Peter2019
Peter2019
10
Mimoriadny deviatnik k Pane Márií pomocnice kresťanov. 😍 😍 😍More
Mimoriadny deviatnik k Pane Márií pomocnice kresťanov.
😍 😍 😍
8 pages
Peter2019 shares from Peter(skala)
1.2K
😇 😇 😇 😇

Výzva Panny Márie: štvrtok 19.3. (15:00) modliť sa za odvrátenie pandémie.

Vyzývam celé ľudstvo, aby sa modlilo vo štvrtek 19. 3. o 3 hodine popoludní v každej zemi, kde ste sa naučili modlitbu môjho Syna (Otče náš ...), a modlili sa ju trikrát ako príjemnú obeť Večnému …