Jazyk
11 4 806

Naučte se Otčenáš

Naučte se Otčenáš Nejrozšířenější modlitba nejpočetnější skupiny věřících na světě. Zajímavé informace k původnímu řeckému textu modlitby připravil Jiří Pavlík, učitel řečtiny na Husitské teologické…
Napsat komentář
henta
"Didaché" neboli "Učení Pána, hlásané národům dvanácti apoštoly" 1. Vaše posty ať nejsou posty pokrytců. Ti se totiž postí v pondělí a ve … Více
Caesar
Pater noster, qui es in caelis; sanctificétur nomen tuum; advéniat regnum tuum; fiat volúntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem nostrum cotidi… Více
7 3 425

Nebojte se

L12:4-9 4Pravím vám, svým přátelům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, a potom již nemají, co by učinili. 5 Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má pravomoc vás po zabití uvrhnout do …
Napsat komentář
Ostrik
Pamatujte, že tělo - chrám pro Ducha svatého, obdrželi všichni lidé. 1. ČTENÍ 1Král 8,41-43 Jestliže přijde cizinec, vyslyš ho! Čtení z první knihy … Více
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen. Požehnaný den vespolek. L 2:14Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem, v kterýc… Více
27 1 570

Vassula proti katolické víře

Kongregace pro nauku víry o Vassule
Napsat komentář
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnaný den ve spolek. _____________________________________________________________… Více
30 4 902

Nebuď úpírem!

03:55
Prelát Roman Kneblewski.
Napsat komentář
Hoki
Aobubo to napsal skvěle, henta ta je hodně zralá, Faustynu by měla číst, aby byla jako malá, jako dítě, které doufá, jako dítě, které troufá, vrátka … Více
Svatožár
Aktuální připomínka schizmatikům. Ostrik 18.8.2015 21:44 P. Roman Kneblewski: Také existuje pouze jeden náměstek Krista na zemi, kterému mají být … Více
22 1 350

Stydíte se za Syna člověka?

Mk 8:31-38 31A začal je učit, že Syn člověka musí mnoho vytrpět a být zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, být zabit a po třech dnech vstát z mrtvých. 32A mluvil o tom otevřeně. Petr si …
Napsat komentář
Ostrik
V ústních zkouškách z teorie jste neobstáli. Co teprve, až se vás zkoušky dotknou osobně? Je tu pro vás jedna polehčující okolnost - nejste křesťané… Více
Ostrik
Stydíte se za Syna člověka? Kolikrát jste dnes prosili Otce ve jménu Ježíše Krista? Není to tak, že se spíše spoléháte na petice, na demonstrace, na … Více
4 3 335

Já však pravím vám

Křesťanství je niterný judaismus Ale ne zevní plnění příkazů Mojžíšova zákona. Pán Ježíš na mnoha příkladech ukazuje, jak posouvá službu Bohu z povrchního plnění příkazů na vnitřně žité souznění s …
Napsat komentář
Přítel
Cesta srdcem.
pokrk
Áno,presne.Tak,ako židia,ani naši bojovní "kresťania"nechápu,že už nemá zmysel riadiť sa Starým zákonom,lebo všetko je zjavené v Novom.Kde chcú … Více
31 327

Otcem metaforicky?

Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl Otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl Synem Božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení, by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci …
Napsat komentář
Přítel
Ostrik má výborné články.
Ostrik
Co chce Pán Ježíš naznačit, když mluví o tom, že si u milujícího člověka s Otcem učiní příbytek? Musíme se vrátit opět k podobenství o Rozsévači, … Více
13 1 284

Spravedlivý Lot

Spravedlivý Lot, příklad zbožného chování.
Napsat komentář
snakee
Ostrik středa, 00:24 Doporučuji ke zhlédnutí. Dobře poslouchejte. Homília o. Cyrila Vasiľa, Šaštín ,15. septembra 2015 NEDOSAHUJE KVALIT PRVNÍCH … Více
Ostrik
46 2 416

Srp a kladivo = mučící nastroj

Symbol daru promlouvá...
Napsat komentář
Ostrik
1J 2:3 3Podle toho víme, že jsme ho poznali, jestliže zachováváme jeho přikázání. Všichni ti, kteří říkají naprázdno Pane, Pane, nepoznali Pána Ježíš… Více
Ostrik
Ale kdepak, tomu se nedivím! Člověk, který se nikdy neodhodlá opustit svou tělesnou přirozenost, bude Ježíšovo učení vždy považovat za … Více
91 1 307

Projev papeže Jana Pavla II.

Projev papeže Jana Pavla II. k účastníkum Římského mezinárodního sympozia o Mistru Janu Husovi při audienci ve vatikánské „Sala del concistoro" v pátek 17. 12. 1999 (Papežská lateránská univerzita …
Napsat komentář
Beno
ceskoslo před 3 hodinami Theologická summa II-II q. 64 a. 2 co.: Něco si ujasníme. Evangelium svěřil Bůh apoštolům. Apoštoly si ale vyžádal Satan, … Více
Beno
Na tom není nic divného, že má zlatý plášť. Stejný jako Jan Hus. Takový má v nebi každý :)))
417 1 376

Láska je oheň

Láska je oheň, který spaluje hřích! Zd 12:29 Neboť Bůh náš jest oheň stravující. Dt 9:3a Věz tedy dnes, že Hospodin, tvůj Bůh, ten, který prochází před tebou, je oheň stravující. 1Petr 4:8 Předev…
Napsat komentář
Přítel
Láska je oheň.
Ostrik
Príslovia 1:27-33 27keď ako búrka príde na vás strach a vaša záhuba sa dovalí jak víchrica, keď úzkosť na vás doľahne a súženie. 28Vtedy ma budú … Více
227 2 372

