Poslední časy
Poslední časy
771
BKP wzywa czeskich i morawskich biskupów do radykalnego odrzucenia Drogi synodalnej Szanowni członkowie Konferencji Episkopatu Czech! Każdy rozsądny człowiek zakłada, że jest zupełnie jasne, że …More
BKP wzywa czeskich i morawskich biskupów do radykalnego odrzucenia
Drogi synodalnej

Szanowni członkowie Konferencji Episkopatu Czech!
Każdy rozsądny człowiek zakłada, że jest zupełnie jasne, że Kościół musi stać na Bożych prawach i przykazaniach, a nie na antyprawach LGBTQ. Jest też jasne, że heretyk i likwidator Bożych praw nie może być członkiem nawet zewnętrznej organizacji kościelnej, a co dopiero członkiem Mistycznego Ciała Chrystusa, czyli żywego Chrystusowego Kościoła. Wy, jako następcy apostołów, jesteście zobowiązani przede wszystkim bronić Chrystusowej Ewangelii i praw Bożych. Jeśli jesteście prawdziwie prawowiernymi biskupami, to wiecie, że Ewangelia jest dana po to, aby ludzie byli zbawieni. Tutaj ale ktoś głosi kowidową, ekologiczną i pod przykrywką Drogi synodalnej sodomistyczną antyewangelię. Ten „ktoś” publicznie występuje jako głowa Kościoła katolickiego i pozwala się nazywać Ojcem Świętym, czyli namiestnikiem Chrystusa na ziemi. To jest do nieba wołające bluźnierstwo …More
34:09
Poslední časy
197
El PCB: Las herejías autogenocidas de la secta de Bergoglio y la historia de la Iglesia El aquelarre continental europeo, o desenfreno y desafuero, de brujos y satanistas con insignias episcopales …More
El PCB: Las herejías autogenocidas de la secta de Bergoglio y la historia de la Iglesia
El aquelarre continental europeo, o desenfreno y desafuero, de brujos y satanistas con insignias episcopales tendrá lugar en Praga del 5 al 12 de febrero. Su objetivo es legalizar todas las perversiones sexuales LGBTQ. Esta secta bergogliana adora al demonio Pachamama. Hasta el día de hoy se ofrecen sacrificios humanos a este demonio, por ejemplo en Bolivia. La secta encabezada por su fundador Bergoglio, quien públicamente se entregó a Satanás y los demonios en 2022 con la asistencia de un hechicero canadiense, promueve el llamado camino sinodal. Su objetivo es la transformación de la Iglesia de Cristo en una anti-Iglesia global de la Nueva Era de Satanás. Es un crimen tan espantoso contra Dios, la Iglesia y la humanidad que una persona común, e incluso un sacerdote católico, es incapaz de admitir la sola idea de que algo así pueda suceder. Realmente, esto es incomprensible y extremadamente escandaloso …More
17:38
Poslední časy
212
El PCB llama a los obispos checos y moravos a rechazar radicalmente el camino sinodal Estimados miembros de la Conferencia Episcopal Checa: Para cualquier persona razonable resulta obvio que la Iglesia …More
El PCB llama a los obispos checos y moravos a rechazar radicalmente el camino sinodal
Estimados miembros de la Conferencia Episcopal Checa:
Para cualquier persona razonable resulta obvio que la Iglesia debe basarse en las leyes y los mandamientos de Dios, y no en las anti-leyes LGBTQ. También resulta obvio que un hereje y destructor de las leyes de Dios ni siquiera puede ser miembro de una organización eclesiástica externa, y mucho menos miembro del Cuerpo Místico de Cristo, es decir, la Iglesia viva de Cristo. Vosotros, como sucesores de los apóstoles, estáis obligados a defender el Evangelio de Cristo y las leyes de Dios en primer lugar. Si sois obispos verdaderamente católicos, sabéis que el Evangelio fue dado para que la gente se salve. Pero aquí hay alguien que predica un antievangelio coronavírico, ecológico y, bajo el manto del camino sinodal, también un antievangelio sodomítico. Y este alguien se presenta públicamente como cabeza de la Iglesia católica y se deja llamar «santo …More
34:09
Poslední časy
1.1K
BKP: Samobójcze herezje Bergogliowej sekty i historia Kościoła Kontynentalny europejski sabat – lub szaleństwo i samowola – czarowników i satanistów z biskupimi insygniami odbędzie się w dniach 5-…More
