. Dal 2004, è stata anche oggetto di cause legali …More
SENZA PIETA'. SENZA PUDORE.
In carcere a 90 anni...
Ursula Hedwig Meta Haverbeck-Wetzel
(née Wetzel; Vlotho, 8 novembre 1928) è un attivista tedesco. Dal 2004, è stata anche oggetto di cause legali e condannata a causa della sua negazione dell'Olocausto, che in Germania è un reato penale.
Nel novembre 2015, all'età di 87 anni, è stata condannata a dieci mesi di reclusione per negazione dell'Olocausto. Diverse condanne aggiuntive nell'autunno del 2016 hanno portato a ulteriori condanne di questo tipo. Ha fatto appello senza successo a tutte le sentenze, e il maggio 2018 ha iniziato a scontare la sua ultima condanna a due anni di carcere dopo essere stata prelevata a casa sua dalla polizia tedesca. Rilasciata da una prigione di Bielefeld alla fine del 2020, è stata rapidamente accusata di nuovo e avrebbe dovuto affrontare un nuovo processo nel marzo 2022.

Ursula Haverbeck

Ursula Haverbeck Born Ursula Hedwig Meta Wetzel 8 November 1928 (age 94) Winterscheid (today part of Gilserberg…
wikipedia.org
Il pilota rivela: l'élite vuole essere portata in giro da piloti non vaccinati Josh Yoder di US Freedom Flyers riceve chiamate da ricchi uomini d'affari e amministratori delegati che vogliono essere …More
Il pilota rivela: l'élite vuole essere portata in giro da piloti non vaccinati
Josh Yoder di US Freedom Flyers riceve chiamate da ricchi uomini d'affari e amministratori delegati che vogliono essere pilotati da un equipaggio non vaccinato. Lo ha rivelato l'ex pilota Jetstar Alan Dana in un'intervista con Maria Zeee.
Queste persone hanno il lusso di poter scegliere chi controlla il loro aereo, ha detto Dana, che ha sottolineato che ci sono ancora molti piloti che non sono vaccinati. Questi ricchi uomini d'affari vogliono solo essere trasportati in giro da un equipaggio non vaccinato sul loro jet privato, ha sottolineato Dana.
uncutnews.ch

Pilot verrät: Die Elite will von ungeimpften Piloten herumgeflogen werden

Josh Yoder von US Freedom Flyers erhält Anrufe von wohlhabenden Geschäftsleuten und Firmenchefs, die von einer ungeimpften Crew …
Giorgio Tonini
Così non si corre il rischio che i piloti vengano colti da improvvisi “malori “?
Diodoro
@N.S.dellaGuardia e soprattutto... che li considera personaggi di altissimo livello?
2 more comments
LE MULTE DA 100 EURO SONO VERAMENTE SOSPESE. Over 50 niente multe? Ricevuto graditamente inoltro “Buongiorno Professore. Ho controllato nella sezione "riscossioni" dell'Agenzia delle Entrate, entrando …More
LE MULTE DA 100 EURO SONO VERAMENTE SOSPESE.
Over 50 niente multe?
Ricevuto graditamente inoltro
“Buongiorno Professore.
Ho controllato nella sezione "riscossioni" dell'Agenzia delle Entrate, entrando nel mio profilo (operazione che non avevo mai fatto e che, lo confesso, non sapevo si potesse fare né che esistesse) e la sanzione di 100 euro risulta sospesa. Mi era stata inviata a inizio dicembre.
Vale la pena di controllare, da parte di chi si trova in situazione simile.
Poi, aspettiamo il 30 giugno.
Un caro saluto e grazie.” @Prof.Bellavite
elogiodelfannullone.blogspot.com

Vaccino antiCovid: multe da 100 euro sono veramente sospese: Controllare sul sito Agenzia delle Entrate

