TerezaK
TerezaK shares from TerezaK
2587
Když budete následovat - radu tohoto jediného verše - nebudete mít nikdy žádný problém v manželství. Který je to verš? : ´Pro člověka je dobré, aby se neženil.´ (1 Kor 7)" 😂🙏🙏
Spíše pro osoby vdané/ženaté: Príbeh dvoch mozgov 1. časť - ako myslí Muž a ako Žena Príbeh dvoch mozgov 2.časť - ako myslí Muž a ako Žena Vítejte na semináři: "Prosmějte se k lepšímu manželství." "…More
Spíše pro osoby vdané/ženaté: Príbeh dvoch mozgov 1. časť - ako myslí Muž a ako Žena
Príbeh dvoch mozgov 2.časť - ako myslí Muž a ako Žena
Vítejte na semináři: "Prosmějte se k lepšímu manželství." "Našel jsem biblický verš, jehož radu, když budete následovat - radu tohoto jediného verše - nebudete mít nikdy žádný problém v manželství. Který je to verš? : ´Pro člověka je dobré, aby se neženil.´ (1 Kor 7)" 😂🙏🙏
01:12:44
TerezaK
V reálném "spolu", často není možné oba životy vůbec sloučit. u většiny párů jsou muž a žena jsou tak rozdílní, že jakmile si řeknou "začneme žít …More
V reálném "spolu", často není možné oba životy vůbec sloučit. u většiny párů jsou muž a žena jsou tak rozdílní, že jakmile si řeknou "začneme žít spolu" může začít tragédie, - protože oba dva o tom "spolu" mají tak diametrální představu, jako je východ vzdálen od západu.
(Na reálných krocích není možné se často ani domluvit na předmanželském sezení, protože pod stejnými slovy si ale každý stále představuje něco úplně jiného, ale to se uvidí až v realitě.)
Musí se každý respektovat jako individuum,
a toto "spolu" jako ustavičný tvůrčí projekt. "Vytoužené spolu" bude až v Nebi, uzavření manželství není vstup do Nebe, ale do projektu: "Spolu",(tedy není to krok k něčemu lepšímu, ale jenom prostě krok na cestě za Bohem, dál), který začíná každým okamžikem. To jde nejlépe často tehdy, když idea "spolu" neexistuje, fantazie z obou stran, (to platí zvl.na dovolené,apod.), ale jenom reálné: "mám ho/jí rád/a, jsem nebo ne/chci být s ním. Respektuji jej jako Boží dítě. Můžu/nemůžu mu pomoci, …More
TerezaK
Pozoruji, že Asi možná jen tak 10% párů jsou tak kompatibilní, že mohou své životy sloučit. Z nichž tak polovině rozdělí život jiné události. …More
Pozoruji, že Asi možná jen tak 10% párů jsou tak kompatibilní, že mohou své životy sloučit. Z nichž tak polovině rozdělí život jiné události. Ostatní, většina, je kompatibilní třeba jen v málo věcech nebo jen v jedné jediné. Z té jsou tak unešení, že okamžitě chtějí začít společný život. Jenže neví, že jsou kompatibilní jenom v té jedné, a že slovo "spolu" představuje pro každého tak odlišnou věc, že není možné oba životy sloučit podle představ každého, ale podle té Boží. Mají představu, že tato jediná kompatibilita jim zaručí úplné šťastné splynutí dvou osob a vstup do Nebe na zemi. Což se neděje. Určitou kompatibilitou mohou poznat, že k sobě patří, že mají být manželé, ale v 90% se manželstvím nestanou "blaženým jedním", což se stane až v Nebi, ale naopak zůstávají stále každý jeden, vedle sebe, ale v Bohu.
TerezaK
1.1K

Voda se mění podle toho, jakou energii jí dodávají vaše slova a emoce.

A představte si, že naše tělo tvoří asi 70 % vody, tak si to spočítejte.
TerezaK
26641

Kniha Pravdy - Poselství Ježíše ze dne 29. června 2013 v 21:13.

