Petrvs Romanvs Fidelis
lifenews.sk

LifeNews Slovakia | Správy, ktoré hýbu svetom

Čínsky kardinál Joseph Zen sa vyjadril, že pápež František "podporuje schizmu" v Čine, keď "legitimizuje" čínsku katolícku nezávislú cirkev riaden…
ľubica likes this.

MOJI MILOVANÝ KŇAZI.NADIŠLA HODINA PRAVDY.ALEBO STE SO MNOU,ALEBO PROTI MNE! NEDOVOĽTE…

Laudetur Jesus Christus Carbonia Vyzbrojte sa odvahou a oddeľte sa od ohavnosti,ktorá teraz vládne v mojej pozemskej Cirkvi! Moja milovaná dcéra,píš,píš môjmu ľudu moje slovo: SOM CELÝ VÁŠ Ó DETI! …
Bergoglio neni Pápež,ale diktátor aj so svojou mafiou San Gallo. Bergoglio non è il Papa,ma il dittatore con la sua maffia di San Gallo.More
Bergoglio neni Pápež,ale diktátor aj so svojou mafiou San Gallo.
Bergoglio non è il Papa,ma il dittatore con la sua maffia di San Gallo.
lifesitenews.com

Vatican insider: ‘Furious’ Francis demanded Benedict retract name from priestly celibacy book | …

ROME, January 15, 2020 (LifeSiteNews) – A Vatican-based journalist has alleged that Pope Francis was “furious” over Pope Benedict’s contribution to …
Looks like The God Of Surprises decided to throw Pope Francis a curve-ball. Now ain't that a shame? :D
May God have mercy on Unrepentant Jorge of the Pachamamas. St Michael the Archangel defend us in battle.More
May God have mercy on Unrepentant Jorge of the Pachamamas.
St Michael the Archangel defend us in battle.
advoluntas@aol.com likes this.

DEFINITÍVNE SA VZDIAĽTE Z TÝCHTO KOSTOLOV,KAM UŽ VIAC NEZOSTÚPIM AŽ DO DŇA V KTOROM SA …

Laudétur Jesus Christus V Pravde Ducha Svätého vám milované deti môjho Spasiteľa píšem jeho slová. Carbonia. Akt milosrdenstva,ktorý urobím bude pre všetkých tých,ktorí ma oslavujú vo vlastnom srdci …
Ladislav Bajza
západniar- ty si živým príkladom toho,že ten kto vstúpi do pokoncilovej neviestky RKC už Kristovo učenie v nej spoznať nemôže. Lebo tam už niet …More
západniar- ty si živým príkladom toho,že ten kto vstúpi do pokoncilovej neviestky RKC už Kristovo učenie v nej spoznať nemôže. Lebo tam už niet Ducha Svätého ,len duch synkretizmu spolu s ďalším plukom démonov.
Preto všetci ,ktorí ste s ňou v jednote veríte všetkému možnému,ako protestanti,len nie pravde.
Tvoje choré bludy o tom ,ako môžu neveriaci a modloslužobníci uveriť po smrti,pri stretnutí s Kristom na osobnom súde sú toho dôkazom.
Varovanie
721. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30. MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE …More
721. Poselství Ježíše ze dne 27. února 2013 v 15:30.
MUSÍTE STÁLE PŘIJÍMAT MOU NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTII. NESMÍTE ZASTAVIT KAŽDODENNÍ OBĚŤ MŠE SVATÉ, PROTOŽE TO NEBUDETE VY, KDO BUDE DONUCEN UČINIT TOTO ROZHODNUTÍ.
Má vroucně milovaná dcero,
každodenní mše budou ještě nějaký čas pokračovat a Já naléhavě prosím všechny mé následovníky, aby se jich i nadále účastnili, jako dříve.
Moji nejsvětější eucharistii musíte stále přijímat. Nesmíte zastavit každodenní oběť mše svaté, protože vy nebudete těmi, kdo bude donucen učinit toto rozhodnutí. Bude ohlášeno uskutečnění odlišného způsobu obětování Bohu a vy budete ihned vědět, až se to stane, že slavení mše svaté je falešným prorokem zastaveno. Místo mše svaté zavede celosvětový pohanský rituál a vy, moji milovaní následovníci, požehnaní darem Ducha Svatého, rozpoznáte, o co jde.
Nesmíte nikdy opustit na mém učení založenou církev, kterou jsem dal světu, a oběť mé smrti na kříži, darované vám s nejsvětějšími dary.
Vy, moji …More
View 19 more comments.

