TerezaK
TerezaK
510

názor a realita

🤔 🤔 🤔
TerezaK
názor na: Biblická Placatá Země Satanistická lež země jako je glóbus je základem ateismu! Který vede k velkému třesku a evoluci, a podporuje …More
názor na: Biblická Placatá Země
Satanistická lež země jako je glóbus je základem ateismu! Který vede k velkému třesku a evoluci, a podporuje náhodný bezmyslný, bezúčelový vesmír.
Je to falešná bezbožná realita stvořená samotným ďáblem! Který je žel bohem /vládcem tohoto světa na dočasný čas /okamžik. Přezdívaný otec všech lží.
Těmto nevěřícím zaslepil bůh tohoto světa mysl, aby jim nezazářilo světlo evangelia slávy Kristovy, který je obrazem Božím.
2 Korintským 4:4 😇
Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži.
Jan 8:44 😇
Zmiňuješ lidem včetně věřících PLOCHOU SKUTEČNOU ZEM Z KLENBOU a oni si myslí, že jsi ŠÍLENEC, ale KAŽDÝ, kdo to pořádně začne prozkoumávat a hledat skutečně PRAVDU SRDCEM, skončí stejně u Ploché nehybné země a VĚŘÍ ve Stvořitele. Ona ho tato plochá zem z klenbou dokazuje. Vy to stále nechápete?! Váš život je KLAMÁN, věříte …More
TerezaK
3 more comments
TerezaK
17

Vliv přibližující se binární slunenčí soustavy

Nárazový držák je teplejší 🔥. Magnetické pole mezi planetami je silné. Relativně klidný sluneční vítr" 500km/s Prudké tření a narušení magnetických siločar, přestože podle údajů k nám žádný …More
Nárazový držák je teplejší 🔥.
Magnetické pole mezi planetami je silné.
Relativně klidný sluneční vítr" 500km/s
Prudké tření a narušení magnetických siločar, přestože podle údajů k nám žádný sluneční vítr neproudí?!!!!!
Malá koule uvnitř černé koule je Země (bílá polovina je naproti Slunci a černá polovina je tmavá polovina).
Energie přicházejí z obou stran Země silou, která stlačuje a narušuje naše magnetické pole (uchopení pole 🤛).
Tyto deformace a ztráta mnoha našich siločar otevírají mezeru v zemské magnetické kopuli, která propouští hluboké radiační a elektromagnetické vlny, jež udržují tektonické desky a sopky v činnosti a zvyšují oteplování Země a moří.
Překlad ze Španělštiny: El shock de bracket es más caliente 🔥 El campo magnético entre los planetas es fuerte. Viento solar relativamente tranquilo" 500km/s Violenta fricción y distorsiones en las líneas de nuestro campo magnético, aunque según datos no hay viento solar hacia nosotros?!!! La pequeña bola dentro de la bola negra es …More
TerezaK
zdroj: 9h. Nibiru WatchMore
zdroj: 9h. Nibiru Watch
TerezaK
71
Boh hovorí:
TerezaK
139

POSELSTVÍ NAŠEHO OTCE BOHA VŠEMOHOUCÍHO K NADĚJI 13. SRPNA 2023

"Ve větru se ozývá šepot a volá mé i tvé jméno. Brzy budeš létat s anděly, zachraňovat a zachraňovat lidi, uzdravovat a pomáhat zraněným na útěku před nepřítelem. Ó, jak bude prchat! Bude se …More
"Ve větru se ozývá šepot a volá mé i tvé jméno. Brzy budeš létat s anděly,
zachraňovat a zachraňovat lidi, uzdravovat a pomáhat zraněným na útěku před nepřítelem. Ó, jak bude prchat! Bude se tolik bát Mé armády! Jsem z toho nadšený a těším se na to. Ach ano, Pán Bůh má emoce! Jestliže vy, stvoření k Mému obrazu, máte emoce, odkud myslíte, že se berou ty vaše? Tak praví Pán ... usmějte se dnes! Vždyť já tě vidím a vidím to, co je dobré a stvořené k mému obrazu." Vždyť já tě vidím a vidím to, co je dobré.
~Abba
Zdroj: I messaggi della Madonna nel Mondo
TerezaK
TerezaK
248

DOBROČINNOST A LÁSKA VŽDY!

