Tadeusz Kaktus
Tadeusz Kaktus
52
Koronanowus.
wordpress.com

Rubryki mszalne koronawirusowe. – Święta Tradycja versus ocean przeciwności.

Owocem koronawirusa stało się nieograniczone bezczeszczenie liturgii katolickiej. „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi…