Varovanie

TOTO JSOU POSLEDNÍ ČASY, NE KONEC SVĚTA

Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 25. září 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com TOTO JSOU POSLEDNÍ ČASY, NE KONEC SVĚTA Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: Přicházím …More
Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 25. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
TOTO JSOU POSLEDNÍ ČASY, NE KONEC SVĚTA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
Přicházím k vám, abych darovala svou lásku těm, kdo ji chtějí přijmout.
Jako Matka lidstva vás upozorňuji na naplnění zjevení, která vám zjevil Můj Boží Syn, a těch, která vám zjevila tato Matka, jakož i zjevení mého milovaného svatého archanděla Michaela.
PŘEJI SI, ABY VŠECHNY MÉ DĚTI "BYLY SPASENY A DOŠLY K POZNÁNÍ PRAVDY" [1Tim 2, 4].
Lidstvo se dostalo do duchovního zmatku, protože se stěhuje z místa na místo a snaží se vědět stále více o tom, co jim zjevuje Dům Otce. Hledají toho tolik, že nakonec nevědí nic! Je to soumrak duší, které si myslí, že vědí všechno, a přitom nevědí nic; právě ony budou trpět nejvíce, protože se budou cítit opuštěné, i když já jsem je neopustila. DĚTI MÉHO SRDCE, TOTO JSOU POSLEDNÍ ČASY, NE KONEC SVĚTA; a přestože události teprve nastanou, přicházejí pomalu, jedna po …More
Varovanie
729

OBĚTUJTE MI SVÉ BOLESTI A TRÁPENÍ

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. září 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com OBĚTUJTE MI SVÉ BOLESTI A TRÁPENÍ Mé milované děti, přijměte mou Lásku. JSTE MÉ DĚTI …More
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 18. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
OBĚTUJTE MI SVÉ BOLESTI A TRÁPENÍ
Mé milované děti, přijměte mou Lásku.
JSTE MÉ DĚTI A JÁ VÁS CHRÁNÍM, ABYSTE SE NESTALY OBĚTÍ ZLA.
JDETE DÁL PO CESTĚ ZÁHUBY TÍM, ŽE PŘIJÍMÁTE KAŽDÝ HŘÍCH JAKO SOUČÁST SVÉHO KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.
Dříve jste se ke Mně chovali s úctou a svatou bázní, ale dnes jsem předmětem posměchu a můj Zákon je neustále odstrkován od lidských tvorů, kteří nazývají to, co je nemorální dobrým a ochutnávají to, co je hříšné. Přestoupili jste můj Zákon, začali jste uctívat pohanské bohy [Oz 6, 7; 2Kr 17, 15-17].
Toto pokolení se Mi staví na odpor, aniž by mělo na paměti, že "JÁ JSEM VÁŠ BŮH" [Jan 8, 58]. Urážíte Mne, aniž byste pomyslely na to, že jdete duchovně zpět a rády se plazíte po zemi jako hadi.
BĚDA VLÁDCŮM, KTEŘÍ VYDAJÍ SVÉ ZEMĚ DO RUKOU ZLÉHO! BĚDA TĚMTO VLÁDCŮM, DOPADNE NA NĚ TÍHA MÉ SPRAVEDLNOSTI! Uslyšíte o válkách, a aniž byste věděli proč, uvidíte, …More
Varovanie
997

JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. září 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ Milovaní Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, …More
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 12. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ
Milovaní Nejsvětější Trojice a naší Královny a Matky, přicházím k vám z Božího příkazu.
JSTE PRIVILEGOVANÉ POKOLENÍ, navzdory množství zlých skutků a špatných činů, jimiž urážíte Nejsvětější Srdce našeho nejmilovanějšího Krále a Pána Ježíše Krista, a navzdory tomu se na toto hříšné pokolení přelévá Boží milosrdenství.
CO JE ČASEM PRO LIDSKÉ STVOŘENÍ, NENÍ ČASEM PRO BOŽÍ VŮLI. Žijete v domnění, že se nic nestane a že si budete ještě dlouho hledět do tváře, ale tak už to není, děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista. Lidstvo vstupuje do doby, kdy je stále překvapuje síla přírody, Slunce a samotného vesmíru. Měsíc o sobě dává vědět tím, že působí svou silou na příliv a odliv.
Zlo rozpoutává svůj hněv proti Božím dětem a je příčinou, že proroctví vás děsí, proto se nebudete chtít obrátit.
Je tolik Božích dětí, které v každém okamžiku překračují Boží zákon …More
Varovanie
1K

NECHCI VLAŽNÉ DĚTI

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. září 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NECHCI VLAŽNÉ DĚTI Milované děti, všechny přijměte mé požehnání. MILUJI VÁS V KAŽDÉM …More
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 7. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NECHCI VLAŽNÉ DĚTI
Milované děti, všechny přijměte mé požehnání.
MILUJI VÁS V KAŽDÉM OKAMŽIKU.
VOLÁM VÁS A POSÍLÁM VÁM SVOU BOŽÍ POMOC, ABYCH VÁS UDRŽEL NA MÉ CESTĚ.