BKP: Samobójcze herezje Bergogliowej sekty i historia Kościoła
Kontynentalny europejski sabat – lub szaleństwo i samowola – czarowników i satanistów z biskupimi insygniami odbędzie się w dniach 5-12 lutego w Pradze. Ich celem jest zalegalizowanie wszelkich seksualnych perwersji LGBTQ. Ta bergogliańska sekta czci demona Pachamamę. Do dziś temu demonowi, na przykład w Boliwii, składają ofiary z ludzi. Sekta pod przywództwem swojego założyciela Bergoglia, który w 2022 roku publicznie poświęcił się szatanowi i demonom przy pomocy kanadyjskiego czarownika, propaguje tzw. Drogę synodalną. Jej celem jest przekształcenie Chrystusowego Kościoła w globalny szatański antykościół New Age. To jest tak szokująca zbrodnia przeciwko Bogu, Kościołowi i ludzkości, że prosta osoba, a nawet katolicki ksiądz, nie jest w stanie sobie tego wyobrazić. Tak, to jest naprawdę niezrozumiałe i niezwykle szokujące. Niestety, ta do nieba wołająca zbrodnia jest brutalną rzeczywistością.
Krótko z historii Kościoła
Na …More
17:25
Poslední časy
55
O PCB: A Ucrânia vai legalizar a produção de bebês artificiais sem mães? Houve tentativas criminosas de desenvolver seres humanos em um útero artificial. A mãe não é mais necessária neste processo.…More
O PCB: A Ucrânia vai legalizar a produção de bebês artificiais sem mães?
Houve tentativas criminosas de desenvolver seres humanos em um útero artificial. A mãe não é mais necessária neste processo. Esse experimento horrível, chamado ectogênese, resulta na degradação da natureza humana. Esta tecnologia revoga a lei natural da transmissão da vida humana dada pelo próprio Criador. O pleno desenvolvimento da produção criminosa de crianças é impedido pela legislação e pela ética ligada à moralidade.
Catecismo (CICat) art. 2274: «O embrião deve ser tratado como pessoa desde a concepção».
CICat art. 2275: «Certas tentativas de intervenção no património cromossomático ou genético... são contrárias à dignidade pessoal do ser humano, à sua integridade e à sua identidade única, irrepetível».
Por outro lado, o produto humano desses experimentos não tem nenhum direito legal de reivindicar direitos humanos. No caso da chamada ectogênese, trata-se de um mau uso da ciência. Os poderosos deste mundo …More
16:12
Poslední časy
209
O PCB: O cardeal Kasper promove uma transformação suicida da Igreja Em uma recente entrevista à mídia, o Cardeal Walter Kasper afirmou: “Tal processo de transformação não pode ser alcançado da noite …More
O PCB: O cardeal Kasper promove uma transformação suicida da Igreja
Em uma recente entrevista à mídia, o Cardeal Walter Kasper afirmou: “Tal processo de transformação não pode ser alcançado da noite para o dia; leva tempo e uma longa respiração. Isso não pode ser feito em um único pontificado; serão necessários dois ou três pontificados”.
Em quê o Cardeal Kasper e outros de sua laia querem transformar a Igreja? A atual legalização eclesiástica da idolatria e da perversão LGBTQ é um sinal da já visível transformação da Igreja em uma anti-Igreja satânica da Nova Era. Como isso vai acontecer? Através do chamado processo sinodal. Bergoglio ostensivamente dá passos concretos de transformação quando adora publicamente os demônios. Ele entronizou o demônio Pachamama e no Canadá também deixou-se consagrar publicamente a outros demônios por um xamã.
Desta forma, revogou o primeiro mandamento do Decálogo e depois os outros, especialmente o sexto e o nono, através da legalização eclesiástica das …More
13:35
Poslední časy
1K
BKP: Tylko modlitewna mobilizacja zapobiegnie bergogliańskiej sekcie rzucić przekleństwo na Pragę i europejski kontynent Szanowni biskupi i kapłani Czech i Moraw! Wszyscy wiecie, że w dniach 5-12 …More
BKP: Tylko modlitewna mobilizacja zapobiegnie bergogliańskiej sekcie rzucić przekleństwo na Pragę i europejski kontynent
Szanowni biskupi i kapłani Czech i Moraw!
