Gloria.tv Needs Your Help - An Urgent Appeal
Premizl Constans

5 września - Św. Wawrzyńca Justiniani, Biskupa i Wyznawcy [3 kl.] (kolor biały)

Święty Wawrzyniec Giustiniani, patryarcha Wenecyi. (1381 - 1455.) Z możnej w Wenecyi rodziny Giustiniani pochodził św. Wawrzyniec; urodził się r. 1381; ojcem jego był Bernard, potomek najdawniejszych …
Premizl Constans
Nosisz w sobie obraz Boży, wyryty przedewszystkiem w duszy przez jej właściwości, przymioty i dary; o duszę tę miej ciągłą troskę, abyś nie shańbił …More
Nosisz w sobie obraz Boży, wyryty przedewszystkiem w duszy przez jej właściwości, przymioty i dary; o duszę tę miej ciągłą troskę, abyś nie shańbił obrazu Bożego! Cóż może znaczyć dla ciebie zmysłowość ciała, ponęta świata, rozkosz grzechu, skoro dla Boga jesteś stworzony, przez Boga odkupiony i łaską Bożą uświęcony? W niebie twoja prawdziwa ojczyzna; do niej podążaj czystością serca, wzgardą świata, potępieniem grzechu; do niej podążaj, wsparty pomocą Boga, od którego odebrałeś swe życie.
Premizl Constans
Pamiętaj przy każdem swem zajęciu, że anioł-stróż stoi po twej prawicy, szatan zaś po twej lewicy; anioł chce ciebie zachować od grzechu, szatan do …More
Pamiętaj przy każdem swem zajęciu, że anioł-stróż stoi po twej prawicy, szatan zaś po twej lewicy; anioł chce ciebie zachować od grzechu, szatan do grzechu nakłonić. Staraj się na zawsze pozyskać pomoc swego anioła-stróża, abyś nie uległ poduszczeniom złego ducha. Odpieraj grzeszne pokusy wzywaniem imienia Jezus. Proś także o przyczynę Królowę niebios, która dla nas nędznych matką na tym padole płaczu; niechaj zwraca na nas swe łagodne spojrzenie, niechaj się nad nami lituje, a łagodzi słuszną sprawiedliwość swego Syna Boskiego.
2 more comments

4 września 2016 - XVI. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego [2 kl.] (kolor zielony, obowiązek)

Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą …
Premizl Constans
Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejścieMore
Uświęcenie i zbawienie jest dziełem łaski. Z biegiem naszego życia coraz lepiej poznajemy własną słabość. Jesteśmy «nędzni i ubodzy» (ant. na wejście), Bóg jednak dał nam niepojęte bogactwa: zbawczą śmierć swojego Syna, dary Ducha Św., Kościół święty, Sakramenty i Pismo święte. Z tych źródeł spływa obficie łaska Boża na tych, którzy znając swoją słabość i grzeszność pokornie proszą o pomoc Bożą (ewangelia, ant. na ofiarowanie). Łaska Boża nadaje wartość naszej modlitwie i uczynkom, dlatego prosimy, aby zawsze nas uprzedzała i towarzyszyła nam.
(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).

Załgana historia rodzi załganą rzeczywistość

Oto owoc moich zmagań w temacie: refleksje na tematy telefoniczne. Trwało to trochę, ale to temat rzeka, która przechodzi w wodospad, wielu już nie umknie, wielu można jeszcze uratować, więc spełniając …
Quas Primas
Ten artykuł powinni przeczytać wszyscy, którym zależy na dobru Polski i Kościoła. NIEWIEDZA nie jest cnotą.More
Ten artykuł powinni przeczytać wszyscy, którym zależy na dobru Polski i Kościoła.
NIEWIEDZA nie jest cnotą.
Quas Primas
To, że historia Polski i Kościoła jest załgana, to dopiero teraz można odkrywać. I dzięki Bogu, że można!More
To, że historia Polski i Kościoła jest załgana, to dopiero teraz można odkrywać.
I dzięki Bogu, że można!
68 more comments

3 września - Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy [3 kl.] (kolor biały)

Józef Melchior (Giuseppe Melchiore) Sarto urodził się 2 lipca 1835 r. w Riese koło Wenecji jako drugi z dziesięciorga dzieci w ubogiej rodzinie miejskiego posłańca i szwaczki. Pomimo tych jakże …
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Piusa X. Jest to również wielkie święto dla Bractwa Apostołów Jezusa i Maryi, które założył abp. M. Lefebvre, …More
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Piusa X. Jest to również wielkie święto dla Bractwa Apostołów Jezusa i Maryi, które założył abp. M. Lefebvre, bowiem pod patronat tego wielkiego Papieża ustanowił właśnie swoje wspaniałe dzieło.