Over 50 niente multe? Ricevuto graditamente inoltro “Buongiorno Professore. Ho controllato nella …
Silver Silver shares this
LE MULTE DA 100 EURO SONO VERAMENTE SOSPESE. Over 50 niente multe? Ricevuto graditamente inoltro “Buongiorno Professore. Ho controllato nella sezione …More
LE MULTE DA 100 EURO SONO VERAMENTE SOSPESE.
Over 50 niente multe?
Ricevuto graditamente inoltro
“Buongiorno Professore.
Ho controllato nella sezione "riscossioni" dell'Agenzia delle Entrate, entrando nel mio profilo (operazione che non avevo mai fatto e che, lo confesso, non sapevo si potesse fare né che esistesse) e la sanzione di 100 euro risulta sospesa. Mi era stata inviata a inizio dicembre.
Vale la pena di controllare, da parte di chi si trova in situazione simile.
Poi, aspettiamo il 30 giugno.
Un caro saluto e grazie.” @Prof.Bellavite
Molte, in realtà, sono le colpe che a Benedetto XVI non sono mai state perdonate. Una su tutte: per quanto oggi – in tempi in cui il bergoglismo si fregia della collaborazione con Rockfeller e Rotschild …More
Molte, in realtà, sono le colpe che a Benedetto XVI non sono mai state perdonate. Una su tutte: per quanto oggi – in tempi in cui il bergoglismo si fregia della collaborazione con Rockfeller e Rotschild – sembri incredibile, vi fu un tempo in cui un Papa poteva essere capace di logiche e strategie alternative a quelle delle cancellerie che contano. Discutibili quanto si vuole, ma autonome. Negli otto anni del suo pontificato, Benedetto XVI si è mosso infatti entro orizzonti geopolitici ben poco intonati alle agende di Davos e consorzi analoghi, e questo è un fatto. Ma anche un’onta, che si è portata dietro le prevedibili conseguenze.
giubberosse.news

GLI IMPERDONABILI MERITI DI BENEDETTO XVI - Giubbe Rosse News

Certo è fin troppo facile, oggi, celebrare un Benedetto XVI ormai defunto. Talmente facile che possono farlo con disinvoltura – e con le …
Lotteria delle Iniezioni di Siero Le fiale contengono anche quantità massicciamente incoerenti di polietilenglicole (PEG). Il PEG può causare shock anafilattico in alcune persone. Il PEG ostacola …More
Lotteria delle Iniezioni di Siero
Le fiale contengono anche quantità massicciamente incoerenti di polietilenglicole (PEG). Il PEG può causare shock anafilattico in alcune persone. Il PEG ostacola inoltre la corretta risposta immunitaria.
Se si ha la sfortuna di ricevere una fiala carica di PEG, il rischio di effetti avversi come shock anafilattico e risposta immunitaria disregolata è maggiore rispetto a una fiala con quantità inferiori.

Hanno anche trovato quantità massicciamente incoerenti di polietilenglicole (PEG) nelle diverse fiale. Il PEG, che riveste e protegge l’mRNA, è causa di shock anafilattico in alcune persone, poiché la sensibilità e le allergie al PEG sono comuni tra la popolazione. Ma la cosa peggiore è che il PEG ostacola anche la corretta risposta immunitaria.
“Processi di produzione inadeguati e incoerenti danno luogo a contenuti molto diversi da un lotto o da una fiala all’altra”.
Se si ha la sfortuna di ricevere una fiala carica di PEG, il rischio di effetti avversi …More
marcotosatti.com

La Lotteria delle Iniezioni di Siero. Tecnologia da Fermare. Epoch Times.

4 Gennaio 2023 Marco Tosatti Cari amici e nemici di Stilum Curiae, offriamo alla vostra attenzione questo articolo pubblicato da …
“TUTTO IL PONTIFICATO DI BENEDETTO XVI E’ UN POTENTE ESORCISMO” Don Gabriele Amorth…More
“TUTTO IL PONTIFICATO DI BENEDETTO XVI E’ UN POTENTE ESORCISMO” Don Gabriele Amorth
Il modo con cui Benedetto XVI vive la liturgia. Il suo rispetto delle regole. Il suo rigore. La sua postura sono efficacissimi contro Satana. La liturgia celebrata dal Pontefice è potente. Satana è ferito ogni volta che il Papa celebra l’eucaristia.

Satana molto ha temuto l’elezione di Ratzinger al soglio di Pietro. Perché vedeva in lui la continuazione della grande battaglia che contro di lui ha fatto per ventisei anni e mezzo il suo predecessore, Giovanni Paolo II.
wordpress.com

“TUTTO IL PONTIFICATO DI BENEDETTO XVI E’ UN POTENTE ESORCISMO”

