Jazyk
8 1 76

Boží slovo na den 18.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana, žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do …
Napsat komentář
henta
Nemyslím si že to je nějaká porucha. Je to dar umění žít v přítomnosti Boží, a v Něm.
henta
..."Hospodin je dobrý a dokonalý, – proto ukazuje hříšníkům cestu. – Pokorné vede k správnému jednání, – pokorné učí své cestě. A tak se … Více

Matka Boží

Panna Maria, rumunská ortodoxní ikona
Napsat komentář
Zedad
Matko Boží, oroduj za nás.
henta
Většinou krása fyzická se nekryje s vnitřní krásou. U Matičky Boží, nelze štětcem vyjádřit vnitřní krásu. I tak je Ikonka plná, něhy i smutku, -nádh… Více

Boží slovo na den 17.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Pak vyšel a spatřil celníka jménem Levi, jak sedí v celnici, a řekl mu: „Pojď za mnou.“ Levi nechal všeho, vstal a šel za ním. A ve svém domě mu připravil velikou hostinu. Bylo tam …
Napsat komentář
henta
..."Ukaž na mně dobré znamení, ať to vidí, kdo mě mají v nenávisti, ať jsou zahanbeni, že jsi, Hospodine, moje pomoc, moje potěšení!" Vyvyšuji tvoje … Více
Zedad
Pán Ježíš nás učí, jak jít za Ním. Jiná cesta není. Nedejme se mýlit.
5 4 118

Boží slovo na den 16.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Tehdy k němu přišli Janovi učedníci a ptali se: „Jak to, že my a farizeové se postíme, ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim řekl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženi…
Napsat komentář
henta
...Či není půst, jaký si přeji, (spíš) toto: rozvázat nespravedlivá pouta, uvolnit uzly jha, utiskované propustit na svobodu, zlomit každé jařmo?... … Více
henta
..."Hle, k sváru a hádce se postíte a bijete zločinnou pěstí" Více
27 4 133

Abba Ammon

Jestliže někdo nemá lásku, tak bez ní, jak říká apoštol (1Kor 13,1-13), třebaže bychom mluvili jazyky andělskými, měli celou pravou víru a hory přenášeli, rozdali všechen náš majetek chudým a tělo … Více
Napsat komentář
Zedad
Hoki - no sentimentalita ti jde.
Hoki
Tak tak Kokso, chundelatá němá tvář... Kolik lidí v ní nalezne citovou vazbu, náhradní vazbu pro život v osamění.... I toto štěňátko je roztomilé, … Více
6 3 185

Boží slovo na den 15.2. A.D. 2018

Boží slovo na den „Syn člověka musí mnoho trpět, být zavržen od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen.“ Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého …
Napsat komentář
Zedad
Miluj Hospodina, svého Boha, poslouchej jeho hlas a lni k němu.....
Zedad
Jaký prospěch má člověk, který získá celý svět, ale sám sebe ztratí nebo zmaří?
34 3 172

Boží slovo na den 14.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Popeleční středa Ježíš řekl svým učedníkům: „Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, …
Napsat komentář
N0B0DY.SK
janevanj, neviem, nepoznám knihy od mystikov ani spisy vizionárov... Ale veď Ježiš pracoval s Jozefom pre ľudí, ako teda mohol žiť roky osamote … Více
Hoki
Děkuji @Stylita za Boží slova na den. Váží si toho mnozí lidé. Nevážím si ale toho, aby @henta nakládala evangelia sv. Tomáše. Evang… Více
10 1 203

Boží slovo na den 13.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Zapomněli si vzít s sebou chleby; na lodi měli jen jeden chléb. Domlouval jim: „Hleďte se varovat kvasu farizeů a kvasu Herodova!“ I začali mezi sebou rozmlouvat, že nemají chleba. …
Napsat komentář
mike084
Hebr 8,13 Keď povedal "novú", vyhlásil prvú za starú; čo však je prežité a zostarlo, je blízko zániku. ako si Beňo "ctí Písmo tak to už tu jeden taký… Více
henta
Určitě se nemýlím když to nezaměnitelné spojení o kterém níže píše Beno je opravdu skvěle spojeno právě v : SVATÝ JAN ZLATOÚSTÝ V DNEŠNÍ DOBĚ Více
3 1 159

Boží slovo na den 12.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli. V duchu si povzdechl a řekl: „Proč toto pokolení žádá znamení? Amen, pravím vám, tomuhle …
Napsat komentář
mike084
alebo už proste dostali znamenia a neuverili Iz 7,10-14 10 Pán znovu takto prehovoril k Achazovi: 11 "Žiadaj si znamenie od Pána, svojho Boha, či … Více
henta
"Přišli farizeové a začali se s ním přít; žádali na něm znamení z nebe a tak ho pokoušeli".... Každá NEVÍRA v Krista Ježíše, žádá znamení! ŽÁDAJÍ … Více

Boží slovo na den 11.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: „Chceš-li, můžeš mě očistit.“ Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čist.“ A hned se jeho malomocenství ztrat…
Napsat komentář
henta
Mike, pro mě je nepřijatelné,aby si nějaký hejpočkej dovolil napsat např toto: ...v prvom storočí mohli Ježiš, Matúš a ďalší apoštoli... Také jsem … Více
mike084
niečo podobné urobil svätý Pavol Apoštol keď prirovnával život ku závodu to grékom bolo blízke príprava na športový výkon, veniec ...

