Per Mariam ad Iesum

Ks. Jacek Bałemba SDB, Kazanie na XIX Niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego

26:21
O zerwaniu z grzechem, o gotowości na sąd Boży, o śmierci i o piekle, przestroga przed dwoma herezjami, o dobrej spowiedzi i żalu za grzechy, o odpowiedzialności za zbawienie swojej duszy. Zamęt …More
O zerwaniu z grzechem, o gotowości na sąd Boży, o śmierci i o piekle, przestroga przed dwoma herezjami, o dobrej spowiedzi i żalu za grzechy, o odpowiedzialności za zbawienie swojej duszy.
Zamęt powszechny – który dosięga dzisiaj także rzeczywistości Kościoła – niech nas nie zwalnia z uczciwej pracy nad swoją własną duszą, niech nas nie zwalnia z odpowiedzialności za zbawienie wieczne swojej duszy.- ks. Jacek Bałemba
Per Mariam ad Iesum
Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach nieprzenikniona dusząca ciemność ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich Wśród wrzasku pogan i wycia charyzmatycznych sekt kroczy best…More
Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach
nieprzenikniona dusząca ciemność
ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich
Wśród wrzasku pogan i wycia charyzmatycznych sekt
kroczy bestia.....
niewolnikmaryi.com

apokalipsa

Czarna mgła snuje się po watykańskich korytarzach nieprzenikniona dusząca ciemność ogarnęła tych co prowadzić mieli do Bram Niebieskich Wśród wrzas…
Dla gniewu nie masz nic świętego, nic nietykalnego; on nawet przeciwko niebu się zrywa. Stąd tyle bluźnierstw, tyle wyrzekań na Boga, tyle bezbożnych skarg przeciw Opatrzności!More
Dla gniewu nie masz nic świętego, nic nietykalnego; on nawet przeciwko niebu się zrywa. Stąd tyle bluźnierstw, tyle wyrzekań na Boga, tyle bezbożnych skarg przeciw Opatrzności!
niewolnikmaryi.com

O gniewie

Gniew wyrządza nadto jeszcze tę szkodę, że zdziera z człowieka obraz Boga, którego czynności są spokojne; zaślepia umysł, aby nie przyznał prawdy, …
Szukający PRAWDY likes this.
Jako więc chodzący po linie każdy krok odmierza, by nie spadł i karku nie złamał: tak chrześcijanin winien ustawicznie chodzić w obecności Bożej, bo skoro tylko Pana Boga z oczu traci, na niebezpiecz…More
Jako więc chodzący po linie każdy krok odmierza, by nie spadł i karku nie złamał: tak chrześcijanin winien ustawicznie chodzić w obecności Bożej, bo skoro tylko Pana Boga z oczu traci, na niebezpieczeństwo śmierci, to jest, grzechu, się naraża.
niewolnikmaryi.com

W obecności Bożej – o sposobach pamiętania o Bogu

Jako więc chodzący po linie każdy krok odmierza, by nie spadł i karku nie złamał: tak chrześcijanin winien ustawicznie chodzić w obecności Bożej, bo …
Szukający PRAWDY likes this.

Witajcie w naszej loży!

20:58
Arkadiusz Niewolski - www.niewolnikmaryi.com ''Niech będzie przeklęty'' - modernizm protestancka rewolucja www.youtube.com/watch
Szukający PRAWDY and one more user like this.
Chełpimy się tym, że żyjemy w wieku polityki. Nie ma jednak takiej mądrości politycznej, której wolno byłoby naruszać zasadnicze prawa boskiego porządku i boskiej władzy nad światem. Jeżeli zatem, …More
Chełpimy się tym, że żyjemy w wieku polityki. Nie ma jednak takiej mądrości politycznej, której wolno byłoby naruszać zasadnicze prawa boskiego porządku i boskiej władzy nad światem. Jeżeli zatem, jak mówi św, Paweł (Efez, 1, 10), jest wolą Bożą„ naprawić wszystko w Chrystusie, to, co jest na niebie, i to co na ziemi”, to zadaniem polityki ludzkiej jest zjednoczenie wszystkiego na ziemi z Chrystusem, jako głową.
niewolnikmaryi.com

„Maryja jest bowiem sercem, jak Chrystus jest głową ludzkości.”