Wszyscy wiecie, że w dniach 5-12 lutego w Pradze ma się odbyć tzw. Zgromadzenie Kontynentalne Synodu o synodalności 2021-2024. Wezmą w nim udział promotorzy LGBTQ z 39 konferencji episkopatów Europy. 8 lutego o godzinie 18:00 w praskiej katedrze odbędzie się ich koncelebrowane nabożeństwo.
Rodzą się dwa pytania:
1) Kto jest inicjatorem i promotorem Synodu o synodalności?
2) Czym właściwie jest Synod o synodalności?
Inicjatorem i promotorem tzw. drogi synodalnej jest tzw. papież Franciszek. Kim jest Franciszek Bergoglio? Trzeba wiedzieć, że jest jawnym heretykiem, to znaczy nieważnym papieżem, któremu nikt nie musi się podporządkować ani być posłuszny, w przeciwnym razie ściąga na siebie Boże przekleństwo, które jest na nim. Bergoglio przez cały swój nieważny pontyfikat przejawia się w gestach i słowach jako wielki propagator …More
18:29
Poslední časy
1377
El PCB: Solo la movilización de oración impedirá que la secta bergogliana traiga una maldición sobre Praga y el continente europeo Queridos obispos y sacerdotes checos y moravos: Todos ustedes saben …More
El PCB: Solo la movilización de oración impedirá que la secta bergogliana traiga
una maldición sobre Praga y el continente europeo

Queridos obispos y sacerdotes checos y moravos:
Todos ustedes saben que la llamada Asamblea continental del Sínodo sobre la sinodalidad 2021–2024 está prevista para los días del 5 al 12 de febrero en Praga. Contará con la presencia de promotores LGBTQ de 39 conferencias episcopales europeas. Su misa concelebrada se oficiará en la Catedral de Praga el 8 de febrero a las seis de la tarde.
Se plantean dos cuestiones:
1) ¿Quién es el iniciador y promotor del Sínodo sobre la sinodalidad?
2) ¿Qué es en realidad el Sínodo sobre la sinodalidad?
El iniciador y promotor del llamado camino sinodal es el llamado papa Francisco. ¿Quién es Francisco Bergoglio? Hay que saber que es un hereje manifiesto, es decir, un papa inválido. Nadie debe someterse a él ni obedecerle, de lo contrario incurre en la maldición de Dios que pesa sobre él. A lo largo de su pontificado inválido …More
18:39
Poslední časy
2496
El PCB: ¿Legalizará Ucrania la producción de bebés artificiales sin madre? Ha habido intentos criminales de desarrollar seres humanos en un útero artificial. La madre ya no es necesaria en este …More
El PCB: ¿Legalizará Ucrania la producción de bebés artificiales sin madre?
Ha habido intentos criminales de desarrollar seres humanos en un útero artificial. La madre ya no es necesaria en este proceso. Este experimento espantoso, llamado ectogénesis, resulta en la degradación de la naturaleza humana. Esta tecnología deroga la ley natural de la transmisión de la vida humana dada por el Creador mismo. El pleno desarrollo de la producción criminal de niños lo impiden la legislación y la ética vinculada a la moral.
Catecismo (CICat) art. 2274: «El embrión debe ser tratado como una persona desde la concepción».
CICat art. 2275: «Algunos intentos de intervenir en el patrimonio cromosómico y genético... son contrarias a la dignidad personal del ser humano, a su integridad y a su identidad única e irrepetible».
Por otra parte, el producto humano de estos experimentos no tiene ningún derecho legal a reclamar los derechos humanos. En el caso de la llamada ectogénesis, se trata de un mal uso …More
16:17
Poslední časy
1.6K
BKP: Czy Ukraina zalegalizuje produkcję sztucznych dzieci bez matki? Doszło do przestępczych prób stworzenia istot ludzkich w sztucznym łonie. Matka w tym procesie jest już niepotrzebna. Ten szokujący …More
BKP: Czy Ukraina zalegalizuje produkcję sztucznych dzieci bez matki?