ZVEŘEJNĚNO DNE24. září 2023 Carbonia 22.09.2023 Dobročinnost a láska vždy! Má dcero, nadešel čas číst ve všech částech. Moje dobročinnost je velká, ale moji lidé Mě nemilují, nepodporují Mě. …More
ZVEŘEJNĚNO DNE24. září 2023
Carbonia 22.09.2023
Dobročinnost a láska vždy!
Má dcero, nadešel čas číst ve všech částech.
Moje dobročinnost je velká, ale moji lidé Mě nemilují, nepodporují Mě.
milované děti,
Čekal jsem na tebe s takovou láskou:
moje láska je velká, ale ty Mě nechceš, dali jste se jinému bohu a následujete ho tím, že odmítáte Mě, svého pravého Boha!
Prosím tyto své lidi, aby se obrátili, aby se ke Mně naléhavě vrátili; čas mého milosrdenství nyní skončil! Nyní začnou velké katastrofy a toto lidstvo zasáhne velká bolest. Mé děti, je to váš Otec, kdo k vám mluví, Jediný pravý Bůh, Stvořitel! Hle, hřmím svůj Hlas po celé Zemi. Vyzývám své děti k naléhavému pokání, už nezbývá čas: člověk se musí vrátit ke svému Stvořiteli tím, že zapře podvodníka. Milované děti, přišel čas mého Projevení, Vezmu s sebou své Děti, všichni, kteří se rozhodli vrátit se ke Mně a ke Mně, se odevzdali tělem i duší. Nyní dojde k velké pohromě: Země bude očištěna! Hřích je příliš velký! Toto lidstvo …More
TerezaK
Message about Great Tribulation beginning October 2023 | World Messages Zpráva o říjnu 2023 – začíná velké soužení Zpráva otci Oliveira z Velkého …More
Message about Great Tribulation beginning October 2023 | World Messages
Zpráva o říjnu 2023 – začíná velké soužení
Zpráva otci Oliveira z Velkého soužení
Projev Panny Marie z Fatimy

„Drahé milované dítě, dávejte velký pozor. V říjnu tohoto roku začne období Velkého soužení, jak jsem předvídal ve zjeveních ve Francii, Portugalsku a Španělsku. Již dříve jsem vysvětlil důvod těchto zkoušek v těchto třech zjeveních. Vyzývám vás, abyste se především duchovně připravili na to, že tato fáze nevybuchne náhle s bouřlivými událostmi – ale bude se postupně a plynule šířit po celém světě.
Viz tyto (2) odkazy:
Fr. Oliveira - URGENT WARNING! Will The Start of the Tribulation in October 2023 Pass Without Bang?
June 17, 2023 – Locution from Mary, Our Lady of Fatima, to Father Oliveira (Brazil) – Great Tribulation: “Be prepared, above all spiritually, for this period will not start with thunder, but will be gradual and will spread slowly throughout the world… Have no more doubts about the Good Samaritan …More
One more comment
TerezaK
33

Původ prvního hříchu člověka

"Diabolus představoval výraz pro rozdělovače, postupně byl ustálen jako pomlouvač/žalobce " člověka před Bohem. theses.cz/id/tintla/BP.pdf ... „Had“ také představuje vědecké výzkumy zevní mysliMore
"Diabolus představoval výraz pro rozdělovače, postupně byl ustálen jako pomlouvač/žalobce " člověka před Bohem. theses.cz/id/tintla/BP.pdf
... „Had“ také představuje vědecké výzkumy zevní mysli pomocí senzoriálních a senzuálních nástrojů, vztahujících se k životu na planetě a vůbec k zevnějšímu prostředí. Takže zvíře zde reprezentuje citovou náklonnost dívat se navenek za účelem regulování zevního prostředí a jeho přizpůsobování podle potřeb člověčenstva. V tomto je účel a užití jakékoliv zevní mysli. Jak se tak neustále díváte směrem navenek, může se vám stát, že se začnete převážně zabývat tím, co se děje zvenčí mimo vás. V takovém sklonu se skrývá nebezpečí, že budete tak pohlceni v aktivitách, týkajících se zevního světa, že je najednou budete považovat za oddělenou entitu neboli stav či okolnosti, nezávislé na sentientí mysli. V takovém posuzování je símě pro možnost aktivování negativního stavu.
Oddělování
čehokoliv existujícího mimo sentientní mysli do jeho …
More
TerezaK
16
01:04:22
TerezaK
144

