V.R.S.
V.R.S.
1394

Krwawa niedziela w Baligrodzie

Baligród, dziś nadal w granicach Polski, na przedpolu Bieszczadów, założyła w XVII wieku szlachta polska – Balowie, herbu Gozdawa, przypuszczalnie przybyli w XIV wieku z Węgier. Na początku XVI …More
Baligród, dziś nadal w granicach Polski, na przedpolu Bieszczadów, założyła w XVII wieku szlachta polska – Balowie, herbu Gozdawa, przypuszczalnie przybyli w XIV wieku z Węgier. Na początku XVI stulecia wznieśli oni powyżej zamek, u podnóży którego powstała wieś. W roku 1634 król Władysław IV Waza potwierdził jej prawa miejskie – na prawie magdeburskim. Korzystając z położenia przy trakcie na górne Węgry, organizowano tu targi. Po rozbiorach, gdy przestała istnieć granica na pobliskim grzbiecie Karpat, miasteczko podupadło i przeszło nawet w znacznej części w ręce Żydów. W roku 1765 było ich tu zaledwie niecałe 150 osób a pod koniec XIX wieku już prawie 500. Podczas I wojny światowej toczyły się w rejonie Baligrodu ciężkie walki (marzec 1915), będące elementem zmagań między wojskami cesarskimi a carskimi o beskidzkie przełęcze. W listopadzie 1918 r. teren został zajęty przez Ukraińców organizujących tzw. Republikę Komańczańską, w której prym wiedli duchowni “greko”-katoliccy, pod koniec …More
franciszek44
Bog niech okaze swe MILOSIERDZIE wszystkim, ktorzy zostali ludobojczo pomordowani przez UKRAINSKICH BANDEROWCOW/NAZISTOW, a ktorzy nigdy nie zostali …More
Bog niech okaze swe MILOSIERDZIE wszystkim, ktorzy zostali ludobojczo pomordowani przez UKRAINSKICH BANDEROWCOW/NAZISTOW, a ktorzy nigdy nie zostali osadzeni i ukarani. Dzisiaj prezydent i premier Polski tworza legiony banderowskie na terenie Polski. Czyzby byl to hichot DIABLA samego, ze przed oczami Polakow , po ziemi polskiej maszerowac beda neo-banderowcy, potomkowie mordercow, ze swastyka hitlerowska , tryzubem i czarnymi flagami ....
Rodacy ! obudzcie sie i dajcie odpor planujacym ZNISZCZENIE OJCZYZNY naszej i narodu.
V.R.S.
356

Święty Świerad i inni eremici małopolscy

Na wzgórzach okalających dolinę Dunajca, na beskidzkim dzikim pograniczu młodego państwa polskiego, zamieszkali na początku XI stulecia pustelnicy. Pierwszym z nich był Just czy też Jodok, zmarły …More
Na wzgórzach okalających dolinę Dunajca, na beskidzkim dzikim pograniczu młodego państwa polskiego, zamieszkali na początku XI stulecia pustelnicy. Pierwszym z nich był Just czy też Jodok, zmarły około roku 1009, którego miejscowy kult sięgnął aż Krakowa. Niewiele wiemy o jego życiu, z przekazów wynika, że znał pozostałych świątobliwych eremitów – Świerada i Benedykta. Jego imieniem nazwano przełęcz w Beskidzie Wyspowym, gdzie stała pustelnia.
Świerad, urodzony około roku 980, zmarł później niż Just – w okresie upadku państwa polskiego na początku lat 30-tych XI stulecia. Według jednej z tradycji był uważany za nauczyciela Justa. Hagiografowie średniowieczni twierdzili, że pochodził z kmiecej rodziny z rejonu Krakowa. Jako miejsce na pustelnicze życie wybrał Tropie nad Dunajcem. Wzmianka w Kronikach Długosza odnosząca się do roku 998 wskazuje, że Świerad żył w pustelni pod skałą nad rzeką Dunajec, niedaleko Czchowa, „w której przez wiele lat trudził się dla Chrystusa”. Erem zachował się …More
V.R.S.
360

Firlejów - zabici pod krzyżem misyjnym

Firlejów koło Rohatyna w roku 1948 przezwano Lipówką (Łypiwką). Do 2-giej połowy XVI wieku był wsią i nosił nazwę Maciejów. Wraz z prawami miejskimi otrzymanymi przywilejem króla Zygmunta Augusta …More
Firlejów koło Rohatyna w roku 1948 przezwano Lipówką (Łypiwką). Do 2-giej połowy XVI wieku był wsią i nosił nazwę Maciejów. Wraz z prawami miejskimi otrzymanymi przywilejem króla Zygmunta Augusta w lipcu 1570 r. (za: Ks. J. Wołczański: Księdza Stanisława Szatko Kronika parafii rzymskokatolickiej Firlejów w archidiecezji lwowskiej) uzyskała nazwę Firlejów. W roku 1573 utworzono tu parafię, wznosząc kościół pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika. W roku 1725 proboszczem Firlejowa został ks. Benedykt Chmielowski – późniejszy autor Nowych Aten, który mieszkał do śmierci w miasteczku (zmarł w roku 1763). Do Korony Polskiej miejscowość należała aż do I rozbioru kiedy przeszła w ręce austriackie. Za II Rzeczypospolitej Firlejów był miasteczkiem w województwie stanisławowskim (powiat Rohatyn). W roku 1921 liczba mieszkańców liczyła ok. 1200. Liczba wiernych w parafii obejmujących także sześć okolicznych wsi w roku 1939 wynosiła również ok. 1200 osób. W lutym 1944 roku od Firlejowa …More
V.R.S.
1356

