Stylita
Stylita
11342

Boží slovo na den 25.6. A.D. 2022

Ježíšovi rodiče putovávali každý rok do Jeruzaléma na velikonoční svátky. Když mu bylo dvanáct let, vydali se tam na svátky jako obvykle. A když ukončili sváteční dny a vraceli se domů, zůstal …
Stylita
Z denní liturgie Panna Maria - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostře…More
Z denní liturgie
Panna Maria - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Rod mého lidu bude známý mezi pohany a jejich potomstvo uprostřed národů. Kdo je spatří, všichni uznají: "To je rod, jemuž Hospodin žehná!" Radostí budu jásat v Hospodinu, má duše zaplesá v mém Bohu, neboť mi oblékl roucho spásy, oděl mě šatem spravedlnosti jako ženicha okrášleného věncem, jako nevěstu ozdobenou šperky. Jako země rodí rostlinstvo, jako zahrada dává vzejít setbě, tak Pán, Hospodin, dá vyrašit spravedlnosti a slávě před všemi národy.
Iz 61,9-11
Žalm:
Mé srdce jásá v Bohu, mém spasiteli. Srdce mé jásá v Hospodinu, moje moc se vyvyšuje v mém Bohu. Ústa se otvírají proti mým nepřátelům, neboť se raduji z tvé pomoci. Luky siláků se lámou, ale slabí se opásávají silou. Kdo bývali sytí, dávají se nyní najímat za chléb; kdo hladověli, mohou ustat od práce. Neplodná dostává sedm dětí, matka mnoha synů vadne osamělá. Hospodin usmrcuje i oživuje, uvádí do říše smrti a zase přivádí nazpět. …More
9 more comments
Stylita
23561

Boží slovo na den 24.6. A.D. 2022

Ježíš pověděl farizeům a učitelům Zákona toto podobenství: „Kdo z vás, když má sto ovcí a jednu z nich ztratí, nenechá těch devětadevadesát v pustině a nepůjde za tou ztracenou, dokud ji nenajde? A …
Stylita
bratr
Stylito, smazala se prosím Martinka ve vláknu níže sama a nebo jsi ji sám smázl?
21 more comments
Stylita
3372