È una mattina di maggio dell’anno 2009. Joseph Ratzinger è Papa già da quattro anni. Nel corso del suo pontificato ha parlato più volte …
Olivetanus
426
LA GRANDE PROMESSA DEL SACRO CUORE DI GESU': A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non …More
LA GRANDE PROMESSA DEL SACRO CUORE DI GESU': A tutti quelli che, per nove mesi consecutivi, si comunicheranno al primo venerdì d'ogni mese, io prometto la grazia della perseveranza finale: essi non morranno in mia disgrazia, ma riceveranno i Santi Sacramenti (se necessari) ed il mio Cuore sarà loro sicuro asilo in quel momento estremo.
Olivetanus
387
MIRACOLO DI NATALE UNA STORIA VERA MERAVIGLIOSA VIENI GESU' BAMBINO - (di Maria Winowska)More
MIRACOLO DI NATALE
UNA STORIA VERA MERAVIGLIOSA

VIENI GESU' BAMBINO -
(di Maria Winowska)
8 pages
Olivetanus
414
GUARDATE PIU' SPESSO LE STELLE. Era tanto che volevo scrivervelo: guardate più spesso le stelle. Quando provate dolore nell’anima, guardate le stelle oppure l’azzurro del cielo. Quando vi sentite …More
GUARDATE PIU' SPESSO LE STELLE. Era tanto che volevo scrivervelo: guardate più spesso le stelle. Quando provate dolore nell’anima, guardate le stelle oppure l’azzurro del cielo. Quando vi sentite tristi, quando qualcuno vi offende, quando non vi riesce qualcosa oppure vi sopraffà la tempesta interiore, uscite fuori e rimanete a tu per tu con il cielo. E allora la vostra anima si placherà. Pavel Florenskij
bottegadinazareth.com

Guardate più spesso le stelle

da Santa-rus.com…
Olivetanus
449
Paolo Bellavite, VACCINI, PANDEMIA, TOTALITARISMO: UN PIANO STUDIATO. Sanare la Sanità. Uscire dalla società dei pazienti permanenti. Bollettino 4/2022 OSSERVATORIO CARD. VAN THUÂN SULLA DOTTRINA …More
Paolo Bellavite, VACCINI, PANDEMIA, TOTALITARISMO: UN PIANO STUDIATO.
Sanare la Sanità. Uscire dalla società dei pazienti permanenti. Bollettino 4/2022 OSSERVATORIO CARD. VAN THUÂN SULLA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA
7 pages
Olivetanus
1455
CRONOLOGIA DI UNA PANDEMIA ORGANIZZATA. ... la diffusione del virus sembra essere stata facilitata: le frontiere sono lasciate volontariamente aperte, centinaia di migliaia di test PCR sono stati …More
CRONOLOGIA DI UNA PANDEMIA ORGANIZZATA. ... la diffusione del virus sembra essere stata facilitata: le frontiere sono lasciate volontariamente aperte, centinaia di migliaia di test PCR sono stati contaminati dal Covid 19, sono vietati i trattamenti che potrebbero fermare il virus (idrossiclorochina, ivermectina, ecc.) o ignorate (vitamina D, zinco, attività fisica…), le cure prima del ricovero e la rianimazione sono, per decisione politica, quasi inesistenti…. Nono, che non possiamo dissociare la pandemia da una "strategia shock": confinamento di metà dell'umanità quando ci sono stati meno di 1.000 morti in tutto il mondo, esagerazione del numero di morti (ovunque etichettiamo come "morti di Covid", vittime di incidenti o persone già a fine vita), aumento della soglia del ciclo per i test PCR al fine di ottenere più casi positivi, clima ansiogeno installato dai media, ecc.
autochtonisme.com

Chronologie d’une pandémie organisée

Gates, Fauci et le DG de l'OMS La pandémie a-t-elle été organisée ? Je propose ci-dessous un développement chronologique qui permettra à chacun de se faire sa …
Diodoro
"... On ne peut imputer à la Chine la totalité de ce qu’il s’est passé. Nous avons vu que la France, et surtout les Etats-Unis ont, à travers les …More
"... On ne peut imputer à la Chine la totalité de ce qu’il s’est passé. Nous avons vu que la France, et surtout les Etats-Unis ont, à travers les oligarchies qui les dominent, une responsabilité certaine : sans la France, il n’y aurait pas eu de laboratoire P4 à Wuhan, ni peut-être de transfert dans ce labo de plusieurs centaines de tubes contenant du SARS (comment peut-on voler, sans que personne ne s’en aperçoive, 2349 tubes d’un agent aussi mortel dans un lieu aussi sécurisé que l’Institut Pasteur ?). Sans les Etats-Unis, il n’y aurait pas eu d’étude de gains de fonction. Mais sans une coopération chinoise, le virus n’aurait pas pu s’échapper du laboratoire au "bon moment" (les jeux militaires) pour provoquer une diffusion rapide au niveau mondial. Nous voyons bien les agissements de l’oligarchie, côté occidental, mais nous distinguons mal ceux qui sont à la manœuvre côté chinois : le PCC, l’oligarchie chinoise ou seulement quelques personnalités corrompues œuvrant au sein du laboratoire …More
Olivetanus
284
Non c'è più religione! Tempio buddista vuoto dopo che i monaci sono risultati tutti positivi alla metanfetamina
insiderpaper.com

