Poslední časy
BKP: Odpowiedź na agitację Konferencji Biskupów Słowacji do szczepień Każdy prawdziwy Słowak musi splunąć przed judaszowymi prałatami Zwoleńskim, Boberem i Babjakem, którzy zaprzedali się diabłu. …More
BKP: Odpowiedź na agitację Konferencji Biskupów Słowacji do szczepień
Każdy prawdziwy Słowak musi splunąć przed judaszowymi prałatami Zwoleńskim, Boberem i Babjakem, którzy zaprzedali się diabłu. Jak węże, podstępnie uwodzą ufne dusze na ścieżkę doczesnego cierpienia i wiecznej zguby.
Zvolenský: „Drodzy Bracia i Siostry, prosimy Was o wysłuchanie, aby nasza wspólnota chrześcijańska mogła w ważnym momencie zająć właściwe stanowisko”.
Szanowny Judaszu Stanisławie, zdradziłeś Chrystusa, swoje sumienie i naród słowacki, i stałeś się zwodzicielem. Stanowisko, do którego prowadzisz, nie jest właściwe, ale złe i samobójcze.
Bober: „Obserwujemy rosnącą liczbę zarażonych i umierających na covid, a także rosnącą liczbę wyczerpanych lekarzy i ratowników medycznych, co grozi natychmiastowym kolapsem szpitali”.
Szanowny Boberze, że się nie wstydzisz powtarzać tego samego kłamstwa! Manipulujesz tak samo jak zwodnicze środki masowego przekazu i skorumpowani politycy!
Bober: „Jesteśmy przekonani, że…More
15:40
El PCB: Agradecimiento a 12 700 médicos que alzaron su voz en defensa de la verdad contra la coronapsicosis El Patriarcado católico bizantino (PCB), que defiende los pilares fundamentales del cristia…More
El PCB: Agradecimiento a 12 700 médicos
que alzaron su voz en defensa de la verdad contra la coronapsicosis

El Patriarcado católico bizantino (PCB), que defiende los pilares fundamentales del cristianismo, llama la atención sobre una declaración alarmante. En nombre de todos los cristianos sinceros, agradecemos a 12 700 médicos y científicos por defender la verdad contra el sistema de mentiras que abusa de la medicina. Su alianza internacional ha emitido una declaración que se opone a la política del coronavirus y acusa a sus elaboradores de crímenes contra la humanidad. El caso es que se impide a los médicos proporcionar tratamientos que salvan la vida de sus pacientes y se suprime o incluso se castiga un debate científico abierto. El documento indica que la negligencia en el tratamiento ha resultado en enfermedades y muertes innecesarias.
La cumbre de médicos y científicos se celebró en Roma del 12 al 14 de septiembre. El debate giraba en torno a la pandemia de covid. Citamos …More
09:54
BKP: Grzech przeciwko Duchowi Świętemu i COVID-propaganda Co jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu? To uparte uważanie mocy Boga za moc demoniczną. Jezus uwolnił i uzdrowił człowieka, którego …More
BKP: Grzech przeciwko Duchowi Świętemu i COVID-propaganda
Co jest to grzech przeciwko Duchowi Świętemu?
To uparte uważanie mocy Boga za moc demoniczną. Jezus uwolnił i uzdrowił człowieka, którego ślepota i głuchota były konsekwencją związania mocą demoniczną. Faryzeusze nie mogli zaprzeczyć mocy Bożej, którą Jezus demona wypędził. Jednak, żeby nie musieć przyjąć prawdy, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, wymyślili najbardziej brutalne kłamstwa, jakby Jezus był w jedności z diabłem. Mówili: „On tylko przez Belzebuba, władcę złych duchów, wyrzuca złe duchy” (Mt 12:24). To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego Jezus powiedział: „Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12:31).
Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest też i to, kiedy demoniczne kłamstwo jest maskowane przez władzę kościelną. Tworzy w ten sposób fałszywą opinię publiczną, jakby to nie było demoniczne działanie, ale działanie …More
16:21
El PCB: El pecado contra el Espíritu Santo y la propaganda coronavírica ¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Afirmar obstinadamente que el poder de Dios es poder demoníaco. Jesús liberó y …More
El PCB: El pecado contra el Espíritu Santo y la propaganda coronavírica
¿Qué es el pecado contra el Espíritu Santo?
