Waldem
Waldem
6753
Ks. Piotr Maria Natanek: Co to jest synodalność? („Zbierają się, żeby rozwalić Kościół”) Fragment kazania z cyklu: Kazania Patriotyczne: Nasze o Chocimie z dnia 17.10. 2021 r. Część 22 Źródło: christ…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Co to jest synodalność?
(„Zbierają się, żeby rozwalić Kościół”)
Fragment kazania z cyklu: Kazania Patriotyczne: Nasze o Chocimie
z dnia 17.10. 2021 r. Część 22
Źródło:
christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
11:17
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Arcybiskup Viganó ostrzega papieża Franciszka Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwisk…More
.
Arcybiskup Viganó ostrzega papieża Franciszka
Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy, Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. Ps 100,3
bibula.com/?p=126166
Wrogowie naszej duszy są zawsze tacy sami, i sidła, które na nas zastawiają też są zawsze takie same. Świat ze swoimi pokusami i ciało zepsute przez grzech pierworodny i skłonne do zła; Diabeł, odwieczny wróg naszego zbawienia, używa ciała, aby nas oblegać. Dwaj wrogowie zewnętrzni i jeden wewnętrzny, zawsze są gotowi aby rozproszyć naszą uwagę i wykorzystać nasze słabości. Ci duchowi wrogowie towarzyszą każdemu z nas i całej ludzkości od niemowlęctwa do starości przez wszystkie pokolenia i wieki.
Naszymi sprzymierzeńcami, na których możemy liczyć w tej walce ze światem, ciałem i diabłem, są Łaska Boża, częste przyjmowanie Sakramentów, praktykowanie Cnót, modlitwa, pokuta, rozważanie Rzeczy Ostatecznych, rozważanie Męki Pana i życie w Jego obecności.
W tej zbuntowanej i zdechrystianizowanej epoce, …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . . . . RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY .Today's gift for Francis. . . . . .More
.
.
.
.
.

RYBA PSUJE SIĘ OD GŁOWY
.Today's gift for Francis.
. . . . .
4 more comments
Waldem
1431
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 51A i 52A z dnia 22.08.2021 r.) Dopow…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 51A i 52A z dnia 22.08.2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
15. BĘDĘ SĄDZIŁ BEZ MIŁOSIERDZIA
Orędzie z dnia 05. 07. 2012 r.
Fragmenty Orędzia:

„ (...) Zapowiedziałem wam, ostanie się tylko jeden Król i tylko jedno Królestwo, jest to Królestwo Prawdy. Kto tego Królestwa nie uzna i nie odda pokłonu jedynemu Królowi, ten nie może być ocalony spośród ludów Ziemi. (...)” „ (...) Ogłaszam wam Moje powtórne nadejście, ale jak niegdyś, tak i teraz nie jestem mile widziany na Ziemi. Wzywajcie Mnie, bo dla tego, kto Mnie wzywa, będę wybawieniem, dla tego zaś, kto nie chce, abym nadszedł, okażę się sprawiedliwym Sędzią i będę sądził bez miłosierdzia. Dość okazałem wam Mojej litości. Otwierajcie wasze oczy. Wsłuchujcie się w wasze dusze, w których ogłaszam wam prawdę. Chcę, …More
38:00
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Waldem
8867
Ks. Piotr Maria Natanek: „Dno Czyśćca” (opis i wyjaśnienie na podst. Słów zawartych w Dzienniczku św. s. Faustyny) Fragment kazania z cyklu: Kazania Patriotyczne (400 rocznica bitwy pod Chocimiem …More
Ks. Piotr Maria Natanek: „Dno Czyśćca”
(opis i wyjaśnienie na podst. Słów zawartych w Dzienniczku św. s. Faustyny)
Fragment kazania z cyklu: Kazania Patriotyczne (400 rocznica bitwy pod Chocimiem 1621 r.) dnia 02.10.2021r. Część 10
Źródło:
christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
05:14
6 more comments
Waldem
1332
Ks. Piotr Maria Natanek: Świadectwo Zdarzeń z Pielgrzymki do Wiednia (2011 r.) Fragment kazania z cyklu: Jezus Chrystus Król Polski z dnia 18. 09. 2021 Część 60 Źródło: christusvincit-tv.pl/viewpage.…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Świadectwo Zdarzeń z Pielgrzymki do Wiednia (2011 r.)
Fragment kazania z cyklu: Jezus Chrystus Król Polski z dnia 18. 09. 2021 Część 60
Źródło:
christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
10:36
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Waldem
2247
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 59, 60 i 61 z dnia 18 i 19. 09. 2021 r.) …More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 59, 60 i 61 z dnia 18 i 19. 09. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
18. MIŁOSIERDZIE WOBEC BOGA
Orędzie z dnia 3. 05. 2013 r.
Fragmenty Orędzia:

Moja córko, Moje Królestwo panuje w sercach tych, którzy Mi się oddali, powierzyli się Mojej łasce, dobroci i sprawiedliwości. Mam prawo wymierzać sprawiedliwość i błogosławiony ten, kto ją przyjmuje z pokorą, temu będzie przebaczone. Czy wasze winy, winy tego pokolenia, są małe? Czy sądzicie, że jesteście nieskazitelni? Dlatego boicie się najmniejszej nawet chłosty? Bądźcie odważni. Przyjmujcie Moje chłosty na Ziemi, abyście byli ich pozbawieni po śmierci. Moja sprawiedliwość okazywana wam na Ziemi jest wciąż miłosierdziem, podczas gdy po śmierci, kiedy czas Mojego miłosierdzia się kończy, dusza otrzymuje wyrok …More
01:16:54
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Ks. Fahey wskazywał też, w zgodzie z niezmiennym nauczaniem papieży, że istnieją potężne, zorganizowane siły pracujące przeciwko Chrystusowi i Jego…More
.
Ks. Fahey wskazywał też, w zgodzie z niezmiennym nauczaniem papieży, że
istnieją potężne, zorganizowane siły pracujące przeciwko Chrystusowi i Jego Boskiemu planowi. Nazywał te grupy „siłami zorganizowanego naturalizmu”.
Owe siły zorganizowanego naturalizmu pracują gorliwie – i niestety z powodzeniem – nad dechrystianizacją społeczeństwa i usunięciem Jezusa Chrystusa z serc oraz umysłów ludzi. Ich celem jest oderwanie cywilizacji od jej chrześcijańskich fundamentów i postawienie jej na fundamencie czystego naturalizmu, w którym nie byłoby miejsca dla jedynego prawdziwego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Przez całe swe życie [...] ks. Fahey wyjaśniał, że dwiema najpotężniejszymi siłami pracującymi dla obalenia katolickiego porządku społecznego są masoneria i naród żydowski.
Udowodnieniu tezy o udziale w tym przedsięwzięciu Żydów jako narodu poświęcona jest jego książka The Kingship of Christ and Conversion of the Jewish Nation.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. Papież akceptuje prywatne objawienia w adhortacji Verbum Domini ,,Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła …More
.
Papież akceptuje prywatne objawienia w adhortacji Verbum Domini
,,Objawienie prywatne wspomaga wiarę i jest wiarygodne właśnie przez to, że odsyła do jedynego Objawienia publicznego. Stąd kościelna aprobata objawienia prywatnego zasadniczo mówi, że dane przesłanie nie zawiera treści sprzecznych z wiarą i dobrymi obyczajami; wolno je ogłosić, a wierni mogą przyjąć je w roztropny sposób.
Objawienie prywatne może wnieść nowe aspekty, przyczynić się do powstania nowych form pobożności lub do pogłębienia już istniejących.
