Ralfi
Ralfi
123
JÖJJ EL EMMANUEL mit nékem a babér koszorú és hírnév, plecsni s kitüntetés hiszen mindez csupán, a mulandó világ szerelmének ágya, önmaga gőgjétől megfertőzött ember, kankója és vágya siker …More
JÖJJ EL EMMANUEL
mit nékem a babér
koszorú és hírnév,
plecsni s kitüntetés
hiszen mindez csupán,
a mulandó világ
szerelmének ágya,
önmaga gőgjétől megfertőzött ember, kankója és vágya siker kívánsága, tudd meg barát nem más mint bűn kívánsága, lelkének csapdája halál melegágya meglátszik a bűne az ilyen embernek a lelkének orrán magasan és félre hordja orrát hetykén másokat alázva vak nézd az a lélek sötétben jár lelke ki rivalda fényét és a kitüntetést embereknek tapsát szerelmének látja az lesz a bálványa amely majd hírnevét szerelmének ágyát kankóval fertőzi majd romokba dönti s Parnassusnak lova délibábos vágyát a mennyország helyett pokolba röpíti hiszen az ő vágyát Gyermek Isten helyett földi örömökben találta meg lelke s magához ölelte a bűnnek örömét ő azt dédelgetve így lett sikeréből a dicsőségéből fényes hírnevéből pusztulásnak gödre romlásnak sírgödre a saját sírverme s melléje temették siker koszorúját s az örökzöld babért Krisztusnak nem kellett sem siker sem babér sem …More
06:46
Ralfi
118
09:41
KI LAKIK HÁZADBAN SZENT MAKARIOSZ PÜSPÖKNEK TULAJDONÍTOTT SZENT BESZÉD.More
KI LAKIK HÁZADBAN
SZENT MAKARIOSZ PÜSPÖKNEK
TULAJDONÍTOTT SZENT BESZÉD.
Ralfi
151
KIGYOMLÁL ÉS KIKÖLTÖZTET ISTEN TÉGED HAJLÉKODBÓL ZSOLTÁR ÖTVENKETTŐ HÉT mielőtt halld megijednél és mielőtt megrémülnél, tudd, hogy, nem rád vonatkozik Istennek most a Szent Szava, hanem halld a fő …More
KIGYOMLÁL ÉS KIKÖLTÖZTET
ISTEN TÉGED HAJLÉKODBÓL
ZSOLTÁR ÖTVENKETTŐ HÉT

mielőtt halld megijednél
és mielőtt megrémülnél,
tudd, hogy, nem rád vonatkozik
Istennek most a Szent Szava,
hanem halld a fő gonoszra és a helyes megértéshez, tudnod kell, hogy előkép ez ószövetség Szent Könyvében, előképe a Krisztusnak aki tudd a gonosz lelket, szavával és hatalmával megszállottból mind kiűzte, olvashatjuk az Igében láthatjuk sok történetben, számtalanszor megtette ezt, igazolva származását, hatalmát és szent erejét, világ és a gonosz felett, és ébresszen hitetlenben hitet ezen szent tettével, te csak bátran higgyed mindezt ne csóváljad a fejedet, ne higgyél a hazugságnak hogy nincs Isten, nincsen ördög, hogy mindez csak rossz képzelet és csak azért mondja Egyház, sakkban tartsa a lelkedet hogy ragaszkodjál a hithez, ne szakadj el az Egyháztól és adódat neki fizesd, hát ez bizony nagy hazugság ugord át és lépjél tovább, te csak bízzál az Egyházban bár tudom, hogy kígyót békát, mondanak a Szent …More
07:01
Ralfi
126
09:01
OKOS EGÉR INTELLIGENS MAJDNEM TÚLJÁRT AZ ESZEMEN annyiféle okos van már ultramodern világunkban, okos tévé, okos járgány nem véletlen, hogy megjelent, e palettán a világban okos egér a konyhámban, …More
OKOS EGÉR INTELLIGENS
MAJDNEM TÚLJÁRT AZ ESZEMEN

annyiféle okos van már
ultramodern világunkban,
okos tévé, okos járgány
nem véletlen, hogy megjelent,
e palettán a világban
okos egér a konyhámban, még nem láttam nézd őkelmét de éreztem már a szagát és az egér bűn rossz bűzét, lelki fülem hallotta már lakómnak a cincogását, lelki szemem sírva látta lakómnak az ujjongását, és hallgattam egeremnek győzelmének boldog dalát, győzelmének cincogást összeszedve minden morzsát, halld ő lett az egerek közt legboldogabb kaja király, egereknek törzsfőnöke ki meghívta a konyhámba, törzse népes családját s megkezdődött halld a harc, köztem és a család között konyhámért és ételemért, eleinte biztos voltam boldog allelujáztam, én leszek a harcban győztes megfogom az egeremet, ám az egér nemcsak okos volt hanem halld szuperokos, és egyben halld túlélő is én négyféle különböző, egércsapdát helyeztem ki halld az elmúlt két hét alatt, egér mondta, hogy kac kac kac és vakarta a hónalját, kinevetve csapdáimat …More
Ralfi
160
AZ ADVENTI SZENT FOHÁSZOK ADVENTI SZENT FOHÁSZ 1. Ne temessed el magadat élve a bűn sírjában, inkább tartsál bűnbánatot s végezd fel a szentgyónásod, meglepődsz majd a csodán húsvét helyett szent …More
AZ ADVENTI SZENT FOHÁSZOK
ADVENTI SZENT FOHÁSZ 1.

