Sedevakantistický kanál
vatikankatolicky.com

Čo katolíci môžu a čo by mali robiť počas súčasného odpadnutia

Po prvé, ak nie ste katolíkom, musíte sa čo najskôr stať tradičným katolíkom, keďže niet spásy mimo jedinej Cirkvi, ktorú zriadil Kristus …
vatikankatolicky.com

Konkrétne katolícke učenie proti islamu

Pápež Eugen IV., Bazilejský koncil, 19. zasadnutie, 7. september 1434: „... je tu nádej, že veľmi mnohí z ohavnej sekty Mohameda budú obrátení na katolícku …
Vlastimil12
...ano muslimové dodržují některá pravidla dost striktně. Je to samozřejmě různé podle země, ve které žijí. Není to ale proto, že by byli mravnější …More
...ano muslimové dodržují některá pravidla dost striktně. Je to samozřejmě různé podle země, ve které žijí. Není to ale proto, že by byli mravnější nebo zbožnější. Plodnost je jedním z jejich strategických plánů na dobití světa. Proto je podporována státem i náboženskými představiteli. U nás na západě je zcela opačný diskurz podněcovaný systémovým vymývání mozků.
Ač nejsou muslimové zatíženi potraty, což je samozřejmě dobré, bohužel nebe jim to samo o sobě nezajistí. Pod nebem není lidem dáno jiné jméno, ve kterém by mohli dojít spásy, než Ježíš Kristus. Jen víra v něho a jeho oběť snímá hříchy a otevírá cestu k Otci.
V nebi je mnoho vrahů a v pekle mnoho dobrých lidí. Je to smutné, ale kdo se dnes odváží obracet muslimy na prvou víru?
Líder SNS, Andrej Danko - jeho výroky o Islame (odpadlíctvo)
00:16
vatikankatolicky.com

Ďalší pápeži o dogme, že mimo Cirkvi niet spásy

Okrem ex cathedra prehlásení pápežov (z Petrovho stolca) musí katolík veriť aj tomu, čo je Katolíckou Cirkvou učené ako božsky zjavené jej riadnym a …
Spustila sa nová stránka pre tradičných katolíkov, sedevakantistov (zdielajte):
tradicnykatolik.sk

Úvodná stránka – tradičnýkatolík.sk (Sedevakantistický kanál)|Katolícka stránka

Dôležité: Rodičia musia robiť domáce vzdelávanie Pápež Pius XI.: „Od prirodzenosti rodičia majú právo na školenie svoji …
Euro Bank Notes Showing Devil's Face (credits: TikTok user hamadali47, soundtrack: Tom Ratesic - Fear)
00:45
Sedevakantistický kanál
97

Blokovanie sedevakantistických článkov

Zdravím, Tu je Kristián zo Sedevakantistického kanálu (Sk). Založil som tento projekt (Sk), ako projekt ktorý by sa mal postupne rozbehnúť tým, že začnem postupom času tvoriť videá a pridávať ich …More
Zdravím,
Tu je Kristián zo Sedevakantistického kanálu (Sk). Založil som tento projekt (Sk), ako projekt ktorý by sa mal postupne rozbehnúť tým, že začnem postupom času tvoriť videá a pridávať ich na YouTube. A počase plánujem ohlásiť aj spustenie novej webovej stránky.

Chcem na úvod povedať, že Sk nespolupracuje s gloria.tv. Beriem toto fórum podobne ako facebook, alebo inú sociálnu sieť. Žial, aj keď mnohokrát trefne si robia karikaturisti srandu z Františka, tak tvrdošijne a neustále ho berú za pápeža, odmietajú zaujať sedevakantistický postoj, ako výraz zlej vôle a nevedenia záujmu pre pravdu a veci Božie.
Pozri si: Prečo heretik nemôže byť pápežom – Katolícka Cirkev
Shadow banning - gloria.tv
Mohli ste si všimnúť, že príspevky, ktoré kedysi dostávali bežne od 500-1200 vzhliadnutí (a niekedy i viac), poklesli, a to preto, že gloria.tv umelo zadržala a zablkovoala tento profil, cez ktorý komunikujem. Toto je problém, ktorý už pretrváva určitú dlhú dobu. Aj keď uverejním článok alebo …More
vatikankatolicky.com