Lipcowy mord w Wyszogródku

Ks. Konstanty Turzański, urodzony w roku 1899, w Kamieńcu Podolskim, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1923, w Buczaczu. W roku 1939 został proboszczem parafii Wyszogródek (Wyżgrodek) w dekanacie …More
Ks. Konstanty Turzański, urodzony w roku 1899, w Kamieńcu Podolskim, święcenia kapłańskie przyjął w roku 1923, w Buczaczu. W roku 1939 został proboszczem parafii Wyszogródek (Wyżgrodek) w dekanacie i powiecie krzemienieckim (woj. wołyńskie). Miejscowy barokowy kościół św. Ducha został wzniesiony na początku XVIII stulecia i przebudowany w roku 1760. W marcu 1942 roku z miejscowości Niemcy wysiedlili ludność żydowską stanowiącą przeważającą większość mieszkańców.
W lipcu 1943 roku na Wyszogródek napadła banda UPA, mordując Księdza wraz z około 150 Polakami zgromadzonymi w kościele św. Ducha, wśród których znaleźli się uchodźcy z okolicznych wsi. Kościół został podpalony przez ukraińskich nacjonalistów a potem wysadzony w powietrze (por. W. E. Siemaszko: Ludobójstwo...). W zbiorze Nie zabijaj: nacjonalizm i ludobójstwa na Kresach wobec Kościoła... pod red. W. Osadczego wskazuje się, że do zbrodni doszło podczas Mszy Św. w "krwawą niedzielę" 11 lipca 1943 roku, jednak w innych publikacjach …More
baran katolicki
Fakty to fundament Prawdy.
V.R.S.
590

Czasy są złe - przychodźcie do stóp ołtarza

“Moje dziecko, czasy są złe (…) Cały świat zostanie wzruszony przez wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Jednak przyjdź do stóp tego ołtarza, albowiem strumień łask zostanie spuszczony na wszystkich, …More
“Moje dziecko, czasy są złe (…) Cały świat zostanie wzruszony przez wszelkiego rodzaju nieszczęścia. Jednak przyjdź do stóp tego ołtarza, albowiem strumień łask zostanie spuszczony na wszystkich, którzy przychodzą, czy to wielcy czy mali. W pewnym momencie zagrożenie będzie wielkie i będzie wydawało się, że sprawy przybrały najgorszy obrót. Nie lękaj się albowiem będę z tobą. (…) Nie lękaj i nigdy nie trać odwagi, gdyż będę z tobą (…) Moje dziecko, Krzyż zostanie wzgardzony i obalony, zaś ludzie otworzą bok naszego Pana i cały świat znajdzie się w niepokoju (…) Kiedy to wszystko się stanie? (…) Za lat czterdzieści.” (cyt. za: Bernard St. John – The Blessed Virgin in the 19th Century: Apparitions, Revelations, Graces).
Ten zapisek nowicjuszki Katarzyny Laboure (od Cudownego Medalika) dotyczył roku 1830. W roku 1870 rozpoczęła się nie tylko wojną francusko-pruską prowadzącą do rewolucji Komuny Paryskiej, ale i obaleniem przez Risorgimento, z istotną rolą masonów i Żydów, istniejącej (z …More
V.R.S. shares from V.R.S.
481
The great dragon is the plotter, sending prophets of the Lie, cutting off the Holy Water to - make the River dry.More
The great dragon is the plotter,
sending prophets of the Lie,
cutting off the Holy Water
to - make the River dry.

