Victory
Victory
605

Rozjímání nad J 16,32

„Hle, přichází hodina, a již je zde, kdy se rozprchnete každý do svého domova a mne necháte samotného. Ale nejsem sám, neboť Otec je se mnou.“ V řeckém originálu Písma svatého je řečeno, že se „každ…
Victory
16
Victory
18

BKP: Exkomunikace arcibiskupa Jana Graubnera za prosazování covidového antievangelia

Victory
1K

BKP: Brněnští kněží M. Vácho a J. Bůžku, čiňte pokání za lživou agitaci v KT pro mRNA vakcinaci

Vážení kněží M. Vácho a J. Bůžku, vy jste se v Katolickém týdeníku (KT) dopustili vůči českým katolíkům hrubého podvodu a manipulace. Tím, že Katolický týdeník vaše podvodná tvrzení otiskl, podal …
Victory
42

BKP: Výzva pracovníkům Vatikánu k odmítnutí třetí vakcíny

Victory
20

BKP: Reakce na třetí očkovací teror ve Vatikánu

Victory
11K

BKP: Odvážní specialisté z USA, RF a ČR pravdivě o vakcinaci

Victory
325

BKP: Novoroční výzva biskupům katolické církve

Victory
1.6K

BKP: Jak odpověděl arcib. Graubner signatářům petice proti jeho propagaci mRNA vakcinace?

Časopis Te Deum vyzval arcib. Graubnera veřejným dopisem, už téměř s tisíci podpisy, aby přehodnotil svou výzvu k masovému očkování nebezpečnou mRNA vakcínou. Mezi signatáři je katolická …
Victory
271

BKP: Nutnost vyznání víry od papeže, biskupa a kněze

Victory
70

BKP: Mluvčí KBS M. Kramara se dopouští zločinu proti věřícím a národu

Mluvčí KBS, M. Kramara, 20. 12. 2021 vychrlil sérii lží s cílem ubít svědomí slovenské veřejnosti. Citace Kramary: „Možno si voči vakcinácii uplatniť výhradu vo svedomí? Nie.“ Komentář: Toto povědě…
Victory
277

Rozjímání nad Žid 1,1-2

„Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků; v tomto posledním čase k nám promluvil ve svém Synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky.“ Při četbě Starého …
Victory
165

Bůh nám v Ježíši dal největší dar

Ježíš je Spasitel světa, to si připomínáme o Vánocích. Bůh nám v Něm dal největší dar, odpuštění hříchů, spásu a věčný život, proto si v den Ježíšova narození dáváme dárečky a spojujeme je s …
Victory
630

BKP: Františku Bergoglio, čeká tě peklo, pokud zemřeš v nekajícnosti

Vážený lžipapeži, celý svět a rozhodně i Ty sám víš, že jsi už jednou nohou v pekle. Bůh Tě skrze BKP vyzývá, abys využil poslední šanci k veřejnému pokání ze svých duchovních zločinů vůči Bohu, …
Victory
213

BKP: Slovo na Vánoce 2021

O Vánocích si připomínáme narození Spasitele Ježíše Krista. On leží jako bezbranné dítě v jeslích, v nichž je seno pro ovečky. Tu noc, kdy se Ježíš narodil, se ukázal pastýřům anděl Páně, zářil jako …
Victory
608

BKP: Vánoce 2021 v ČR a SR Na Štědrý večer ve 20:00 vyjděte před své domy nebo se shromážděte na …

Victory
220

BKP: mRNA vakcína není projevem lásky, ale projevem satanismu. Řešení – záchranná epitemie

Victory
1570

Slovo otce patriarchy Eliáše: Modlitba v bezmocnosti

V našem životě prožíváme mnoho bezmocností. Např. sotva se narodí dítě, už je na něj připravený uzákoněný systém – kalendář pochybných, nebezpečných vakcinací. Zvlášť dnes se bezmocně díváme na …
Victory
11.8K

BKP: Arcib. Babjak propaguje vakcinaci i na pohřbu

Vážený apostatický arcibiskupe Jane Babjaku! Tvoje drzost a cyničnost nezná mezí. Nejenže už nemáš žádnou křesťanskou víru a morálku, ale jednáš tak, že by se za to nemusela stydět ani hyena. …
Victory
1.1K

BKP: Přirovnání vakcinace k dobytčáku, vlaku smrti, a zuřivá reakce mainstreamových médií

Po zhlédnutí 70minutového videa s vědkyní v oboru mikrobiologie a molekulární genetiky Soňou Pekovou (14. 12. 2021), upřímný divák hned vycítil, že mluví pravdu. Ta je dnes vědomě zamlčována, …