2 września - Św. Stefana, Króla i Wyznawcy [3 kl.] (kolor biały)

Święty Stefan, król węgierski. (979 - 1038.) Naród węgierski osiadł po gminoruchach stale w kraju nad Dunajem, gdzie dotąd mieszka. Lud to był bitny, ale także dziki i okrutny, to też niepokoił przez …
Premizl Constans
Dzisiaj Węgrzy mają największą uroczystość, bowiem Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Stefana, króla węgierskiego.
Msza Święta. .More
Msza Święta.
.
aseret2
Nie bądzcie dziećmi nie dajcie się wciągać w dyskusje z biesami tego portalu a ten Parvus -stello t przeciaż stara biesowska wyga portalowa. Im nie …More
Nie bądzcie dziećmi nie dajcie się wciągać w dyskusje z biesami tego portalu a ten Parvus -stello t przeciaż stara biesowska wyga portalowa. Im nie pomożemy już słowem Prawdy bo to tak sumienia zainfekowane modernistycznązarazą ,czyli potwornym śmiertelnym demonicznym grzechem , że tu tylko Łaska Boża pomóc może
Quas Primas
Do ludzi zatrutych herezją modernizmu to nie dociera. Dla prowokatorów, wrogów Kościoła, to nie ma żadnego znaczenia. Ale może ktoś to spostrzeże i …More
Do ludzi zatrutych herezją modernizmu to nie dociera.
Dla prowokatorów, wrogów Kościoła, to nie ma żadnego znaczenia.
Ale może ktoś to spostrzeże i się zainteresuje.
Warto!
Nie masz mszalika, to spójrz tutaj:
sanctus.pl/index.php
2 more comments

1 września - Śś. Dwunastu Braci Męczenników

Nazwano tak wyznawców, którzy za wiarę zginęli w rozmaitych dniach i w rozmaitych miejscowościach Italii, ale czczeni byli razem w Benewencie i jako bracia wpisani zostali do Martyrologium Rzymskiego …
Premizl Constans
Dzisiaj w Kościele przypada także wspomnienie Dwunastu Braci.

1 września - Św. Idziego, Opata

Święty Idzi, pustelnik i opat. (640 - 720.) Ateny w Grecyi były podobno ojczyzną św. Idziego; przyszedł na świat około r. 640 z zamożnych i krwią wybitnych rodziców, z ojca Teodora i z matki Pelagii …
Premizl Constans
Kościół wspomina dzisiaj św. Idziego.

1 września -Św. Bronisławy, Dziewicy [3 kl.] (kolor biały)

Umiłowany przez Boga ród Odrowążów dał Polsce niemal równocześnie w Iwonie i Prandocie świątobliwych i gorliwych o dobro Kościoła pasterzy, w błog. Czesławie i św. Jacku wielkich apostołów, a w …
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto bł. Bronisławy.
Premizl Constans
1322

31 sierpnia - Św. Rajmunda Nonnata [3 kl.] (kolor biały)

Święty Rajmund Nonnatus, kardynał. (1204 - 1240.) Rajmund pochodził z szlacheckiej rodziny w Portello w Hiszpanii. Przyszedł na świat dopiero pomocą lekarską po śmierci matki, która tuż przed urodzeniem …
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Rajmunda.
Premizl Constans
1379

30 sierpnia - Św. Róży z Limy, Dziewicy [3 kl.] (kolor biały)

Święta Róża z Limy, dziewica. (1586 - 1617.) Róża z Limy jest wedle brewiarza pierwszym kwiatem świętości, jaki uszczknął Kościół w południowej Ameryce. Urodziła się w Lima, stolicy królestwa Peru …
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Róży z Limy.
Premizl Constans
1304