Song of the Last Days

We were young and we were lions, we got old and we are mice, and we search for arms to cry on, not to fight our foe and vice. Ghosts of time – they make a slaughter: strike the past that fades to grey, …More
We were young and we were lions,
we got old and we are mice,
and we search for arms to cry on,
not to fight our foe and vice.
Ghosts of time – they make a slaughter:
strike the past that fades to grey,
leaving springs of Holy Water
far - thousand miles away. There was Bede, there was Alcuin, after them Aquinas came, now we see the utter ruin with enthroned, idolised shame. The great dragon is the plotter, sending prophets of the Lie, cutting off the Holy Water to - make the River dry. All his minions are fog shapers, try to dim the outer Light and they sealed all lamps and tapers, and all lighters to ignite. Keep your inner fire burning, we will conquer but we won’t if we fail to make the journey back – to the Holy Font.
V.R.S. shares from V.R.S.
1.1K
Bóg daje światu dwa ostatnie środki zaradcze. Są nimi Różaniec Święty i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. To są ostatnie środki zaradcze, co oznacza że nie będzie innych. Trzeci powód to, …More
Bóg daje światu dwa ostatnie środki zaradcze. Są nimi Różaniec Święty i Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. To są ostatnie środki zaradcze, co oznacza że nie będzie innych. Trzeci powód to, ponieważ w planach Bożej Opatrzności Bóg zawsze przed ukaraniem świata wyczerpuje wszystkie inne środki. Zatem, kiedy widzi że świat nie przywiązuje żadnej uwagi, wówczas, jak mówimy w naszej niedoskonałej mowie, daje nam wraz z jakąś trwogą ostatni środek zbawienia – swą Najświętszą Matkę. Temu towarzyszy jakaś trwoga, gdyż jeśli pogardzicie i odrzucicie te ostatnie środki nie będziemy już mieli żadnego przebaczenia z Nieba, ponieważ popełnimy wszyscy grzech, który Ewangelia nazywa grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech ten polega na otwartym odrzuceniu, z pełną świadomością i zgodą, zbawienia jakie [Bóg] oferuje. Pamiętajmy, że Jezus Chrystus jest bardzo dobrym Synem i nie pozwoli byśmy obrażali i gardzili Jego Najświętszą Matką. Widzimy na przestrzeni wielu stuleci dziejów Kościoła …More

Objawienia w Fatimie - repozytorium odsyłaczy

Lipcowe wołanie

Krwi oczyszczenia i Krwi odkupu, Krwi wyzwolenia, co nędznych skrapia, Krwi, co wybiela, co diabła z łupu duszy odziera, jej hardość stapia. Krwi Barankowa, co życie da nam, gdy z boku Słowa zdrojem …More
Krwi oczyszczenia
i Krwi odkupu,
Krwi wyzwolenia,
co nędznych skrapia,
Krwi, co wybiela,
co diabła z łupu
duszy odziera,
jej hardość stapia. Krwi Barankowa, co życie da nam, gdy z boku Słowa zdrojem wypływa, Krwi drogocenna nad rubin, granat, Krwi tak zbawienna, bo winy zmywa. A On co przelał, by nam udzielił, byśmy jej zawsze owoce mieli, wieczne przymierze, wziął w ręce Kielich, rzekł by powtarzać to na ołtarzach, w świętej Ofierze.
Anieobecny
Błogosławiona bądźże, o Krwi Chrystusowa, co nędzne dusze nasze obmywasz... Gratias tibi pro hac gratia...More
Błogosławiona bądźże, o Krwi Chrystusowa,
co nędzne dusze nasze obmywasz...
Gratias tibi pro hac gratia...
2 more comments
V.R.S.
3446

Spowiedź

ego kruszę własne we wstydu zakątku, jak przestępca stając za mej hańby kratę, bo znowum się wyrzekł Twojego porządku, znowum się naraził na Twej łaski stratę bo znów nie wytrwałem w codziennych …More
ego kruszę własne
we wstydu zakątku,
jak przestępca stając
za mej hańby kratę,
bo znowum się wyrzekł
Twojego porządku,
znowum się naraził
na Twej łaski stratę bo znów nie wytrwałem w codziennych mych bojach, popadłem w niewolę, los marnego syna, wyznaję przed Tobą: to jest wina moja, moja wina - moja bardzo wielka wina i błagam bym na dnie żalu głębokiego głos usłyszał, który do Serca przytuli, który mi przywróci godność dziecka Twego: Ego te absolvo a peccatis tuis
baran katolicki
V.R.S. Ja jestem to nic innego jak ego sum. Czy to wystarczy? Pana ego jest święte bo podarowane/stworzone/ przez Przenajświętszego Stwórcę.
2 more comments
V.R.S.
629

