Jazyk
356

SE SMUTKEM SE DÍVÁM, JAK ČLOVĚK ZNEHODNOTIL SVÉ LIDSTVÍ

www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf Poselství Ježíše ze dne 30. prosince 2017. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). Moji milovaní lidé, "JSEM, KTERÝ JSEM" [Ex 3, 14]. Vysvětluji mé Slovo,…
1 902

Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění? Exkluzivní výpověď zaměstnance!

aeronet.cz/…/jak-funguji-ces… Aktuální článek i dnes , publikován v r. 2014 Z domova Jak fungují české mediální agentury pro průzkum veřejného mínění? Exkluzivní výpověď zaměstnance o praktikách, …
2 1 979

STRATEGIÍ DÉMONA JE ŽIVIT LHOSTEJNOST A PÝCHU

www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf Poselství Matky Spásy ze dne 14. ledna 2018. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). Milované děti mého Neposkvrněného Srdce, jste lid mého Syna, jste …
715

KAŽDÝ DÁVÁ, CO NESE V SOBĚ – NĚKTEŘÍ LÁSKU, JINÍ HNĚV…

www.revelacionesmarianas.com/libros/en/2017.pdf Poselství Ježíše ze dne 4. ledna 2018. Nástroj: Luz de Maria (Argentina). Můj milovaný lide, žehnám mé lidi, ty, kteří se obětují, kteří nepopírají …