Thai temple left empty after monks tested positive for meth - Insider Paper

A Buddhist temple in central Thailand has been left without monks after all its holy men failed drug tests and were defrocked …
Olivetanus
1953
ALTRO CHE BIBBIANO. "Io, affidata ai satanisti. Anni di violenze subite e denunce mai ascoltate" La ragazza violentata dal patrigno e dai suoi complici: "Loro protetti" ...la procura di Siena assisteva …More
ALTRO CHE BIBBIANO. "Io, affidata ai satanisti. Anni di violenze subite e denunce mai ascoltate"
La ragazza violentata dal patrigno e dai suoi complici: "Loro protetti" ...la procura di Siena assisteva al mio massacro ogni quindici giorni. Non è stato per errore o per incapacità. C'è sotto qualcosa.
ilgiornale.it

"Io, affidata ai satanisti. Anni di violenze subite e denunce mai ascoltate"

«Non venire creduta mi faceva sentire ancora più in balia dei miei aguzzini. Sentivo che potevano farmi quello che volevano …
Oscar Magnani
Fino a quando, Signore?
Olivetanus
664
Colpo di Stato globale «Nella quarta rivoluzione industriale i vincitori si prenderanno tutto, quindi se siete un first mover del WEF, sarete i vincitori» (qui). Klaus Schwab
renovatio21.com

«Colpo di Stato globale». L’intervento di Mons. Viganò al Medical Doctors for COVID Ethics International

Renovatio 21 pubblica questo intervento di Monsignor Carlo Maria Viganò per i Medical Doctors for …
Olivetanus
501
VACCINO BELLO Il dottor Fabrizio Pregliasco è più noto al vasto pubblico come onnipresente esperto di Covid e castigatore di medici e infermieri non vaccinati. Nel siparietto su La7, la frase «Dio del …More
VACCINO BELLO Il dottor Fabrizio Pregliasco è più noto al vasto pubblico come onnipresente esperto di Covid e castigatore di medici e infermieri non vaccinati. Nel siparietto su La7, la frase «Dio del cielo» nel brano è diventata «vaccino bello» Il Pedante - Tu scendi dalle stelle
ilpedante.info

The Pedant

The Pedant
Olivetanus
4636
Pelouche a forma di vulva per insegnare alle bambine dell’asilo «come sono fatte», libri pop-up per la scuola materna che raccontano di vagine e mestruazioni , giochi di ruolo per adolescenti a tema …More
Pelouche a forma di vulva per insegnare alle bambine dell’asilo «come sono fatte», libri pop-up per la scuola materna che raccontano di vagine e mestruazioni , giochi di ruolo per adolescenti a tema sessuale. Anatomia, affettività, contraccezione, orientamento sessuale e l’immancabile, onnipresente identità di genere (tanto perché «la teoria gender non esiste, e non vogliamo indottrinare i bambini») raccontato a minori da pochi anni in su, il tutto finanziato dal Bando Pari opportunità della Regione Emilia Romagna... L'educazione sessuale delle bambine con giochi, carte e libri: inaugurata a Bologna la prima Tabooteca in Italia
di Emanuela Giampaoli
VOMITEVOLE!!!
I GENITORI INVECE? CONSENTONO IL LAVAGGIO DI CERVELLO DEI LORI FIGLI FINO A QUESTO PUNTO? ALLORA, PIÙ VOMITEVOLI SONO LORO, E NON I PROGRAMMI DELL'ISTITUTO! ⬆️ SUCCEDE NEGLI ASILI NIDO. SPONSORIZZATI DEL BANDO PARI OPPORTUNITÀ REG. EMILIA ROMAGNA
Vulve di pelouche, gender ed "educazione all'aborto" per bimbe: a Bologna arriva …More

L'educazione sessuale delle bambine con giochi, carte e libri: inaugurata a Bologna la prima Tabooteca …