Jedność ludzkości wywodzi się także stąd, że wszyscy mają jedną matkę i jednego ojca — Jezusa i Najświętszą Pannę!
Najjaśniejszy dowód najwyższej władzy Bożej leży w tym, że Bóg zostawia możność wolnej woli stworzeń powstawać zuchwale przeciw Sobie; a ten tylko może to dopuszczać, kto na tyle jest potężny, że …More
Najjaśniejszy dowód najwyższej władzy Bożej leży w tym, że Bóg zostawia możność wolnej woli stworzeń powstawać zuchwale przeciw Sobie; a ten tylko może to dopuszczać, kto na tyle jest potężny, że nawet zło może obrócić ku dobremu, a przeszkód używać do osiągnięcia swego celu.
niewolnikmaryi.com

Dlaczego Bóg nie przeszkadza grzechom?

Zło ma znaczenie dla dobra, gdyby go nie miało, Bóg byłby mu przeszkodził.

Na kolana przed Chrystusem – Królem!

NAUKA KATOLICKA, WSZYSTKIE Październik 18, 2019 Na kolana przed Chrystusem – Królem! We wrześniu 1880 r. odbyła się w Rzymie manifestacja na cześć rewolucjonistki Ludwiki Michel. Jeden z …
Szukający PRAWDY likes this.
c) Wolność sumienia w pojęciu liberalnym jest szaleństwem i zarazą. Posłuchajmy słów encykliki MIRARI VOS, ogłoszonej przez papieża Grzegorza XVI. Napiętnowawszy silnie indyferentyzm „tę szkodliwą …More
c) Wolność sumienia w pojęciu liberalnym jest szaleństwem i zarazą.
Posłuchajmy słów encykliki MIRARI VOS, ogłoszonej przez papieża Grzegorza XVI.
Napiętnowawszy silnie indyferentyzm „tę szkodliwą zasadę, rozpowszechnianą przez chytrość złych ludzi, a która powiada, że zbawienie duszy wieczne osiągnąć można w każdej religii, byle postępować według sprawiedliwości i uczciwości,
Papież powiada dalej:
„Z zatrutego źródła indyferentyzmu wypływa ta fałszywa i niemądra maksyma, a raczej szaleństwo, że każdemu można dać i gwarantować wolność sumienia; błąd to najzaraźliwszy, któremu toruje drogę bezwzględna i bezgraniczna wolność, rozpowszechniana na zgubę Kościoła i Państwa, a który mimo to wielu w nadmiarze bezczelności przedstawia jako dla religii korzystny.
«Jakaż może być dla dusz śmierć zgubniejsza – aniżeli wolność błądzenia» – mówił święty Augustyn.
niewolnikmaryi.com

O wolności sumienia i wyznania na podstawie encyklik

Człowiek powinien wierzyć i słuchać; wiara jest sama w sobie aktem posłuszeństwa. Każda nieufność pychy ludzkiej względem słów Pana nad Pany jest …
Szukający PRAWDY likes this.
W żadnej sprawie nie jest Zbawiciel więcej tkliwym ani więcej miłościwym jak właśnie w Eucharystyi, w której się wyniszcza, jeśli tak mówić można, i staje się pokarmem, aby przeniknąć dusze nasze, i …More
W żadnej sprawie nie jest Zbawiciel więcej tkliwym ani więcej miłościwym jak właśnie w Eucharystyi, w której się wyniszcza, jeśli tak mówić można, i staje się pokarmem, aby przeniknąć dusze nasze, i zjednoczyć się z sercem wiernych swoich.“ A Święty Chryzostom mówi, że Jezus Chrystus przez gorącą miłość, którą ku nam pała, tak się chciał z nami zjednoczyć, abyśmy się z nim stali jedną istotą.
niewolnikmaryi.com

O miłości Jezusa Chrystusa okazanej w ustanowieniu Komunii Świętej

„W żadnej sprawie nie jest Zbawiciel więcej tkliwym ani więcej miłościwym jak właśnie w Eucharystyi, w której się wyniszcza, jeśli tak mówić można, …
Ale, Czcigodni Bracia, chociaż tak liczne i wielkie grożą nam niebezpieczeństwa i gorszych jeszcze lękamy się w przyszłości, nie powinniśmy upadać na duchu, ani porzucać nadziei i ufności, na Bogu …More
Ale, Czcigodni Bracia, chociaż tak liczne i wielkie grożą nam niebezpieczeństwa i gorszych jeszcze lękamy się w przyszłości, nie powinniśmy upadać na duchu, ani porzucać nadziei i ufności, na Bogu jedynie opartej. Ten, który uleczalne stworzył ludy i narody 4., niewątpliwie nie opuści tych, których drogą Krwią swoją odkupił; nie opuści Kościoła swojego.
Musimy jednak, jak to podnieśliśmy już na początku, udać się jako do możnej Orędowniczki i Patronki, do Najśw. Maryi Panny; albowiem wedle słów św. Bernarda „taka jest wola (Boga), że przez Maryję wszystko otrzymać możemy„.
.
niewolnikmaryi.com