NEBUĎTE FARIZEJMI ALE BOŽÍMI DEŤMI

Laudetur Jesus Christus Farizeji ste,ktorí slepo popierate Pravdu.Dostali ste slobodnú vôľu.Pokiaľ si neodstránite pýchu zo sŕdc nebude vám dané prijať Pravdu Všemohúceho Boha. Pokora....pokora..poko…
PetraB likes this.

KNIHA PRAVDY KONCA ČASOV

Laudetur Jasus Christus Posolstvo môjho Pána,Božského Spasiteľa dané svetu v Knihe Pravdy konca časov. 28. 2. 2014 - 21:41 hod. 1066. Svet sa skloní, pokľakne na obe kolená a bude zbožňovať šelmu …

ANTIKRIST NEVSTÚPI DO RÍMA,POKIAĽ ŽIJE BENEDIKT XVI.

Laudetur Jesus Christus... Antikrist by už vstúpil do Ríma a chrámu,ale zatiaľ nemôže.Pretože nevkročí to Ríma a Vatikánu pokiaľ ešte žije Sv.Otec Benedetto XVI.Jeho prítomnosť zadŕža ešte šelmu za …
Varovanie
Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10. TEPRVE AŽ BUDE NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE ZCELA ZRUŠENA, VSTOUPÍ ANTIKRIST DO MÉ CÍRKVE Má vrou…More
Poselství Ježíše ze dne 15. března 2014 v 20:10.
TEPRVE AŽ BUDE NEJSVĚTĚJŠÍ EUCHARISTIE ZCELA ZRUŠENA, VSTOUPÍ ANTIKRIST DO MÉ CÍRKVE
Má vroucně milovaná dcero,
pro vlny odpadlictví, šířící se v mé církvi, přijde z jejího středu na ty, co Mi slouží, největší zkouška ze všech. Krize v mé církvi na zemi budou pro mnohé kněze znamenat trápení z hrozného rozhodování. Víra mnohých z nich byla již otřesena a budou si muset vybrat, zda chtějí přijmout novou náhražku učení, které nahradí Slovo, nebo zůstat věrni pravé víře. Dokonce i nejoddanější z nich budou zahlceni hlučnými hlasy podvodníků a začnou zpochybňovat význam mého učení v dnešním světě, kde hřích už bude prohlášen za bezvýznamný.
Stejně jako je zvykem připravit semena k setí, i syn Satanův bude brzy připraven chopit se nové falešné církve. Moje církev bude procházet dobou strašné temnoty a mé ukřižování bude snášet každá duše, která Mi zůstane věrná. Moji nepřátelé učiní rozsáhlá a radikální prohlášení, požadující, aby …More
Antikrist je ten..ktorému sa pozrieš do očí a bez váhania ťa svojím pohľadom duša zabije
View 3 more comments.

MODLITE SA KAŽDÝ DEŇ S LÁSKOU CELÝ SVÄTÝ RUŽENEC

Laudétur Jesus Christus Milovaná Nebeská Kráľovná,Spolutrpiteľka a Spoluvykupiteľka prosí svoje milované deti: "Modlite sa každý deň s láskou celý Svätý ruženec...všetky tajomstvá,ako jeden celok, …

NEKONAJTE TAK,ABY SA SATAN SMIAL NA TROSKÁCH VAŠEJ DUŠE

Laudetur Jesus Christus. Píšem vám v Pravde posvätenej Duchom Svätým,milované deti,slová Božského Spasiteľa: "Nekonajte deti Moje,nekonajte tak,aby sa Satan smial na troskách mojej práce,mojej obety…

NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE, LA SCIAGURA È IMMINENTE.

NON C’È PIÙ TEMPO DA PERDERE, LA SCIAGURA È IMMINENTE. Carbonia 30.12.19 Non c’è più tempo da perdere, la sciagura è imminente. Sono pronto, il Padre mio è con Me, saremo una Cosa sola uniti …
False apparizioni. Falsi messaggi.
Spera
Non so se sono vere, ma annalisacolzi crede che Bergoglio sia papa...dunque non ha un gran discernimento...
View 5 more comments.

NEZOSTÁVA ČAS NAZVYŠ.KATASTROFA SA BLÍŽI!!!

Laudétur Jesus Christus, Slová Môjho Božského Spasiteľa: NEZOSTÁVA ČAS NAZVYŠ.KATASTROFA SA BLÍŽI!!! Carbonia 30.12.2019 Netreba strácať čas,katastrofa príde čoskoro. Som pripravený,Môj Otec je …
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. 37 Ako bolo …More
Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. 36 Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani nebeskí anjeli, ani Syn, iba sám Otec. 37 Ako bolo za dní Noema, tak bude aj pri príchode Syna človeka. 38 Ako v dňoch pred potopou ľudia jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Noe vošiel do korába, 39 a nič nezbadali, až prišla potopa a zmietla všetkých, tak bude aj pri príchode Syna človeka.
View 6 more comments.