Doszło do przestępczych prób stworzenia istot ludzkich w sztucznym łonie. Matka w tym procesie jest już niepotrzebna. Ten szokujący eksperyment, zwany ektogenezą, prowadzi do degradacji ludzkiej natury. Ta technologia eliminuje naturalne prawo przekazywania ludzkiego życia, nadane przez samego Stwórcę.
Pełnemu rozprzestrzenianiu się przestępczej produkcji dzieci zapobiegają ustawodawstwo i etyka, związana z moralnością.
Katechizm (KKK), artykuł 2274: „Embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia”.
KKK, artykuł 2275: „Próby interwencji w dziedzictwo chromosomowe lub genetyczne... sprzeciwiają się godności osobowej istoty ludzkiej, jej integralności i jedynej, niepowtarzalnej tożsamości”.
W przeciwieństwie do tego „ludzki produkt” tych eksperymentów nie ma podstawy prawnej na prawa człowieka. W przypadku tzw. ektogenezy doszło do nadużycia nauki. Potężni tego świata włączyli tę technologię do swojego …More
16:04
Poslední časy
97
O PCB: Francisco Bergoglio é um verdadeiro ou falso profeta? No domingo, 13 de novembro de 2022, Francisco Bergoglio fez uma homilia por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Ele usou sua linguagem …More
O PCB: Francisco Bergoglio é um verdadeiro ou falso profeta?
No domingo, 13 de novembro de 2022, Francisco Bergoglio fez uma homilia por ocasião do Dia Mundial dos Pobres. Ele usou sua linguagem carismática habitual: «especialmente o pobre, em cujo rosto, em cuja história, em cujas chagas está Jesus. Ele o disse. Nunca vamos esquecê-lo».
Estas palavras são alarmantes, impressionantes e tocam o coração humano. O pseudopapa, porém, não se importa nem um pouco com os pobres. Pelo contrário, ele está em unidade ideológica com Klaus Schwab, que aspira ao empobrecimento em massa da humanidade. Ele também é amigo daqueles que veem o homem como um parasita indesejável que explora a chamada “mãe terra”. Para o seu bem, como dizem, esses aproveitadores devem ser reduzidos ao mínimo.
As ações de Bergoglio e o espírito que ele introduz revelam que ele não serve a Deus, mas ao diabo. Promove imoralidade, a sodomia e o paganismo não apenas teoricamente, mas por meio de atos idólatras. Ele se …More
15:19
Poslední časy
11.7K
BKP: Kardynał Kasper promuje samobójczą transformację Kościoła W niedawnym wywiadzie dla medii kardynał Walter Kasper stwierdził: „Takiej transformacji nie da się przeprowadzić za jedną noc, to wymaga …More
BKP: Kardynał Kasper promuje samobójczą transformację Kościoła
W niedawnym wywiadzie dla medii kardynał Walter Kasper stwierdził:
„Takiej transformacji nie da się przeprowadzić za jedną noc, to wymaga czasu, trochę jak długi wdech. Nie da się tego zrobić w ciągu jednego pontyfikatu, potrzeba dwóch lub trzech”.
W co chce kardynał Kasper i jemu podobni transformować Kościół? Obecna kościelna legalizacja bałwochwalstwa i LGBTQ sygnalizuje już widoczną transformację Kościoła w satanistyczny anty-kościół New Age. W jaki sposób? Poprzez tzw. Synodalny proces. Bergoglio demonstruje konkretne kroki transformacji, gdy publicznie oddaje cześć demonom. On intronizował demona Paczamamę, a w Kanadzie został publicznie poświęcony przez szamana także innym demonom.