Pobožnosť k Božiemu milosrdenstvu od sestry Faustíny je bludná

Sestra Faustína Kowalská a obraz jej pobožnosti k Božiemu milosrdenstvu V priebehu rokov sme počuli rôzne názory na pobožnosť k Božiemu …

Pápež Klement V., Viennský koncil, dokazuje, že heretici sú mimo Cirkvi

Pápež Klement V., Viennský koncil, Dekrét #30, 1311 – 1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených …More
Pápež Klement V., Viennský koncil, Dekrét #30, 1311 – 1312, ex cathedra: „Keďže tu však je aj pre regulárnych duchovných, aj pre sekulárnych duchovných, pre nadriadených i podriadených, pre oslobodených i neoslobodených, jedna všeobecná Cirkev, mimo ktorej niet spásy, pre ktorých všetkých je jeden Pán, jedna viera a jeden krst...“
Tu z tohto princípu a z tejto dogmy (že všetci v Cirkvi musia mať tú istú vieru), vieme znova odvodiť, že František a jemu podobní falošní ekumenisti, nie sú členmi Cirkvi.
Pre všetkých čelnov Cirkvi je jedna viera - to znamená pre Františka, že nie je členom Cirkvi, pretože nemá jednu a tú istú vieru katolíkov, a tvrdiť opačné je rúhanie sa.
František, Príhovor skupine luteránov, Hala Pavla VI., 13. október 2016: Nie je zákonné presvedčiť ich o svojej viere. Prozelytizmus je najsilnejším jedom proti ekumenickej ceste.“ [-odpadlíctvo]
František nie je pápežom, nie je členom Cirkvi, nemá tú istú historickú vieru otcov, martýrov, svätých a katolíkov naprieč …More
Pre oných heretikov, čo nazývajú tých, čo zaznávajú sedesvakantistický postoj, schizmatikmi. František je antipápež, teda pápežsky stolec je voľný, z toho odvodené slovo sedevacante; antipápež …More
Pre oných heretikov, čo nazývajú tých, čo zaznávajú sedesvakantistický postoj, schizmatikmi. František je antipápež, teda pápežsky stolec je voľný, z toho odvodené slovo sedevacante; antipápež František hlása jednotu so schizmatikmi. Logika týchto heretikov teda znie: "si schizmatik, pokial nie si v jednote so schizmatikmi..." - celé nahlavu, ako aj celý anti-sedevakantistický postoj!
vatikankatolicky.com

Antipápež František: „Je úplne jedno“, či je človek katolíkom

Tento článok je prepis k videu nižšie: Dňa 20. apríla poslal antipápež František správu Abuna Matthiasovi, patriarchovi schizmatickej …
vatikankatolicky.com

Antipápež František hovorí „Vďaka Bohu, že žiadnu cirkev nemám“

Františkov rozhovor s „Il Messaggero“. Tento rozhovor bol zverejnený 29. júna 2014: Otázka pre Františka: „Prečo ste sa od úplného …
vatikankatolicky.com

Základný Katechizmus (vreckový katechizmus) - Katolícka Cirkev

Základný katechizmus – Vreckový katechizmus KATECHIZMUS KRESŤANSKEJ DOKTRÍNY (Pre Anglicko a Wales) Preložené z Penny Catechism (for …

Dôležitosť sedevakantistického postoja ohľade Františka

(KANADA, František na pohanskom rituále uctievania "západnej pramatky" v "kruhu posvätných duchov" s indiánskym šamanom - odpadlíctvo.) „Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne... V …More
(KANADA, František na pohanskom rituále uctievania "západnej pramatky" v "kruhu posvätných duchov" s indiánskym šamanom - odpadlíctvo.)
„Myslím si, že úmysly Martina Luthera neboli nesprávne... V dnešnej dobe, luteráni a katolíci, a všetci protestanti, sa zhodujú v doktríne ospravedlnenia: v tejto veľmi dôležitej otázke sa [Luther] nemýlil.“ (Príhovor k novinárom počas letu do Arménska, 26. 6. 2016.) [-notorická heréza a protestantizmus]
Pekelné brány sú Magistériom definované ústa heretikov. Heretik nemôže stáť na čele Cirkvi, keďže heretici sú mimo Cirkvi. Tu sú k tomu relevantné učenia Katolíckej Cirkvi:
Pápež Vigilius, Druhý carihradský koncil, 553: „...máme na pamäti to, čo bolo sľúbené o Svätej Cirkvi a ňom, čo povedal, že pekelné brány ju nepremôžu (týmito rozumieme smrť šíriace jazyky heretikov); ...“ (Decrees of the Ecumenical Councils, Vol. 1, p. 113.)
Pápež Inocent III., Eius Exemplo, 18. december 1208: „Srdcom veríme a ústami vyznávame jednu Cirkev, nie z heretikov, ale …More
Antipápež Benedikt XVI. bol privítaný pohanským tancom, za ktorý potom poďakoval, Sydney, r. 2008, Svetový deň mládeže [- úplné odpadlíctvo]
01:15
Sedevakantistický kanál
Z toho istého dňa:
2 more comments