Afirmar obstinadamente que el poder de Dios es poder demoníaco. Jesús liberó y curó a un hombre cuya ceguera y sordera eran las consecuencias de estar atado por el poder demoníaco. Los fariseos no podían negar el poder de Dios por el cual Jesús había echado fuera al demonio. Sin embargo, para evitar aceptar la verdad de que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, profirieron la mentira más brutal como si Jesús hubiera estado en comunión con el diablo. Dijeron: «Éste no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios» (Mt 12, 24). Este es el pecado contra el Espíritu Santo. Por tanto, Jesús dijo: «Os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada» (Mt 12, 31).
También se puede hablar del pecado contra el Espíritu Santo cuando una mentira demoníaca se disfraza por autoridad eclesiást…More
16:21
BKP: Podziękowania dla 12 700 lekarzy, którzy opowiadają się za prawdą przeciwko koronapsychozie Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który broni podstawowych fundamentów chrześcijaństwa zwraca …More
BKP: Podziękowania dla 12 700 lekarzy,
którzy opowiadają się za prawdą przeciwko koronapsychozie

Bizantyjski Katolicki Patriarchat (BKP), który broni podstawowych fundamentów chrześcijaństwa zwraca uwagę na alarmującą deklarację. W imieniu wszystkich szczerych chrześcijan dziękujemy 12700 lekarzom i naukowcom za to, że stanęli w obronie prawdy przeciwko systemowi kłamstw, nadużywającemu medycyny. Ich międzynarodowa grupa wydała deklarację, w której sprzeciwiają się koronawirusowej polityce i oskarżają jej twórców o zbrodnie przeciwko ludzkości. Lekarzom zabrania się udzielania swoim pacjentom leczenia ratującego życie, a debaty naukowe są tłumione lub bezpośrednio karane. W oświadczeniu stwierdza się, że zaniedbanie leczenia doprowadziło do wzrostu liczby chorób i zgonów.
Szczyt lekarzy i naukowców odbył się w dniach od 12 do 14 września w Rzymie. Dyskusja dotyczyła pandemii koronawirusa. W skrócie cytujemy z deklaracji:
„My, lekarze świata, zjednoczeni i wierni przysięgi Hipokratesa,…More
09:54
El PCB: El espíritu de la mentira, la fuente del mal, el bautismo y el antibautismo global mediante el ARN mensajero El diablo es un espíritu; no tiene cuerpo. Puede afectar directamente nuestra …More
El PCB: El espíritu de la mentira, la fuente del mal, el bautismo
y el antibautismo global mediante el ARN mensajero

El diablo es un espíritu; no tiene cuerpo. Puede afectar directamente nuestra forma de pensar. Por ejemplo se está discutiendo un problema y de repente a alguien se le ocurre una inspiración «asombrosa» que influye en su pensamiento en ese momento. Pero descubre que para alcanzar la meta deseada, debe recurrir a una mentira seria, al engaño, a la maldad... Tal inspiración puede provenir directamente del espíritu de la mentira, o puede provenir de la fuente del mal en nosotros, que la Biblia llama «viejo hombre», pecado (original). Esta fuente afecta nuestra mente y nuestra voluntad. Es necesario saber que la fuente del mal en el hombre, junto con el espíritu de la mentira, es la causa principal de todo el mal en esta tierra, de todos los crímenes y guerras, odio, asesinatos, perversiones, etc.