Boží slovo na den 23.6. A.D. 2022

Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu …
Stylita
Svátek slaví sv. Josef Cafasso Bezpochyby dobře znáte sv. Jana Bosca, zakladatele salesiánů. Ale můžeme si být jisti, že by jen stěží dokázal vykonat…More
Svátek slaví sv. Josef Cafasso
Bezpochyby dobře znáte sv. Jana Bosca, zakladatele salesiánů. Ale můžeme si být jisti, že by jen stěží dokázal vykonat takové dílo, nebýt jeho duchovního vůdce a posily, sv. Josefa Cafassa. Tento kněz se narodil 15. ledna roku 1811 v v Castelnuovo ďAsti. Působil v Turíně, kde se věnoval zvláště lidem na okraji společnosti. Pro péči o odsouzené na smrt byl dokonce nazýván „knězem šibenic“.
Někteří vysoko postavení současníci jej vybízeli, aby se ucházel o politické funkce, on však odmítl se slovy: „V den soudu se mě Pán bude ptát, zda jsem byl dobrým knězem, ne dobrým politikem.“ Zemřel 23. června 1860 v Turíně, roku 1947 byl kanonizován a prohlášen za patrona odsouzených na smrt.
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=6_23
Stylita
Z denní liturgie Sv. Jan Křtitel - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Izaiáše. Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! …More
Z denní liturgie
Sv. Jan Křtitel - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi: „Jsi mým Služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou.“ Já však jsem pravil: „Nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha.“ Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil Služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): „Nestačí, že jsi mým Služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země.“
Jer 1,4-10
Žalm:
Chválím tě, že jsem vznikl tak …More
One more comment
Stylita
1903
Josef Štemberka Lidický farářMore
Josef Štemberka
Lidický farář
13:11
Martina Bohumila Lutherová
Pěkný dokument. Být to v Rusku tak by všichni ti, které němci v Lidicích zavraždili, měli svoji mozaiku ,jako mučedníci s popisem, v Hlavním Chrámu…More
Pěkný dokument. Být to v Rusku tak by všichni
ti, které němci v Lidicích zavraždili, měli svoji
mozaiku ,jako mučedníci s popisem, v Hlavním
Chrámu Vojenskýchsil,
: HLAVNÍ CHRÁM VOJENSKÝCH SIL RUSKA
Stylita shares from Stylita
1.2K
03:23
Bartimej. Kapucíni a Stanley R.I.P. Stanley +++ AmiTo už prešlo Dmirokov čosi, Gčo sem prišiel Amiprvýkrát. Ruka natiahDminutá prosí: "GZmiloCvanie!" DmiTie oči, ktoré dávno Amiodvykli si …More
Bartimej.
Kapucíni a Stanley
R.I.P. Stanley
+++
AmiTo už prešlo Dmirokov čosi,
Gčo sem prišiel Amiprvýkrát.
Ruka natiahDminutá prosí: "GZmiloCvanie!"
DmiTie oči, ktoré dávno Amiodvykli si pozerať, Dmivyhastnuté, tmavé, Eprázdne. ®: AmiBartimej, Timejov Dmisyn, Gčo chceš, aby som ti CuroEbil? AmiBartimej, Timejov Dmisyn. EmiAby som Amividel. Choď preč, zmizni, nezavadzaj, prichádza sem prorok sám. Zbláznil si sa, čo to kričíš: "Zmilovanie?" Nevrav, že Syn je Boží, Dávidov syn, Mesiáš. Nepočuje Ťa, je to márne. ®: Oči sa mu otvorili, zajasali životom a srdce je preplnené, láskou planie. Viera a húževnatosť zvíťazili nad svetom. Skončili dni tmy a bázne. ®: ... EmiPane, nebo som Amiuvidel.
Stylita
7539

Boží slovo na den 22.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Copak se sklízejí z trní hrozny …
U.S.C.A.E.
Hanka Kraská
Predpovede Pátra Pia o dôsledkoch potratov: Taliani už vedia, či hovoril pravdu - Christianitas Svätec Páter Pio svedčí o tom, že potrat, ktorý sa …More
Predpovede Pátra Pia o dôsledkoch potratov: Taliani už vedia, či hovoril pravdu - Christianitas
Svätec Páter Pio svedčí o tom, že potrat, ktorý sa dnes stáva podľa „expertov“ z Európskej únie naším „právom“, nie je iba vraždou. Páter hovorí doslova o samovražde. A to, čo predpovedal, sa už v Taliansku stáva skutočnosťou.
Zdroj: internet
Všetko sa to začalo v roku 1905, teda dávno predtým, ako sa Páter Pio preslávil po celom svete svojimi stigmami a nadprirodzenými darmi. Seminarista brat Pio vtedy býval v skromnom kláštore Sant´Elia a Pianisi na juhu Talianska. A práve tu došlo k pozoruhodnej udalosti, o ktorej sa dozvedáme z vlastnoručného zápisu brata Pia zaslaného jeho duchovnému radcovi otcovi Agostinovi. V zmienenom texte, ktorý sa o viac ako sedemdesiat rokov neskôr stal súčasťou dokumentácie v kanonizačnom procese, stojí:
Pred niekoľkými dňami som mal neobyčajný zážitok. Okolo jedenástej hodiny večer som bol s bratom Anastáziom na chóre. Náhle som zistil, že sa v rovnaký čas …More
5 more comments
Stylita
1379
Ikony 3.částMore
Ikony
3.část
04:47
apredsasatoci
Milan Lach, ďalší provaxer. Ťažko sa potom počúva klamár. Môže aj zlaté slová hovoriť. Čím to je? Čím to je?More
Milan Lach, ďalší provaxer. Ťažko sa potom počúva klamár. Môže aj zlaté slová hovoriť.
Čím to je? Čím to je?
Stylita
7324

Boží slovo na den 21.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nedávejte svaté věci psům a neházejte svoje perly před vepře, nebo je nohama pošlapou, obrátí se proti vám a roztrhají vás. Co chcete, aby lidé dělali vám, to všechno i …
Martina Bohumila Lutherová
První zákon svobody= Neoplácet zlo zlem 😇 To je znamení, že jsi již duch , žiješ Svatým DUchem. 😇More
První zákon svobody= Neoplácet zlo zlem 😇
To je znamení, že jsi již duch , žiješ Svatým DUchem. 😇
Stylita
Svátek slaví sv. Alois Gonzaga Urozený mladík Alois Gonzaga měl před sebou nejlepší vyhlídky. Pocházel z markraběcího rodu, jako prvorozený syn mohl …More
Svátek slaví sv. Alois Gonzaga
Urozený mladík Alois Gonzaga měl před sebou nejlepší vyhlídky. Pocházel z markraběcího rodu, jako prvorozený syn mohl očekávat slibné dědictví spolu se vznešeným titulem, dostalo se mu vynikajícího vzdělání a služby na dvoře jednoho z nejmocnějších králů své doby.
Vzdor všemu zdravému rozumu – řekli bychom dnes – všechny tyto úžasné příležitosti zahodil a vstoupil do jezuitského noviciátu v Římě. Zde se spolu s dalšími spolubratry až do úmoru věnoval péči o nemocné za morové epidemie. Výsledek na sebe nenechal dlouho čekat – při ošetřování nemocných se nakazil a 21. června 1591 zemřel. Bylo mu pouhých 23 let.
Zpackaný život? Naopak!
zdroj: proglas.cz/svatek/?date=6_21
5 more comments
Stylita shares from Dori-2000
11.8K

3 populárne protestantské mýty

Bývalý luteránsky pastor konvertovaný na katolicizmus reaguje na 3 populárne protestantské mýty 3 populárne protestantské mýty
bratr
Martino, zdroji falešných vizí prosím mlč. Po zkušenostech s tvou recidivou vnímám vše jako bláboly podlého sektáře. Trochu pravdy, trochu lži a …More
Martino, zdroji falešných vizí prosím mlč. Po zkušenostech s tvou recidivou vnímám vše jako bláboly podlého sektáře. Trochu pravdy, trochu lži a stále dokola...
Stylita
2305

Boží slovo na den 20.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: „Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého …
Stylita
Z denní liturgie 12. týden v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z druhé knihy Královské. Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří …More
Z denní liturgie
12. týden v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Asyrský král Salmanasar vpadl do země, přitáhl k Samaří a obléhal ho tři roky. Devátého roku (vlády krále) Hošey dobyl asyrský král Samaří a odvlékl Izraele do vyhnanství do Asýrie; usadil ho v Chale a u řeky Chaboru v Gozanu a v městech médských. Stalo se to proto, že synové Izraele hřešili proti Hospodinu, svému Bohu, který je vyvedl z egyptské země, z moci faraóna, krále egyptského. Ctili cizí bohy, jednali podle obyčejů pohanů, které Hospodin vyhnal před syny Izraele, i podle jiných obyčejů, které zavedli izraelští králové. Hospodin varoval Izraele a Judu skrze všechny své proroky a věštce: „Odvraťte se – pravil – od svého špatného chování a zachovávejte mé příkazy, má nařízení podle celého zákona, který jsem dal vašim otcům a který jsem vám sdělil skrze své služebníky proroky.“ Nechtěli však slyšet, byli vzdorovití jako jejich otcové, kteří nevěřili v Hospodina, svého Boha. Pohrdali jeho …More
One more comment
Stylita
11348
Ikony 1.část Co jsou vlastně ikony?More
Ikony
1.část
Co jsou vlastně ikony?
07:34
U.S.C.A.E.
čo predpovedal Sefarim zo Sarova dáva zmysel iba z Katolíckeho pohľadu a že bol v rozkole? aj Kajfáš prorokoval a to bol zlý človek a Balaam bol …More
čo predpovedal Sefarim zo Sarova dáva zmysel iba z Katolíckeho pohľadu a že bol v rozkole? aj Kajfáš prorokoval a to bol zlý človek a Balaam bol pohan teraz k tomu čo povedal že pred príchodom Antikrista bude ôsmy koncil na ktorom budú všetky cirkvi zjednotené možno si ani sám plne neuvedomil zmysel povedaného jednak uznal že od schizmy nič také ako koncil nemali a všetkých sedem uznal RÍM a tie držia za ekumenické povedal v podstate to že je istota že bude znovuzjednotenie zaujímavé je že podľa gréckeho úzu mal hovoriť dokonca o deviatom ale povedal ôsmy čiže to čo gréci uznávajú za koncil on neuznal
to bol jeho spôsob ovplyvnený rozkolom že uznával iba sedem plus jeden budúci ale zmysel to dáva iba vtedy ak už nejako smeroval k uznaniu Rímskej cirkvi
Zuzana Schlosserova shares this
Stylita
1182