PRO MILOVANÉ BRATRY A SESTRY V KRISTU, KTEŘÍ USTAVIČNĚ ŘEŠÍ, KDO PATŘÍ DO NEVĚSTKY, co je smilstvo,atd.

Př. (k úvaze těch "nejsvětějších svatých",ale i jiných 😉 a pokud chtějí pomáhat druhým) : FYZICKÉ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ FYZICKÉ CIZOLOŽSTVÍ značí přijmout vlastní zevní tělo a mysl jako More
Př. (k úvaze těch "nejsvětějších svatých",ale i jiných 😉 a pokud chtějí pomáhat druhým) :
FYZICKÉ CIZOLOŽSTVÍ A SMILSTVÍ
FYZICKÉ CIZOLOŽSTVÍ
značí přijmout vlastní zevní tělo a mysl jako duchovní souvztažnost idejí Nejniternější duchovní mysli, pak se odvrátit od těchto idejí a přisoudit veškerou hodnotu a význam života těm nejzevnějším aspektům vlastního života. Ale to také znamená užívání, využívání a zneužívání svého fyzického těla a své vnější mysli bez toho, že se o ně náležitě pečuje a udržují se v rovnováze s ohledem na všechny jiné aspekty mysli po té, co byl učiněn počáteční závazek, že se to bude dělat a skutečně se i tak na chvíli činilo.
FYZICKÉ SMILSTVÍ
označuje, že se odmítlo přijetí jakéhokoliv jiného zdroje života než pouze fyzického a odmítnutí toho, že existuje něco jiného než pouze přírodní úroveň Stvoření. Též znamená odmítnutí potřeby zrovnovážnění všech aspektů vlastního života.
SEXUÁLNÍ SMILSTVÍ

znamená popření existence jakéhokoliv jiného aspektu
More
TerezaK
❤️ Zdrávas, Maria, plná milosti, Pán je s tebou. Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, Pros za …More
❤️ Zdrávas, Maria,
plná milosti,
Pán je s tebou.
Požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého, Ježíš.
Svatá Maria, Matko Boží,
Pros za nás hříšné,
nyní i v hodině naší smrti. Amen
TerezaK
248

Svatá neděle s požehnáním Ježíše eucharistického!

1. kapitola Chvála prišla do Sionu a zjavil sa Hospodinov dom. Slávne sväté meno, velebené všetkými národmi, sa šíri. Ach, Všemohúci Bože! Hlava vesmíru, Kristus posledných dní – On je žiariace …More
1. kapitola
Chvála prišla do Sionu a zjavil sa Hospodinov dom. Slávne sväté meno, velebené všetkými národmi, sa šíri. Ach, Všemohúci Bože! Hlava vesmíru, Kristus posledných dní – On je žiariace Slnko, ktoré vystúpilo na vrch Sion, ktorý sa týči v majestátnosti a vznešenosti nad celým vesmírom…
Všemohúci Bože! Radostne Ťa vzývame, tancujeme a spievame. Ty si skutočne náš Vykupiteľ, veľký Kráľ vesmíru! Vytvoril si skupinu ľudí prekonávajúcich prekážky a naplnil si Boží plán riadenia. K tomuto vrchu budú prúdiť všetky národy. Všetky národy pokľaknú pred trónom! Si jediný pravý Boh a prináleží Ti sláva a česť. Všetka sláva, dobrorečenie a autorita nech sú na tróne! Prameň života vyteká z trónu, polieva a kŕmi zástupy Božieho ľudu.
Život sa mení s každým dňom. Nasleduje nás nové svetlo a zjavenia, ktoré nám neustále poskytujú nové poznatky o Bohu. Uprostred zážitkov nachádzame úplnú istotu o Bohu. Jeho slová sa neustále prejavujú – prejavujú sa v tých, ktorí majú pravdu. Sme skutočne požehnaní …More
TerezaK
TerezaK
o.1) Venezuela (před15h.), o. 2.) Nebraska (před 16h.) Zdroj: The sun still adequately feeds the earth. Let's find out!More
o.1) Venezuela (před15h.), o. 2.) Nebraska (před 16h.)
Zdroj: The sun still adequately feeds the earth. Let's find out!
TerezaK
147