Esta fuente de maldad no existía al principio en los primeros humanos, …More
13:59
BKP: Duch kłamstwa, korzeń zła, chrzest i globalny antychrzest poprzez mRNA Diabeł jest duchem, nie ma ciała. Może bezpośrednio wpływać na nasze myślenie. Na przykład zastanawiam się jak rozwiązać …More
BKP: Duch kłamstwa, korzeń zła, chrzest i globalny antychrzest poprzez mRNA
Diabeł jest duchem, nie ma ciała. Może bezpośrednio wpływać na nasze myślenie. Na przykład zastanawiam się jak rozwiązać problem… I nagle ktoś dostanie tzw. niezwykłą inspirację, która w tym momencie wpłynie na jego myślenie. Ale człowiek odkryje, że aby osiągnąć upragniony cel, musi popełnić poważne kłamstwo, oszustwo, zło. Taka inspiracja może pochodzić bezpośrednio od ducha kłamstwa, lub może pochodzić z korzenia zła w nas, który Biblia nazywa terminem stary człowiek, (pierwotny) grzech. Ten korzeń wpływa na nasz umysł i wolę. Trzeba wiedzieć, że korzeń zła w człowieku wraz z duchem kłamstwa jest główną przyczyną wszelkiego zła na tej ziemi, wszelkich zbrodni i wojen, nienawiści, morderstw, perwersji i tak dalej…
Ten korzeń zła na początku u pierwszych ludzi - w ludzkiej naturze - nie istniał. Ta duchowa infekcja zła została uzyskana przez czyn popełniony przez pierwszych ludzi. Wcześniej byli bardzo …More
13:55
Były nuncjusz apostolski USA, arcybiskup Carlo Maria Viganò, wyraźnie przeciwny szczepieniom Zapisz się do newslettera BKP sendpulse.com/ee00f2f1c9/More
Były nuncjusz apostolski USA, arcybiskup Carlo Maria Viganò, wyraźnie przeciwny szczepieniom
Zapisz się do newslettera BKP
sendpulse.com/ee00f2f1c9/
07:45
O PCB: Inoculação com as vacinas de RNA mensageiro: uma situação sem solução. Onde encontrar resgate? Em quem você confia? Você confia nos especialistas em virologia ou naqueles que mentem sem parar…More
O PCB: Inoculação com as vacinas de RNA mensageiro: uma situação sem solução.
Onde encontrar resgate?

Em quem você confia? Você confia nos especialistas em virologia ou naqueles que mentem sem parar em todos os canais de TV?
A mídia está instilando medo nas pessoas, produzindo histeria e lavagem cerebral profissional. Com que objetivo? Para fazer o maior número possível de pessoas acreditar na mentira de que a única saída e a última esperança é a vacinação contra o covid. Dizem que se você tomar esta vacina, pela qual nem o fabricante, nem o governo, nem o médico querem assumir a responsabilidade, tudo voltará ao normal. No entanto, os verdadeiros especialistas dizem exatamente o contrário: os fatos já mostram que aqueles que morrem de covid hoje em dia, foram totalmente vacinados! Então morreram em consequência da vacina, não do covid! John O'Looney, gerente de uma funerária britânica, está dando o sinal de alarme e confirma que aqueles que morreram recentemente foram vacinados. O …More
47:39
BKP: Szczepienie mRNA – sytuacja nie do rozwiązania, gdzie jest ratunek? Komu wierzysz ty? Ekspertom od wirusologii, lub wierzysz tym, którzy non stop kłamią we wszystkich telewizyjnych kanałach? …More
BKP: Szczepienie mRNA – sytuacja nie do rozwiązania, gdzie jest ratunek?
Komu wierzysz ty? Ekspertom od wirusologii, lub wierzysz tym, którzy non stop kłamią we wszystkich telewizyjnych kanałach?
Środki masowego przekazu obecnie wpajają ludziom strach, wywołują histerię i profesjonalnie robią pranie mózgów. W jakim celu? Aby jak najwięcej ludzi uwierzyło w kłamstwo, że jedynym wyjściem i ostatnią nadzieją jest szczepienie przeciwko Covid. Mówią, że jeśli przyjmiecie tę szczepionkę, za którą ani producent, ani rząd, ani lekarz nie chcą ponosić odpowiedzialności, to wszystko wróci do normy. Jednak prawdziwi eksperci mówią dokładnie odwrotnie. Fakty już dowodzą, że ci, którzy dziś umierają z powodu Covid, zostali w pełni zaszczepieni! Więc zmarli na szczepionkę, a nie na Covid! Dyrektor zakładu pogrzebowego John O’Looney z Wielkiej Brytanii bije na alarm, potwierdzając, że ci, którzy, w ostatnim czasie zmarli, zostali zaszczepieni. Mit o cudownej szczepionce okazał się wielkim …More
47:41
El PCB: Inoculación con las vacunas de ARN mensajero: una situación sin solución. ¿Dónde encontrar el rescate? ¿En quién confías? ¿Confías en los expertos en virología o en los que mienten sin parar …More
El PCB: Inoculación con las vacunas de ARN mensajero: una situación sin solución. ¿Dónde encontrar el rescate?