Piękny słoneczny dzień w Porycku

Stanisław Filipowicz "Pamiętny dzień 11 lipca 1943 roku - była to niedziela. Piękny słoneczny dzień i z moją mamą Katarzyną i siostrami Józefą, Genowefą i siostrzenicą, lat pięć, udaliśmy się do …More
Stanisław Filipowicz
"Pamiętny dzień 11 lipca 1943 roku - była to niedziela. Piękny słoneczny dzień i z moją mamą Katarzyną i siostrami Józefą, Genowefą i siostrzenicą, lat pięć, udaliśmy się do kościoła na nabożeństwo, na godzinę 11. Nim rozpoczęło się nabożeństwo, wśród ludzi było jakieś takie poruszenie. Się później okazało że ktoś z obecnych w kościele dorosłych ludzi zauważył trzech Ukraińców, którzy przyszli, żeby rozpoznać sytuację wewnątrz kościoła. W wyniku tego zamieszania część ludzi zaczęła z kościoła wychodzić...
Ludzie zaczęli krzyczeć, zaczęli biegać i ksiądz Bolesław Szawłowski próbował uspokajać ludzi. I w pewnym momencie wkroczyli Ukraińcy z karabinami i stanęli w drzwiach obok ołtarza, i zaczęli oczywiście strzelać do zgromadzonych wiernych w kościele. Trudno to opisać, co się wówczas działo. To po prostu było piekło, ten krzyk, ten jęk, ten ból rannych - niekiedy mi się jeszcze śni po nocach. Młoda dziewczyna, lat około 17 - blondyna, pamiętam, że miała bardzo długie …
More
V.R.S. shares from V.R.S.
13.2K
Rocznica osiemdziesiąta pierwsza. Módlmy się za ofiary ludobójstwa a także o poruszenie sumień potomków ich morderców.

80-ta rocznica Rzezi na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej

repozytorium linków (poniższe informacje skupiają się głównie na prześladowaniu kapłanów i Kościoła przez neo-pogański ukraiński szowinizm) mapa II Rzeczypospolitej z zaznaczonymi miejscami, których …More
repozytorium linków (poniższe informacje skupiają się głównie na prześladowaniu kapłanów i Kościoła przez neo-pogański ukraiński szowinizm)
mapa II Rzeczypospolitej z zaznaczonymi miejscami, których dotyczy poniższy opis do pobrania tutaj
Przygotowanie
1918/19:
Abp Józef Bilczewski – memoriał o Ukraińcach [fragmenty]
Kornel Makuszyński – Radosne i smutne [fragment]
Pożoga
Ksiądz doktor ze Złoczowa
Ksiądz Walerian Raba 103 lata temu: z mowy sejmowej Jana Zamorskiego – 9 lipca 1919 roku Ze wspomnień kresowych ks. Mariana Tokarzewskiego J. Galla: Ruski miesiąc [fragmenty] E. Paszkowski: Zawierucha ukraińska (fragmenty) Ćwierć wieku przed Wołyniem Symon Petlura – kolejne świadectwo z epoki Międzywojnie: Chomyszyn i Bandera Chomyszyn i Bandera (2) Biskup Chomyszyn o schizmie ukraińskiej G. Chomyszyn o pogańskim nacjonalizmie List Bp Chomyszyna do Abp Szeptyckiego Gry i zabawy neopogańskim szowinizmem: Mykoła Łebed 1939: Sławentyn – wrzesień 1939 1941: Kapłan Matki Bożej Zwycięskiej 1942:More
Lilianna w ogrodzie
Ocalić od zapomnienia.
V.R.S. shares from V.R.S.
993
Jak pisał brat Cyprian 7 czerwca do przeora lwowskich karmelitów o. Bolesława Sadowskiego: „Co się tutaj teraz dzieje, to brak słów na opis tych rzezi i mordów popełnianych na polskich rodzinach. …More
Jak pisał brat Cyprian 7 czerwca do przeora lwowskich karmelitów o. Bolesława Sadowskiego: „Co się tutaj teraz dzieje, to brak słów na opis tych rzezi i mordów popełnianych na polskich rodzinach. Opisy z „Ogniem i mieczem” Sienkiewicza bledną wobec tego co się tutaj dzieje. W całym powiecie krzemienieckim po wsiach wyrżnięto prawie już wszystkich Polaków (…) Pogromy Polaków zaczęły się jeszcze w listopadzie ubiegłego roku. (…) Masowe mordy na szerszą skalę zaczęły się dopiero od Wielkanocy. Z każdym dniem przybierają na sile (…) Uderzono na Kuty. Była to najliczniejsza parafia w pow. krzemienieckim. Liczyła 4000 dusz. Gdy zaczęto pogrom, ludność schroniła się do kościoła wraz z ks. proboszczem. W kościele broniła się przez jedną noc. W ciągu dnia kobiety z dziećmi udały się do Krzemieńca. W kościele zostali mężczyźni aby go bronić. Następnej nocy nadeszły liczniejsze hordy. Kościół zburzono i 200 Polaków w nim wyrżnięto. Z całej parafii nie została ani jedna dusza (…)”.