Ne temessed el magadat
élve a bűn sírjában,
inkább tartsál bűnbánatot
s végezd fel a szentgyónásod,
meglepődsz majd a csodán
húsvét helyett szent adventben ünnepled a feltámadást! ADVENTI SZENT FOHÁSZ 2. Jöjj el hozzánk szőlős Gazdánk hozzad ollód és metszél meg, hadd teremjünk gyümölcsöket Gazdánknak az örömére, glóri hallelujah most és mindörökre! ADVENTI SZENT FOHÁSZ 3. Tűz Istene arra kérlek égesd ki a bűneimet, gyökerestől a lelkemből amint a szőrt epillálják, úgy epilláld ki belőlem mind az összes bűngyökerem! ADVENTI SZENT FOHÁSZ 4. Bűntől bajtól mentsél minket add meg a megtérésünket tedd szentté az életünket hogy dicsérjen, imádhasson lelkünk Téged mindörökre! ADVENTI SZENT FOHÁSZ 5. Add meg Uram a lelkünknek minden nap halld a Szentlelket, mi lelkünk is magasztal majd mint Mária magasztalta, égnek Urát Adonájt! ADVENTI SZENT FOHÁSZ 6. Teljesítsed Szent Urunk a szent vágyainkat, ne teljesítsd azokat mik nem akaratod szerint valók …More
09:40
Ralfi
214
07:16
BŰNBÁNAT ÉS ADVENT TÜZE S A FÁJDALMAS ISIÁSZ miután felsóhajtottam, felszállt sóhaj az egekbe angyal vitte arany tálcán, be a mennybe Isten elé és letérdelt Úr elébe, sóhaj felhő megérkezett …More
BŰNBÁNAT ÉS ADVENT TÜZE
S A FÁJDALMAS ISIÁSZ

miután felsóhajtottam,
felszállt sóhaj az egekbe
angyal vitte arany tálcán,
be a mennybe Isten elé
és letérdelt Úr elébe,
sóhaj felhő megérkezett átadta a kérésemet, segítséget kértem Tőle én a kívánt megtérésre, angyal megerősítette szükségem van a mélyülő, szentté tevő megtérésre nemcsak nekem, hanem tudd meg, mindannyiunk szíve testvér, a bűnnek nézd a tűzfészke, szükségünk van megtérésre bűn nélkül is halld azt mondja, Istennek a Szent Igéje mindenkinek és mindenhol szüksége van megtérésre, mert a szívünk, tudd meg barát az áteredő bűn miatt, a bűnnek lett a tűzfészke s megkettőzi e tűzfészket, tűz erejét saját bűnünk mindaz amit elkövettünk, nincsen olyan tűzoltóság aki halld ezt eloltaná, csak Az Isten, Ki tűzzé lett segítheti eloltani, tűzfészkünknek, bűn fészkének olthatatlan és nagy tüzét, arra kérünk téged Isten, Aki értünk tűzzé lettél, égessed ki a lelkünkből, bűneinknek a tűzfészkét, bűneinknek tűz gyökerét, írtsad, oltsad ki …More
Ralfi
133
09:01
NÉZZETEK FEL A KERESZTRE ARRA AKIT ÁLTALSZÚRTAK MINDENT MEGÉRT MAJD LELKETEK! hogy ha látom Keresztedet amelyen Te megfeszítve, gyötrelmek közt haltál értem megdobban a szívem bennem, és megmozdul …More
NÉZZETEK FEL A KERESZTRE
ARRA AKIT ÁLTALSZÚRTAK
MINDENT MEGÉRT MAJD LELKETEK!

