Tomislav
Tomislav
1523
15:51
MISTR ECKHART Boží láska k nám
Tomislav
1417
11:52
MISTR ECKHART Plesejte nebesa, zajásej země
16:17
MISTR ECKHART Boží láska - Bůh nám dal svého Syna
24:28
MISTR ECKHART Chvála chudoby
17:53
JAN TAULER Bděte...
apredsasatoci shares this
13:27
MISTR ECKHART Nejlepší dar shůry
KDE JE SRDCE EVROPY
136 pages
Glockner ...
s typickou veselostí a optimismem...
Alexandra Ritzová shares this
Tomislav
1394
CO DÁVÁ VELEHRAD EVROPĚ
104 pages
Poljana ze zámoří
Evropa a celý Západ jsou duchovně vyprahlé struktury a skoro v agónii a potřebují ty pravé podněty, a Slované to mají.
O PŘÁTELSTVÍ S JITŘENKOU
152 pages
Alexis Nor
To je jiné kafe než navařil pomatený Erich von Däniken.
17:44
MISTR ECKHART Naplnění svaté duše
14:44
MISTR ECKHART Hlásej Boží Slovo
MOST A CESTA DOMŮ
118 pages
Alexandra Ritzová
Nadčasové!
Glockner ...
Třebaže je to už 30 let staré vydání, je to velmi aktuální.
11:30
MISTR ECKHART Kdo snese den příchodu Páně
15:27
MISTR ECKHART Přičinlivá žena je duše
15:08
MISTR ECKHART Nenávist ve světě
21:47
MISTR ECKHART Odměna spravedlivého
Tomislav
13476
CO JE CYRILOMETODĚJSKÁ ÚCTA
07:27
Glockner ... shares this
Alexis Nor
Díky, Tomislav, konečně někdo poskytl HISTORICKÉ PRAMENY VELKÉ MORAVY, jinak těžko dostupné. Křesťanští duchovní vůbec nemají tušení, že právě …More
Díky, Tomislav, konečně někdo poskytl HISTORICKÉ PRAMENY VELKÉ MORAVY, jinak těžko dostupné. Křesťanští duchovní vůbec nemají tušení, že právě toto by měli znát a pravidelně nad těmito texty meditovat a kázat o nich, aby se ve slovanských národech mohla projevit slovanská kontemplace.
2 more comments
16:48
MISTR ECKHART KDO POHOSTÍ PROROKA
22:56
MISTR ECKHART CO ZNAMENÁ VIDĚT BOHA
19:29
JAN TAULER KDO ŽÍZNÍ...
apredsasatoci shares this