DÍLO NAPSANÉ BOŽSKOU MOUDROSTÍ PRO VYVOLENÉ POSLEDNÍCH ČASŮ.

Ježíš 01-09-05 "Milovaná Nevěsto, všichni se Mě srdcem ptají: "Kdy bude Tvůj návrat? Kdy k nám přijdeš?" To jsou otázky, které po staletí opakují všichni, kdo Mě milují a čekají na Mě. Nikdo na …More
Ježíš 01-09-05
"Milovaná Nevěsto, všichni se Mě srdcem ptají: "Kdy bude Tvůj návrat? Kdy k nám přijdeš?"
To jsou otázky, které po staletí opakují všichni, kdo Mě milují a čekají na Mě.
Nikdo na zemi neví, kdy se vrátím, datum je tajné, ale říkám vám, že znamení jsou zřejmá; pamatujte na Má Slova: budou války a soužení, ale to ještě nebude konec; nejdražší city budou znásilněny: děti se obrátí proti svým rodičům a usmrtí je, rodiče proti vlastním dětem, to bude znamení konce; snad tyto hrůzy nejsou přítomny?
Milovaní, vězte, že ti, kdo mají vstoupit do nové země, jsou již připraveni, nejsou to ti, kdo se mají narodit, ale již žijí a já je den za dnem připravuji.
V nové zemi musí být noví lidé, srdce všech se musí obrátit ke Mně, mysli se svatými myšlenkami, duše už jsou Moje.
Tento krásný a svatý lid je již přítomen na zemi: je rozptýlen ve všech koutech světa, prozatím je jako nádherné květy mezi mnoha ostružinami, každý z nich má v sobě Mé Požehnání, vysílá Mou vlastní Vůni.
Než přijde …
More
TerezaK
všechno z předpovězeného může být zmírněno nebo odvráceno modlitbami věřících.
TerezaK
29
06:02
TerezaK
137
05:41
TerezaK
TerezaK
32

Vzácná krásná duha registrovaná v Kitty Hawk USA.

TerezaK
323
viviflaminis.com

Od Autora - VIVI FLAMINIS - DEO GRACIAS

Orędzia Różne Modlitwy Nowenny Podręcznik Dobrej Spowiedzi Coś dla ducha Listy, Porady, Prośby Kazania O Konsekracji Od Autora Kontakt Zamówienia Od Autora LIST …
TerezaK
Mnoho zla může být modlitbami věřících odvráceno nebo zvráceno.
TerezaK
Orędzie Maryi: TO BĘDZIE DLA WAS WYRAŹNY ZNAK, ŻE ZA SIEDEM DNI TO NASTĄPI! Żywy Płomień Mariino poselství: TOTO BUDE PRO VÁS JASNÝM ZNAKEM, ŽE ZA …More
Orędzie Maryi: TO BĘDZIE DLA WAS WYRAŹNY ZNAK, ŻE ZA SIEDEM DNI TO NASTĄPI! Żywy Płomień
Mariino poselství: TOTO BUDE PRO VÁS JASNÝM ZNAKEM, ŽE ZA SEDM DNÍ PŘIJDE! Živý plamen
Já jsem blahoslavená Panna Maria, Matka svého božského Syna Ježíše Krista, zdravím vás jménem svého božského Syna Ježíše Krista: Pochválen buď Ježíš Kristus, odpovídám: Na věky věků. Amen. Dnes jsem k vám z vůle Nejsvětější Trojice přišla Živý plamen, abych vám sdělila Boží Vůli, proto se nebojte. Tolik si přeji vaše věčné štěstí a radost, protože jsem v nebi a vím, jak je to zde nádherné, a totéž chci pro vás všechny. Mnohem více si však přeji vaši oddanost všemu, co je dobré a svaté. Důvěřujte své nebeské Matce, protože vám mohu pomoci dosáhnout výšin nebe, Božího trůnu. Proto je zapotřebí mnoho, mnoho vašich modliteb, půstů a umrtvování, almužen, odříkání, úsilí, to vše obětované do Boží pokladnice Mého Svatého, Neposkvrněného Srdce.
Tolik si přeji, abych vám pomohl jít cestou vítězství, cestou Mého triumfu nad …More
One more comment
TerezaK
129
godfootsteps.org