Encyklika o Różańcu świętym Najświętszej Maryi Panny (Ingravescentibus malis)

Nadto Różaniec jest nie tylko skutecznym orężem w walce z wrogami Boga i z nieprzyjaciółmi wiary, ale krzewi także i rozwija cnoty ewangeliczne i …
Od dobrej woli twojej zależy, być lub nie być szczęśliwym. Bo i któż jest szczęśliwym? Ten, kto posiada wszystko, co chce. Ten zaś posiada wszystko, co chce, kto tylko to chce, co może. 5. Stronimy…More
Od dobrej woli twojej zależy, być lub nie być szczęśliwym. Bo i któż jest szczęśliwym? Ten, kto posiada wszystko, co chce. Ten zaś posiada wszystko, co chce, kto tylko to chce, co może.
5. Stronimy od bardzo wielu rzeczy i brzydzimy się nimi, jako czymś szkodliwym i wstrętnym, a jednak w gruncie rzeczy są one dla nas pożyteczne. Zdarza się bowiem bardzo często, że nader pożytecznym jest to dla duszy, co dla zmysłów jest wstrętne.
Nieszczęścia są dobrą szkołą.
Śmierć, wygnanie, ubóstwo, hańba, praca, choroba i wszystkie tego rodzaju dolegliwości, jako niezawisłe od ciebie, nie są czymś złym i nie powinny cię dręczyć. Przeciwko nim powinieneś używać nie ucieczki i wstrętu, lecz zmiany w zapatrywaniu się na nie.
niewolnikmaryi.com

Jak być szczęśliwym? – O pragnieniach i wstrętach

Od dobrej woli twojej zależy, być lub nie być szczęśliwym. Bo i któż jest szczęśliwym? Ten, kto posiada wszystko, co chce. Ten zaś posiada wszystko, …
Zniechęcenie jest to skłonność do wyrzeczenia się pobożności ze względu na przeszkody i mnogie upadki. Tracimy odwagę, potem częściowo wskutek zdenerwowania, częściowo skutkiem rzeczywistych wątpliw…More
Zniechęcenie jest to skłonność do wyrzeczenia się pobożności ze względu na przeszkody i mnogie upadki. Tracimy odwagę, potem częściowo wskutek zdenerwowania, częściowo skutkiem rzeczywistych wątpliwości co do możności wytrwania, stajemy się pełni żalu i wyrzutów w stosunku do Boga, wreszcie opuszczamy się w umartwieniu i skarbieniu sobie łask Bożych. Zakrawa to na grzech rozpaczy, jakkolwiek do niego nie dochodzi. Zjawia się jakby cień rozpaczy, który w trzydziestu minutach doprowadza nas do mnóstwa grzechów powszednich. Świadczy to, że zbyt dużo zaufaliśmy własnym siłom i mieliśmy o sobie większe wyobrażenie, niż na to zasługiwaliśmy. Gdybyśmy bowiem byli pokorni, raczej dziwilibyśmy się, żeśmy nie upadli niżej, zamiast zniechęcać się swoją niedoskonałością. Wiele dusz, powołanych do świętości, nigdy jej nie osiąga jedynie dlatego, że daje do siebie przystęp zniechęceniu.
Osoby pielęgnujące w sobie życie duchowne są szczególnie wystawione na pokusę zniechęcenia ze względu na swą …More
niewolnikmaryi.com

O trudnościach w postępach duchowych – Zniechęcenie i zarozumiałość

Gwałtowność pokus jest oznaką wściekłości złego ducha, który nie gniewa się bez przyczyny. Pismo św., mówiąc o gniewie szatana, dodaje, iż powodem …
„Właśnie przez te oschłości i przez pokusy doświadcza Pan Bóg miłości tych dusz, które Go kochają. Choćby nawet ta próba całe życie trwać miała, to przecież dusza nie powinna opuszczać modlitwy; …More
„Właśnie przez te oschłości i przez pokusy doświadcza Pan Bóg miłości tych dusz, które Go kochają. Choćby nawet ta próba całe życie trwać miała, to przecież dusza nie powinna opuszczać modlitwy; przyjdzie czas, gdzie jej to wszystko sowicie zapłacą… Miłość ku Bogu nie na tym polega, żeby ją czuć, ale żeby Panu Bogu służyć z odwagą i pokorą”
„Skoro dusza do tego doprowadzi, że trwa statecznie w modlitwie, niech będą jakie chcą grzechy, do których dała się szatanowi namówić, jestem pewną, że ona już odtąd pod przewodnictwem Pana pójdzie i dostanie się do portu zbawienia”
niewolnikmaryi.com