hogy ha látom Keresztedet
amelyen Te megfeszítve,
gyötrelmek közt haltál értem
megdobban a szívem bennem,
és megmozdul a gyümölcse hitnek az én szívemben, a szeretet szép erénye s a szeretet vallomása, hit tejének csordulása Erős Isten aki értem, gyöngék között gyönge lettél hogy TE engem megmenthessél, megcsókolom keresztedet megcsókolom sebeidet, s köszönöm az életemet látod Testvér, hogy mennyit ér, egy kis kereszt fent a falon ha rávetem hitem szemét, megmozdul a menny és az ég föld és a menny nézd összeér, imádás és a szeretet jó illatú áldozata, jó illatú virágai együtt nyílnak a lelkemben, virágoznak illatoznak pedig jégcsap lóg ablakban, a kertben is hideg fagy van örök élet és szeretet, egyszerre ég tűzként Benned átveszem e tüzet Tőled, melegszik a szentély bennem hit erénye és a remény, s a szeretet együtt nőnek tűzbokorrá a lelkemben, égetik a bűn sebeim tisztul lelkem e szent tűzben, köszönöm a …More
Ralfi
219
KRISZTUS KIRÁLY ÉNEKEM hallelujah hallelujah Krisztus Király örvendezz, mert én Téged hallelujah a szívemből szeretlek, akkor is ha nyomorultként és bűnösként élek én, a bűneim ellenére imádlak …More
KRISZTUS KIRÁLY ÉNEKEM
hallelujah hallelujah
Krisztus Király örvendezz,
mert én Téged hallelujah
a szívemből szeretlek,
akkor is ha nyomorultként
és bűnösként élek én,
a bűneim ellenére imádlak és szeretlek, Krisztus Király arra kérlek ezen a szent ünnepen, add meg nékem nyomorultnak az én megtérésemet hogy uralkodj életemben mint Király a szívemben úgy ahogy azt Te szeretnéd úgy ahogy Te tervezted Krisztus Király halld hirdetem irgalmad és jóságod szereteted és hűséged mindörökké hirdetem Krisztus Király bízom benned köszönöm a hitemet ha meghalok Te viszel el engemet a mennyekbe Krisztus Király Isten Fia tudom eljössz ítélni világ végén a világot amely tűzben fog égni Krisztus Király könyörüljél mindörökké mirajtunk ne ródd fel a bűneinket mert különben mindannyian mindörökre elveszünk Krisztus Király légy irgalmas irgalmadat hirdetjük pogánynak és mindenkinek hiszen tőlünk ezt kérted Hallelujah, hallelujah Krisztus Király hódolunk mint a szolgák letérdelünk Előtted és imádunk Krisztus …More
03:47
Ralfi
133
KRISZTUS KIRÁLY PALOTÁJA a mennyei palotádból Krisztus Király láthatod, az egész szép nagyvilágot királyságod fényesen áll s mindörökké uralkodol, Te királyként a világon glóri hallelujah …More
KRISZTUS KIRÁLY PALOTÁJA
a mennyei palotádból
Krisztus Király láthatod,
az egész szép nagyvilágot
királyságod fényesen áll
s mindörökké uralkodol,
Te királyként a világon
glóri hallelujah szeretettel uralkodol, megáldod ki téged átkoz s áldod minden ellenséged, ezért térnek, ezért jönnek, hozzád Király mind a népek Te nem büntetsz nem haragszol, koronádban a két legszebb csillogó szép gránátalma, a szeretet és irgalom mind a kettő nagy hatalom, e két jogar van kezedben amelyekkel uralkodol, dirigálod a világot palotádban él az Atya drágakő az akarata Lélek súgja Jehosuah légy szívünknek a Királya, orgona zúg a magasban angyalkórus halld énekel, elkezdődik a szertartás minden évben koronázzák, Krisztus Király újra fejed ezen a nagy szent ünnepen, szeráf most is tűzdirigens izzik parázs száll a tömjén, hitnek és a szeretetnek imádásnak, áldozatnak s a füzérnek jó illatú tömjén füstje fel az égbe vértanúk és a nagy szentek, áldozatos hő imája lemondások áldozata, mind felszáll nézd a szép …More