Boh sa stal telom aby konal dielo pre potreby človeka - Cirkev Všemohúceho Boha

Chválospev o Božích slovách Boh sa stal telom aby konal dielo pre potreby človeka Pre Boha nejestvuje zisk alebo …
TerezaK
🙋‍♀️ 🙋 🙋‍♂️ 🌻 Dobré ráno, jen čtením Božích slov a každodenním praktikováním Božích slov se můžeme stát silnými a naplněnými a ne prázdnými …More
🙋‍♀️ 🙋 🙋‍♂️ 🌻 Dobré ráno, jen čtením Božích slov a každodenním praktikováním Božích slov se můžeme stát silnými a naplněnými a ne prázdnými. Čím více rozumíme Božímu dílu, tím více můžeme přijímat Boží požehnání. 💕 🙏 🤲 🤲 👉 Dnešní pobožnost: Požehnaní jsou ti, kdo kráčejí v Hospodinových stopách. 📒 📒 📒 Všemohoucí Bůh říká: "Boží šestitisíciletý plán řízení se chýlí ke konci a brány království jsou již otevřeny všem, kdo hledají Jeho zjevení. Drazí bratři a sestry, na co čekáte? Co hledáte? Čekáte, až se Bůh zjeví? Hledáte Jeho stopy? Jak toužíte po Božím zjevení! ... Boží zjevení má vždy nějaký cíl a vždy má nějaký vztah k jeho plánu řízení. To, čemu se zde říká "zjevení", je zcela odlišné od druhu "zjevení", při němž Bůh vede, řídí a osvěcuje člověka. Kdykoli se Bůh zjevuje, uskutečňuje určitou etapu svého velkého díla. Toto dílo se liší od díla v jakémkoli jiném věku. Je pro člověka nepředstavitelné a člověk ho nikdy nezažije. Je to dílo, které zahajuje nový věk a ukončuje starý věk, …More
TerezaK
582
Boží zničení Země potopou
04:29
TerezaK
16. 💦💦 Všemohoucí Bůh říká: A tak lidstvo, které bylo v posledních dnech podrobeno, je také lidstvo, které bude ušetřeno a obdrží mé věčné …More
16. 💦💦 Všemohoucí Bůh říká: A tak lidstvo, které bylo v posledních dnech podrobeno, je také lidstvo, které bude ušetřeno a obdrží mé věčné požehnání. Bude to jediný důkaz Mého vítězství nad satanem a jediná kořist z Mého boje se satanem. Tato válečná kořist byla Mnou ušetřena od satanova působení a je jediným výsledkem a plodem Mého šestitisíciletého plánu řízení. Lidé, kteří ji tvoří, pocházejí ze všech národů a vyznání a ze všech míst a zemí celého vesmíru. Jsou různých ras, mluví různými jazyky, mají různé zvyky a barvu pleti a žijí ve všech národech a vyznáních zeměkoule, a dokonce ve všech koutech světa. Nakonec se spojí a vytvoří úplné lidstvo, shromáždění lidí, na které satan svými silami nedosáhne. Lidé, které jsem nezachránil a nepodmanil si je, se tiše potopí do mořských hlubin a budou na věky spalováni mými stravujícími plameny. Vyhladím toto staré, nesmírně zkažené lidstvo, stejně jako jsem vyhladil prvorozené syny a dobytek Egypta a ponechal jsem pouze Izraelity, kteří jedli …More
TerezaK
🌸🌸Kapitola 3 Bůh konečně ukončí tento věk a obnoví stvoření 20. 🍄🌸 Všemohoucí Bůh říká:Bůh stvořil lidi a umístil je na zemi. Od té doby …More
🌸🌸Kapitola 3 Bůh konečně ukončí tento věk a obnoví stvoření
20. 🍄🌸
Všemohoucí Bůh říká:Bůh stvořil lidi a umístil je na zemi. Od té doby je vede. Pak je zachránil a nabídl sám sebe jako oběť za hřích lidstva. Nakonec musí lidstvo ještě dobýt, lidi zcela zachránit a vrátit jim jejich původní podobu. To je dílo, které koná od samého počátku - obnovuje lidstvo k jeho původnímu obrazu a podobě. Bůh založí své království a obnoví lidi do jejich původní podoby, což znamená, že obnoví svou autoritu na zemi a mezi celým stvořením. Lidstvo po zkažení satanem ztratilo své zbožné srdce i funkci, která náleží Božímu stvoření, a stalo se tak nepřítelem neposlušným Bohu. Lidstvo pak žilo v satanově područí a plnilo jeho příkazy. Proto Bůh nemohl působit mezi svými tvory a bylo pro něj stále obtížnější získat si jejich nesmělou úctu. Lidé byli stvořeni Bohem, měli by ho uctívat, ale ve skutečnosti se k němu obrátili zády a místo toho uctívali satana. Satan se stal jejich modlou. Bůh tak ztratil své …More
3 more comments
TerezaK
33
Bůh mluví
Scénář pandemie SPARS v letech 2025 – 2028
25:08