Może mieć ono pewien charakter prorocki (por. 1 Tes 5, 19-21) i skutecznie pomagać w lepszym rozumieniu i przeżywaniu Ewangelii w obecnej epoce; dlatego nie należy go lekceważyć.
Jest to pomoc, którą otrzymujemy, ale nie mamy obowiązku z niej korzystać. W każdym razie musi ono być pokarmem dla wiary, nadziei i miłości, które są dla każdego niezmienną drogą zbawienia”.
Waldem
2271
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 57 i 58 z dnia 17. 09. 2021 r.) Dopow…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 57 i 58 z dnia 17. 09. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
17. KRÓLESTWO PRZYJDZIE DROGĄ KRZYŻA
Orędzie z dnia 13. 08. 2012 r.
Fragmenty Orędzia:

(...) Ja jednak nie zejdę jeszcze na ziemię, ale najpierw uleczę ją ogniem jej własnych nieprawości. Moje przyjście więc będzie ogniem cierpienia, a nie tryumfu. Zmartwychwstanie jest dopiero po krzyżu, a wy chcielibyście ominąć krzyż. Przyjmijcie go. Tylko on prowadzi do zmartwychwstania. Nie pragnę tryumfu bez krzyża. Nie pragnijcie zwycięstwa dla zwycięstwa. Przecież wiecie, że ta walka nie toczy się o słowa i znaki, ale o żywe ludzkie dusze. Dusze zbawia się przez krzyż. Ja pierwszy wyciągnąłem po niego ręce, a teraz, kiedy Mnie ukrzyżowano, trzeba, aby i Moja Oblubienica była ukrzyżowana. Spójrz na nią, synu. …More
55:00
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . „Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, …More
.
.
„Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, w razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz.

Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań – ponieważ ich uszy świerzbią – będą sobie mnożyli nauczycieli. Będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom.
Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie!” (2 Tm 4, 1-5).
.
.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Egzorcyzm łatwo dostępny Informacja dla osób, które chcą pomóc osobom zniewolonym, dręczonym oraz opętanym. Co robić ? Modlić się codziennie …More
.
.
Egzorcyzm łatwo dostępny
Informacja dla osób, które chcą pomóc osobom zniewolonym, dręczonym oraz opętanym.
Co robić ? Modlić się codziennie za te osoby stosując egzorcyzm powszechnie dostępny:
Różaniec. Jeszcze bardziej: Różaniec odmawiać na kolanach.
Mieć zawsze przy sobie poświęcony Różaniec.
. .
Waldem
202
Ks. Piotr Maria Natanek: Król Polski, budzi się! Fragment „Ogłoszeń Bieżących” z dnia 14. 09. 2021 r. (Wspomnienie Ks. Piotra z okresu „urlopu”) Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=2…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Król Polski, budzi się!
Fragment „Ogłoszeń Bieżących” z dnia 14. 09. 2021 r.
(Wspomnienie Ks. Piotra z okresu „urlopu”)
Źródło:
christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236
03:19
Waldem
12455
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 55 i 56 z dnia 12. 09. 2021 r.) Dopow…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 55 i 56 z dnia 12. 09. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
17. KRÓLESTWO PRZYJDZIE DROGĄ KRZYŻA
Orędzie z dnia 13. 08. 2012 r.
Fragmenty Orędzia:

Pamiętaj, wielkość krzyża nie jest istotna, kiedy patrzysz na Mnie. Będziesz chciała jeszcze większy krzyż, kiedy zobaczysz, jak Ja cierpię. (...) Zawsze patrz na krzyż, a to da ci siły do znoszenia cierpień. Podobnie i Mój kapłan, zbyt mało patrzy na krzyż i dlatego o nim zapomniał. Chcę, abyś przekazała mu Moje słowa: (...) Synu, dziś mówię ci: Lękasz się o swoje życie, lękasz się o swoje plany, ale dlaczego? Czy nie dlatego, że podobnie jak Moi uczniowie czekałeś na Królestwo, a zapowiadam ci krzyż? Nie ma innej drogi do Królestwa i nie ma innej drogi do Króla. Wszystko, co ci objawiłem, spełni się, ale najpierw …More
42:49
WŁADYSŁAW KRÓL shares this
Jezus Chrystus Król Polski.
