언어
댓글 쓰기…
Syn Marnotrawny
Ciekaw jestem - co symbolizuje ta kratka na niebie ponad budynkami - może NWO ? spryskiwanie nas ? depopulacja ? Doprawdy czekam dnia tracąc nadzieję… [더보기]

Inwazja islamu i korytarze humanitarne

Kwestia relokacji i umieszczania w Polsce na stałe islamskich imigrantów oraz uchodźców jest bezdyskusyjna, ponieważ nie dyskutuje się nad "propozycją" zagłady katolickiej Polski (to obraża intelekt). Nie wolno przyjmować tych ludzi, ponieważ ponad …
댓글 쓰기…
draros1
Solidny argument "przeciw", to jest bardzo ważna wypowiedź: – Jestem najmocniej przekonany, że ci ludzie chcą tej pomocy ma miejscu. Zresztą gdy … [더보기]

Módlmy się o nawrócenie ks. Jacka Międlara

Ks. Jacek Międlar złamał śluby złożone Bogu, opuścił zakon i porzucił posługę kapłańską. Jaka była przyczyna tego buntu? Ten młody kapłan stwierdził: «Tak naprawdę po rozmowie z przełożonym dowiedziałem się, że moja perspektywa na najbliższe lata, …
댓글 쓰기…

Złota zasada postępowania

«Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie! Albowiem na tym polega Prawo i Prorocy» (Mt 7, 12).
댓글 쓰기…

Św. Jan Paweł II na temat zjednoczenia Europy

Należy strzec duchowego i moralnego wymiaru Europy, dążąc do tego, aby wizja jedności narodów europejskich została «zakotwiczona w transcendencji» dzięki wyraźnemu uznaniu «praw Boga». Jest to jedyna prawdziwie niepodważalna gwarancja godności …
댓글 쓰기…
Primum Saeculum
Dzieki za wstawienie arytkulu, dobrze przypomniec troske i walke Jana Pawla II o Ojczyzne -Polske Chrzescijanka - wolal : Nie wstydźcie się krzyża .… [더보기]
ZBM
Jeszcze za życia JPII wielcy tego świata nie obnosili się tak ze swoim satanizmem jak to się stało po jego śmierci. Ale gdyby tak JPII mógł zobaczyć … [더보기]

Paweł Milcarek - Od Międlara do Sowy

Od Międlara do Sowy Paweł Milcarek Był niedawno czas gdy "wszyscy" wypowiadali się o ks. Jacku Międlarze, zwłaszcza po jego homilii w Białymstoku. Dzisiaj "wszyscy" wypowiadają się o ks. Kazimierzu Sowie - po upublicznieniu jego prywatnych narad z …
댓글 쓰기…
stasia001
p Sowa z zawodu ksiądz nie dostanie nic na tace lub na drugą półkulę z łopatą i karczować puszczę

Jakie kary grożą za znieważanie Papieża Franciszka?

Europejskie prawodawstwo przeciwko znieważaniu Papieża: Za obrazę i znieważenie publiczne głowy obcego państwa, w tym Papieża - jako głowy państwa watykańskiego - kodeksy karne krajów europejskich, takich jak np. Włochy czy Francja, przewidują surow…
댓글 쓰기…
Stonka Ziemniaczana
Papież mianuje do Papieskiej Akademii Życia dwóch rabinów. Jak tu się nie ugotować ze złości. Tym bardziej, że w jednym z dzieł rabina Avrahama … [더보기]
Jean Sarthois
Najpierw jako wybrany na papieza niechaj on sam siebie uszanuje jak przystoi na namiestnika samego Chrystusa Ktorego krzyza nie chce nosic, straznika… [더보기]

Nauczanie św. Augustyna o civitas Dei i civitas terrena

Św. Augustyn z Hippony: civitas Dei i civitas terrena Państwo Boże i ziemskie różnią się od siebie jedynie pod względem moralnym; jakiejś różnicy materialnej między nimi nie ma. Civitates, jak pisze Augustyn, są „przemieszane ze sobą w ciele, ale w …
댓글 쓰기…

„Wyborcza” atakuje! Stań w obronie ks. prof. Tadeusza Guza!