30 sierpnia- Śś. Feliksa i Adaukta, Męczenników

W Rzymie przy Via Ostiensis około roku 304 męczeństwo świętego Feliksa, kapłana, za panowania Dioklecjana i Maksymiana. Kiedy po torturach prowadzono go na miejsce stracenia, pewien chrześcijanin …
Premizl Constans
Kościół wspomina dzisiaj śś. Feliksa i Adaukta.
Premizl Constans
764

Śmierć, wokół której panuje zmowa milczenia od 65 lat. On mógł zmienić bieg historii…

Biskup Stanisław Kostka-Łukomski Nie wiem, jak potoczyłyby się losy Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby nie zagadkowa śmierć bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Nie wiem, czy jego hipotetyczne …
Premizl Constans
4342

29 sierpnia - Ścięcie św. Jana Chrzciciela [3 kl.] (kolor czerwony)

Ścięcie św. Jana Chrzciciela. (Roku 29.) Działalność św. Jana Chrzciciela jako Poprzednika Pana Jezusa miała na celu przygotowanie ludu na bliskie królestwo niebieskie przez wzywanie do pokuty. Sam …
Premizl Constans
Jak nie każda sztuka teatralna jest dozwolona, jak zakazane są pewne rodzaje książek, tak też i pewne tańce dla zmysłowości swej niewątpliwie są grzeszne …More
Jak nie każda sztuka teatralna jest dozwolona, jak zakazane są pewne rodzaje książek, tak też i pewne tańce dla zmysłowości swej niewątpliwie są grzeszne i karygodne. Inaczej sądzić trzeba też tańce w kółkach rodzinnych lub w kołach ludzi poważnych, inaczej tańce, które z istoty swej rażą zbytnią poufałością lub wprost niewstydliwością. Rodzice, nie krępujący swobody dzieci w takich grzesznych, rzekomo niewinnych rozrywkach i zabawach, ciężką ściągają na siebie odpowiedzialność wobec Boga.
Premizl Constans
Stąd też powiada św. Ambroży: W tańcach nie znajdziesz ani przyzwoitości konieczniej ani skromności lub wstydliwości; nie znajdziesz też czystości …More
Stąd też powiada św. Ambroży: W tańcach nie znajdziesz ani przyzwoitości konieczniej ani skromności lub wstydliwości; nie znajdziesz też czystości mianowicie w tańcach nocnych, kiedy występek kryje się pod osłoną ciemności. Św. Karol Boromeusz potępia wogóle wszelkie rodzaje tańców, bo zdaniem jego sprzeciwiają się chrześcijańskiej uczciwości, bo nadto są źródłem najgorszych występków i przewinień. Nie można wprawdzie każdego zakazać tańca; trzeba zostawić różnicę sumiennemu zastanowieniu poszczególnych osób.
2 more comments
Premizl Constans
1716

29 sierpnia - Św. Sabiny, Męczennicy

Święta Sabina z Rzymu męczennica | wspomnienie obchodzimy 29 sierpnia Patronka Rzymu i gospodyń domowych. Św. Sabina urodziła się w I w. w Rzymie. Według starej tradycji święta pochodziła ze znakomitego …
Premizl Constans
Kościół wspomina dzisiaj św. Sabinę.
Premizl Constans
1296

28.VIII.2016 - XV. Niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego [2 kl.] (kolor zielony, obowiązek)

Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech …
Premizl Constans
Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak …More
Wskrzeszenie młodzieńca z Naim jest obrazem działania Chrystusa w Kościele. Na Chrzcie świętym obdarzył On nasze dusze nowym życiem, spotyka jednak ciągle synów Matki Kościoła, którzy przez grzech ciężki popadli w stan duchowej śmierci. Kościół błaga nieustannie o ratunek dla swoich dzieci (ant. na wejście) i wyznaje, że bez szczególnej opieki Bożej nie może wytrwać w świętości (kolekta). Chrystus budzi uśpione dusze do nowego życia (ewangelia, ant. na ofiarowanie) i karmi je swoim ciałem «wydanym za życie świata» (ant. na komunię). Umocnieni w życiu nadprzyrodzonym, powinniśmy zabiegać o jego rozwój i promieniowanie na innych (lekcja).
(Mszał Rzymski w opracowaniu benedyktynów tynieckich, Poznań 1963).
Premizl Constans
1359