05:31
Ralfi
132
KRISZTUS KIRÁLY FURA URALMA A SZÍVBEN a pökhendi hívő aki még nem tért meg, rátarti életből magát jónak tartja, önmagát sztárolva így szól az Istenhez, Ki őt teremtette és őt megváltotta, örök …More
KRISZTUS KIRÁLY FURA
URALMA A SZÍVBEN

a pökhendi hívő
aki még nem tért meg,
rátarti életből
magát jónak tartja,
önmagát sztárolva
így szól az Istenhez, Ki őt teremtette és őt megváltotta, örök kárhozattól lelkét megmentette, na jó halld nem bánom ha már úgyis itt vagy, megosztom lakásom együtt élhetsz vélem, kapsz a kis szobában heverőn egy helyet, én meg elviselem hogy, együtt élsz velem, csak maradjál csendben és ne szóljál bele, hogy én hogyan élek saját otthonomban, amiért keményen én halld megdolgoztam, rezsim én fizetem arra kérlek Téged, aki albérlőm vagy ingyen élhetsz nálam, hogy ne szóljál bele hogy rendezem én be, a pici lakásom a pici életem, amiért izzadtam sokat túlórázva és dolgoztam érte, és ne kutakodjál ha nem vagyok otthon, a szekrényeimben ne forgasd fel szobám, és a fiókjaim és ne dobjad halld ki, az ezo könyveim pornó gyűjteményem, elefánt és buddha okkult szobraimat, éljél halld csendesen, szerényen és halkan, mint az árnyék suhan szinte észrevétlen, úgy éljél …More
11:01
Ralfi
211
MA IS VANNAK TUDD MEG CSODÁK HALLELÚJÁZZ ÉS GLÓRIÁZZ LÁTJA SZEMED MAJD A CSODÁT! estefelé nem véletlen elébem jött szemem elé, a vészbuknak szemétdombján e csodáról készült fénykép, ismertetem …More
MA IS VANNAK TUDD MEG CSODÁK
HALLELÚJÁZZ ÉS GLÓRIÁZZ
LÁTJA SZEMED MAJD A CSODÁT!

estefelé nem véletlen
elébem jött szemem elé,
a vészbuknak szemétdombján
e csodáról készült fénykép,
ismertetem történetét izraeli katonának, aki harcol kint a fronton ám harc közben is ő hordta, zubbonyának bal zsebében ő a zsoltároknak könyvét, mert szereti lelke Istent imádja és imádkozza, Istennek a Szent Igéjét ez mentette meg életét, nem a szívét találta el a halálos pontlövése, az ellenség fegyverének hanem épp az imakönyvet, amelyben a szent zsoltárok a szent Istent éneklik meg, hatalmát és az erejét aki győztes a harcokban, és megmenti zsidó népét, vagy épp a rabszolgaságból vagy az ártó ellenségtől, vagy éppen halld a golyótól mint ezen szent történetben, mindörökre hűségesen mindörökké szeretettel, védelmezi a Szent Isten a teremtett és megváltott, szeme fényét Izraelt lelke gyönyörűségeit, megkeresztelt és megbérmált gyermekeket embereket, mert szereti Jehosah s a teremtő Adonáj, hogy ha boldog …More
05:35
Ralfi
186
10:16
AQUINÓI SZENT TAMÁSTÓL VALÓ EZ A SZENT TANÍTÁS A NAPKÖZI ZSOLOZSMÁBÓL A vágyaim Uram mind kielégülést, nyernek majd amikor megjelenik dicsőséged! Halld találóan szól a hitvallás utolsóként, minden …More
AQUINÓI SZENT TAMÁSTÓL
VALÓ EZ A SZENT TANÍTÁS
A NAPKÖZI ZSOLOZSMÁBÓL

A vágyaim Uram
mind kielégülést,
nyernek majd amikor
megjelenik dicsőséged!