Je tolik lidských tvorů, kteří nechtějí naslouchat mému volání a milovat Mě!…
Je tolik mých dětí, které vyměnily věčný život za zhýralost, do níž je zahalil světský život!… Lidská stvoření se nechávají strhnout k úchylkám, které ďábel šíří po celé zemi, a lidská stvoření je bez váhání přijímají, což je vede k nepředstavitelným činům, kterých se dopouštějí mé děti. Nečistota se rychle množí, stává se agresivnější, a z toho se ďábel raduje. ZVRÁCENOST SE ŠÍŘÍ VELKOU RYCHLOSTÍ, hříchy přibývají a budou přibývat natolik, že Sodoma a Gomora budou zastíněny hříchy, které jsou již páchány, a těmi, které budou páchat lidská stvoření [Mt 10, 14-15]. ŽÁDÁM VÁS, ABYSTE POSILOVALY SVOU SPIRITUALITU, POZNÁNÍ A VÍRU, ABY ROSTLY V …More
Varovanie
1.6K

NEMOC PŘIJDE ZNOVU – VÍTE JAK SE CHRÁNIT

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 1. září 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NEMOC PŘIJDE ZNOVU – VÍTE JAK SE CHRÁNIT Mé milované děti, žehnám vám svou Láskou. MEZI …More
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 1. září 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NEMOC PŘIJDE ZNOVU – VÍTE JAK SE CHRÁNIT
Mé milované děti, žehnám vám svou Láskou.
MEZI MÝMI DĚTMI CHYBÍ TOLIK LÁSKY, ŽE JE MUSÍM PROBUDIT!
Lidský tvor bez lásky se stává predátorem svých bratrů do té míry, že je touží ovládat, aby jednali a chovali se tak, jak si predátor přeje.
Lidstvo porušilo Přikázání a nebere je v úvahu, aby se mohlo v životě rozvíjet. To je pro ty, kdo takto jednají, velmi nebezpečné, neboť "Jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám, a ještě přidá" [Mk 4, 24].
Děti, je nebezpečné přecházet od pokory k pýše, je to jen jeden krok. Stvoření to nevnímá, ale když přemýšlíte nad svým způsobem jednání a chování, a pokud jste k sobě upřímné, všimnete si, že jste přešly k pýše. S tím byste měly všechny počítat, neříkejte si "to není pro mne", je to pro všechny. Tvorové nabubřelí ve svém lidském egu vždy vědí všechno a přitom nevědí nic… Mé plány jsou mé plány! …More

NEVZDALUJTE SE OD MÉHO BOŽÍHO SYNA

Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 28. srpna2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NEVZDALUJTE SE OD MÉHO BOŽÍHO SYNA Milované děti mého Neposkvrněného Srdce: JAKO KRÁLOVNA …More
Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 28. srpna2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NEVZDALUJTE SE OD MÉHO BOŽÍHO SYNA
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce:
JAKO KRÁLOVNA A MATKA POSLEDNÍCH ČASŮ VÁM UDĚLUJI MÉ POŽEHNÁNÍ, KTERÉ MATKA DÁVÁ SVÝM DĚTEM, ABY UČINILY JISTÉ KROKY A SVĚŘILY JE DO BOŽÍ VŮLE.
Děti, jste milovány, velmi milovány touto Matkou. Dívám se na vás každou chvíli, předvídám vaše skutky a jednání, abych vás vyzvala, abyste se správně rozhodly, a pak se každé z vás rozhodne samo.
Milovaní mého Božího Syna:
ČAS UPLYNE, ANIŽ BYSTE SI TOHO VŠIMLI. Všechno se stane v okamžiku, když moji lidé jsou ponořeni do hmotného a světského natolik, než aby si uvědomili, že se vše změnilo: podívejte se na počasí, slunce, přírodu, násilí… Nemoci ze slunečních bouří vás ovlivní do té míry, že procítíte to, co bude geomagnetickou bouří, vyvolanou výronem koronární hmoty, která povede k selhání mnoha elektronických zařízení. To způsobí vážné požáry, takže musíte být …More
Jozef Christian
V církvi mého Syna se připravují reformy, které budou šokovat svět. Mnoho mých dětí tím bude zmateno. 🤔 Synodalne reformy a SchizmaMore
V církvi mého Syna se připravují reformy, které budou šokovat svět. Mnoho mých dětí tím bude zmateno.
🤔
Synodalne reformy a Schizma
Varovanie
963

CO JSEM VÁS POSLAL DĚLAT?