In vetrina c'è Frida, un peluche di stoffa rosa fucsia, morbido e rassicurante, a forma di vulva per …
repubblica.it
Silver Silver
🤮
duxcunctator
Vomitevoli costoro? Ne è proprio sicuro, Olivetanus? Io, invece, Le dico che sono VOMITEVOLI coloro che VOMITEVOLMENTE si ostinano... e ce ne sono …More
Vomitevoli costoro? Ne è proprio sicuro, Olivetanus?
Io, invece, Le dico che sono VOMITEVOLI coloro che VOMITEVOLMENTE si ostinano...
e ce ne sono tanti, su GloriaTv...
a chiamare e considerare BERGOGLIO "Papa", contro ogni evidenza di Fede e Ragione, e pur avendo ben chiaro che sia il "gender" che i sieri satanici alla cui inoculazione è stato ed è ancora finalizzato il Circovid: sono MALI INTRINSECI.
E pur NON potendo negare...
ché l'evidenza NON la si può negare...
che sia il genderismo che il covidismo inoculatista fanno entrambi capo alla Bestia che mangia e beve a Santa Marta, travestito da Papa.
E chiamato e considerato Papa, e quindi Vicario di Cristo, dai VOMITEVOLI: - PAPERETICISTI - PAPINFLITTISTI - PAPINDEGNISTI - DUOPAPISTI E, se ho dimenticato qualche gruppo all'appello: allora mi correggerete. Dio Benedica i Suoi e coloro che vogliono diventarlo e quindi si sforzano in tal senso, Maranathà
2 more comments
Olivetanus
4960
Riccardo Benzi Cipelli, medico chirurgo : “Dopo la ricerca abbiamo depositato una formale denuncia in Questura…More
Riccardo Benzi Cipelli, medico chirurgo : “Dopo la ricerca abbiamo depositato una formale denuncia in Questura, adesso auspico un intervento e le indagini della magistratura!
oasisana.com

Ricerca shock, Benzi Cipelli: “grafene nel sangue degli inoculati? Ora indaghi la magistratura!” –…

“Nel sangue materiale presumibilmente grafene, abbiamo tanti indizi coerenti e concordanti per …
Diodoro
Non consiglio di riferirsi a "Oasi Sana - Percorso olistico di benessere biologico e naturale". Un esempio di corretta informazione medica: Dr. Barbaro …More
Non consiglio di riferirsi a "Oasi Sana - Percorso olistico di benessere biologico e naturale". Un esempio di corretta informazione medica: Dr. Barbaro parla della correlazione tra “vaccino” mRNA e morte cardiaca • Imola Oggi
Suari
ancora di più perché sono state a lungo negate o ignorate
2 more comments
Olivetanus
634
Soffrire dopo il vaccino, senza ricevere aiuto Migliaia di persone dopo il vaccino sono colpite da pesanti effetti avversi, senza ricevere aiuto. Qualcuno ha deciso di rivolgersi ai centri austriaci e …More
Soffrire dopo il vaccino, senza ricevere aiuto
Migliaia di persone dopo il vaccino sono colpite da pesanti effetti avversi, senza ricevere aiuto. Qualcuno ha deciso di rivolgersi ai centri austriaci e tedeschi...
5 pages
Olivetanus
2503
Vaccini, pandemia, totalitarismo: un piano studiato Prof. Paolo Bellavite Un programma di forte stampo totalitario e tecnocratico è stato concepito in Occidente per affrontare le nuove “sfide” del …More
Vaccini, pandemia, totalitarismo: un piano studiato
Prof. Paolo Bellavite
Un programma di forte stampo totalitario e tecnocratico è stato concepito in Occidente per affrontare le nuove “sfide” del mondo globalizzato. Dalla cultura dei vaccini del 2014 alla pandemia fino all’imposizione del Green pass. Ecco come le élite globaliste stanno incarnando il “Padrone del mondo” con il Grande Reset. E come l’obiettivo – insegna San Giovanni Paolo II – sia sempre la negazione della dignità della persona umana.
Vaccini, pandemia, totalitarismo: un piano studiato - La Nuova Bussola Quotidiana (lanuovabq.it)
10 pages
Figli di Maria
Non sarà mica che qualcuno ci ha dichiarato guerra?
Diodoro
BREAKING: Proof of Brazil election tampering? " The breakdown of democracy is marching toward America": "Lo stroncamento della democrazia marcia verso …More
BREAKING: Proof of Brazil election tampering?
" The breakdown of democracy is marching toward America": "Lo stroncamento della democrazia marcia verso l'America" -nel senso di Stati Uniti