LA TERRA È PER TREMARE FORTEMENTE, SARÀ SCOSSA COME UNA TOVAGLIA!

LA TERRA È PER TREMARE FORTEMENTE, SARÀ SCOSSA COME UNA TOVAGLIA! Carbonia 28.12.19 La terra è per tremare fortemente, sarà scossa come una tovaglia! Nulla resterà in piedi, di ciò che non …

ZEM SA BUDE SILNO OTRIASAŤ,BUDE ZMETENÁ,AKO OBRUS ZO STOLA!!!

Laudetur Jesus Christus. Prestante byť nevedomý,prestante byť pyšný a prijmite fakt,že Kniha Zjavenia Jána a tretie Fatimské tajomstvo sa napĺňa,sledujte znamenia...nepodceňujte ich,pretože to …
Však uvidíme! Ale potom môže byť už pre mnohých neskoro!
To je náboženské sci-fi vyrobené dost neobratně a imitace nízké kvality. Ty klišé a vykřičníky jsou výplodem dost velkého nešťastníka. Dejte mu …More
To je náboženské sci-fi vyrobené dost neobratně a imitace nízké kvality. Ty klišé a vykřičníky jsou výplodem dost velkého nešťastníka. Dejte mu štamprličku a do ruky rýč a pěkně celý den makat na zahradě a nebo vinohradu a ono to přejde. Duchovní rozkacenost je spíše trauma jednotlivce a panika duše, než něco mystického.
View 3 more comments.
Viete, čo je tá špirála vyrobená v šípe, ktorú má bergoglio, zobrazená na jeho " ornáte?!! : Z oficiálnej správy o symboloch pedofílie federálneho úradu vyšetrovania: "Boylover logo" (blogo) je malá …More
Viete, čo je tá špirála vyrobená v šípe, ktorú má bergoglio, zobrazená na jeho " ornáte?!! :
Z oficiálnej správy o symboloch pedofílie federálneho úradu vyšetrovania: "Boylover logo" (blogo) je malá modrá trojuholníková špirála obklopená väčším trojuholníkom, kde najmenší trojuholník predstavuje dieťa a vonkajší trojuholník predstavuje muža Dospelý.
Ach!!! Ale on je pre vás "svätý otec" čo!!!!!!
Ste slepý?Kryje špinavosti...ničí katolícku Cirkev...uráža Spasiteľa a Nebeskú Matku a pri každej možnosti sa rúha a vy idete slepo za falošným prorokom rovno ku Antikristovi!!!!!!!!!!!!!!!!
zoznam.sk

Odhalenie: Tajné symboly pedofilov na sociálnych sieťach

28.04.2016 | Zdanlivo neškodné obrázky motýľa, srdca či špirály objavujúcich sa na sociálnych sieťach, šperkoch či na niektorých výrobkoch sú v …
Kto chce byť slepý,slepý ostane aj keď dostane dôkazy....hľadajte odpovede a Pravdu...aby ste nakoniec nezbadali,že žijete v klame zaslepený svojou …More
Kto chce byť slepý,slepý ostane aj keď dostane dôkazy....hľadajte odpovede a Pravdu...aby ste nakoniec nezbadali,že žijete v klame zaslepený svojou pýchou
No zrejme dobre vie,že to nie sú kresťanské znaky a ako pápež by už vôbec nemal nosiť bludné symboli,divné kríže...a znaky na nich jedine.. keď je …More
No zrejme dobre vie,že to nie sú kresťanské znaky a ako pápež by už vôbec nemal nosiť bludné symboli,divné kríže...a znaky na nich jedine.. keď je falošný...choďte za ním a opýtajte sa ho prečo sa klania pohanským modlám...a Satanovi...
View 15 more comments.
christianitas.sk

Dve cirkvi podľa videní bl. A. K. Emmerichovej

Pred dvoma storočiami sa dostalo bl. Anne Kataríne Emmerichovej videní, ktoré predpovedali mnohé súčasné udalosti v rámci Cirkvi. Videla falošnú …
macusana
Cirkev bude len jedna tá pravá ktorú zveril Ježiš Petrovi a teraz drahému otcovi Frantiskovi. Žiadna iná
zaba and one more user like this.