Benedikt XVI. bol ekumenista a antipápež

Benedikt XVI., Prejav, 28. november 2006: „... Som si istý, že náboženská sloboda je fundamentálnym vyjadrením ľudskej slobody a že aktívna prítomnosť náboženstiev v spoločnosti je zdrojom pokroku …More
Benedikt XVI., Prejav, 28. november 2006: „... Som si istý, že náboženská sloboda je fundamentálnym vyjadrením ľudskej slobody a že aktívna prítomnosť náboženstiev v spoločnosti je zdrojom pokroku a obohatenia pre všetkých.“
Toto znamená, že rôzne falošné náboženstvá sú zdrojom pokroku a obohatenia pre všetkých! Toto je odpadlíctvo; a odpadlík od viery nemôže byť pápežom, lebo nie je členom Cirkvi.
Pápež Pius XII., Mystici Corporis Christi (# 23), 29. jún 1943: „Lebo nie každý priestupok, hoci by mohol byť ťažkým zlom, je taký, že zo svojej podstaty oddeľuje človeka od tela Cirkvi, ako to robí schizma alebo heréza alebo odpadnutie od viery.“
Viac o jeho herézach tuná: Benedikt XVI. – Prečo nebol pápežom (Katolícka Cirkev)

Herézy Benedikta XVI. - Ratzinger je mnohonásobným heretikom a odpadlíkom

Obsiahly článok o herézach Benedikta XVI: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/ Tento článok dokazuje, že Benedikt XVI. bol a je mnohonásobným heretikom, dalo by sa argumentovať, že jedným …More
Obsiahly článok o herézach Benedikta XVI: vatikankatolicky.com/anti-papez-benedikt-xvi/
Tento článok dokazuje, že Benedikt XVI. bol a je mnohonásobným heretikom, dalo by sa argumentovať, že jedným z najhorších heretikov v dejinách Katolíckej Cirkvi. To, že presadzuje všetky herézy totálne heretického dogmatického ekumenického (a lupičského) II. vatikánskeho koncilu (slávnostne schváleného Pavlom VI.), zďaleka postačuje na označenie ho termínom heretik.
Benedikt XVI. hlásal nasledovné herézy: že Ježiš Kristus nemusí byť považovaný za Mesiáša; že židia môžu byť spasení bez toho, aby uverili v Krista; že schizmatikov a protestanov netreba obrátiť na katolícku vieru; že nekatolíci nie sú viazaní akceptovať I. vatikánsky koncil; že tí, ktorí odmietajú pápežstvo, sú v Cirkvi; že raná Cirkev nevyznávala náuku o pápežstve, ako bola definovaná na I. vatikánskom koncile; že "pravoslávni" schizmatici sú v Cirkvi a že ich heretické presvedčenia o pápežstve boli vyznávané Katolíckou Cirkvou v prvom …More
Dnes je sviatok Nepoškvrneného počatia. Tu je článok o katolíckych učeniach o Blahoslavenej Panne Márii:
vatikankatolicky.com

Biblické dôkazy o modlení sa k Márii a o katolíckych učeniach o Márii

Blahoslavená Panna Mária je matkou Ježiša Krista. Protichodne k tvrdeniam niektorých ľudí, Katolícka Cirkev neučí a nikdy neučila …

