Přítel
Přítel

Totální propadák: František Obdržel 75 Kliků

Apredsasatoci, duše zbloudilá a nešťastná!!! Boží dítka prodávají, co mají, rozdávají chudým a ty toužíš po špercích a.diamantech?! Jsi na široké cestě do zahynutí.
Přítel

Boží slovo na den 12.5. A.D. 2021

Církev nestojí na Augustinovi.
Přítel

Papež, náměstek Syna Božího? 🤔

Musel by být pomýlený Ježíš, který to řekl.
Přítel

Boží slovo na den 2.4. A.D. 2021

Mystická je doslovná. Mystika chápe s!ovo ve vnitřní rovině.
Přítel

Špatný Vtip: František Odsuzuje Zvrhlost

Katolíci mají bláznivého pastýře. Ale je to spíše k pláči.
Přítel

Boží slovo na den 17.3. A.D. 2021

Patrik - Vzniklo z latinského jména Patricius, jeho základem je slovo „pater” („otec”)
Jméno se vykládá jako „mající otce” (ve významu dědickém). Ve starém Římě se tak označoval svobodný občan, původem z některého z římských (patricijských) rodů.
Přítel

Opus Dei v České republice

Diskuze s Kallistratem = ztráta času.
Přítel

Umělé Oplodnění: Ruská Pravoslavná Církev Není Lepší Než Katolická Církev

Někdy se tady argumentuje příšerně.
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Pro Trepifajksla!
Nevím, jak se tě zeptat, když odmítáš přemýšlet, zda si uvědomuješ, že obviňuješ Ježíše z porušování zákona. Víš, že z něho děláš hříšníka?
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Pro Trepifajksla!
Nejsi římský katolík, když pro tebe neplatí desatero.
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Pro Trepifajksla!
Obvinil jsi mne ze lži. Já ale nepsal nic o pohanech. Prosím, upřednostni přemýšlení před přesvědčením o jasnu. Co jsem napsal, platí beze zbytku. Římští katolíci jsou pod zákonem, pod židovským zákonem. Mírně upraveným, ale stále zákonem. To následovníci Krista nejsou. Jistě ses seznámil s teologií apoštola Pavla.
Cituji R 10,4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro …More
Pro Trepifajksla!
Obvinil jsi mne ze lži. Já ale nepsal nic o pohanech. Prosím, upřednostni přemýšlení před přesvědčením o jasnu. Co jsem napsal, platí beze zbytku. Římští katolíci jsou pod zákonem, pod židovským zákonem. Mírně upraveným, ale stále zákonem. To následovníci Krista nejsou. Jistě ses seznámil s teologií apoštola Pavla.
Cituji R 10,4 Vždyť Kristus je konec Zákona k spravedlnosti pro každého, kdo věří.
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Volné soboty komunisté zavedli, aby křesťané mohli světit sedmý den v týdnu. První den po sobotě mohli vzpomenout Kristovo zmrtvýchvstání. Jak řekl Ježíš, děti tohoto světa jsou prozíravější.
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Bez urážky, přemýšlet není nikdy na škodu. Tak třeba Ježíš nezmínil první tři přikázání. To ale neznamená, že by přestala platit, že by je zrušil. Že Ježíš sobotu porušoval, to byl názor židů. Nedokázali chápat, že na dobré skutky uzdravení se zákaz nevztahuje. Pakliže Ježíš v příběhu o bohatém mladíku nezmínil sobotu, neznamená to, že ji zrušil. Nezrušil nic ze zákona, který stále platí. Platí …More
Bez urážky, přemýšlet není nikdy na škodu. Tak třeba Ježíš nezmínil první tři přikázání. To ale neznamená, že by přestala platit, že by je zrušil. Že Ježíš sobotu porušoval, to byl názor židů. Nedokázali chápat, že na dobré skutky uzdravení se zákaz nevztahuje. Pakliže Ježíš v příběhu o bohatém mladíku nezmínil sobotu, neznamená to, že ji zrušil. Nezrušil nic ze zákona, který stále platí. Platí i pro římské katolíky, jen kdosi něco vynechal a jiné zase změnil. Tím vším chci říci, že argument, který jsi uvedl ohledně soboty, je mylný. Někdy není všechno tak jasné, jak by se zdálo. Mt 5,17
Přítel

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2021

Pro Trepifajksla!
Zkus vyjmenovat VŠECHNA přikázání, která jsou vynechána. Můžeme pak společně přemýšlet proč.
Přítel

Poľovačka sa začína...

To není pravda. Opravdové náboženství nemá s fantazií nic společného. V Bibli ale jsou zmínky o fantastech. Třeba takový Jidáš. Fantazie je lež.
Přítel

Liberté, Égalité, Décapité

Brány pekel jí nepřemohou... To ale platí pro Církev, ne pro paskvil pana Bergoglia. Papežství je satanův vynález. Nedržte se ho zuby nehty, vidíte, kam to vede.
Přítel

Chod Opačným Směrem

Papežství samo o sobě už je chod opačným směrem. Ježíš nepřišel zřídit kněze a papeže. Tento systém nemá v Ježíšově učení, ani v Novém testamentě oporu. Ježíš postavil svou církev na sobě. On je v ní jediným veleknězem.
Přítel

Otec mŕtveho syna stratil svoju vieru: František - „Rozumiem; je to normálne, aby sa to stalo"

Nic neztratil, protože víru neměl.
Přítel

Slzenie ikony Presvätej Bohorodičky na Slovensku. CIVITAVECCHIA „Ocko, Madona plače!“

Tak opravdu ne. V duchu a v pravdě, jak to chce Bůh.