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
. . Walka narodu żydowskiego przeciwko panowaniu Chrystusa W dalszej części książki ks. Fahey wymienia dwa skutki odmowy przyjęcia Bożego planu: …More
.
.
Walka
narodu żydowskiego przeciwko panowaniu Chrystusa
W dalszej części książki ks. Fahey wymienia dwa skutki odmowy przyjęcia Bożego planu:
1° Stopniowe zanikanie katolickich wpływów na polityczne i ekonomiczne życie narodu.
2° Eliminacja nadprzyrodzoności z życia publicznego, będąca przygotowaniem na przyjście naturalistycznego „mesjasza”.

Chrystus Pan wzywał początkowo naród żydowski, by był zwiastunem Jego planu wobec całego świata. Ich odmowa oznacza – pisze ks. Fahey –
że wybrali narzucenie światu swej własnej formy narodowej i zaangażowali całą swoją energię w walkę o zorganizowanie przyszłej ery mesjańskiej. Skoro więc jakiś naród zwróci się przeciwko nadprzyrodzonemu Mesjaszowi, podporządkowany zostanie „mesjaszowi” naturalnemu7. . ..
One more comment
Waldem
47
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 53 i 54 z dnia 29.08.2021 r.) Dopowied…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 53 i 54 z dnia 29.08.2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
16. LENIWI W WIERZE
Orędzie z dnia 13. 10. 2012 r.
Fragment Orędzia:

(...) Pójście za Mną zawsze oznacza porzucenie siebie, zaparcie się siebie. Dlaczego boicie się utraty waszych dóbr, waszych pozycji? Ponieważ zbyt dużo posiadacie, a przez zbytnie poleganie na dobrach doczesnych, utraciliście wiarę. Moi Apostołowie porzucili wszystko, co mieli, ponieważ posłyszeli Moje Słowo. Jak wielu z was dziś posłyszało Moje Słowo, a jednak uparcie trzyma swoją sieć i nie wierzy, że czyniąc ich rybakami ludzi, zapewnię im również wikt i opierunek. Ja jestem Rybakiem dusz i was uczyniłem „rybakiem dusz”. To, czego potrzebujecie do swojej pracy, posiadacie dzięki wierze. Im bardziej oderwiecie się od dóbr materialnych, …More
43:41
Waldem
426
Ks. Piotr Maria Natanek: Apeluje do wszystkich Polaków, wracajcie do Polski! Fragment „Ogłoszeń Bieżących” z dnia 13. 09. 2021 r. Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236More
Ks. Piotr Maria Natanek: Apeluje do wszystkich Polaków, wracajcie do Polski!
Fragment „Ogłoszeń Bieżących” z dnia 13. 09. 2021 r.
Źródło:
christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236
02:59
Waldem
557
Ks. Piotr Maria Natanek: Boże, uruchom dzieło „Złamana Strzała!” Fragment kazania z dnia 29. 08. 2021 r.. Źródło: ks. Piotr Natanek - 29.08.2021rMore
Ks. Piotr Maria Natanek: Boże, uruchom dzieło „Złamana Strzała!”
Fragment kazania z dnia 29. 08. 2021 r..