¿En quién confías? ¿Confías en los expertos en virología o en los que mienten sin parar en todos los canales de televisión?
Los medios de comunicación están infundiendo miedo en la gente produciendo histeria y lavándola el cerebro profesionalmente. ¿Con qué propósito? Para hacer creer al mayor número posible de personas la mentira de que la única salida y la última esperanza es la vacunación contra el covid. Dicen que si os ponéis esta vacuna, de la que ni el fabricante ni el gobierno ni el médico quieren responsabilizarse, todo volverá a la normalidad. Sin embargo, los verdaderos expertos dicen exactamente lo contrario. ¡Los hechos ya demuestran que los que mueren de covid hoy día, estaban completamente vacunados! ¡Así que fallecieron a consecuencia de la vacuna, no del covid! John O’Looney, gerente de una funeraria británica, toca a rebato y confirma que los que han muerto …More
47:41
O modlitwie i szczepionkach Zapisz się do newslettera BKP sendpulse.com/ee00f2f1c9/More
O modlitwie i szczepionkach
Zapisz się do newslettera BKP
sendpulse.com/ee00f2f1c9/
26:59
Sobre a oração e as vacinas Inscreva-se para receber os boletins informativos do PCB sendpulse.com/5700c12ee6/More
Sobre a oração e as vacinas
Inscreva-se para receber os boletins informativos do PCB
sendpulse.com/5700c12ee6/
26:59
Sobre la oración y las vacunas Suscríbase a los boletines del PCB sendpulse.com/ab49125fe2/More
Sobre la oración y las vacunas
Suscríbase a los boletines del PCB
sendpulse.com/ab49125fe2/
26:59
O BCP: A Vacinação global com vacinas de RNA mensageiro do ponto de vista espiritual (2.ª parte) Muitos especialistas, tanto no Ocidente como no Oriente, já expressaram seus pontos de vista sobre a …More
O BCP: A Vacinação global com vacinas de RNA mensageiro do ponto de vista espiritual (2.ª parte)
Muitos especialistas, tanto no Ocidente como no Oriente, já expressaram seus pontos de vista sobre a atual vacinação contra o covid-19. Na 1ª parte O BCP: A Vacinação global com vacinas de RNA mensageiro 3) Prof. Dr. …, apresentamos alguns deles; e para apresentar um ponto de vista oposto, incluímos também o de seus opositores.
Na 2ª Parte, o Patriarca Elias, do Patriarcado Católico Bizantino, se dirige àqueles que já foram vacinados:
Inscreva-se para receber os boletins informativos do PCB sendpulse.com/5700c12ee6/
36:22
O BCP: A Vacinação global com vacinas de RNA mensageiro do ponto de vista médico (1.ª parte) e do ponto de vista espiritual (2.ª parte) Muitos especialistas, tanto no Ocidente como no Oriente, já …More
O BCP: A Vacinação global com vacinas de RNA mensageiro
do ponto de vista médico (1.ª parte)
e do ponto de vista espiritual (2.ª parte)

Muitos especialistas, tanto no Ocidente como no Oriente, já expressaram seus pontos de vista sobre a atual vacinação contra o covid-19. Na 1.ª parte, apresentamos alguns deles; e para apresentar um ponto de vista oposto, incluímos também o de seus opositores.
Na 2.ª parte, o Patriarca Elias, do Patriarcado Católico Bizantino, dirigir-se-à àqueles que já foram vacinados.