V MÉ CÍRKVI BUDE BRZY PŘEDSTAVENA ZMĚNA OBŘADU MŠE SVATÉ Má vroucně milovaná dcero, nesmíš si všímat nenávisti, která přetéká z úst těch, kteří tvrdí, že jsou svatí lidé a věrní následovníci …
dyk
Bude. Po Zázraku, pred vystúpením antuka. 2Sol 2
TerezaK
Neuznávám za papeže osobu s přezdívkou Unam Sancatm, ale osobu Benedikta XVI..
24 more comments
TerezaK
277

I messaggi della Madonna nel Mondo 7 h · ANGUERA

5.301 - Poselství od Panny Marie Královny míru, na svátek svatého Jana Křtitele, předané 23.06.2020 Drahé děti, otevřete svá srdce Milosrdné lásce Mého Syna Ježíše. Čeká na vás s otevřenou náručí. …
TerezaK
615
MATKA TŘIKRÁT PODIVUHODNÁ VÍTĚZNÁ KRÁLOVNO SCHÖNSTATTSKÁ, ORODUJ ZA NÁS !
TerezaK
2633
59:36
TerezaK
Paprsky světla: Dnes si daruji "volnou chvilku" v (domácí) svatyňce a prosím Pannu Marii, aby mne utvářela podle svého obrazu a vyslala mne na cesty …More
Paprsky světla:
Dnes si daruji "volnou chvilku" v (domácí) svatyňce a prosím Pannu Marii, aby mne utvářela podle svého obrazu a vyslala mne na cesty života.
"Je-li naše srdce svatyňkou, projevuje se to všude, kam přijdeme, a vychází z nás proudy požehnání." (P. J.Kentenich, zakladatel Schönstattského hnutí)
TerezaK
191

Skutočná viera si nachádza miesto v srdci,

nie v rozume. Za antichristom pôjde ten, koho viera bude rozumová, ale kto bude mať vieru vo svojom srdci, rozpozná ho. prepodobný gruzínsky starec GABRIEL (Urgebadze)
TerezaK
Bůh mne miluje věčnou láskou! Od věčnosti, kdy mne ještě nikdo neznal a nemyslel na mne, když se o mne ještě nikdo nezajímal, on mne již miloval, …More
Bůh mne miluje věčnou láskou! Od věčnosti, kdy mne ještě nikdo neznal a nemyslel na mne, když se o mne ještě nikdo nezajímal, on mne již miloval, žil jsem již v jeho Duchu." (P. J. Kentenich)
Není tato zpráva přímo senzační ?
Přečtu si ji dnes vícekrát.
TerezaK
1948

The Great Warning and the Second Coming of Jesus Christ Včera v 10:50 ·

Dnes vás má Láska upozorňuje, abyste zůstávaly v Milosti, nosily s sebou posvěcené předměty, žehnaly, co jíte, připravovaly si všechno, co je nutné, měly v každé domácnosti nejen Bibli, ale i …
TerezaK
It's good to listen to the TRUTH. This is the message the whole world need to be told but it's least said.
TerezaK
444

Paprsky světla

"Během dne musíme upevňovat spojení s Bohem i prostřednictví malých střelných modliteb." (J.K.) Jaká je moje nejmilejší střelná modlitba? "Ty, můj Bože, ve mně!" "Děkuji, že jsi tady !" Pojď se …
TerezaK
866

ZVONY ZVONÍ K SMRTI...

PUBLIKOVÁNO 22. června 2022 Carbonia 21.06.2022 – 17.06 (*004 ap.21-06-22) Zvony zvoní k smrti... Hlas křičí v poušti: "Narovnej své cesty!" Bůh nekonečného pokoje a milosrdenství zve lidi, aby …
TerezaK
1184

CHAMTIVOST JE RAKOVINA ŽIVOTA.

PUBLIKOVÁNO 23. června 2022 Carbonia 23.06.2022 – 17.30 Chamtivost je rakovina života. Pokřtím své děti v Duchu Svatém a ohni, obléknu je svatostí a láskou, ... budou nazývány dětmi Nejvyššího a …
TerezaK
Originál zde: MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE L’AVARIZIA È IL CANCRO DELLA VITA. Carbonia 23.06.2022 – ore 17.30 L’avarizia è il …More
Originál zde: MESSAGGI DI CARBONIA - COLLE DEL BUON PASTORE
L’AVARIZIA È IL CANCRO DELLA VITA.
Carbonia 23.06.2022 – ore 17.30
L’avarizia è il cancro della vita.
"Battezzerò in Spirito Santo e fuoco i miei figli, li rivestirò di santità e amore, … saranno chiamati figli dell’Altissimo e avranno la vita eterna in Colui che è l’Eterno Dio, mostrerò loro la Conoscenza in Me, … la Sapienza in Me!
Figli miei, oh voi che state operando per il Regno di Dio sulla Terra, in verità vi dico: state per entrare nella nuova vita, state per avere la vita in Colui che è la Vita.
A breve molti resteranno spiazzati, … quando dal Cielo si avvertirà la Voce possente dell’Amore Eterno, allora tutti i demoni saranno paralizzati e Satana con loro, nessuno di questi esseri potrà reagire perché Io Sono Colui che Sono!
Muoveranno ora i Pianeti, i cicli della vita cambieranno, le Potestà dei Cieli trionferanno, … tutto è ormai imminente. In verità sappiate che Io il Dio dell’Eterno Amore, provvederò a …More
TerezaK
192

PŘIŠLA HODINA VELKÉ OČISTY!