Učení našeho Pána Ježíše Krista ze dne 21. srpna 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com CO JSEM VÁS POSLAL DĚLAT? Bratři a sestry: Dívám se na svého sladkého Ježíše s majestátem …More
Učení našeho Pána Ježíše Krista ze dne 21. srpna 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
CO JSEM VÁS POSLAL DĚLAT?
Bratři a sestry: Dívám se na svého sladkého Ježíše s majestátem hodným jeho božství a On mi říká:
Moje milovaná:
Jak se raduji z lidských tvorů, kteří se rozhodnou obrátit a neochabují v tomto rozhodnutí tváří v tvář naléhavosti být pevní, silní a odhodlaní být Mnou požehnáni!
Mé děti v procesu obrácení zanechávají páchnoucí kusy masa, které si nesou s sebou, a aniž by si to uvědomovaly, jsou nadále duchovně slepé a zbytečně pyšné. Lidstvo je nasyceno těmito stvořeními a je naléhavě nutné, abyste měly sílu podívat se na sebe, jaké jste, se svými osobními chybami, a nehledět na chyby druhých.
Jsou věci, které jsou po tolika opakováních těžkými kameny, jež přilnou k tělu jako výtrusy a vedou k tomu, že trpíte falešnou moudrostí, zdáním, které je pomíjivé a typické pro "vlky v rouše beránčím" [Mt 7,15]. Podívejte se na chvíli na to, jak pokládáte nohy na zem: …More

NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE POSLEDNÍCH ČASŮ

Poselství Nejsvětější Panny Marie - Novéna k 28. srpnu 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE POSLEDNÍCH ČASŮ ÚVOD Bratři a sestry, dnešním dnem začíná …More
Poselství Nejsvětější Panny Marie - Novéna k 28. srpnu 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NOVÉNA KE KRÁLOVNĚ A MATCE POSLEDNÍCH ČASŮ
ÚVOD

Bratři a sestry, dnešním dnem začíná novéna ke Královně a Matce Posledních časů, jejíž oslava připadá na 28. srpna.
Vzývání bylo zjeveno 25. srpna 2006, během modlitby se mi představila naše milovaná Matka, se svou láskou a vrozenou něhou mi řekla:
"Milovaná dcero, nad lidstvem se opět rozlévá Boží Láska, daruji se lidstvu s invokací, která spojuje všechny mé invokace jako Matky všech lidí. Tato invokace bude známa jako Královna a Matka Posledních časů." A tak se stalo.
"Moji milovaní, pohleďte na Mne, přináším ochranu lidu svého Syna, přináším útočiště a hlavně vám ve svém lůně představuji svého Syna v eucharistické svátosti, střed života a potravu pro své děti."
Jako Královna a Matka Posledních časů vám dávám: Své srdce, abyste byli chráněni v mém Synu… Své oči, abyste viděli dobro a chtěli se obrátit… Své světelné paprsky, …More
TerezaK
Tato poselství mají Imprimatur od místního ordináře. Též zde: "SPOGLĄDAJCIE W NIEBIOSA, BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE NADPRZYRODZONE WYDARZENIA" | Orędzie …More
Tato poselství mají Imprimatur od místního ordináře. Též zde: "SPOGLĄDAJCIE W NIEBIOSA, BĘDĄ MIAŁY MIEJSCE NADPRZYRODZONE WYDARZENIA" | Orędzie Jezusa Chrystusa
TerezaK
Peter(skala): V TEXTU: "A v poselství Nejsvětější Panny Marie z 3. května 2023 nám říká: Uvidíte mě na nebeské klenbě po celé Zemi!"
One more comment

NEČEKEJTE, NEOTÁLEJTE, OBRAŤTE SE NYNÍ, MÉ DĚTI.

Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 13. srpna 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NEČEKEJTE, NEOTÁLEJTE, OBRAŤTE SE NYNÍ, MÉ DĚTI. Milované děti mého Neposkvrněného Srdce …More
Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 13. srpna 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NEČEKEJTE, NEOTÁLEJTE, OBRAŤTE SE NYNÍ, MÉ DĚTI.
Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, žehnám vám, miluji vás, jste mé děti.
PŘICHÁZÍM ZNOVU PŘED KAŽDÉ Z VÁS, PŘED LIDSTVO, ABYCH VÁM DALA MED MÉ MATEŘSKÉ LÁSKY…
PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS VEDLA KE SVÉMU BOŽÍMU SYNU…
PŘICHÁZÍM, ABYCH VÁS PROBUDILA Z OSPALOSTI, S NÍŽ SE DÍVÁTE NA VŠECHNO, CO SE DĚJE, A UVĚDOMILY SI, ŽE OSOU DUCHOVNÍHO ŽIVOTA JE MŮJ BOŽÍ SYN, A ŽE BEZ MÉHO BOŽÍHO SYNA NEJSTE NIC, A VY TO VÍTE…

Vyzývám vás, abyste se jako děti mého Božího Syna chopily iniciativy a modlily se v jednotě, ve víře a v odevzdanosti do vůle Otce. Lidstvo, ovládané vším, co se dostává do jeho podvědomí, se ocitá pod nadvládou systému, který má jediný cíl: a tím je moc nad morálními hodnotami, aby podkopal každou lidskou bytost. Od úchylky k úchylce, od svatokrádeže ke svatokrádeži, od pádu k pádu se lidstvo blíží k svému vlastnímu očištění. …More
Mira393
nezdá se vám že ty poselství jsou stále stejná?
3 more comments

NEDOVOLÍM, ABY ČLOVĚK ZNIČIL TO, CO JSEM STVOŘIL

Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com NEDOVOLÍM, ABY ČLOVĚK ZNIČIL TO, CO JSEM STVOŘIL Milované děti, jako milující Otec vám žehnám. ZVLÁŠTNÍM …More
Poselství Boha Otce ze dne 7. srpna 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
NEDOVOLÍM, ABY ČLOVĚK ZNIČIL TO, CO JSEM STVOŘIL
Milované děti, jako milující Otec vám žehnám.
ZVLÁŠTNÍM ZPŮSOBEM BDÍM NAD KAŽDÝM SVÝM LIDSKÝM STVOŘENÍM A NAD VŠÍM, CO VYCHÁZÍ Z MÝCH RUKOU.
Raduji se, když pracujete a jednáte podle mé vůle; od nejmenšího, až po nejvýznamnější z mých dětí, jste Mnou stále chráněny.
Každé z vás si udržuje mou ochranu. Všem jsem vám dal svobodnou vůli a naučil vás ji používat, vybírat si, co je správné a dobré, a přesto jste toho nedosáhly kvůli vaší pýše nebo nevědomosti.
S bolestí sleduji, že jste nepochopily nekonečnou lásku, neomezený dar, který jste dostaly z mého domu, když jsem poslal svého Syna, aby zemřel za každé z vás. SMRT NEZVÍTĚZÍ A MŮJ SYN JE VZKŘÍŠEN DO VĚČNÉHO ŽIVOTA, TO VÁM MUSÍ BÝT JASNÉ… VSTANE, NEBOŤ VZKŘÍŠENÍ JE NEJVĚTŠÍM ZNAMENÍM BOŽÍ MOCI. MÉ BOŽSTVÍ NEBUDE NIKDY PORAŽENO! Ne všechny Mě uctívají a těch několik, které tak činí, jsou neúnavní …More
Antonia Orosova
,,A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Preto …More
,,A vystríhajte sa, aby snáď vaše srdcia neboli obťažené obžerstvom a opilstvom a starosťami o tento život a náhle by prišiel na vás ten deň. Preto bdejte každého času, modliac sa , že by ste boli uznaní za hodných uniknúť všetkému tomu, čo sa to ma diať a postaviť sa pred Syna človeka.”
Maš meno, že žiješ a si mŕtvy.” Lebo ozaj Pravda je a platí,,Nikto ničím nie je, keď nemá lásky v srdci!”
Viktoria Rija Gloria
Určitě příjde , před ním se katolící neschováte. Pošlapávte svými výtovory a řečmi- 2. Boží Přikázání BOŽÍ ZÁKON DESATERO PŘIKÁZÁNÍMore
Určitě příjde , před ním se katolící
neschováte. Pošlapávte svými
výtovory a řečmi- 2. Boží Přikázání
BOŽÍ ZÁKON DESATERO PŘIKÁZÁNÍ
7 more comments
Ako sa žije na Ukrajine dnes?
08:50
Metod
Sláma Kokaine!
Varovanie
980

ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. srpna 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista: MŮJ MEČ …More
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 3. srpna 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
ZACHOVEJTE SI VNITŘNÍ POKOJ
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
MŮJ MEČ ZŮSTÁVÁ VZTYČEN NEJEN JAKO ZNAMENÍ OBRANY A STÁLÉ OCHRANY LIDSTVA, ALE TAKÉ JAKO ZNAMENÍ, ŽE LIDSKÉ STVOŘENÍ MUSÍ USILOVAT O TO, ABY BYLO DUCHOVNÍ.
Ďábel se vás neustále snaží svést na scestí a předkládá vám svět, který je stále stejný, a nasazuje vám masku, abyste neviděly pravdu, ale zkreslený okamžik skutečnosti.
Národy povstávají proti svým vládcům a vzpoury jsou stále častější, násilí se stává zvykem.
Člověk se utvrzuje ve zlu a nastává chaos. Náboženství je podkopáno a [vědomí] společnosti je zastřeno. BUDOU VÁM VNUCOVAT JEDINÉ NÁBOŽENSTVÍ, OBRACET SE KVŮLI NĚMU PROTI SOBĚ SAMÝM A PRONÁSLEDOVÁNÍ BUDE PROBÍHAT DOKONCE I V RODINÁCH. Vrhnou se na Španělsko, Francii, Anglii, Německo a Polsko; zrazují je nikoli cizinci, ale ti, jimž tyto národy poskytly útočiště. Svoboda byla redukována jen …More
Varovanie
302K

Sedem kniežat pekla:

Najmocnejší démoni z pekelnej hierarchie reprezentujúci smrteľné hriechy a božie zatratenie Biblické monštrá využívajúce vo svoj prospech najväčšie ľudské slabosti. V nasledujúcom článku si …More
Najmocnejší démoni z pekelnej hierarchie reprezentujúci smrteľné hriechy a božie zatratenie
Biblické monštrá využívajúce vo svoj prospech najväčšie ľudské slabosti.
V nasledujúcom článku si priblížime klasifikáciu démonov podľa biskupa a významného nemeckého teológa Petra Binsfelda, ktorý roku 1589 „odhalil“ spoločenskú pyramídu ríše tmy, určil vplyv jednotlivých bytostí na ľudské pokolenie a ich spojitosť so siedmimi hlavnými hriechmi (pýcha, lakomstvo, smilstvo, závisť, hnev, obžerstvo a lenivosť ).
Lucifer – Pýcha
Najkrajší a najsilnejší z anjelov, blízky priateľ Božieho syna, plný majestátnosti a vznešenosti. Takto by sa dali v krátkosti opísať vlastnosti pyšného Svetlonosa, ktorý neskôr pohŕda činmi stvoriteľa a stavia sa proti božím zámerom. Mysliac si, že sa mocou a postavením môže rovnať Bohu, rozhodne sa Lucifer vzbúriť proti „krutovláde“ a prehlasuje, že sa nikdy nepoddá Kristovej autorite a svoje miesto v nebi si bude hájiť silou. Vzbúrený služobník sa rovnako stavia proti …More
Janko333
Tapky, miesto Boha chceš mať pri sebe diabla? Tých diablov máš pri sebe už niekoľko, aj ich mená si vymenoval.
Janko333
Ak je kresťan zjednotení s Božou vôľou, takého sa diabol boji tak, ako samého Boha. Svätý Ján z kríža. Keď nebude vlastnej vôľe « nebude pekla. Svätý …More
Ak je kresťan zjednotení s Božou vôľou, takého sa diabol boji tak, ako samého Boha. Svätý Ján z kríža.
Keď nebude vlastnej vôľe « nebude pekla. Svätý Alfonz de Liguori : biskup a učiteľ cirkvi.