Halld találóan szól a hitvallás utolsóként, minden vágyakozásunknak a legnagyobb szent céljáról, vagyis az örök életről hiszem az örök életet, amen, amen, amen az örök életben halld az a legfőbb jó, hogy az embernek a lelke örök kapcsolatban él majd, együtt halld a Szent Istennel mert maga az Isten lesz majd, halld minden küzdelmünknek nagy jutalma és a célja, Én vagyok a védőpajzsod és jutalmad igen nagy lesz, Ígéri halld a Szent Ige mert ezt mondja a Szent Isten, a Teremtés Szent Könyvének a tizenötödik, szent fejezetének az első versében, ez az élő szent kapcsolat Isten színelátásában, tesz majd minket halld boldoggá ma még mi csak tükörben, homályosan látunk ám akkor majd színről színre odafent a szent Mennyekben, ez az élő szent kapcsolat szintúgy meg van a legnagyobb, azon dicsőségben is a melyről a Szent Próféta, igaz szava halld ezt …More
Ralfi shares from Ralfi
144
08:31
BAJAI EMLÉKEM Jn24.23 LÉLEKBEN NYUGVÁSRÓL szeretettel és hálával köszönettel és örömmel, emlékezem a szívemben én halld mindig szép Bajára, Sugovica szép partjára és a sok szép emlék közül, …More
BAJAI EMLÉKEM Jn24.23
LÉLEKBEN NYUGVÁSRÓL

szeretettel és hálával
köszönettel és örömmel,
emlékezem a szívemben
én halld mindig szép Bajára,
Sugovica szép partjára
és a sok szép emlék közül, egyet mondok el most e nap Olvasóim, Hallgatóim, szeretettel most Tinéktek hallgassátok figyelmesen, fogadjátok szívetekbe s növekedtek majd a hitben, két éven át ott miséztem, mikor én ott káplán voltam minden vasárnap délután, Kálvária Kápolnában emlékszem a Közösségre, emlékeim szeretettel őrzöm én a pap szívemben, a sekrestyés Hölgy nevére sajnos már nem emlékezem, tán Marika néni volt becsületes igaz neve, ám még inkább halld az volt az hitének és a lelkének, minden egyes szent erénye arra viszont halld pontosan, emlékezik papi lelkem hogy amikor ŐT megkentem, betegeknek olajával Ő lélekben elnyugodva, boldog mosollyal az arcán terült el a kápolnában, úgy, hogy éppen még időben, elkaptuk Őt esés közben, sosem hallott az Ő lelke korábban e jelenségről, a Lélekben elnyugvásról a karizmatikusságról, …More
Ralfi shares from Ralfi
233
HOGY LETTEM VERSÍRÓ? azt bizony nem tudom nem volt családunkban ki verset írt volna inkább a fociban jeleskedtek sorban költő elődeim nevét felsorolni nézd azt én nem fogom mert kevesen voltak akiknek …More
HOGY LETTEM VERSÍRÓ?
azt bizony nem tudom
nem volt családunkban
ki verset írt volna
inkább a fociban
jeleskedtek sorban
költő elődeim
nevét felsorolni nézd azt én nem fogom mert kevesen voltak akiknek a keze lőn könyvet forgatott akiknek a lelke versektől olvadott engem versírásra otthon a családban és az iskolában senki nem biztatott és nem is tanított úgy kezdődött minden mintegy három éve imádkoztam csendben és halld e szent percben megszólalt a Lélek ott bent a lelkemben és megírtam első dadogó versemet köszönöm Istennek azóta gépelek egyre jobban hallom a suttogó Lelket egyre tisztább bennem A Léleknek verse erősödik bennem Isten jelenléte nem mondom magamról hogy én költő vagyok mivel nincsen jobb szó én is ezt használom költő megnevezés azokat illeti akik az írásban látod óriások és azt megérdemlik én magam paplakban megelégszem azzal ha olvassák versem és a soraimtól növekednek hitben ez oly nagy kegyelem mely papi szívemben boldoggá tesz engem és arra lelkesít és arra ösztönöz …More
04:20
Ralfi shares from Ralfi
266
03:37