Lewica realizująca nihilistyczny program nienawidzi demaskowania jej prawdziwych zamiarów. Tropiący jej przerażające plany naukowcy, osoby duchowne, politycy, czy dziennikarze muszą liczyć się z niemal natychmiastową i bezpardonową reakcją lewicowo-…
댓글 쓰기…

Kto kocha tylko swoich i nienawidzi obcych ten naśladuje pogan i zwierzęta

Jezus: «Niektórzy dość chętnie znoszą błędy przyjaciół i ludzi podobnych do siebie skłonnościami i zwyczajami, a łatwo się oburzają na słabości innych. Ale jaka w tym zasługa? Czyż i poganie tak nie postępują? Nawet nierozumne zwierzęta też tak …
댓글 쓰기…
Syn Marnotrawny
Zatem w obronie Ojczyzny i najbliższych należy zabijać wroga z miłością w sercu - oczywiście - przecież to logiczne

Znak odróżniający prawdziwych katolików od pogan

Ewangelia wg św. Mateusza 5, 43-48: 43 «Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. 44 A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują…
댓글 쓰기…
Weronika.S
Kto kocha bliźniego poganina ten mu głosi naukę Ewangeli z nakazu Chrystusa.
Weronika.S
@W obronie Tradycji Kościoła ,,Kto uwierzy i ochrzci się będzie zbawiony, kto nie uwierzy i nie ochrzci się, będzie potępiony,, Ta wiara, a nie … [더보기]
댓글 쓰기…
Nie każdą prawdę należy publicznie wyjawiać, gdyż często może to przynieść więcej złego niż dobrego. Cnota roztropności nakazuje czasami przemilczeć … [더보기]
yuitrel
Ks.prof.dr.hab. Tadeusz Guz" nie chciałbym żeby podanie mojej wypowiedzi do publicznej wiadomości wzbudziło jakiś niepokój w episkopatach" Ksiądz … [더보기]

Umacnianie w jedności czy doprowadzenie do pełnej jedności?

Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 20-21). W Koście…
댓글 쓰기…
Zwrot umacniaj w jedności zakłada pełną jedność, lecz jeszcze niedoprowadzoną do absolutnej doskonałości (nie umacnia się czegoś, co już jest … [더보기]
VRS
"Jedność niepełną" wynaleźli ci sami co wynaleźli "pół-trucizny" tj. moderniści.

Kardynałowie, którzy nie otrzymali odpowiedzi na dubia, poprosili papieża o audiencję

Czterech kardynałów, którzy wcześniej poprosili papieża Franciszka o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących sformułowań zawartych w adhortacji apostolskiej „Amoris laetitia”, a budzących poważne zaniepokojenie i wprowadzających zamieszanie zarówno …
댓글 쓰기…
Matricaria
Dlaczego papież Franciszek dopuścił do tej dwuznaczności w encyklice? Może faktycznie Komunia św. będzie dopuszczona dla wszystkich w powtórnych … [더보기]
Tymoteusz
@W obronie Tradycji Kościoła@Weronika nie ma w adhortacji Amoris laetitia zdania mówiącego wprost i wyraźnie, że cudzołożnicy trwający w cudzołóstw… [더보기]

Zakazać szariatu

Z dr. Bartłomiejem Grysą, arabistą, rozmawia Piotr Falkowski Panie Doktorze, europejska lewica usiłuje nam wmówić, że islam to „religia pokoju”, a islamscy terroryści nie mają z nią nic wspólnego. Czy istnieje w ogóle jakiś „prawdziwy” islam? – Tak,…
댓글 쓰기…
W obronie Tradycji Kościoła
Wszystkie zamachy terrorystyczne dokonywane przez islamistów są inspirowane przez ludzi spoza islamu. To nie jest hipoteza, to jest pewne na 100%. … [더보기]
Wiele razy powtarzałem to na forum.

Ks. Piotr Natanek o katotalibach :)

00:51
Jest to fragment kazania z dnia 30 marca 2016 Integryzm – (z łaciny integer - nietknięty, cały) - zachowawczy nurt niechętny postanowieniom Soboru Watykańskiego II Patrz także: Ks. Natanek pochwala Sobór Watykański II Opanowani pychą i nienawiśc… [더보기]
댓글 쓰기…
gra-stokrotka
:)) , :)) , :)) .

Czy wiesz co to jest interdykt?

Kodeks Prawa Kanonicznego Kan. 1373 Kto publicznie wzbudza niechęć lub nienawiść podwładnych względem Stolicy Apostolskiej lub ordynariusza z powodu jakiegoś aktu władzy lub posługi kościelnej albo prowokuje podwładnych do nieposłuszeństwa wobec …
댓글 쓰기…
Jean Sarthois
Interdiction - slowo uzywane w jezyku potocznym nie mowiac o kodeksie drogowym jezyku np francuskim... ale nie o to chodzi - Tym interdyktem powienie… [더보기]
Stonka Ziemniaczana
Wpis WOjTKa bardzo merytoryczny. Podoba mi się. Pytanie tylko w jakim kontekście ma być on interpretowany.

Św. Jan XXIII "Sacerdotii nostri primordia" (fragment)

JAN XXIII Encyklika SACERDOTII NOSTRI PRIMORDIA do czcigodnych braci Patriarchów, Prymasów, Arcybiskupów, Biskupów i innych Ordynariuszów, zachowujących pokój i jedność ze Stolicą Apostolską oraz do całego kleru i wiernych katolickiego świata w …
댓글 쓰기…