Olejů máte požehnaně? Použijte obojí, protože nadešel čas, kdy vás ochrání.

Milovaný Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, přicházím k tobě na Boží příkaz. 12.09.23Činnost sopek a vody, zemětřesení a požáry pokračují a trápí lidstvo. To vše je součástí toho, co …More
Milovaný Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, přicházím k tobě na Boží příkaz. 12.09.23Činnost sopek a vody, zemětřesení a požáry pokračují a trápí lidstvo. To vše je součástí toho, co vás čeká.
JSTE PRIVILEŽNÍ GENERACE. Navzdory množství zlých skutků a skutků, které slouží pouze k urážce srdce našeho milovaného Krále a Pána Ježíše Krista, je na toto hříšné pokolení vylito Boží milosrdenství.
TO, CO LIDSKÉ TVOŘENÍ ROZUMÍ ČASU, NENÍ TÝŽ TÝM, ŽE JE TO PRO VŮLI BOŽÍ. Věříte, že se nic nestane a že se budete ještě dlouho dívat do očí, ale vy, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, už tomu tak není. Lidstvo vstupuje do doby, ve které bude neustále překvapováno přírodními silami, sluncem a celým světem. Měsíc ukazuje svou sílu a ovlivňuje příliv a odliv.
Zlo rozpoutává všechen svůj hněv proti Božím dětem a způsobuje, že se spíše bojí proroctví, než aby toužili po obrácení.
Tolik Božích dětí ignoruje Boží přikázání v jeden okamžik dne. Věří, že páchají pouze všední hříchy, podléhají …More
TerezaK
282
(((( Vesmír je falešný AF ))) CHIEF CROW ((( Space is Fake AF ))) CHIEF CROW ((( (( Space is Fake AF )))) CHIEF CROWMore
(((( Vesmír je falešný AF ))) CHIEF CROW
((( Space is Fake AF ))) CHIEF CROW
((( (( Space is Fake AF )))) CHIEF CROW
03:20
TerezaK
SPOLEČNOST NASA vznikla "náhodou" ve stejném roce jako Walt Disney.
TerezaK
...Buďte laskaví a zdvořilí Všichni jsme v tom společně, abychom vytvořili příjemné prostředí. Chovejme se ke každému s úctou. Zdravé debaty jsou …More
...Buďte laskaví a zdvořilí
Všichni jsme v tom společně, abychom vytvořili příjemné prostředí. Chovejme se ke každému s úctou. Zdravé debaty jsou přirozené, ale laskavost je nutná....