Doskonałość chrześcijańska według pism i nauk św. Teresy od Jezusa

„Właśnie przez te oschłości i przez pokusy doświadcza Pan Bóg miłości tych dusz, które Go kochają. Choćby nawet ta próba całe życie trwać miała, to …
Nieprawdopodobne, mądre słowa... Cały tekst "Doskonałość chrześcijańska..." jest po prostu DZIEŁEM - harmonogramem, drogą życia dla Boga. Po przeczyt…More
Nieprawdopodobne, mądre słowa... Cały tekst "Doskonałość chrześcijańska..." jest po prostu DZIEŁEM - harmonogramem, drogą życia dla Boga. Po przeczytaniu pozostaje mi powiedzieć - jestem nicością, ale... będę walczył Panie Jezu.
Króluj Nam Chryste!!!
Szukający PRAWDY likes this.
Wtedy czcigodna siostra Anna, towarzyszka jej ujrzała przed skonaniem Świętej Jezusa stojącego z mnóstwem Aniołów przy jej łożu i czekającego na tę pożądaną chwilę, by ją zaprowadzić do nieba. …More
Wtedy czcigodna siostra Anna, towarzyszka jej ujrzała przed skonaniem Świętej Jezusa stojącego z mnóstwem Aniołów przy jej łożu i czekającego na tę pożądaną chwilę, by ją zaprowadzić do nieba. Widziała także i swoją najsłodszą Matkę, Marię, wraz z Józefem Świętym, który przybył z nieba, by Jej towarzyszyć. Później ujrzano ogrom ny orszak osób w bieli i światłości, wchodzących z wielką radością do celki, w której Święta konała. Domyślano się, że to były pewnie owe dziesięć tysięcy Męczenników, którzy obiecali jej byli jeszcze za życia, że jej do raju towarzyszyć będą. Zbliżyła się do łoża w chwili, gdy strawiwszy piękne swe życie w słodkim ogniu miłości, siłą tej miłości skonała.
niewolnikmaryi.com

O życiu i śmierci św. Teresy od Jezusa – św. A. M. Liguori

„Żyję, lecz duchem jam stąd tak daleka, Jakbym nie biegła przez tę życia drogę; A kiedy patrzę w życie, co mnie czeka: Żyjąc umieram , że umrzeć nie …
pękam z zazdrości
Szukający PRAWDY and one more user like this.
Jej jednej danym było brać świadomy udział w odkupieniu świata w tym momencie decydującym, gdy się ono ważyło na Golgocie; a że w tej chwili Chrystus Pan ofiarowywał się za zbawienie wszystkich …More
Jej jednej danym było brać świadomy udział w odkupieniu świata w tym momencie decydującym, gdy się ono ważyło na Golgocie; a że w tej chwili Chrystus Pan ofiarowywał się za zbawienie wszystkich ludzi, więc i współmęka Jego Najświętszej Matki miała ten sam zakres. Toteż Kościół nie waha się Jej nazywać „Współodkupicielką” rodu ludzkiego
niewolnikmaryi.com

Rola NMP w świetle nauki św. Pawła

Jeśli Apostoł Narodów może mówić o sobie, że łączy z męką Zbawiciela, w której udziału nie brał(…) to cóż dopiero powiedzieć o Tej, która stała u …
Ponieważ Kościół jest zwyczajną drogą do nieba, a poza Kościołem bardzo trudno osiągnąć zbawienie, Kościół nauczający, tj. papież w odpowiedniej mierze i biskupi mają ścisły obowiązek sami, czy też …More
Ponieważ Kościół jest zwyczajną drogą do nieba, a poza Kościołem bardzo trudno osiągnąć zbawienie, Kościół nauczający, tj. papież w odpowiedniej mierze i biskupi mają ścisły obowiązek sami, czy też przez swych zastępców wedle sił swoich głosić i szerzyć Ewangelię.
Kościół nauczający został zobowiązany do tego nakazem Chrystusa Pana: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, głoście Ewangelię wszemu stworzeniu, uczcie ich zachowywać wszystko comwamkolwiek powiedział”.(...)
To posłannictwo do głoszenia Ewangelii przeszło od Piotra i apostołów na ich następców, papieży i biskupów.Na papieżu ciąży obowiązek głoszenia Ewangelii po całym świecie, na poszczególnych biskupach, w powierzonych im diecezjach.
Apostołowie podzielili świat między siebie, wyruszyli na wszystkie strony, by głosić wszędzie Ewangelię, i młodziutki posiew krwią swoją podlewać i użyźniać.
Za nimi poszli niezliczeni biskupi, kapłani, zakonnicy, i tak jest aż po dziś dzień.
niewolnikmaryi.com

Jak rozumieć dogmat że „poza Kościołem nie ma zbawienia”?