Święty Michał Archanioł w Wiśniowcu

Klasztor karmelitański wojewoda ruski, książę Jeremi Wiśniowiecki ufundował w rodowym Wiśniowcu zaledwie na cztery lata przed wybuchem wspartej przez Chanat Krymski rebelii Chmielnickiego. Wiśniowiec …More
Klasztor karmelitański wojewoda ruski, książę Jeremi Wiśniowiecki ufundował w rodowym Wiśniowcu zaledwie na cztery lata przed wybuchem wspartej przez Chanat Krymski rebelii Chmielnickiego. Wiśniowiec był starą osadą, powstałą nad Horyniem przypuszczalnie w XIV wieku. Pod koniec tego stulecia Dymitr Korybut Wiśniowiecki wzniósł na miejscowym wzgórzu warowny zamek. W kwietniu 1512 doszło tu do bitwy, podczas której wojska polskie i litewskie rozbiły Tatarów. 6 lipca 1644 roku książę Jeremi, katolik od roku 1632, zadeklarował wobec prowincjała karmelitów bosych o. Franciszka od św. Maryi wolę wybudowania tu klasztoru. Do budowy kościoła pod wezwaniem św. Anny przystąpiono na wiosnę roku 1645, ukończono ją w roku 1650. Książę Jeremi zmodernizował też według wzorów holenderskich miejscową twierdzę. Jak wiemy kniaź Wiśniowiecki wsławił się obroną Zbaraża a potem, na przełomie czerwca i lipca 1651 roku odegrał ważną rolę w bitwie pod Beresteczkiem. Niestety była to jego ostatnia kampania – …More
V.R.S. shares from V.R.S.
1.7K
Kilku starszych Ukraińców z Równa i Przekurki ostrzegało Polaków przed grożącym im niebezpieczeństwem. Ktoś inny wspomniał, że w Sokole upowcy kazali wszystkim młodym mężczyznom iść “rezat Lachiw …More
Kilku starszych Ukraińców z Równa i Przekurki ostrzegało Polaków przed grożącym im niebezpieczeństwem. Ktoś inny wspomniał, że w Sokole upowcy kazali wszystkim młodym mężczyznom iść “rezat Lachiw”. Doniesiono też, że w Połapach, w czasie prawosławnych uroczystości odpustowych, pop święcił siekiery i noże na “praklatych Lachiw”. Mówił też w kazaniu o “żniwach i wycinaniu kąkolu z pszenicy”. A przy cerkwi prawosławnej w Równie został zorganizowany punkt zborny dla Ukraińców mających brać udział w rzezi.

Koniec sierpnia w Ostrówkach

Ostrówki i Wola Ostrowiecka to kolejne dwie dawne wsie leżące w pobliżu Bugu – kilka kilometrów od rzeki. Dawne, bo obecnie nie istniejące. Zachowanie pamięci o nich i o rzezi, która zakończyła ich …More
Ostrówki i Wola Ostrowiecka to kolejne dwie dawne wsie leżące w pobliżu Bugu – kilka kilometrów od rzeki. Dawne, bo obecnie nie istniejące. Zachowanie pamięci o nich i o rzezi, która zakończyła ich dzieje i żywot około tysiąca ich mieszkańców, wśród których znajdował sie miejscowy ksiądz Stanisław Dobrzański, któremu obcięto głowę, zawdzięczamy Leonowi Popkowi, współautorowi m.in. książki Wołyński testament, której skrót zamieszczono w artykule autora w numerze 1/2011 czasopisma “Kwarta”. Poniżej oddamy mu głos:
“Mieszkańcy Ostrówek i Woli Ostrowieckiej byli od zawsze katolikami. Według tradycji na Wołyń zostali sprowadzeni z Mazowsza przez króla Władysława Jagiełłę. Rozmawiali po polsku gwarą mazurską i byli nazywani Mazurami. W ciągu kilkuset lat swej bytności na Wołyniu (właściwie na Ziemi Chełmskiej) Polacy z Ostrówek i Woli Ostrowieckiej zachowali czystość narodową, językową, wyznaniową i obyczajową. Pomimo nacisków, szczególnie w dobie zaborów, nie ulegli rusyfikacji i nie zdradzili …More
V.R.S. shares from V.R.S.
694
Swoją dewizą duszpasterską uczynił hasło Piusa X: instaurare omnia in Christo a dewizą biskupią Crux mihi foederis arcus – Krzyż dla mnie łukiem Przymierza. Jak wspominał ks. W. Meysztowicz biskup …More
Swoją dewizą duszpasterską uczynił hasło Piusa X: instaurare omnia in Christo a dewizą biskupią Crux mihi foederis arcus – Krzyż dla mnie łukiem Przymierza. Jak wspominał ks. W. Meysztowicz biskup Sapieha Mszę Św. “odprawiał z niezwykłą powagą i uwagą”. Wiernych napominał: „Szanujcie spuściznę Wiary, strzeżcie jej i rozwijajcie”.