Źródło: ks. Piotr Natanek - 29.08.2021r
07:40
Waldem
440
Ks. Piotr Maria Natanek: Relacja z walki nad osobą opętaną ze Słowacji Fragment kazania z cyklu: Jezus Chrystus Król Polski z dnia 18. 07. 2021 Część 46 Źródło: christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Relacja z walki nad osobą opętaną ze Słowacji
Fragment kazania z cyklu: Jezus Chrystus Król Polski z dnia 18. 07. 2021 Część 46
Źródło:
christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
15:26
Waldem
1169
Ks. Piotr Maria Natanek: Przypomnienie historii Święta Wniebowzięcia NMP Drugie kazanie z Ogłoszeń Bieżących z dnia 15 Sierpnia 2021 r. Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236More
Ks. Piotr Maria Natanek: Przypomnienie historii Święta Wniebowzięcia NMP
Drugie kazanie z Ogłoszeń Bieżących z dnia 15 Sierpnia 2021 r.
Źródło: christusvincit-tv.pl/articles.php?article_id=236
14:19
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Waldem
1615
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 50, 51 i 52 z dnia 14 i 15. 08. 2021 r.) …More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 50, 51 i 52 z dnia 14 i 15. 08. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
13. ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE
Fragment Orędzie z dnia 26. 08. 2012 r.
:
„ (...) Gdybyście wiedzieli, jak gorąco oręduję za wami. Dziś, w dniu Mojego święta, wzywam was, abyście nie oddawali MI chwały bezowocnie, ponieważ słowa nie zastąpią czynów. Usta, które głoszą słowa, a nie wypełniają ich, są ustami bluźniercy, który drwi ze swego Boga. (...)
14. DETRONIZACJA JUŻ SIĘ DOKONAŁA Fragmenty Orędzia z dnia 18. 10. 2012 r.: 1. (...) Nie Ja zostałem wybrany panem, nie Mnie okrzyknęli królem, nie przede Mną składają pokłony, nie dla Mnie cierpią i znoszą wszelkie trudności, nie, wszystko to ofiarują temu, który pragnie ich zguby. Odwrócił się ode Mnie świat i upokorzył Mnie ponownie …More
01:08:33
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
.
Waldem
2430
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 48 i 49 z dnia 13. 08. 2021 r.) Dopow…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 48 i 49 z dnia 13. 08. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
Orędzie z dnia 26. 08.2012 r
.
13. ZRÓBCIE WSZYSTKO COKOLWIEK WAM POWIE
Fragmenty z kazania: !
. (...)Naśladujecie we wszystkim tych, którzy ściągają na siebie gniew Boga Najwyższego, którzy w swoich uczynkach obrażają Go i zasmucają Mnie śmiertelnie. Czy nie wiecie, że synowie narodów, którym hołdujecie, usuwają Moje wizerunki i wyrzucają Mnie na bruk? Matkę, która przez tyle wieków świadczyła im dobrodziejstwa? Czy zawsze będziecie podziwiać wrogów swojego narodu? Czy zawsze będziecie się przed nimi kłaniać, zamiast szukać wsparcia i pociechy u Tego, który błogosławi i rządzi prawdziwie? (...) 2. „ (...) Tę ziemię, uświęconą krwią tak wielu Polaków, wybrał bóg na ustanowienie swego Królestwa. Na tej …More
59:25
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
LEKTURY: WALKA Z sZATANEM W ŚWIECIE, MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHAR…More
LEKTURY:
WALKA Z sZATANEM W ŚWIECIE, MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY

WALKA Z SZATANEM W ŚWIECIE MODLITWA – POST – EUCHARYSTIA - EGZORCYZMY
E-book w PDF zawiera 1643 strony, składa się z dwudziestu pozycji. W e-booku są przedstawione sposoby działania złego ducha na człowieka o których nie mamy pojęcia, jednocześnie przedstawiane są sposoby obrony przed szatanem.