Boží slovo na den 19.6. A.D. 2022

Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: „Za koho mě lidé pokládají?“ Odpověděli: „Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků.“ …
Stylita
Z denní liturgie 12. neděle v mezidobí - Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z knihy proroka Zachariáše. Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele …More
Z denní liturgie
12. neděle v mezidobí - Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z knihy proroka Zachariáše.
Toto praví Hospodin: „Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitování, budou hledět na mne. Budou naříkat nad tím, kterého probodli, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v Hadad-Rimmonu na megiddské pláni.“
Zach 12,10-11
Žalm:
Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! Bože, ty jsi můj Bůh, snažně tě hledám, má duše po tobě žízní, prahne po tobě mé tělo jak vyprahlá, žíznívá, bezvodá země. Tak toužím tě spatřit ve svatyni, abych viděl tvou moc a slávu. Vždyť tvá milost je lepší než život, mé rty tě budou chválit. Tak tě budu velebit ve svém životě, v tvém jménu povznesu své dlaně k modlitbě. Má duše se bude sytit jak tukem a morkem, plesajícími rty zajásají ústa. Neboť stal ses mým pomocníkem a ve stínu tvých křídel jásám. Má duše lne k tobě, tvá …More
Stylita
10256

Boží slovo na den 18.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat, a druhého milovat, nebo se bude prvního držet, a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Proto …
Učeník Pánov
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno. Amen.More
Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a toto všechno vám bude přidáno.
Amen.
Stylita
zdroj: fb Pravoslavný křesťan Svatý nový mučedník Marek Chioský ze Smyrny památka 5. / 18. června Svatý Marek, nový Kristův mučedník, se narodil …More
zdroj: fb Pravoslavný křesťan
Svatý nový mučedník
Marek Chioský ze Smyrny
památka 5. / 18. června
Svatý Marek, nový Kristův mučedník, se narodil ve městě Smyrna. Jeho otec Chadži-Konstantin pocházel ze Soluně a matka Marie byla ze Smyrny. Byl ženatý, pracoval jako prodejce, který za obchodem cestoval do Kusadasi (Ἔφεσος Νεόπολις – Nový Efez), na Chios a další místa. Nakonec se nechal přemluvit svým bratrem, aby odešel kvůli obchodu ze Smyrny a usadil se v Novém Efezu.
Tam však upadl do hříchu, svoji ženu podvedl s jinou křesťanskou ženou jménem Marie. Po udání byli oba dopadeni při činu a následně zatčeni. Oba byli předvedeni před Agu[1], který je měl soudit. Aby se vyhnuli trestu za cizoložství, zřekli se oba dva křesťanství a přijali islám. Marek byl obřezán, nechal se Agou formálně přijat za syna a žena Marie byla převedena do jeho harému.
Oba jako muslimové žili po dobu devíti měsíců. Po nějaké době však Marek pocítil výčitky svědomí a s pláčem a se slzami odešel k jednomu …More
8 more comments
Stylita
1279