Chrystus założył jeden tylko Kościół, i ufundował go na skale Piotrowej. Wszelkie społeczności religijne, które nie stoją na skale, nie należą do …
Zatem jest rzeczą niezmiernie dla nas ważną zdać sobie sprawę z tego położenia, w jakim się osobiście w naszym życiu duchownym znajdujemy. Są osoby, znajdujące się w okresie tzw. nawrócenia, w który…More
Zatem jest rzeczą niezmiernie dla nas ważną zdać sobie sprawę z tego położenia, w jakim się osobiście w naszym życiu duchownym znajdujemy.
Są osoby, znajdujące się w okresie tzw. nawrócenia, w którym się zwracają do Boga i rozpoczynają nowe życie. Pokutują za swe grzechy; wyrzekają się pewnych błędnych poglądów, którym hołdowały; zmieniają swe uczucia względem Boga i Jezusa Chrystusa; nakładają na siebie różne praktyki umartwienia; przyswajają sobie pewne nabożeństwa; poddają się pod kierownictwo duchowne. Działa w nich płomień pierwszego zapału. Wspomaga ich jakaś nadprzyrodzona ochoczość do wszystkiego, co się odnosi do służby Bożej, pewna słodycz w modlitwie, radość w uczęszczaniu do Sakramentów, upodobanie w pokucie i upokorzeniu, łatwość w rozmyślaniu, a niejednokrotnie też pełna lub przynajmniej częściowa wolność od pokus. Ta początkująca gorliwość może trwać tygodnie, miesiące, nawet rok lub dwa lata; potem urywa się. Jej zadanie skończone....
niewolnikmaryi.com

Oznaki postępu w życiu duchowym

Jest także znakiem postępu w życiu duchownym dążyć do pewnych konkretnych celów; na przykład do utrwalenia w sobie nawyku pewnych cnót lub do …
Szukający PRAWDY and one more user like this.
Szczególnie rozmyślaj o męce i śmierci Zbawiciela, czyli o krzyżu , bo krzyż jest treścią tajemnic Bożych, skróconą Ewangelią i szkołą wszelkiej doskonałości. Rozmyślanie to przynosi niemałe owoce; …More
Szczególnie rozmyślaj o męce i śmierci Zbawiciela, czyli o krzyżu , bo krzyż jest treścią tajemnic Bożych, skróconą Ewangelią i szkołą wszelkiej doskonałości.
Rozmyślanie to przynosi niemałe owoce; wszakże wedle mistrzów duchownych jedno wspomnienie lub rozmyślanie o krzyżu więcej ma ceny, aniżeli gdyby kto przez rok cały w każdym tygodniu biczował się aż do krwi, pościł o chlebie i wodzie, lub codziennie przeczytał cały psałterz.
Podobnie, według św. Augustyna , większą ma zasługę jedna łza wylana na wspomnienie męki Zbawiciela, niżeli tygodniowy post o chlebie i o wodzie.
niewolnikmaryi.com

O przedmiotach medytacji – św. bp. J.S.Pelczar

Podobnie i ty przedstawiaj sobie, że patrzysz na Mękę Pańską; łącz się więc ze Zbawicielem idącym na Kalwarię, pomagaj Mu krzyż dźwigać, ocieraj …
Szukający PRAWDY likes this.
Mówią niektórzy, że chrześcijanin w walce z grzechem powinien się kierować tylko pobudką miłości Boga i że byłoby rzeczą nieszlachetną unikać grzechu z bojaźni i trwogi przed sprawiedliwością Bożą. …More
Mówią niektórzy, że chrześcijanin w walce z grzechem powinien się kierować tylko pobudką miłości Boga i że byłoby rzeczą nieszlachetną unikać grzechu z bojaźni i trwogi przed sprawiedliwością Bożą.
Inaczej sądził Chrystus i święci. Pan Jezus powiedział: „Bójcie się Tego, który i ciało i duszę może potępić do piekła”. Św. Paweł zaś napomina:„Z bojaźnią i ze drżeniem sprawujcie zbawienie wasze”
niewolnikmaryi.com

Bojaźń Boża – Dlaczego potrzebna?

Gdzie bojaźń przed grzechem zdobędzie sobie należne miejsce, tam grzech żadnego nie znajdzie dostępu.
Sw.Joanna and 2 more users like this.