1.a parte
1) Pavel Vorobyov, Doutor em Ciências Médicas, professor, Chefe do Departamento de Hematologia e Geriatria em Moscou:
“A vacinação contra o covid é um disparate do início ao fim. Hoje se conhecem vários milhares de mutações desse vírus, então que tipo de vacina dar? A situação com o covid é pura política. Francamente, não ouvi falar de nenhuma vacina real contra o covid. Sei que existem vírus geneticamente modificados, que são injetados nas pessoas sob o pretexto da …More
09:51
El PCB: La vacunación global con las vacunas de ARN mensajero desde el punto de vista médico (parte I) y desde el punto de vista espiritual (parte II) Parte II Muchos expertos tanto en occidente …More
El PCB: La vacunación global con las vacunas de ARN mensajero
desde el punto de vista médico (parte I)
y desde el punto de vista espiritual (parte II)
Parte II

Muchos expertos tanto en occidente como en oriente ya han expresado sus puntos de vista sobre la vacunación actual contra el covid-19. En la primera parte, presentamos algunos de ellos y para presentar un punto de vista opuesto, también incluimos el de sus oponentes.
En la segunda parte, el patriarca Elías del Patriarcado católico bizantino se dirige a aquellos que ya habían sido vacunados
Suscríbase a los boletines del PCB
sendpulse.com/ab49125fe2/
36:22
El PCB: La vacunación global con las vacunas de ARN mensajero desde el punto de vista médico (parte I) y desde el punto de vista espiritual (parte II) Muchos expertos tanto en occidente como en orien…More
El PCB: La vacunación global con las vacunas de ARN mensajero
desde el punto de vista médico (parte I)
y desde el punto de vista espiritual (parte II)

Muchos expertos tanto en occidente como en oriente ya han expresado sus puntos de vista sobre la vacunación actual contra el covid-19. En la parte I, presentamos algunos de ellos y para presentar un punto de vista opuesto, también incluimos el de sus oponentes.
En la parte II, el patriarca Elías del Patriarcado católico bizantino se dirigirá a aquellos que ya habían sido vacunados.
Parte I
1) Pavel Vorobyov, Doctor en Ciencias Médicas, profesor, jefe del Departamento de Hematología y Geriatría en Moscú:
«La vacunación del covid es una tontería de principio a fin. Hoy se conocen varias miles de mutaciones de este virus. ¿Entonces, qué tipo de vacuna administrar? La situación con el covid es pura política. Francamente, no he oído hablar de ninguna vacuna real contra el covid. Yo sé que hay virus modificados genéticamente, que se inyectan …More
10:07
BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2) 2 część Wielu ekspertów jak na zachodzie tak i na wschodzie wypowiedzało się już o aktualnych ludobójczych…More
BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2)
2 część
Wielu ekspertów jak na zachodzie tak i na wschodzie wypowiedzało się już o aktualnych ludobójczych szczepieniach przeciwko Covid-19.
W pierwszej części przeciwstawiliśmy wypowiedzi niektórych z nich, a dla kontrastu ‒ i ich przeciwników.
W drugiej części patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu + Eliasz przemówi przede wszystkim do tych, którzy zostali już zaszczepieni.
Zapisz się do newslettera BKP
sendpulse.com/ee00f2f1c9/
36:22
BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2) Wielu ekspertów jak na zachodzie tak i na wschodzie wypowiedzało się już o aktualnych ludobójczych szczepi…More
BKP: Globalne mRNA szczepienie z punktu widzenia zdrowotnego (część 1) i duchowego (część 2)
Wielu ekspertów jak na zachodzie tak i na wschodzie wypowiedzało się już o aktualnych ludobójczych szczepieniach przeciwko Covid-19. W pierwszej części przedstawiamy wypowiedzi niektórych z nich, a dla kontrastu ‒ i ich przeciwników.
W drugiej części patriarcha Bizantyjskiego Katolickiego Patriarchatu + Eliasz przemówi przede wszystkim do tych, którzy zostali już zaszczepieni.
1 część
Paweł Worobjow, doktor nauk medycznych, profesor, kierownik Kliniki Hematologii i Geriatrii w Moskwie:
„Szczepienie przeciwko covidto głupota od początku do końca. Dziś znamy kilka tysięcy mutacji tego wirusa. Jakie w tym przypadku może być szczepienie? Sytuacja z covidto czysta polityka. Szczerze mówiąc, nie słyszałem o żadnej prawdziwej szczepionce przeciw covid. Tak wiem, co to są genetycznie modyfikowane wirusy, które pod pozorem ochrony przeciwcovidowej podaje się ludziom. Nigdy wcześniej takich …More
10:07