Boží slovo na den 17.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z druhé knihy Královské. Když Atalja, matka krále Achazjáha, viděla, že její syn je mrtev, rozhodla se …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Když Atalja, matka krále Achazjáha, viděla, že její syn je mrtev, rozhodla se vyhubit všechno královské potomstvo. Jehošaba, dcera krále Jorama a sestra Achazjáhova, vzala Joaše, syna Achazjáhova, i jeho kojnou, a tajně ho odvedla ze středu královských synů, kteří byli pobíjeni, a skryla ho před Ataljou v ložnici, takže nebyl zabit. Byl s ní ukryt v Hospodinově domě šest let, zatímco Atalja vládla nad zemí. Sedmého roku poslal (velekněz) Jojada pro setníky Karů a tělesné stráže a přivedl je k sobě do Hospodinova domu. Sjednal s nimi smlouvu, když je v Hospodinově domě zavázal přísahou. Pak jim ukázal králova syna. Setníci vykonali všechno, co jim nařídil kněz Jojada. Každý vzal své mužstvo, jak ty, kteří nastupovali službu v sobotu, tak ty, kteří ji v sobotu končili, a přišli ke knězi Jojadovi. Kněz dal setníkům oštěpy a štíty, které patřily králi Davidovi a byly v Hospodinově domě. Tělesní strážci se postavili - …More
Stylita
19363

Boží slovo na den 16.6. A.D. 2022

Ježíš mluvil k zástupům o Božím království a uzdravil ty, kdo potřebovali léčení. Začalo se schylovat k večeru. Dvanáct apoštolů k němu přistoupilo a řekli mu: „Rozpusť lid. Ať jdou do okolních …
Samson1
Tento osel je lepší teolog jako Otčenáš i Lutherová.
Hanka Kraská
Je Kristus prítomný celý v každej jednej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína? - Christianitas . (Úvaha sv. Tomáša Akvinského prevzatá z jeho…More
Je Kristus prítomný celý v každej jednej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína? - Christianitas
.
(Úvaha sv. Tomáša Akvinského prevzatá z jeho Sumy teologickej. Je napísaná spôsobom otázok a tvrdení a následným odpovedaním – prvé tri body sú tvrdenia, na ktoré sv. Tomáš odpovedá a nakoniec vyjadruje svoj postoj. Medzi jednotlivými tvrdeniami, na ktoré reaguje, nemusí byť zhoda. Môžu zahŕňať aj protikladné stanoviská. Argumentuje na každé zvlášť. Pozn. red.)
Je Kristus prítomný celý v každej malej čiastočke konsekrovaného chleba a vína?
Zdá sa, že nie, pretože:
1. Chlieb a víno možno deliť donekonečna. Keby bol Kristus celý v každej jednej malej čiastočke chleba a vína, znamenalo by to, že Kristus sa v chlebe a víne vyskytuje nekonečnekrát. A pretože nekonečno je v rozpore s prírodou alebo milosťou, nemôže sa Kristus nekonečnekrát vyskytovať v každej čiastočke chleba a vína.
2. Telo Krista Pána – pretože je organizmom – pozostáva z častí usporiadaných určitým spôsobom. Dôležitým…More
17 more comments
Stylita
4946
Minimálne 50 000 kresťanov zadržiava vláda Severnej Kórey vo svojich pracovných táboroch. Previnili sa tým, že vlastnili Bibliu alebo vyznaním svojej viery.
christianitas.sk