Boží slovo na den 10.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Když s ním v těch dnech opět byl velký zástup a neměli co jíst, zavolal si učedníky a řekl jim: „Je mi líto zástupu, neboť již tři dny jsou se mnou a nemají co jíst. Když je pošlu …
Napsat komentář
±φdeiΠš2s
ZASTUP II. ako to ze ZASTUP prezil, a ostal v podstate taky isty. akoto ze ZASTUP nepodlieha vyvoju? Viktor Frankl, rakusky psychoterapeut, ako prezi… Více
±φdeiΠš2s
www.youtube.com/watch co keby niekto z tych jezisovych cias zil dodnes? niektora z evanjeliovych postav, napr. ta syrofenicanka, ci posadnuty z … Více

Diadéma starce-sv. Gabriel Urgebadze

51:29
Dokument v ruském jazyce o neobvyklém pravoslavném svatém z Gruzie. životopis: Svatý Gabriel (Urgebadze) Samtavrijský, Gruzínský dokument z cyklu Starci s českými titulky: Sv. Gabriel Urgebadze (+1995 Gruzie) (české tit.)
Napsat komentář
Stylita
Pamatujte, že Bůh je láska. Dělejte, jak jen to je co nejvíce možné, dobro, aby vás vaše dobrota zachránila, spasila. Buďte pokorní, neboť Bůh žehná… Více

Žalm 81

Pro předního zpěváka, podle gatského způsobu. Pro Asafa. Plesejte Bohu, naší síle, hlaholte Bohu Jákobovu! Prozpěvujte žalmy, bijte v buben, hrejte na líbeznou citeru a harfu, při novoluní zatrubte …
Napsat komentář
henta
Zedad před 3 hodinami .......Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu! Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,...... Monsiňor L. Halík se rozplý… Více
Zedad
.......Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu! Já jsem Hospodin, tvůj Bůh,......

Boží slovo na den 9.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Ježíš se vrátil z území Týru a šel přes Sidón k jezeru Galilejskému územím Dekapole. Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal …
Napsat komentář
Pravda bude skryta
a hoden otvoriť Knihu Pravdy !
Zedad
Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie." Více

Boží slovo na den 8.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Vstal a odešel odtud do končin týrských. Vešel do jednoho domu a nechtěl, aby o tom někdo věděl. Nemohlo se to však utajit; hned o něm uslyšela jedna žena, jejíž dcerka měla nečisté…
Napsat komentář
henta
odkaz na níže slíbené video: SVATÝ JAN ZLATOÚSTÝ V DNEŠNÍ DOBĚ
mike084
Přece však neodtrhnu království celé, jeden kmen dám tvému synovi kvůli Davidovi, svému služebníku, a kvůli Jeruzalému, který jsem si vyvolil.“ kmeň … Více
Napsat komentář
Hoki
Mimochodem, i psaní ikon má jistou podmíněnost. Představa žebříku byla lidem vždy velmi blízká, zvláště v dobách středověku. Dobývání, obléhání, … Více
Stylita

Boží slovo na den 7.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Když znovu svolal zástup, řekl jim: „Slyšte mě všichni a rozumějte: Nic, co zvenčí vchází do člověka, nemůže ho znesvětit; ale co z člověka vychází, to jej znesvěcuje.“ Kdo má uši …
Napsat komentář
N0B0DY.SK
Re: mike084 pred 2 hodinami Rodokmeň Ježiša Krista (Mt.1): sk.wikibooks.org/…/Mat%C3%BA%C5%A1…
Hoki
Bratr fí jako vždy s přesahem, Čtení jeho slov je jako příhodný vánek, který dotvoří to zdejší občas nesnesitelné lamentování. Děkuji!

Žalm 84

Pro předního zpěváka. Podle gatského způsobu. Pro Kórachovce, žalm. Jak jsou milé tvé příbytky, Hospodine zástupů! Má duše zmírá steskem po Hospodinových nádvořích, mé srdce i mé tělo plesají vstříc …
Napsat komentář
Zedad
Hospodine, Bože zástupů, slyš modlitbu mou, naslouchej, Jákobův Bože!

Boží slovo na den 6.2. A.D. 2018

Boží slovo na den Shromáždili se k němu farizeové a někteří ze zákoníků, kteří přišli z Jeruzaléma. Uviděli některé z jeho učedníků, jak jedí znesvěcujícíma, to jest neomytýma rukama. (Farizeové …
Napsat komentář
mike084
2Sol 2,15 A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom.
henta
Mike, obelháváš sám sebe.