27 sierpnia - Św. Józefa Kalasantego, Wyznawcy [3 kl.] (kolor biały)

Święty Józef Kalasanty. (1556 - 1648.) Urodził się św. Józef w r. 1556 z sławnej i szlachetnej rodziny hiszpańskiej na zamku Calasanza, z ojca Piotra i matki Maryi Gaston. Od dziecięctwa niezwykłą …
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Józefa Kalasantego (Kalasancjusza).
Premizl Constans
2321

26 sierpnia - NMP Częstochowskiej [1 kl.] (kolor biały)

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od …
Premizl Constans
Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. …More
Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej Górze klasztor dla OO. Paulinów i oddał im pod opiekę obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku. Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego wzrosła od czasów cudownej obrony Jasnej Góry przed Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce. Teksty mszalne wysławiają opiekę Matki Bożej nad Polską i porównują twierdzę Jasnogórską z Syjonem, siedzibą arki przymierza w Starym Testamencie.
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj uroczystość NMP Częstochowskiej. Z uwagi na podniosły charakter, i że dzisiaj przypada piątek, nie obowiązuje post jakościowy.
Premizl Constans
3517

Prezydent Andrzej Duda uznał prawo Ukraińców do neobanderyzmu!?

Podpisana w środę przez prezydentów Polski i Ukrainy wspólna deklaracja, z której jasno wynika, że Ukraińcy mają prawo do kultywowania banderowskich tradycji to niewątpliwie wielki sukces dyplomatyczny …
Premizl Constans
Podpisana w środę w Kijowie wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki to niewątpliwe zwycięstwo neobanderowskich …More
Podpisana w środę w Kijowie wspólna deklaracja prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Petra Poroszenki to niewątpliwe zwycięstwo neobanderowskich władz w Kijowie, a klęska dla właściwie pojętej polskiej racji stanu. Zrównuje ona w swej treści kłamliwe twierdzenia ukraińskich „historyków” z prawdą historyczną, jakiej obrońcami są historycy polscy, a także może zostać odczytana jako zrównująca ludobójstwo dokonane przez Ukraińców na Polakach na Wołyniu z rzekomymi krzywdami, jakie zdaniem Ukraińców spotkały ich ze strony polskiej.
Premizl Constans
„Deklarujemy gotowość dalszej współpracy w zakresie wspierania i ochrony praw polskiej i ukraińskiej mniejszości narodowych, aby Polacy na Ukrainie …More
„Deklarujemy gotowość dalszej współpracy w zakresie wspierania i ochrony praw polskiej i ukraińskiej mniejszości narodowych, aby Polacy na Ukrainie i Ukraińcy w Polsce mogli w pełni realizować się jak społeczności pielęgnujące swoje tradycje narodowe, ojczysty język i kulturę” – napisali we wspólnej deklaracji prezydenci Polski i Ukrainy, którzy w środę spotkali się w Kijowie.
One more comment
Premizl Constans
2322

25 sierpnia - Św. Ludwika IX., Króla i Wyznawcy [3 kl.] (kolor biały)

Święty Ludwik IX., król francuski. (1214 - 1270.) Ludwik, dziewiąty tego imienia król francuski, urodził się jako syn pierworodny Ludwika VIII. w zamku Poissy pod Paryżem 1214. roku. Kaplicę pałacową …
Premizl Constans
To dzisiaj Francja tak naprawdę obchodzi swoje święto narodowe. Ta piękna, katolicka, monarchistyczna, królewska Francja, która właśnie za św. Ludwika …More
To dzisiaj Francja tak naprawdę obchodzi swoje święto narodowe. Ta piękna, katolicka, monarchistyczna, królewska Francja, która właśnie za św. Ludwika IX swoje apogeum przeżywała, a przez Ludwika XIV została zaprzepaszczona.
Premizl Constans
Kościół obchodzi dzisiaj święto św. Ludwika.