Petino
Petino shares from kleineseelejesu
14.7K
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021 Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich …More
VAROVANIE OD OTCOV Z ATHOSU 08/2021
Očkovaním sa od Krista odeľujeme! Tieto vakcíny poškvrňujú „chrám Ducha Svätého“ (naše telá). Očkovaní nebudú schopní rozpoznať zmeny, ktoré nastanú v ich telách. Stratia vnútornú slobodu. Očkovanie zmení ľudskú prirodzenosť - s cieľom pripraviť ľudí na prijatie démonického pečatenia. Nedostatok milosti - v dôsledku páchania hriechov a previnení - spolu so zmenou ľudskej povahy, ktorá sa vyskytuje u očkovaných ľudí, povedie k zničeniu obrazu, na ktorý sme boli stvorení.
„Prichádza čas, že každý, kto ťa zabije, si bude myslieť, že robí Bohu službu.“ (Ján 26, 2). To bude ešte očividnejšie, keď vakcíny začnú účinkovať. Satan chce ovládať svet skresľovaním spôsobu, akým ľudia myslia a cítia. Ako „otec lží“ a zdroj všetkého zla vymyslel diabolský systém vládnutia nad svetom: kázaním úcty k právam a slobodám človeka, pričom v skutočnosti sa ho snažil iba podriadiť takýmto ideálom. A Boh umožní, aby sa táto „práca podvodu“ vykonala tak, aby sa pšeni…More
WARNING FROM MOUNT ATHOS (August 2021)
02:10
johanika
Sú známe výskumy, kedy nejaká choroba, resp. chemické i medicínske prípravky zmenia človeka natoľko, hoci len chvíľkovo, že pácha zlo. Ak sa diabol …More
Sú známe výskumy, kedy nejaká choroba, resp. chemické i medicínske prípravky zmenia človeka natoľko, hoci len chvíľkovo, že pácha zlo. Ak sa diabol uchýlil k takémuto spôsobu boja proti Bohu, získa mnoho duší... Je otázne, nakoľko ešte ide o slobodnú vôľu a ako to bude posudzované samotným Bohom.
Dr. Peter McCullough – Rizika covid vakcín & Proč by se očkování mělo zastavit.
16:42