1. WYZNANIA EGZORCYSTY
2. sZATAN ISTNIEJE NAPRAWDĘ
3. NOWE WYZNANIA EGZORCYSTY
4. EGZORCYŚCI I PSYCHIATRZY 5. sZATAN ISTNIEJE 6. OJCIEC PIO I SZATAN 7. RĘKOPIS Z CZYŚĆCA 8. CZTERY SPRAWY OSTATECZNE 9. BYŁAM cZAROWNICĄ 10. IDŹ PRECZ sZATANIE 11. aNTYKOŚCIÓŁ W NATARCIU 12. TRAKTAY O CZYŚĆCU 13. OSTRZEŻENIE Z ZAŚWIATÓW 14. MOJE PRZEŻYCIA Z DUSZAMI CZYŚĆCOWYMI 15. CHRZEŚCIJAŃSTWO I ZNAKI Z ZAŚWIATÓW 16. BYŁEM mASONEM 17. EGZORCYZMY ANNELIESE MICHEL 18. sZATAN JEST ICH BOGIEM 19. WYWIAD Z dEMONEM 20. LISTY STAREGO dIABŁA DO MŁODEGO .
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Apel Arcybiskupa Viganò do księży i biskupów bibula.com/?p=127152 W chwili bardzo poważnego kryzysu, zarówno duchowego jak i materialnego, gdy …More
Apel Arcybiskupa Viganò do księży i biskupów
bibula.com/?p=127152
W chwili bardzo poważnego kryzysu, zarówno duchowego jak i materialnego, gdy władze publiczne wspierają plany Nowego Porządku Świata, a pasterze są ich cichymi wspólnikami w dziele zniszczenia społeczeństwa i samego Kościoła Chrystusowego, jest naszym świętym obowiązkiem zjednoczenie się w duchowej walce, bez wahania stawiając się pod sztandarami Chrystusa naszego Króla i Maryi, naszej Królowej.
Pan dał biskupom i kapłanom moc wyrzucania demonów w Jego Imieniu. Już w Wielką Sobotę 2020 roku wielu z nich podjęło wielkodusznie i w nadprzyrodzonym duchu mój apel. Dzisiaj zamierzam go ponowić. Proszę więc moich czcigodnych braci w biskupstwie i kapłaństwie o poświęcenie Wigilii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, modlitwie i postowi oraz odmówieniu egzorcyzmu Satanam et angelos apostaticos Leona XIII (Rituale Romanum, Tt. XII, Caput III), o godzinie 12 czasu rzymskiego. Sakramentalium to będzie osłonięte płaszczem …
More
Waldem
97
Ks. Piotr Maria Natanek: Orędzie o godności i przywilejach Kapłana (Cz.2) Orędzie Boga Ojca o Mszy Świętej zawarte w cyklu: „Msza święta – ostatnia deska ratunku”. Część 22 i 23 z dnia 08. 08. 2021 r. …More
Ks. Piotr Maria Natanek: Orędzie o godności i przywilejach Kapłana (Cz.2)
Orędzie Boga Ojca o Mszy Świętej zawarte w cyklu: „Msza święta – ostatnia deska ratunku”. Część 22 i 23 z dnia 08. 08. 2021 r.
Fragmenty z Kazań:
Wypowiadanie Słów konsekracji, jako wyłączny przywilej Kapłana:
„ (...) Godność ta, (godność kapłaństwa, nadana z Wysoka) jest tak wielką, że niepojętą niegodziwością, jest targnięcie na tę godność, bez zamiaru wypełnienia najwyższej Woli Bożej. Kto sięga po ten Sakrament, bez pragnienia wypełnienia Jego posłannictwa, popełnia nie tylko grzech świętokradztwa, ale grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu. Świadome igranie, z tą najwyższą ludzką godnością, jest bezpośrednim uderzeniem w Ducha Świętego, i kpiną z Największych Tajemnic Bożych. (...)”