Biskup Adam Stefan Sapieha (1)

Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha urodził się 14 maja Roku Pańskiego 1867 na zamku w Krasiczynie. Ochrzczony został pięć dni później. Był najmłodszym z siedmiorga dzieci księcia Adama …More
Adam Stefan Stanisław Bonifacy Józef Sapieha urodził się 14 maja Roku Pańskiego 1867 na zamku w Krasiczynie. Ochrzczony został pięć dni później. Był najmłodszym z siedmiorga dzieci księcia Adama Stanisława Sapiehy (1828-1903) i Jadwigi z Sanguszków (1830-1918). Wstępną edukację odebrał w rodzinnym Krasiczynie a na początku lat 80-tych XIX w. został wysłany do gimnazjum we Lwowie, w którym w lipcu roku 1886 uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku zdał egzamin na Wydział Historyczno-Prawny. Studia podjął w roku 1887 i odbywał zamiennie w Wiedniu, Krakowie (II rok, gdzie uczęszczał m.in. na wykłady prof. Władysława Abrahama z prawa kościelnego i prof. Bolesława Ulanowskiego z prawa polskiego) i ponownie na uniwersytecie w Wiedniu, gdzie uzyskał w roku 1892 absolutorium. W międzyczasie uczęszczał na wykłady w Lille, w Instytucie Katolickim, planując wstąpić do nowicjatu benedyktynów w Beuron, gdzie opiekunem był o. Radziwiłł. W roku 1890 podjął studia teologiczne w Innsbrucku, gdzie …More
V.R.S. shares from V.R.S.
927
P. Cheneaux we wzmiankowanym artykule odnotowuje relację Katolickiego Uniwersytetu w Paryżu ks. Alfreda Baudrillarta ze spotkania z o. Ledóchowskim 29 kwietnia 1922 roku: „Mówił wiele o żydowskiej …More
P. Cheneaux we wzmiankowanym artykule odnotowuje relację Katolickiego Uniwersytetu w Paryżu ks. Alfreda Baudrillarta ze spotkania z o. Ledóchowskim 29 kwietnia 1922 roku: „Mówił wiele o żydowskiej organizacji w Polsce i Rosji oraz jej powiązaniu z ruchem bolszewickim. Jest przekonany że organizacja ta ma zniszczyć społeczeństwo chrześcijańskie”. 13 maja 1922, przed ekonomicznym forum w Genui, podobne ostrzeżenie o. Ledóchowski przekazał sekretarzowi stanu Piusa XI kard. Pietro Gasparriemu: „Musimy zdać sobie sprawę że obecny rewolucyjny rząd rosyjski nie wywodzi się z rosyjskich warunków ekonomicznych i społecznych, jak w wypadku innych rewolucji, lecz jest obcym, żydowskim rządem z imponującą, międzynarodową organizacją, która została powołana by zniszczyć cywilizację chrześcijańską i zapewnić absolutną dominację światową dla żydów”.

Generał

Wstęp. Aż dziw bierze, że jeden z najważniejszych Polaków w Kościele XX wieku i jeden z nasłynniejszych zwierzchników w dziejach zgromadzenia założonego przez św. Ignacego Loyolę, nie doczekał się …More
Wstęp.
Aż dziw bierze, że jeden z najważniejszych Polaków w Kościele XX wieku i jeden z nasłynniejszych zwierzchników w dziejach zgromadzenia założonego przez św. Ignacego Loyolę, nie doczekał się jeszcze rzetelnej biografii w języku polskim, choć doczekał się spotwarzania w ostatnich latach także przez teksty polskojęzyczne kalkujące m.in. książkę tego oto pana. O. Włodzimierz Ledóchowski przez ponad ćwierć wieku piastował funkcję generała Towarzystwa Jezusowego – w kluczowym dla dziejów Europy i Kościoła w okresie dwóch wielkich wojen: 1915-1942.
Zwykle wymowny Ks. Walerian Meysztowicz w swoich Gawędach o czasach i ludziach dość zdawkowo opisuje postać Ojca Generała: „Ojca Ledóchowskiego poznałem, gdy zostałem radcą kanonicznym Ambasady RP przy Stolicy Apostolskiej. Łączyły go bliskie stosunki z ambasadorem Skrzyńskim i nieraz bywałem łącznikiem między ogromnym, wspaniałym ambasadorem a malutkim, chuchrowatym, kulawym, siwym zakonnikiem o jasnych, niebieskich, żywych i mądrych oczach …More
V.R.S. shares from V.R.S.
1.8K
Począwszy od lipca 1943 r. rozgrywają się na terytorium lwowskiej diecezji tragiczne wypadki napadów i mordów, których ofiarą padają tysiące Polaków i dziesiątki kapłanów obrz. łac. Sprawcami tych …More
Począwszy od lipca 1943 r. rozgrywają się na terytorium lwowskiej diecezji tragiczne wypadki napadów i mordów, których ofiarą padają tysiące Polaków i dziesiątki kapłanów obrz. łac. Sprawcami tych mordów, co nie ulega żadnej wątpliwości, jest pewien odłam miejscowej ludności ukraińskiej, uzbrojony w nowoczesną broń i zorganizowany pod hasłem wytępienia żywiołu polskiego mieszkającego na tych ziemiach. Sprawcy mordów są znani, lęk jednak przed zemstą zamyka usta tym, którzy w innych warunkach bezpieczeństwa nie wahaliby się wymienić nazwisk morderców, najczęściej mieszkańców sąsiednich osiedli.
Napady i mordy dokonywane na ludności polskiej zamieszkującej teren obecnego dystryktu Galicja są dalszym ciągiem zeszłorocznej akcji na Wołyniu, której ofiara padła prawie cała polska ludność, już to wymordowana w okrutny sposób, już też zmuszona do porzucenia swego mienia i opuszczenia dotychczasowych siedzib i wyjazdu na zachód. Według dotychczas zebranych danych, straty nasze na Wołyniu w …More