Tak eliminuje pierwsze przykazanie Dekalogu, a następnie pozostałe, zwłaszcza szóste i dziewiąte, poprzez kościelną legalizację seksualnych perwersji. Jednocześnie eliminuje i Chrystusowe moralne przykazania, zawarte w Ewangelii i całym …More
13:35
Poslední časy
1.2K
BKP: Reakcja na program „Pod lampą” z Tomaszem Halikiem Tomasz Halik i pan Hrib regularnie nagrywają publicystyczny program „Pod lampą”, w którym Halik wpływa na Słowację swoimi herezjami i heretyckim …More
BKP: Reakcja na program „Pod lampą” z Tomaszem Halikiem
Tomasz Halik i pan Hrib regularnie nagrywają publicystyczny program „Pod lampą”, w którym Halik wpływa na Słowację swoimi herezjami i heretyckim duchem. Słowaccy studenci chodzą w Pradze na kazania Halika i wywiady z nim. On mistyfikuje ich nowym spojrzeniem, jakiś pluralizm obrazów Boga. Ośmiesza przed nimi ostatnie resztki prawdziwej, tradycyjnej wiary i czyni z nich aktywnych propagatorów swojej pseudoduchowości.
Już w 2016 roku dokonaliśmy krytycznej analizy jego manipulacji i herezji, a teraz tylko krótko o listopadowym programie „Pod lampą”.
Cytat Halika: „To jest okaleczenie Biblii, kiedy mamy pomysł, że z Biblii wyciągniemy jeden poprawny obraz Boga”. ... Stworzyć sobie jakąś ideologii - to całkowite okaleczenie ”.
Komentarz: Halik jedyny poprawny obraz Boga, który objawia nam w Biblii sam Pan Jezus Chrystus, obraźliwie nazywa okaleczeniem Biblii i jakąś ideologią. Czemu? Ponieważ pogląd Halika na Boga jest związany z …More
26:18
Poslední časy
1321
El PCB: El cardenal Kasper promueve una transformación suicida de la Iglesia En una entrevista reciente con los medios, el cardenal Walter Kasper afirmó: «Tal proceso de transformación no se puede …More
El PCB: El cardenal Kasper promueve una transformación suicida de la Iglesia
En una entrevista reciente con los medios, el cardenal Walter Kasper afirmó: «Tal proceso de transformación no se puede lograr de la noche a la mañana; sino que requiere tiempo y una respiración larga. No se puede hacer en un solo pontificado; se necesitarán dos o tres pontificados».
¿En qué quieren transformar la Iglesia el cardenal Kasper y otros de su calaña? La legalización eclesiástica actual de la idolatría y la perversión LGBTQ es una señal de la transformación ya visible de la Iglesia en una anti-Iglesia satánica de la Nueva Era. ¿Cómo va a suceder? A través del llamado proceso sinodal. Bergoglio ostensiblemente da pasos concretos de transformación cuando adora públicamente a los demonios. Entronizó al demonio Pachamama, y en Canadá se dejó consagrar públicamente a otros demonios también por un chamán.
De este modo, ha derogado el primer mandamiento del Decálogo y posteriormente los demás, especialmente …More
13:42
Poslední časy
1272
O PCB: Mentiras profissionais: uma ferramenta para o autogenocídio do indivíduo e da humanidade «O diabo é mentiroso e homicida» (Jo 8, 44). «O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se …More
O PCB: Mentiras profissionais:
uma ferramenta para o autogenocídio do indivíduo e da humanidade

«O diabo é mentiroso e homicida» (Jo 8, 44).
«O que não é de espantar, pois se o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, parece bem normal que seus ministros se disfarcem em ministros de justiça, cujo fim, no entanto, será segundo as suas obras» (2 Co 11, 14-15). Seu fim será no inferno!
«Fora os cães, os envenenadores, os impudicos, os homicidas, os idólatras e todos aqueles que amam e praticam a mentira!» (Ap 22, 15).
A quem servem a Internet, o Google, as redes sociais e os meios de comunicação? Ao espírito da verdade ou ao espírito da mentira?
Segundo os criadores das redes sociais, publicar a verdade entedia as pessoas. As pessoas querem ouvir mentiras. Eles admitiram publicamente que é por isso que a proporção entre verdade e mentira na mídia é de 1:6. Aqueles, porém, que abraçaram a mentira, consideram-na a verdade e não querem admitir que foram enganados. Além disso, eles ainda …More
22:49
Poslední časy
13.1K
BKP: Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości „Diabeł jest kłamcą i zabójcą” (J 8:44). „Nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto …More
BKP: Profesjonalne kłamstwo – narzędziem samozniszczenia człowieka i ludzkości
„Diabeł jest kłamcą i zabójcą” (J 8:44).