Beda tomu, kto žije ako otrok vlastnej vôle ! Svätý Bernard píše: „Keď nebude vlastnej vôľe « nebude pekla. Niektorí sa chcú stať svätými, ale podľa vlastných predstáv. Chcú milovať Boha, ale podľa svojho rozumu.
CO JE BOZIA Volá?
28 more comments
Varovanie
21.3K

USLYŠÍTE NÁŘEK LIDSTVA, KTERÉ POHRDLO MÝM SLOVEM

Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. července 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com USLYŠÍTE NÁŘEK LIDSTVA, KTERÉ POHRDLO MÝM SLOVEM Mé milované děti: NABÍZÍM VÁM SVÉ …More
Poselství našeho Pána Ježíše Krista ze dne 29. července 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
USLYŠÍTE NÁŘEK LIDSTVA, KTERÉ POHRDLO MÝM SLOVEM
Mé milované děti:
NABÍZÍM VÁM SVÉ SRDCE, ABYSTE KE MNĚ PŘIŠLY A NAŠLY V NĚM ÚTOČIŠTĚ.
V mém Srdci najdete Boží Lásku, kterou se můžete živit, a ze svého srdce nabízím všem "Světlo" [Jan 8, 12], které potřebujete, abyste mohly pracovat a jednat v rámci mé vůle:
Je to světlo, které nezhasíná, protože je to Jitřní hvězda…
Je to světlo, které osvítilo a osvěcuje mé učedníky… Je to jemné světlo, které osvěcuje všechno, aniž by zanechávalo rozhořčený pohled… Je to světlo mystického ticha, které přivítalo celé lidstvo… TO SVĚTLO JE MOJE MATKA, KTEROU MILUJI A KTERÁ ŽIJE V MÉM SRDCI A PŘIMLOUVÁ SE ZA LIDSTVO. JE TO SETKÁNÍ S LÁSKOU, KTERÉ PŘINÁŠÍ PLODY VĚČNÉHO ŽIVOTA. Právě v této době musí lidstvo přijmout mou Matku a neodvracet se od ní, neboť moje Matka v minulosti vykonala velké zázraky skrze poslušnost [Jan 2, 5-11] a v této době …More
Varovanie
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, objeví se nová nemoc postihující kůži a dýchací ústrojí; je velmi agresivní a invazivní a přenáší …More
Modlete se, mé děti, modlete se, modlete se, objeví se nová nemoc postihující kůži a dýchací ústrojí; je velmi agresivní a invazivní a přenáší se v krátké době.
V BOJI PROTI TÉTO NEMOCI UŽÍVEJTE ANANASOVNÍK NEBO ANANAS, JAK JE ZNÁMÝ V MÍSTĚ, KDE ŽIJETE. Přidejte tři plátky ovoce a list téže vařené rostliny a pijte litr této směsi po troškách během dne po několik dní. Pomůže vám také rostlina zvaná divizna malokvětá.
forthetruth333
Dobrotivý Boh dal Ultimátum,,,,,,to skoro končí ,,,,,príde plač
Varovanie
1K

USLYŠÍTE O VÁLKÁCH

Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. července 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com USLYŠÍTE O VÁLKÁCH A ZVĚSTECH O VÁLKÁCH Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše …More
Poselství svatého archanděla Michaela ze dne 23. července 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
USLYŠÍTE O VÁLKÁCH A ZVĚSTECH O VÁLKÁCH
Milované děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista:
PŘICHÁZÍM K VÁM Z BOŽÍ VŮLE…
Přicházím, abych vás vyzval, abyste byly stvořeními víry a věčnými ctiteli Ježíše v nejsvětější svátosti; tak se kamenným srdcím podaří dovolit Velkému Stvořiteli života, aby je tvaroval dlátem podle své vůle.
Děti našeho Krále a Pána Ježíše Krista, přináším vám velkou radost:
V DOBĚ NEJVĚTŠÍ ZKOUŠKY LIDSTVA UKÁŽE BOŽÍ A NEKONEČNÉ MILOSRDENSTVÍ LIDSKÉMU STVOŘENÍ, ŽE NENÍ SAMO, ALE NAOPAK, PRÁVĚ TEHDY JE BUDE NEJVÍCE DOPROVÁZET OTCOVSKÝ DŮM A NAŠE KRÁLOVNA A MATKA. Duch svatý se mocně projevuje i tehdy, když je víra lidského tvora podobná hořčičnému semínku. Právě tehdy, když je v lidském stvoření opravdová víra, se dějí největší zázraky u dětí našeho Krále a Pána Ježíše Krista. ZNAMENÍ A SIGNÁLY NEBYLY NEOČEKÁVÁNY, vše, co bylo oznámeno, postupuje vpřed bez …More

PŘIPRAVTE SE!

Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 18. července 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com PŘIPRAVTE SE! Milované děti: JAK MOC VÁS MILUJI, DĚTI, JAK MOC VÁS MILUJI! MÉ VOLÁNÍ …More
Poselství Nejsvětější Panny Marie ze dne 18. července 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
PŘIPRAVTE SE!
Milované děti:
JAK MOC VÁS MILUJI, DĚTI, JAK MOC VÁS MILUJI!
MÉ VOLÁNÍ NENÍ MARNÉ…

Má slova jsou naléhavá!
Je nutné zastavit se dřív, než vzpoura lidstva přitáhne nejsilnější z mých proroctví. Kolik nářku, kolik bolesti vytrpí toto pokolení! POPÍRÁTE MÉHO BOŽÍHO SYNA A PŘEKRUCUJETE BOŽÍ ZÁKON… PŘIPOJUJETE SE K HŘÍCHU, ABYSTE JEJ NAZVALY OBECNÝM DOBREM, SOLIDARITOU A MILOSRDENSTVÍM. Odporné bahno hříchu se rozlévá po celé zemi, ale věrných mému Božímu Synu se toto bahno nedotýká. Svatý archanděl Michael a jeho legie drží zlo daleko od těch, kdo jsou ctiteli mého Božího Syna. Velké sopky uvolňují plyny, které nedovolí slunečnímu světlu proniknout k Zemi, a chlad, který lidský tvor dříve nezažil, proniká kůží. Je to chlad podobný chladu duše bez Boha. Připravte se! Modlete se, děti, modlete se, Španělsko bude trpět vzpourou svého lidu tváří v tvář nákaze násilím.More
Mira393
Všiml jsem si že zatím je klid... Modlete se, děti, modlete se, Mexiko bude trpět, jeho půda bude silně otřesena. Guatemala bude trpět. Modlete se,…More
Všiml jsem si že zatím je klid...
Modlete se, děti, modlete se, Mexiko bude trpět, jeho půda bude silně otřesena. Guatemala bude trpět.
Modlete se, děti, modlete se, Evropa je ve vážném nebezpečí.
V nebezpečí je Evropa stále, barevní přistěhovalci budou neustále útočit aby tento zhýralý systém rozvrátili.
Varovanie
639

VEŘEJNÁ KÁZÁNÍ BUDOU V OČÍCH BOHA NESMYSL

Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2013 v 10:30. dané, Márii Božího Milosrdenství. BUDOU NEUSTÁLE LHÁT A JEJICH VEŘEJNÁ KÁZÁNÍ BUDOU V OČÍCH BOHA NESMYSL Má vroucně milovaná dcero, zanedlouho se …More
Poselství Ježíše ze dne 25. dubna 2013 v 10:30. dané, Márii Božího Milosrdenství.
BUDOU NEUSTÁLE LHÁT A JEJICH VEŘEJNÁ KÁZÁNÍ BUDOU V OČÍCH BOHA NESMYSL
Má vroucně milovaná dcero,
zanedlouho se disidenti v katolické církvi, kteří opustili svou poslušnost Bohu, dají dohromady k zuřivému útoku na svaté služebníky, věrné Pravdě.
Ti, nevěrní mému Tělu, změní mnoho zákonů a vytvoří nové výklady významu nejsvětější eucharistie. Mnozí svatí služebníci Boha a laici napříč křesťanskými vírami budou sledovat, jak bude Duch Svatý napaden. Mnozí budou otřeseni způsobem, jakým bude mé jméno a mé učení nově vykládáno, kdy bude zdůrazněna povinnosti člověka k člověku. Lidé budou povzbuzováni milovat se navzájem a klást své potřeby před Boží oltář.
Navenek bude pohlíženo na tento přístup ke křesťanství jako na dobrou věc. Bude podporovat důležitost lásky, ale ne způsobem, nařízeným Bohem. Vysoce postavení budou viděni, jak se vzájemně vychvalují za účast na náboženských obřadech. Budou se uctivě klanět …More
Varovanie
8773

