Jazyk
8 2 822

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické…
henta
"Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly" 1. Vaše posty ať nejsou posty pokrytců. Ti se totiž postí v pondělí a ve … Více
Caesar
Pater noster, qui es in caelis; sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidi… Více
7 2 427

Nebojte se

L12:4-9 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do …
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé. 1. ČTENÍ 1Král 8,41-43 Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! Čtení z první knihy … Více
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. Požehnaný den vespolek. L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterýc… Více
16 572

Vassula proti katolické víře

Kongregace pro nauku víry o Vassule
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný den ve spolek. _____________________________________________________________… Více
27 3 906

Nebuď úpírem!

03:55
Prelát Roman Kneblewski.
Hoki
Aobubo to napsal skvěle, henta ta je hodně zralá, Faustynu by měla číst, aby byla jako malá, jako dítě, které doufá, jako dítě, které troufá, vrátka … Více
Ostrik
Tolik zbytečných slov. Ptal jsem se, kdy začneš konat to, co máš ve vítacím hesle: Samson1 Vítací heslo Bůh je láska. Nauč mne Tebe a bližní milovat,… Více
20 352

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si …
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané… Více
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na … Více
3 2 337

Já však pravím vám

Křesťanství je niterný judaismus Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona. Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění s …
Přítel
Cesta srdcem.
pokrk
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú … Více
23 329

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …
Přítel
Ostrik má výborné články.
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, … Více
10 286

Spravedlivý Lot

Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.
snakee
Ostrik středa, 00:24 Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte. Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015 NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH … Více
Ostrik
45 424

Srp a kladivo = mučící nastroj

Symbol daru promlouvá...
Ostrik
1J 2:3 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíš… Více
Ostrik
Ale kdepak, tomu se nedivím! Člověk, který se nikdy neodhodlá opustit svou tělesnou přirozenost, bude Ježíšovo učení vždy považovat za … Více
56 1 309

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …
Zedad
Přesvědčovat? Milovat! Milovat Boha a milovat bližního svého, jako sebe samého, žít pravé lidství. To je naše cesta za Pánem.
menhir
Jste si také vědomi toho, že tady mnozí z vás denně hanobíte katolickou církev, odsuzujete papeže za každý výrok a přitom teskníte po středověké … Více
368 380

Láska je oheň

Láska je oheň, který spaluje hřích! Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující. Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. 1Petr 4:8 Předev…
Přítel
Láska je oheň.
Ostrik
Príslovia 1:27-33 27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú … Více
190 1 375

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A člověk…
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát. Mt 24:1-13 1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. … Více
Ostrik
Z modlitby krále Davida: 1Pa 29:15a : Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové... Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu.… Více
28 1 383

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt 5. - …
Ostrik
aobubo 17:38 6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili … Více
henta
Samson stejně jako Jankacpž nestojí o poučení "staršího ve víře".....točí se dokola kolem svého ocasu jako psík, až je z toho tumpachový a zapomene … Více
16 2 274

Labyrint

Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.
Ostrik
Modlete se, jak nás naučil náš Pán: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na … Více
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnané dopoledne vespolek. Více
90 2 451

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování.…
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam … Více
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a … Více
143 2 403

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, přijímáte …
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita.
henta
Jsi také ŽID?
290 2 407

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře připravenou …
Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vaše komentáře … Více
Ostrik
Kdo přijal Zrno od Rozsévače do dobré země, ten se nebojí. Láska strach vyhání a my víme, že Pán Ježíš osvobodil ty, kteří byli strachem ze smrti … Více

Boháč byl zachráněn z pekla

Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak …
Přítel
To je velmi nadějné. Probuď se, spáči, přece jsem tě neučinil proto, abys prodléval spoutaný v podsvětí. Vstaň z mrtvých, neboť já jsem život těch, … Více
henta
Prokope, Ostrik není žádný trol, zkouší svými vklady čemu :-)) všemu jste zde schopni věřit. To co zde níže menhir pochvalně uvádí,/je … Více
25 1 289

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstává…
menhir
Svatožár 14:09 Pane, já věřím v tebe, věřím, že jsi zde a chceš mne použít ke své slávě. Věřím, že mne znáš osobně a miluješ mne. Je úžasné, že tě … Více
menhir
Mistře, ať vidím! Svatožár 14:29 Ve velkém zástupu sedí slepý žebrák, jeden z mnoha, jeden z davu. Není to však neznámý člověk. Jeho jméno je Bartime… Více
115 1 446

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženo…
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy … Více
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák: Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky..… Více