„Nic dziwnego. Sam bowiem szatan podaje się za anioła światłości. Nic przeto wielkiego, że i jego słudzy podszywają się pod sprawiedliwość. Ale skończą według swoich uczynków!” (2 Kor. 11:14-15). Czeka ich piekło!
„Na zewnątrz są psy, guślarze, rozpustnicy, zabójcy, bałwochwalcy i każdy, kto kłamstwo kocha i nim żyje (Ap 22:15).
Komu służy internet, google, portale społecznościowe, środki masowego przekazu? Duchu prawdy czy duchu kłamstwa?
Twórcy mediów społecznościowych wypowiedzieli się, że publikowanie prawdy rzekomo jest dla ludzi nudne. Ludzie chcą słyszeć kłamstwo. Publicznie przyznali , że stosunek prawdy do kłamstwa w tych środkach masowego przekazu wynosi 1:6. Ale ci, którzy przyjęli kłamstwo jako własne, uważają je za prawdę i nie chcą przyznać, że zostali oszukani. Co więcej, rozpowszechniają to kłamstwo dalej jako prawdę. Dzisiejsze media głównego nurtu,…More
23:13
Poslední časy
3800
El PCB: Mentiras profesionales: una herramienta para el autogenocidio del individuo y la humanidad «El diablo es mentiroso y homicida» (Jn 8, 44). «Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza …More
El PCB: Mentiras profesionales:
una herramienta para el autogenocidio del individuo y la humanidad

«El diablo es mentiroso y homicida» (Jn 8, 44).
«Y no es de extrañar, pues aun Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia; cuyo fin será conforme a sus obras» (2 Co 11, 14-15). ¡Su fin será en el infierno!
«Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira» (Ap 22, 15).
¿A quién sirve Internet, Google, las redes sociales y los medios de comunicación? ¿Al espíritu de la verdad o espíritu de la mentira?
Según dicen los creadores de las redes sociales, publicar la verdad aburre a la gente. La gente quiere escuchar mentiras. Han admitido públicamente que por eso la proporción de verdad y mentira en los medios de comunicación es de 1:6. Aquellos, sin embargo, que han abrazado la mentira, la consideran la verdad y no quieren …More
23:08
Arcybiskup Jan Paweł Lenga. Papież Franciszek powiedział to wprost: „Jestem komunistą i był nim też Jezus”
13:35
Poslední časy
1918
Arzbpo. Jan Paweł Lenga. El papa Francisco lo dijo claramente: «Soy comunista y Jesús también»More
Arzbpo. Jan Paweł Lenga. El papa Francisco lo dijo claramente: «Soy comunista y Jesús también»
13:34
Poslední časy
75.5K
BKP: Promowanie sodomii w posoborowym katechizmie - to moralne i duchowe samobójstwo Wielu promotorów LGBTQ powołuje się na katechizm, a mianowicie na artykuły 2358-59. W katechizmie w tych artykułach …More
BKP: Promowanie sodomii w posoborowym katechizmie - to moralne
i duchowe samobójstwo

Wielu promotorów LGBTQ powołuje się na katechizm, a mianowicie na artykuły 2358-59. W katechizmie w tych artykułach są naprawdę mylące sformułowania, które otwierają drzwi do rozprzestrzeniania się amoralnej infekcji. Muszą być usunięte z katechizmu, ponieważ propagują fałszywą naukę – fałszywą ewangelię, za którą zgodnie ze Słowem Bożym spada anatema, czyli wykluczenie z Kościoła Chrystusowego i przekleństwo (Ga 1,8-9) .
Duchowe korzenie katechizmu
Jan Paweł II we wstępie do katechizmu pisze: „ W 1986 r. zleciłem komisji złożonej z dwunastu kardynałów i biskupów z kard. Josephem Ratzingerem na czele przygotowanie projektu katechizmu, o jaki prosili ojcowie synodalni. Prace komisji wspierał komitet redakcyjny, złożony z siedmiu biskupów diecezjalnych, specjalistów w dziedzinie teologii i katechezy”.
Jan Paweł II w tym samym roku 1986 wezwał do Asyżu przedstawicieli pogańskich kultów i modlił się z nimi …More
22:37