Interwencje Metropolity Lwowskiego w sprawie ludobójstwa na Polakach

cyt. za opracowaniem źródłowym ks. Józefa Wołczańskiego - Nasza Przeszłość, tom 109 list Abp Bolesława Twardowskiego do Abp Adama Stefana Sapiehy z 08.03.1944 "Ekscelencjo! Począwszy od lipca 1943…More
cyt. za opracowaniem źródłowym ks. Józefa Wołczańskiego - Nasza Przeszłość, tom 109
list Abp Bolesława Twardowskiego do Abp Adama Stefana Sapiehy z 08.03.1944
"Ekscelencjo!
Począwszy od lipca 1943 r. rozgrywają się na terytorium lwowskiej diecezji tragiczne wypadki napadów i mordów, których ofiarą padają tysiące Polaków i dziesiątki kapłanów obrz. łac. Sprawcami tych mordów, co nie ulega żadnej wątpliwości, jest pewien odłam miejscowej ludności ukraińskiej, uzbrojony w nowoczesną broń i zorganizowany pod hasłem wytępienia żywiołu polskiego mieszkającego na tych ziemiach. Sprawcy mordów są znani, lęk jednak przed zemstą zamyka usta tym, którzy w innych warunkach bezpieczeństwa nie wahaliby się wymienić nazwisk morderców, najczęściej mieszkańców sąsiednich osiedli.
Napady i mordy dokonywane na ludności polskiej zamieszkującej teren obecnego dystryktu Galicja są dalszym ciągiem zeszłorocznej akcji na Wołyniu, której ofiara padła prawie cała polska ludność, już to wymordowana w okrutny sposób …More

Ksiądz Henryk Delassus o mocy modlitwy i Mszy Świętej

Jak wiele modlitw dochodzi do tych każdego dnia na całym świecie, różniąc się nieskończenie, co wynika ze zróżnicowania stanów duszy oraz zmienności wydarzeń, lecz wszystkie, choć nie tworzą harmonii …More
Jak wiele modlitw dochodzi do tych każdego dnia na całym świecie, różniąc się nieskończenie, co wynika ze zróżnicowania stanów duszy oraz zmienności wydarzeń, lecz wszystkie, choć nie tworzą harmonii, łączą się w tym samym pragnieniu: panowania Boga na ziemi poprzez rozwój życia nadprzyrodzonego dusz. Następnie, od czasu do czasu, dołączają nadzwyczajne modlitwy zarządzane przez Papieży. Wówczas z całego świata, z serc tłumów, z głębi klasztorów, od stopni ołtarzy zanoszone są do tronu Bożego żarliwe suplikacje. Do modlitw prywatnych musimy dodać Liturgię Świętą - Liturgię Godzin i Mszę - posiadające znacznie większą moc, albowiem jest to modlitwa Kościoła, modlitwa Oblubienicy mówiącej do swego Oblubieńca. Zaś sekta masońska uczyniła wszystko by je wyeliminować. Uznała że jej się powiodło poprzez zamykanie kościołów, mordowanie kapłanów i osób zakonnych a obecnie przez przeganianie osób konsekrowanych do służby Bożej, przez próbę dalszego zamykania kościołów i grabieży świętych naczyń …More
V.R.S. shares from V.R.S.
672
Jak działa Kościół w wypadku Papieży wyrządzających szkodę lub heretyckich - czyli św. Robert Bellarmin przeciw mądralom internetowym, którzy czytają go na wyrywki.