PÁPEŽ PIUS V. O NEMENNOSTI SV.OMŠE

Laudetur Jesus Christus. Pápež Pius V (Quo primum. O nemennosti sv. omše 1570): "Teda vôbec nikto z ľudí nesmie zrušiť túto stránku nášho povolenia, ustanovenia, nariadenia, rozkazu, koncesie, …
View one more comment.

Panna Mária - modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v Iráne

Laudetur Jesus Christus. Posolstvo mojej milovaje Pani Kráľovnej Neba i zeme dané svetu v Knihe Pravdy. 23.02.2012 - 16:00 hod. 355. Panna Mária - modlite sa, aby mohla byť odvrátená atómová vojna v …
ekans
Já mezitím neopomenu nápravná opatření Své milosti a každého povolám k [duchovnímu] zdraví pomocí laskavosti a pak [případně] i výpraskem [tj. …More
Já mezitím neopomenu nápravná opatření Své milosti a každého povolám k [duchovnímu] zdraví pomocí laskavosti a pak [případně] i výpraskem [tj. nejprve nastane doba slitování a pak doba spravedlivých trestů]. Proroctví ctihodné sestry Dominiky z Ráje (1517)
ekans
to je z dílny pí. Bostlové
View 17 more comments.

Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev

Laudetur Jesus Christus Bergoglio pretvára Cirkev na svoju Cirkev..Novú Cirkev v ktorej už nie je prítomný Božský Spasiteľ.Boh Vám dal slobodnú vôľu,no nabádam duše neostávajte v Cirkvi,ktorá ide za …
Petrvs-Asi ti ušlo ,že Bergoglio a Ratzinger sú v tej istej pokoncilovej "cirkvi" neviestke. Najprv sa zorientuj ty a potom môžeš ukazovať cestu iným…More
Petrvs-Asi ti ušlo ,že Bergoglio a Ratzinger sú v tej istej pokoncilovej "cirkvi" neviestke.
Najprv sa zorientuj ty a potom môžeš ukazovať cestu iným.
View one more comment.

Pravda bude pre tých,ktorí nebudú pokorný s čistým srdcom skrytá!!!

Laudetur Jesus Christus Milovaní Ísť verne za legitímnym vikárom môjho Božského Spasiteľa a Pána Ježiša Krista ,Benediktom XVI.a pravou Katolíckou Cirkvou..neznamená ísť za ním do Ríma,ale ísť za …
PetraB
Svatý Anděl z chóru Svatého Archanděla Michaela....:-) mezi námi! :-)
Ladislav Bajza
Ten démon,ktorý sa vydáva za anjela svetla a oslovuje vás tým falošným,slizkým ,hadím jazykom "Má vroucně milovaná dcero," má jediný cieľ- Tých ,…More
Ten démon,ktorý sa vydáva za anjela svetla a oslovuje vás tým falošným,slizkým ,hadím jazykom "Má vroucně milovaná dcero," má jediný cieľ- Tých ,ktorí vidia odpad vystrájanie RKC ,babylonskej neviestky za každú cenu udržať na palube tohto Titaniku plaviaceho sa do satanovho ovčinca.
Písmo zakazuje akúkoľvek jednotu s tými ,ktorí hlásajú iné evanjelium,lebo takí sú pod kliatbou.A súčasná RKC hlása namiesto evanjelia slobodomurársky ekumenizmus.Tradicionalisti chcú takto farizejsky všetko prečkať.Ale kto si chce svoj život takto zachrániť ,ten ho stratí.Majú sa postaviť za Krista proti všetkým a nie takto kľučkovať. www.youtube.com/watch
View 12 more comments.

S heretikmi sa nemožno zjednocovať v sv. omši

Laudetur Jesus Christus. S heretikmi sa nemožno zjednocovať Keď sa kňaz v Svätej omši zjednocuje v Eucharistickej modlitbe s pápežom,zjednocuje sa s jeho vierou a ako prostredník,tým kňaz zjednocuje…
Peter(skala)
Ružena pred 2 hodinami Peter(skalapred 2 hodinami a kde sa píše, že podmienkou je viera kňaza? Je to učenie Cirkvi. A ak si dobre pamätám už sa …More
Ružena
pred 2 hodinami
Peter(skalapred 2 hodinami
a kde sa píše, že podmienkou je viera kňaza?
Je to učenie Cirkvi. A ak si dobre pamätám už sa to tu viackrát písalo.

ja si pamätám z každej diskusii, že akonahle niekto nevie dokazať učenie Cirkvi, tak to zahraje do outu typu: šak si najdi, mal by si vedieť, ked nevieš, tak nehovor a podobné vyhybačky.
Barbarin
Špatně vidíš, Hoki-Hooki. I to je následek chorobného lhaní.
View 88 more comments.