A DOHÁNYOS BARÁTOM volt egyszer egy Barátom láncban szívta a cigit sokszor mondtam azt neki büdös rudat dobja ki mert különben késő lesz beteg lesz a tüdeje nem hallgatott tanácsra tovább szívta …More
A DOHÁNYOS BARÁTOM
volt egyszer egy Barátom
láncban szívta a cigit
sokszor mondtam azt neki
büdös rudat dobja ki
mert különben késő lesz
beteg lesz a tüdeje
nem hallgatott tanácsra tovább szívta őkelme elvitte a tüdőrák menybe ment a jó barát mikor tavaly temettük halld mindent megértettünk hagyott nekünk levelet megírta a történetet gyászmisén olvasták fel töröltük a szemünket vádoltuk a szívünket hogy nem vettük ezt észre más lett volna a vége így kezdte a Barátom halld a búcsú levelét: „Halljátok meg Testvérek titkot mondok el néktek reggelenként ébredve falfehéren láttam azt lidérc ült a sarokban megremegett a lelkem láttam nyitott síromat fejem felett plafonban onnan tükrözött vissza törökszem a házamban lidércnek a karmait éreztem a hátamban későn szóltam a papnak mert mire már odaért elfogott a rosszullét bevittek a kórházba befektettek osztályra ott írtam meg levelem elkaptam a covidot és rátetettek a gépre…” idézet itt véget ért mert Barátom hazatért történet tanúsága hallgass …More
Ralfi shares from Ralfi
149
VÉRTANÚ KATALIN Maxentius császár Alexandriában döbbenten látta azt hogy Katalin Szent Szűz nem áldoz bálványnak hanem császár előtt egy szép nagy keresztet vetett önmagára felbőszült a császár …More
VÉRTANÚ KATALIN
Maxentius császár
Alexandriában
döbbenten látta azt
hogy Katalin Szent Szűz
nem áldoz bálványnak
hanem császár előtt
egy szép nagy keresztet vetett önmagára felbőszült a császár amikor ezt látta nyomban elrendelte vigyék el Katalint a véres kínpadra tudós Szent Katalin szörnyű kínzásait halld mindet kiállta kerékre kötözték hogy éles késekkel őt feldarabolják s kínozva megöljék ám az imájára a gyilkos kereket angyalok törték szét császár ajánlatát legyen felesége és akkor nem hal meg bátran megtagadta amire a császár megostoroztatta megkínzott Katalint börtönbe vetette ahol a szavával császár katonáit halld megtérítette mikor lefejezték testéből nem folyt vér helyette édes tej jelezte császárnak hogy Katalin szent volt és most a mennybe tért dicsérjük az Istent az Ő életéért és kérjük a Szentet járjon közben értünk hogyha életünkben kínpadra kerülünk legyen erőnk ahhoz hogy a Szent Istenről tanúságot tegyünk!
03:18
Ralfi
1144
08:31
BAJAI EMLÉKEM Jn24.23 LÉLEKBEN NYUGVÁSRÓL szeretettel és hálával köszönettel és örömmel, emlékezem a szívemben én halld mindig szép Bajára, Sugovica szép partjára és a sok szép emlék közül, …More
BAJAI EMLÉKEM Jn24.23
LÉLEKBEN NYUGVÁSRÓL

szeretettel és hálával
köszönettel és örömmel,
emlékezem a szívemben
én halld mindig szép Bajára,
Sugovica szép partjára
és a sok szép emlék közül, egyet mondok el most e nap Olvasóim, Hallgatóim, szeretettel most Tinéktek hallgassátok figyelmesen, fogadjátok szívetekbe s növekedtek majd a hitben, két éven át ott miséztem, mikor én ott káplán voltam minden vasárnap délután, Kálvária Kápolnában emlékszem a Közösségre, emlékeim szeretettel őrzöm én a pap szívemben, a sekrestyés Hölgy nevére sajnos már nem emlékezem, tán Marika néni volt becsületes igaz neve, ám még inkább halld az volt az hitének és a lelkének, minden egyes szent erénye arra viszont halld pontosan, emlékezik papi lelkem hogy amikor ŐT megkentem, betegeknek olajával Ő lélekben elnyugodva, boldog mosollyal az arcán terült el a kápolnában, úgy, hogy éppen még időben, elkaptuk Őt esés közben, sosem hallott az Ő lelke korábban e jelenségről, a Lélekben elnyugvásról a karizmatikusságról, …More