PUBLIKOVÁNO 25. června 2022 Carbonia 24.06.2022 – 17.05 Plameny a oheň náhle vzplanou, všechno bude zapáleno tím, co nepatří Bohu! Bída v člověku vyrostla ze všech proporcí, jeho duchovní stav …
TerezaK
6206

Památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie Sobota po 2. neděli po Seslání Ducha Svatého

Již v 17. století, když se šířila úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu, byla připomínána, a to zvláště sv. Janem Eudesem (1601-1680), úcta k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. Liturgickou oslavu …
TerezaK
Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24 ZA PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ Mé …More
Z poselství Ježíše ze dne 31. ledna 2012 v 21:30. MODLITBA MODLITEBNÍ KAMPANĚ 24 ZA PLNOMOCNÉ ODPUSTKY K ÚPLNÉMU ODPUŠTĚNÍ HŘÍCHŮ Mé armádě, pro její lásku ke Mně, budou nyní dány velmi zvláštní milosti. Uděluji jim plnomocné odpustky, abych jim umožnil nést pochodeň mého plamene tak, aby mohli šířit obrácení. Tento můj dar jim umožní, aby šířili pravdu mého svatého Slova tak, aby kamkoliv půjdou, se dotýkala srdcí lidí. Ježíš: Musíte ukázat opravdové výčitky svědomí a jít ke zpovědi. Nemůžete-li jít ke zpovědi, pak se modlete tuto moji modlitbu 24. Ti, kdo chtějí obdržet plnomocné odpustky, se musí modlit tuto modlitbu po sedm následujících dnů a bude jim dán dar úplného rozhřešení a moc Ducha Svatého. Ó, můj Ježíši, Ty jsi Světlo země, jsi plamen, který se dotýká všech duší, tvé milosrdenství a láska neznají žádných hranic. Nejsme hodni oběti, kterou jsi přinesl svou smrtí na kříži, víme však, že tvá láska k nám je větší než naše láska k Tobě. Dej nám, ó Pane, dar pokory, abychom …More
TerezaK
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h · Zpráva od archanděla Gabriela Mario d'Ignaziovi 23. června 2022. „Pokoj vám všem od Malého stáda, které …More
I messaggi della Madonna nel Mondo 4 h ·
Zpráva od archanděla Gabriela Mario d'Ignaziovi 23. června 2022.
„Pokoj vám všem od Malého stáda, které zůstalo věrné Magistrovi, Tradici a Božímu Slovu.
Pokračujte v modlitbě růženec každý den, každý pátek se postíte a modlit se za koruny drahé nebesům.
Přijměte Ježíšovou eucharistii důstojně: na jazyku a na kolena.
Modlete se k Nejsvětějšímu Srdci Ježíše, požádejte o odpuštění všech hříchů a vyhněte Snažte se všem požehnat, říkat dobré a ne špatné, a hlavně se vyhněte cestě věčného záhuby a činům nelidskosti a nedostatku charity.
Vyzdvihněte se. Nacházíte se v době velké duchovní temnoty a jste povoláni, abyste se definitivně posvětili, odstřihli se světem, hříchem a se satanem, princem temnoty Jste povoláni, abyste se modlili za svého bližního, za své nepřátele a přinášeli pokání a oběti pro spásu všech duší, protože všechny duše jsou drahé Bohu Otci.
Vyhněte se všem formám šeptání. Nabídněte své smutky a bolest posvátnému Ježíši. Mlčte o …More
4 more comments
TerezaK
3398

Srdce Ježíšovo, Božské srdce, Srdce Páně

Svátek Nejsvětějšího Srdce Ježíšova ustanovil r. 1856 Pius IX. na třetí pátek po letnicích. Srdce Ježíšovo - termín náboženské úcty, charakaterizující Kristovu lásku ke všem lidem. Tato úcta se …
TerezaK
1.) This is a reminder that "20 min of Crusade of Prayers on Feast of the Sacred Heart of Jesus (multiple European languages)": Date Time: Jun 24, …More
1.) This is a reminder that "20 min of Crusade of Prayers on Feast of the Sacred Heart of Jesus (multiple European languages)":
Date Time: Jun 24, 2022 10:00 PM Vienna Svátek nejsvětějšího Srdce Ježišova 24.6. 2022 22:30 - Kniha Pravdy
2.)
One more comment
TerezaK
3910