NIKOMU NEDÁM PRÁVO SOUDIT DRUHÉHO

Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2013 v 19:07. dané, Márii Božího Milosrdenství. NIKOMU NEDÁM PRÁVO SOUDIT DRUHÉHO, MLUVIT ŠPATNĚ O JINÉM NEBO OČERŇOVAT SPIRITUALITU JINÉ DUŠE Má vroucně milovaná …More
Poselství Ježíše ze dne 3. listopadu 2013 v 19:07. dané, Márii Božího Milosrdenství.
NIKOMU NEDÁM PRÁVO SOUDIT DRUHÉHO, MLUVIT ŠPATNĚ O JINÉM NEBO OČERŇOVAT SPIRITUALITU JINÉ DUŠE
Má vroucně milovaná dcero,
způsob, jak rozpoznat satanský útok je dívat se, jak se chovají duše infikované Zlým. Nikdy nebudou klidné. Místo toho budou se silným neklidem křičet sprostoty, lži a hněvivě řvát na své cíle. Satan a jeho démoni jsou právě teď v strašném vzteku a zaútočí na všechny a kohokoliv na své cestě, kdo během těchto časů hlásá Slovo Boží.
Duše, které jsou plné příznaků spojovaných s ďáblem, jako je pýcha, arogance a přehnaný respekt ke své vlastní vadné lidské inteligenci, budou mezi prvními v řadě při útoku na ty, kdo vedou moji armádu zbytku. Každá taktika, každý skutek a každé slovní napadení budou poznamenány hlubokou a neustávající nenávistí k duším, na které zaútočí. Jejich útoky vždy vyústí tak, jako byste vy, oběti, byli kopnuti do břicha – klasický satanský útok.
Až budete svědky …More
Antonia Orosova
Toto je Pravda v tomto posolstve, lebo sa začala šíriť nenávisť, ohováranie a pýcha v ľudskom srdci medzi kresťanmi a to protirečí Kristovmu Slovu, …More
Toto je Pravda v tomto posolstve, lebo sa začala šíriť nenávisť, ohováranie a pýcha v ľudskom srdci medzi kresťanmi a to protirečí Kristovmu Slovu, lebo Boh, ktorý ma prebývať medzi nami je láska.
6 more comments
Varovanie
803

Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete

Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat. Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, kteří tak …More
Buďte opatrní, pro jaké lidi ve vaší zemi hlasujete. Sledujte, jakými slovy se prezentují. Naslouchejte těm, kteří se vás snaží varovat.
Důrazně vás prosím, abyste se modlili za ty, kteří tak nejednají, aby mohli být obráceni a také mohli být zachráněni.
jezis-kristus-varovanie.net/varovani.org/html2/020.html

BOJ JE DUCHOVNÍ, MÉ DĚTI.

Poselství našeho pána Ježíše Krista ze dne 12. července 2023. Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com BUĎTE VELKORYSÍ, DOBROČINNÍ A LASKAVÍ Milované děti, přijměte mé požehnání. DRAHÉ …More
Poselství našeho pána Ježíše Krista ze dne 12. července 2023.
Luz de Maria (Argentina), revelacionesmarianas.com
BUĎTE VELKORYSÍ, DOBROČINNÍ A LASKAVÍ
Milované děti, přijměte mé požehnání.
DRAHÉ DĚTI, ABY VÁM MŮJ DUCH SVATÝ OSVÍTIL CESTU, DAL VÁM SCHOPNOST ROZLIŠENÍ, POSKYTL VÁM MOUDROST A DAL VÁM POZNÁNÍ, ABY VE VÁS MOJE POŽEHNÁNÍ "PLODILO OVOCE VĚČNÉHO ŽIVOTA" [Jan 15, 1-2]:
Musíte dodržovat můj Zákon a neustále bojovat proti neuspořádaným choutkám, které vás odvádějí ode Mne a vedou do záhuby.
BOJ JE DUCHOVNÍ, MÉ DĚTI. I když slyšíte o katastrofách, válkách, přírodních událostech, především je to duchovní boj. Je to otevření dveří antikristu, který vylévá své zlo na lidstvo a připravuje své veřejné vystoupení.
Milované děti, skutečnost, že zůstáváte v mé vůli, vás činí pevnějšími ve víře, odhodlanějšími být mými a nevydávat se všanc působení zla. Vyznačujte se tím, že budete velkorysé, dobročinné, laskavé, bratrské a tvorové společenství, zachovávejte můj Zákon a svátosti, milujte …More
Tomek P
SVÄTÝ MICHAEL ARCHANJEL 03.04.2021 Ľudstvo sa ocitá na pokraji chaosu, pričom Zem ohrozujú rôzne telesá prichádzajúce z Vesmíru, ktoré majú vplyv …More
SVÄTÝ MICHAEL ARCHANJEL
03.04.2021

Ľudstvo sa ocitá na pokraji chaosu, pričom Zem ohrozujú rôzne telesá prichádzajúce z Vesmíru, ktoré majú vplyv na klímu, na sopky, na tektonické zlomy Zeme, na ľudské telo a zvieratá.