Tragédia kresťanov v Severnej Kórei - Christianitas

15. júna 2022 Krátke správy - Cirkev ! PODPORTE PORTÁL CHRISTIANITAS ! Váš príspevok je životne dôležitý pre udržanie a ďalší rozvoj portálu. …
bratr
Martině blekotě dát ultimátum, nesnáším si zvykat na drzé označování Církve, normu z toho vážně dělat nebudeme. Ať si maže za kaštanem Otče nášem. …More
Martině blekotě dát ultimátum, nesnáším si zvykat na drzé označování Církve, normu z toho vážně dělat nebudeme. Ať si maže za kaštanem Otče nášem. Stejná sorta.
paranormalnejavy1.webnode.sk Kresťan
🥶 🥶 🥶 🥶 Vskutku hrozné, človek by si myslel že stredoveká inkvizícia skončila, no ona stále pokračuje 😭 😭
2 more comments
Stylita
3214

Boží slovo na den 15.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Dejte si pozor, abyste nekonali dobré skutky okázale před lidmi, jinak nemáte odplatu u svého Otce v nebesích. Když tedy dáváš almužnu, nevytrubuj před sebou, jak to …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická 1. čtení: Čtení z druhé knihy Královské. Když …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
biblenet.cz | bible online | český ekumenický překlad, bible kralická
1. čtení:
Čtení z druhé knihy Královské.
Když Hospodin chtěl odnést Eliáše ve vichřici do nebe, šel Eliáš a Elizeus z Gilgalu. Když přišli do Jericha, řekl Eliáš Elizeovi: "Zůstaň, prosím, zde, neboť Hospodin mě posílá k Jordánu." Elizeus odpověděl: "Jako že je živ Hospodin a jako že jsi živ ty, neopustím tě!" Šli tedy oba. Šlo také padesát z prorockých učedníků a stanuli daleko stranou, zatímco se ti dva zastavili u Jordánu. Eliáš vzal svůj plášť, svinul ho a udeřil jím o vodu, takže se rozdělila na dvě strany a oba přešli suchou nohou. Když přešli, řekl Eliáš Elizeovi: "Žádej si, co bych ti měl udělat, dříve než budu od tebe vzat." Elizeus odpověděl: "Ať je na mně dvojnásobný díl tvého ducha!" Eliáš řekl: "Těžkou věc žádáš. Uvidíš-li mě, až budu od tebe vzat, stane se ti tak, neuvidíš-li, nestane se." Když tak spolu šli a mluvili, hle - ohnivý vůz s ohnivými koňmi oddělil je od sebe a …More
Hanka Kraská
Hmla redne a všetky boje o tzv. ľudské práva ukazujú na jediný bod. Otvorený boj proti BOHU a veriacim. give - CatholicVote org Email Newsletter Pref…More
Hmla redne a všetky boje o tzv. ľudské práva ukazujú na jediný bod.
Otvorený boj proti BOHU a veriacim.
give - CatholicVote org
Email Newsletter Preferences - CatholicVote org
Najvyšší súd má vydať rozhodnutie v prípade Mississippi Dobbs v priebehu nasledujúcich troch týždňov.
Naše zdroje nám hovoria, že vládni predstavitelia už varujú katolícke diecézy: keď a ak bude Roe v. Wade zvrhnutý, kostoly a pro-life podporné centrá budú terčom vandalizmu, násilia alebo niečoho horšieho.
Toto by nemalo byť prekvapením. Od nezákonného úniku návrhu stanoviska v prípade Dobbs bolo napadnutých viac ako 23 pro-life centier, ktoré boli vandalmi a dokonca bombardované.
Náš tím tu sleduje tieto incidenty. Len minulý týždeň polícia zadržala potenciálneho vraha, ozbrojeného zbraňami a podrobným plánom zabiť sudcu Kavanaugha. Priame útoky na katolícke kostoly sa dejú všade. V skutočnosti útoky na katolícke sochy, svätyne a kostoly sú na vzostupe už viac ako dva roky. Sledujeme aj tieto incidenty a …More
One more comment
Stylita
10487

blah. Mauricius Tornay

blah. Mauricius Tornay Mauritius Tornay 11. srpna, připomínka Postavení: mučedník Úmrtí: 1949 Narodil se 31. 8. 1910 v La Rosiere u Orsieres v kantonu Wallis ve Švýcarsku. Od útlého dětství prožíval…
U.S.C.A.E.
Těchto dvanáct Ježíš vyslal v tomto je obsiahnuté podstatné posolstvo ako aj v ostatom ale KTO bol medzi dvanástimi? JUDÁŠ IŠKARIOTSKÝ
apredsasatoci
Čistému je všetko čisté! Človek plný špiny, vidí v každom špinu.🥱More
Čistému je všetko čisté!
Človek plný špiny, vidí v každom špinu.🥱
8 more comments
Stylita
1240