Zopár ďalších bodov pre potvrdenie sedesvakantizmu

(Hore, obrázok Vatikánskeho Chrámu; obrázok dole: antipápež František praktizuje s pohanmi pohanizmus a ochotne príjma nahú pohanskú modlu - Vatikánske záhrady.) Z Ríma v súčastnosti nevládne …More
(Hore, obrázok Vatikánskeho Chrámu; obrázok dole: antipápež František praktizuje s pohanmi pohanizmus a ochotne príjma nahú pohanskú modlu - Vatikánske záhrady.) Z Ríma v súčastnosti nevládne Katolícka Cirkev, ale protikatolícka anticirkev, zastupujúc a tlačiac nové falošné náboženstvo (čož je naplnenie proroctiev z Apokalypsy), okupujúc iba budovy Katolíckej Cirkvi - tak ako keď Arianisti sa zhostili budov a statkov, alebo keď sa pravoslávni rozkoľníci odtrhli od Cirkvi a zhostili sa budov a statkov, alebo keď sa Westminster Abbey zhostili anglikánci a pod.
Nasledovná dogma hovorí o tom, že ten kto je Baránka mimo Cirkvi, ako napr. pravoslávni rozkoľníci, zahynú, tak ako tí ktorí neboli s Noemom v Arche; to pretože Noemová Archa bola predobrazom Katolíckej Cirkvi. Mimo Cirkvi nieto spása.
Pápež Pius VIII., Traditi Humilitati (# 4), 24. máj 1829: „Hieronym to hovorieval takto: ten, čo bude jesť Baránka mimo tohto domu, zahynie ako tí, ktorí počas potopy neboli s Noemom v arche.“
More
Sedevakantistický kanál
67
„[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika …More
„[Kláštor Najsvätejšej Rodiny:] Naneštastie, nemali by ste poslať vaše dieťa do Druhovatikánskej školy, a my veríme, že by to bol smrteľný hriech, keďže jej duša by bola umiestnená do veľkého rizika kvôli pohanskému ovplyvňovaniu od Novus Ordo [čítaj: tzv.] „katolíkov“, nehovoriac o odpadlíctve školy samotnej. Jej šance zachrániť si svoju dušu v takom prostredí by boli veľmi, veľmi mizivé. Takže bude bez pochybností lepšie pre ňu ak nepôjde, a vy by ste ju nemali poslať. Mali by ste pokračovať ju vyučovať doma. [Myslené matkinu dcéru, ktorú vyučovala daná mamička doma.]“
pravda.sk

Rodičia musia robiť domáce vzdelávanie - sedevacantista - Blog - Pravda

1.Časť Rodičia by mali robiť domáce vzdelávanie a nemali by posielať svoje deti do štátnych škôl, a ani do [čítaj: tzv.] „Cirkevných …

Sedevakantistickí kňazi, ktorí odmietajú dogmu o spáse!

Sedevakantistickí kňazi, ktorí odmietajú dogmu o spáse! Toto je prepis k tomuto videu (odkaz): "[Vaticancatholic.com, r. 2010.] Toto je brat Peter Dimond, vaticancatholic.com. Toto rozprávanie sa …More
Sedevakantistickí kňazi, ktorí odmietajú dogmu o spáse!
Toto je prepis k tomuto videu (odkaz):
"[Vaticancatholic.com, r. 2010.] Toto je brat Peter Dimond, vaticancatholic.com. Toto rozprávanie sa bude týkať sedesvakantistických kňazov, ktorí odmietajú katolícku dogmu „mimo Cirkvi nie je spása“. V poslednom rozprávaní sme hovorili o tom, ako spolok sv. Pia X. [SSPX] popiera túto dogmu. Aj sme pokryli niektoré dogmatické definície, ktoré Cirkev na túto tému vydala, ktoré všetky doložili, že nie je spása mimo Katolíckej Cirkvi, a vždy vylúčili všetky výnimky. Diskutovali sme aj o tom, ako Cirkev nikdy nerobila nijaké výnimky pre nevedomých (či podobne), v ktorejkoľvek z týchto neomylných dogiem. Teraz preberiem to, ako táto dôležitá dogma, ktorá bola definovaná toľkokrát Cirkvou, ako je popieraná bohužiaľ takmer každým sedesvakantistickým kňazom navôkol.
Prvú vec, ktorú by som chcel zacitovať, pochádza od otca Denisa Faheyho, populárneho pred-druhovatikánského autora, ktorý zomrel pred …More