Tajemství pravdy

19Hospodin Bůh vytvořil ze země všechnu polní zvěř a všechno nebeské ptactvo a přivedl je k člověku, aby viděl, jak je nazve. A jak člověk každou živou duši nazval, takové bylo její jméno. 20A člověk…
Napsat komentář
Ostrik
Co řekl Pán Ježíš, to se MUSÍ stát. Mt 24:1-13 1Ježíš vyšel z chrámu a odcházel. Tu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali na chrámové stavby. … Více
Ostrik
Z modlitby krále Davida: 1Pa 29:15a : Vždyť jsme před tebou hosté a příchozí jako všichni naši otcové... Naděje je pouze v Kristu Ježíši, našem Pánu.… Více
28 2 374

Ježíšovo kázání na hoře

Ježíšovo kázání na hoře bylo určeno všem posluchačům bez výjimky. Horské kázání je základem křesťanské nauky. Pro mnohé bude jistě překvapením, že v konfrontaci s Ježíšovou naukou neobstojí. Mt 5. - …
Napsat komentář
Ostrik
aobubo 17:38 6 Chléb náš každodenní: svého milovaného Syna, našeho Pána Ježíše Krista, dej nám dnes12: abychom si připomínali, poznávali a ctili … Více
henta
Samson stejně jako Jankacpž nestojí o poučení "staršího ve víře".....točí se dokola kolem svého ocasu jako psík, až je z toho tumpachový a zapomene … Více
19 3 272

Labyrint

Cesta k vlastnímu srdci je jako labyrint.
Napsat komentář
Ostrik
Modlete se, jak nás naučil náš Pán: Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na … Více
Ostrik
Pochválen buď Pán Ježíš Kristus! Až na věky, amen! Požehnané dopoledne vespolek. Více
92 2 449

Obrana Svatého otce Františka

Obrana Svatého otce Františka před zuřivými útoky nepřátel kříže. Manželství muže a ženy není totéž, co soužití dvou osob téhož pohlaví. Rozlišování neznamená diskriminování, ale naopak respektování.…
Napsat komentář
Samson1
Irbis, že papež podpořil vojenskou akci je správné. Třeba do Sýrie se musí vrátit zákon a pořádek a Bůh stojí za zákonnou vládou Sýrie. Dokut tam … Více
Samson1
Ostrik já nemusím vůbec ze vším souhlasit, co papež dělá a myslím si, že na něj neútočím. Jestli tu něco dám, tak je to zpráva, co se někde píše a … Více
153 2 399

Jeanne d Arc píše do Čech

Ježíš, Maria Již delší dobu ke mně, Johance Panně, docházejí zprávy a hlasy lidí, že se z vás, pravých křesťanů, stali heretici a že stejně jako Saracénové ničíte pravou víru a bohopoctu, přijímáte …
Napsat komentář
Ostrik
Měla jsi nechat Židka. To je jako Jitka, židovské jméno od Judita.
henta
Jsi také ŽID?
321 4 405

Kde nalezneme pro zrno dobrou zemi?

Pán Ježíš lidem vyprávěl podobenství o rozsévači. Nestačí však tento příběh slyšet nebo číst. Nestačí ani tento příběh s radostí přijímat. Člověk musí být dobrou zemí, hospodářem dobře připravenou …
Napsat komentář
Beno
Ostrik dokázal všecno vzít až na morek, na dřeň. V lásce není strach, Tak proč Dolejš chodil až do smrti ozbrojený? Protože nežil v dokonalé lásce … Více
Ostrik
1J 4:8 :V lásce není strach, ale dokonalá láska strach zahání; vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce. Vaše komentáře … Více

Boháč byl zachráněn z pekla

Pán Ježíš lidem vyprávěl příběh o boháčovi a chudákovi. Boháč se po smrti těla ocitl pekle, chudák v ráji. Do tohoto příběhu však Ježíš skryl mnohem více informací, než tušíte. Příběhu jinak …
Napsat komentář
Sard
FRANTIšEK 69 17. čvn Je tedy jasné, že očistné pekelné plameny vykonaly svou práci a očištěný boháč byl z pekla zachráněn. BLUD OD OSTRÍKA, JAJ … Více
ceskoslo
Prokope, Ostrik není žádný trol. --- Ostrik je katolík značky Áron Více
26 2 286

Panna Maria Mnohobolestná

Ó Přesvatá Bohorodice, obměkči naše zlá srdce, zmírni útoky těch, kdož nás nenávidí, a všelikou úzkost naší duše odežeň. Při pohledu na Tvůj svatý obraz, Tvým strádáním a milosrdenstvím k nám zůstává…
Napsat komentář
kostelník
Svatožár má mimořádně dobrá kázání. Dokáže jít na podstatu a postihne i souvislosti, které mi unikly.
menhir
Svatožár 14:09 Pane, já věřím v tebe, věřím, že jsi zde a chceš mne použít ke své slávě. Věřím, že mne znáš osobně a miluješ mne. Je úžasné, že tě … Více
128 4 444

Zákoníci a farizeové měli více smyslu pro spravedlnost, než vy!

J 8:1-11 1Ježíš však odešel na Olivovou horu. 2Na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval. On se posadil a učil je. 3Tu k němu zákoníci a farizeové přivedou ženu, přistiženo…
Napsat komentář
Ostrik
Kdo z vás by mohl vědět, co je spravedlnost? Celé dny jen po někom házíte kamení! To kamení se vrátí na vaši hlavu, což jste to nevěděli? Vaše soudy … Více
Ostrik
Jste velmi tělesní lidé. Přesně tak, jak svého času vyznal emeritní arcibiskup Bezák: Všichni máme radi pekné autíčka, dobré pivíčko, pekné filmíky..… Více