Boží slovo na den 14.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Miluj svého bližního' a měj v nenávisti svého nepřítele. Ale já vám říkám: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují. …
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z první knihy Královské. Když zemřel Nábot, ozvalo se Hospodinovo slovo Tišbanu Eliášovi: "Vstaň, sestup…More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Když zemřel Nábot, ozvalo se Hospodinovo slovo Tišbanu Eliášovi: "Vstaň, sestup naproti Achabovi, králi izraelskému, který sídlí v Samaří. Hle, je v Nábotově vinici, neboť tam sestoupil, aby se jí zmocnil. Řekneš mu: `Tak praví Hospodin: Zabil jsi a zmocnil ses?' Pak dodáš: `Tak praví Hospodin: Na místě, kde lízali psi krev Nábotovu, budou psi lízat i krev tvou!'" Achab řekl Eliášovi: "Chytils mě při činu, můj nepříteli?"O dpověděl: "Ano, chytil! Poněvadž ses zaprodal k tomu, co je zlé v Hospodinových očích, hle - já na tebe přivedu neštěstí a zametu za tebou, vyhladím Achabovi v Izraeli každého mužského potomka, ať svobodného nebo otroka. Udělám s tvým domem jako s domem Jorobeama, syna Nabatova, jako s domem Baši, syna Achijova, kvůli pohoršení, kterým jsi pohoršil a k hříchu svedl Izraele. Také proti Jezabel mluví Hospodin toto: Psi sežerou Jezabel před hradbami Jizreele. Kdo z Achabovy rodiny zemře v městě, …More
Stylita
1436

Boží slovo na den 13.6. A.D. 2022

Ježíš řekl svým učedníkům: "Slyšeli jste, že bylo řečeno: `Oko za oko a zub za zub.' Ale já vám říkám: Neodporujte zlému. Spíše naopak: Když tě někdo udeří na pravou tvář, nastav mu i druhou; a tomu,…
Stylita
Z denní liturgie Liturgie.cz 1. čtení: Čtení z první knihy Královské. Nábot z Jizreelu měl vinici, která byla u paláce Achaba, krále samařského. …More
Z denní liturgie
Liturgie.cz
1. čtení:
Čtení z první knihy Královské.
Nábot z Jizreelu měl vinici, která byla u paláce Achaba, krále samařského. Achab řekl Nábotovi: "Postup mi svou vinici, abych si z ní udělal zelinářskou zahradu, protože je blízko mého domu. Dám ti za ni vinici lepší, nebo chceš-li, zaplatím ti za ni stříbrem." Nábot odpověděl Achabovi: "Chraň mě Hospodin, abych ti dal dědictví po předcích!" Achab přišel do svého domu mrzutý a rozhněvaný kvůli řeči, kterou s ním mluvil Nábot z Jizreelu, když mu řekl: "Nedám ti dědictví po svých předcích." Lehl si na lůžko, odvrátil svou tvář a nechtěl jíst. Přišla k němu jeho žena Jezabel a ptala se ho: "Proč jsi mrzutý, že nechceš ani jíst?" Odpověděl jí: "Mluvil jsem s Nábotem z Jizreelu a řekl jsem mu: `Postup mi svou vinici za stříbro, nebo chceš-li, dám ti za ni jinou vinici,' ale on řekl: `Nedám ti svou vinici!'" Tu mu jeho žena Jezabel řekla: "Ty ale umíš vládnout nad Izraelem! Vstaň, najez se a buď dobré mysli! Já už ti …More