Paprsky světla

Dnes si přestanu předhazovat a zazlívat svá selhání. Začnu znovu. "Svatost spočívá v odvaze, začínat každý den znovu." (J.K.) J.Kentenich, kněz, který vstoupil dobrovolně a přežil Dachau, zakladatel…
TerezaK
TerezaK
Na 24.6. připadá Slavnost Narození Jana Křtitele, letos však vychází na tento den Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (- pátek po Druhé Neděli po …More
Na 24.6. připadá Slavnost Narození Jana Křtitele, letos však vychází na tento den Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova (- pátek po Druhé Neděli po Seslání Ducha sv.)
Nejsvětější srdce Ježíšovo - Modlitba.cz
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele :: Římskokatolická farnost Ostravice a Bílá
Kvůli Svátku Nejsvětějšího Srdce Ježíšova byl svátek sv. Jana Křtitele letos přeložen na předchozí den, na 23.6., a slaven jako vigilie. (Tak se shodou okolností letos doba jeho slavení sjednotila s pohanským slavením tohoto svátku: v předvečer, v noci na sv. Jana, se říkalo noci "svatojánská", s ní byli spojené pohanské svátky ohně a sbírání bylin.)
One more comment
TerezaK
1459
fromrome.info

Judge Giorgianni: Benedict XVI never abdicated, Bergoglio is a...

Interview by Andrea Cionci Now we can speak openly of the New World Order: the concept is no longer under embargo AUTHORIZED ENGLISH TRANSLATION …
In Illo Tempore Bonum
"For those who have eyes to see and ears to hear..."! Rejoice people of Good Will ... nothing is lost yet for Catholics!! 🙏 😇
TerezaK shares from TerezaK
581
01:11:38
TerezaK
103K

Znamení, které jsem našel na nebi, je Kristův KŘÍŽ, který bude vidět ve stejnou dobu, kdy má do …

Letos v září/Bůh mluví nahlas -Čtěte níže... pokud chcete vidět obrázky větší, stačí kliknout na oba.... Našel jsem to před několika týdny poté, co planeta x / biblický pelyněk systém insider, který …
TerezaK
Pro ty co říkají že se nic nestane Po celém světě se záplavy zhoršují Písečné bouře a hurikány zaznamenávají rekord v posledních měsících zvyšuje se …More
Pro ty co říkají že se nic nestane
Po celém světě se záplavy zhoršují
Písečné bouře a hurikány zaznamenávají rekord v posledních měsících
zvyšuje se i rychlost větru
Plasma blesk se vymyká kontrole (Red lights goblins)
Tryskové proudy se utopí a rozčilují se
Zemětřesení se množí a přibývá
Zvyšují sesuvy půdy a hor Zvyšující se tok oceánských proudů Sucho se šíří světem Nedostatek jídla je začátek Existuje mnoho zpráv o pozorování meteorů nepřetržitě Magnetický sever míří směrem na Sibiř Magnetická obálka oslabuje a zhoršuje se Nebeské zločiny se třesou Orbitr planet se vymkl kontrole. Měsíc se houpe Země se naklání a třese Plodiny umírají a hoří v důsledku extrémních ultrafialových paprsků Vulkánské erupce se zhorší Zemětřesení jsou zaznamenána ve starověkých vyhynulých sop oceány se oteplují Kouřky se vymkly kontrole a krupobití se zvětšovaly, Pohyb věží se výrazně zastavil v řazení Atmosféra se postupně hroutí kvůli neustálému vystavování Země radiačním bombardování a elektromag…More
8 more comments
TerezaK
5939

Poselství Panny Marie ve světě 2 hod

- POSELSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍ MARIE JACAREI Z 5. ČERVNA 2022 "Drahé děti, dnes vám znovu přicházím říci: Modlete se, modlete se, modlete se bez ustání! Jedině modlitbou můžete Boha najít, slyšet a …
Martina Bohumila Lutherová
Studio Kladno - ŽIVĚ - BIskupové Metoděj a Timotej opět u nás. Kdy čt, 23. června, 19:00 – 21:00 svobodne-radio.comMore
Studio Kladno - ŽIVĚ - BIskupové Metoděj a Timotej opět u nás.
Kdy
čt, 23. června, 19:00 – 21:00
svobodne-radio.com
TerezaK
THE BINARY IS HEADING TOWARDS TO EARTH K. S. · 2 h · Thought the group might like thisMore
THE BINARY IS HEADING TOWARDS TO EARTH
K. S. · 2 h ·
Thought the group might like this
3 more comments
TerezaK
3746

Paprsky světla

"Malá radost: kdo však ji nepřehlédne, tomu radost chybět nebude." (J.K.) Dnes nebudu skuty Boží dobroty přijímat lehkovážně, ale budu je vědomě vnímat a těšit se z nich. (Josef Kentenich, kněz, …
TerezaK
One more comment