Święty Robert Bellarmin o papieżach i soborach

I. O Papieżu Rzymskim za: De Controversiis III / De Romano Pontifice Lib. II, Cap. XXIX i XXX, Lib. IV – Cap. VII, XII Uwaga wstępna: poniższe opinie dopuszczają możliwość popadnięcia papieża w herezję …More
I. O Papieżu Rzymskim
za: De Controversiis III / De Romano Pontifice Lib. II, Cap. XXIX i XXX, Lib. IV – Cap. VII, XII
Uwaga wstępna: poniższe opinie dopuszczają możliwość popadnięcia papieża w herezję różnią się jednakże w ocenie skutków tego w kontekście utraty urzędu; jednocześnie od sytuacji jawnej herezji R. Bellarmin rozróżnia sytuację innych podejmowanych przez Papieża działań szkodliwych dla duszy bądź państwa, a nawet niszczących Kościół (cap. XXIX):
„Aby stawić opór atakującemu i bronić się nie jest konieczna władza. I nie jest konieczne by zaatakowany był sędzią lub przełożonym atakującego, lecz władza jest wymagana aby sądzić i karać. Dlatego, tak jak dozwolone jest stawienie oporu Papieżowi atakującemu ciało tak też jest dozwolone stawianie oporu temu kto atakuje dusze lub powoduje niepokój w państwie, tym bardziej jeśli próbuje niszczyć Kościół. Powiadam, że jest dozwolone opieranie się mu, nie czyniąc tego co nakazuje lub przeszkadzając w wypełnieniu jego woli. Jednakże …More
V.R.S. shares from V.R.S.
1.5K
Żaden papież w całej historii Kościoła nigdy nie stworzył nowego rytu Mszy. Oczywiście papieże modyfikowali różne obrzędy związane z Mszą. Na przestrzeni wieków zmieniany był kalendarz i układ świąt …More
Żaden papież w całej historii Kościoła nigdy nie stworzył nowego rytu Mszy. Oczywiście papieże modyfikowali różne obrzędy związane z Mszą. Na przestrzeni wieków zmieniany był kalendarz i układ świąt, aprobowane były rozmaite nabożeństwa, a różne lokalne zwyczaje wprowadzano lub znoszono.

Dlaczego NOM nie jest katolicki

fragmenty wykładu ks. Jana Jenkinsa (SSPX) z roku 2008, z Lublina (…) Gdy przyjrzymy się treści nowego rytu, takiemu, jaki jest on w istocie, jest rzeczą trudną, jeśli nie wręcz niemożliwą, pogodzić …More
fragmenty wykładu ks. Jana Jenkinsa (SSPX) z roku 2008, z Lublina
(…) Gdy przyjrzymy się treści nowego rytu, takiemu, jaki jest on w istocie, jest rzeczą trudną, jeśli nie wręcz niemożliwą, pogodzić ją [tj. nową Mszę] z nauką Kościoła odnoszącą się do Najświętszej Ofiary Mszy. Proszę zauważyć, że powiedziałem: „takiemu, jaki jest on w istocie”. Na plakacie informującym o niniejszej konferencji zobaczyć można zdjęcie z celebracji nowej Mszy przez kard. Mahoneya podczas konsekracji katedry 2 kwietnia 2002 roku. Tego rodzaju aberracje liturgiczne są niestety bardzo powszechne w kościołach, w których sprawowana jest obecnie nowa Msza. Nie będziemy jednak zajmowali się świętokradztwami takimi jak Komunia na rękę, klaskanie i tańce podczas liturgii itd. Nadużycia te są tak rozpowszechnione i nagminne, że w świadomości wielu ludzi są one wręcz elementami składowymi nowej Mszy. Znajomy ksiądz z Ameryki powiedział mi kiedyś żartem, że nawet potrzebuje indultu na odprawienie nowej Mszy zgodnie z …More
V.R.S. shares from V.R.S.
1.5K
Moderniści (A. Loisy) zaprzeczali posiadaniu przez Chrystusa wizji uszczęśliwiającej i utrzymywali że naturalne znaczenie tekstów Pisma Św. nie można pogodzić z nauczaniem teologów dotyczącym świadomości …More
Moderniści (A. Loisy) zaprzeczali posiadaniu przez Chrystusa wizji uszczęśliwiającej i utrzymywali że naturalne znaczenie tekstów Pisma Św. nie można pogodzić z nauczaniem teologów dotyczącym świadomości i nieomylnej wiedzy Chrystusa.

Hermeneutyka ciągłości: wizja uszczęśliwiająca

(z przedwojennej The Catholic Encyclopedia) “Dusza Chrystusa cieszyła się od samego początku wizją uszczęśliwiającą, została obdarzona wiedzą wlaną i uzyskała z biegiem czasu wiedzą doświadczalną. …More
(z przedwojennej The Catholic Encyclopedia)
“Dusza Chrystusa cieszyła się od samego początku wizją uszczęśliwiającą, została obdarzona wiedzą wlaną i uzyskała z biegiem czasu wiedzą doświadczalną. Petawiusz (De Incarnatione, I, xii, c. 4) twierdzi że nie ma kontrowersji między teologami a nawet między chrześcijanami co do faktu że dusza Jezusa Chrystusa otrzymała wizję uszczęśliwiającą od początku swego istnienia. Chrystus znał Boga bezpośrednio w Jego istocie, czy też, mówiąc innymi słowami – oglądał Go bezpośrednio jak błogosławieni w niebie. (…) Podstawą przywileju wizji uszczęśliwiającej, którą cieszyła się ludzka dusza Chrystusa jest Jego unia hipostatyczna ze Słowem. Unia ta zakłada pełnię łaski i darów odnoszących się do intelektu i woli. Taka pełnia nie istnieje bez wizji uszczęśliwiającej. Ponownie, poprzez unię hipostatyczną ludzka natura Chrystusa zostaje włączona w jedność osoby Boskiej. Brak jest wyjaśnienia jak taka dusza mogłaby jednocześnie pozostawać, tak jak zwykli …More