Ralfi shares this
Ralfi
167
LÉGY AZ ÉLETMENTŐ EGYETLEN GYUFASZÁL láthatod barátom, most ezen a képen és a valóságban, hogy terjed a világ bűne és az átka, tűzzel és erővel, és a hamis fénnyel a langymeleg hitben, langymeleg …More
LÉGY AZ ÉLETMENTŐ
EGYETLEN GYUFASZÁL

láthatod barátom,
most ezen a képen
és a valóságban,
hogy terjed a világ
bűne és az átka,
tűzzel és erővel, és a hamis fénnyel a langymeleg hitben, langymeleg szívekben az emberek között, künn a nagyvilágban és a Szent Egyházban, beállnak emberek egymás után sorba, a bűnnek sorába mert az halld kényelmes, s bőven ad örömet és az halld jól fizet, nagy lesz majd a vastaps nagy lesz majd a siker, mert vastag lesz a csekk hízik a bankszámla, s emlegetik neved úgy mint Mágnás Miska, ám igazat mutat és igazat szól az, nézd e kép előtted hogy egymásnak adják, át a bűnnek átkát égő gyafaszálak, bűnben élő lelkek hitetlen emberek, s miközben átadják maguk is elégnek, teljesen kiégnek gyorsan szép egyenként, egymás után sorban a bűnnek tüzében, mint az az öngyilkos a ki saját magát, felrobbantja éppen gránáttal kezében, egy szál gyufa feje fel tudja robbantni, el tudja égetni és elpusztítani, egy egész nagy doboz szép gyufás skatulyát, végigsöpör a láng mind …More
11:01
Ralfi shares from Ralfi
157
A PALOTA palotádból Krisztus Király látod az egész világot királyságod fényesen áll megáldod ki téged átkoz palotádban él az Atya drágakő az akarata Lélek súgja Jehosuah orgona zúg a toronyban …More
A PALOTA
palotádból Krisztus Király
látod az egész világot
királyságod fényesen áll
megáldod ki téged átkoz
palotádban él az Atya
drágakő az akarata
Lélek súgja Jehosuah orgona zúg a toronyban angyalkórus himnuszt versel szeráf most is tűzdirigens száll a szeretetnek füstje mindent betölt jelenléted imádásra nyújtod szíved fogyatkozik ember hite szeretettel csalogatod kincseiddel elámítod bátorítod hogy kimondja legyen meg az akaratod palotádban sok a lakás meghívódat mind kihordták a fénypostás angyalok lassan megtelnek a szobák lidércmester vigyázva áll szeráf hozza a trónodhoz dicsőséges szent koronád összes lakó himnuszt dalol megremegett lent a pokol mind köszöntik Krisztus Királyt!
03:37
Ralfi
239
07:16
ADORÁLÁS ÉS NAPOZÁS TAPASZTALD MEG A VÁLTOZÁST ha kifekszünk, halld akárhol napozni a nyugágyunkkal, tengerparton vagy a strandon nagyon menő Balatonon, nincs kétségünk halld afelől hatni fog ránk …More
ADORÁLÁS ÉS NAPOZÁS
TAPASZTALD MEG A VÁLTOZÁST

ha kifekszünk, halld akárhol
napozni a nyugágyunkkal,
tengerparton vagy a strandon
nagyon menő Balatonon,
nincs kétségünk halld afelől
hatni fog ránk a napsugár, használjuk a napvédőnket sapkáinkat kendőinket, bedörzsöljük jól magunkat betakarjuk a fejünket, elől hátul a testünket jobbról balról oldalaink, és várjuk a nagy változást előbb picit lepirulunk, lassan lesz majd barna színünk fokozatos napozással, hogy ha türelmesek vagyunk s folytatjuk a fokozatos, és mérsékelt napozást forgunk jobbra forgunk balra, a hasunkról a hátunkra majd utána oldalaink, következnek rendben sorban s úgy lesülünk mint grillcsirke, forgatva a grillezőben szabi végén munkahelyen, halld mindenki irigyli majd barnára sült szép színedet, fogad villog szemed nevet mint Sinatra a színpadon, és énekled vidám dalod balatonnál halld haj de jó, úszik a nagy hajó nevet süt ránk a napocska, irul barnul a lapocka irul pirul a papocska kockahas és a végtagok én nem úszom …More