„ (...) Moc święceń kapłańskich, nadaje Kapłanowi prawo do wypowiadania Słów konsekracji, które mają moc przemienić chleb i wino, w Ciało i Krew Chrystusa, Boga i Człowieka. Nikt, poza Kapłanem, nie ma prawa do wypowiadania tych…
More
50:27
Waldem
100
Ks. Piotr Maria Natanek: Orędzie o godności i przywilejach Kapłana (Cz.1) Orędzie Boga Ojca o Mszy Świętej zawarte w cyklu: „Msza święta – ostatnia deska ratunku”. Część 20 i 21 z dnia 06. i 07. 08. …More
Ks. Piotr Maria Natanek: Orędzie o godności i przywilejach Kapłana (Cz.1)
Orędzie Boga Ojca o Mszy Świętej zawarte w cyklu: „Msza święta – ostatnia deska ratunku”. Część 20 i 21 z dnia 06. i 07. 08. 2021 r.
Fragmenty z Kazań:
Wypowiadanie Słów konsekracji, jako wyłączny przywilej Kapłana:
1
. „ (...) Gdy, w sposób niewidzialny i tajemniczy, Ofiara ta dokonuje się na osobie Mojego Syna, w sposób widzialny, dokonuje się na osobie Kapłana, który zjednoczony w tym Sakramencie z Chrystusem, jest, jak Chrystus Ofiarą i Ofiarnikiem. (...)”
2. „ (...) Święcenia kapłańskie, poprzez namaszczenie przyszłego kapłana przez Ducha Świętego, nadają moc sprawowanym przez niego Najświętszym czynnością, to znaczy Sakramentom. Kapłaństwo jest ustanowioną na wysokościach, godnością ludzką, która nadaje człowiekowi cechy i zdolności prawdziwie boskie, a w ten sposób, Kapłan przeniknięty szczególną obecnością i łaską Ducha Świętego, staje się drugim Chrystusem, to znaczy tym, który namaszczony przez Ojca, i …More
48:38
Waldem
1872
Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie o Covidzie Święto Boga Ojca A.D. 2021– 1 Sierpnia Fragmenty kazania: 1. „ (...) Wprowadzamy rozłam tam, gdzie Zło uśpiło Dobro (...)” (Aklamacja do zapamiętania) More
Ks. Piotr Maria Natanek: Kazanie o Covidzie
Święto Boga Ojca A.D. 2021– 1 Sierpnia
Fragmenty kazania:
1. „ (...) Wprowadzamy rozłam tam, gdzie Zło uśpiło Dobro (...)” (Aklamacja do zapamiętania)
2. „ (...) Odetchnij z ulgą, nie lękaj się! Posłuchaj Moja odrobino, planuje twój dzień od wschodu aż do zachodu słońca. Popatrz na Mnie i zapamiętaj: Jestem Ojcem Miłosierdzia, Ojcem pokornych i sprawiedliwych. Szukaj prostoty w swoich czynach, i nie oglądaj się na prawo ludzkie. Kieruj się zawsze Moją wolą, a ty żyć będziesz dostatnio i spokojnie. Niechaj drżą Narody, a ty nie dołączaj do ich trwogi. Dla ciebie, bowiem, ziemia nieurodzajna będzie rodzić, a chleb trujący, jak lekarstwo na wszelką chorobę. Co może zaszkodzić tobie, kiedy Ja błogosławię? (...)”
3. „ (...) Czy pył i bakteria mogą zatrzymać Moją rękę, czyniącą błogosławieństwo nad twoją głową? Zastanów się dobrze, kim są ci, którzy się lękają. Przypatrz się ich wierze, czy mają oni wiarę w Boga? A jeśli wierzą w Boga, ale …More
49:48
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Waldem
1556
Ks. Piotr Maria Natanek; Królowa Idzie do Sejmu Warszawa, 24 czerwiec 2021 r. (skrót) Źródło: christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1More
Ks. Piotr Maria Natanek; Królowa Idzie do Sejmu
Warszawa, 24 czerwiec 2021 r. (skrót)
Źródło: christusvincit-tv.pl/viewpage.php?page_id=1
13:03
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
Waldem
34683
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 46 i 47 z dnia 18. 07. 2021 r.) Dopow…More
Ks. Piotr Maria Natanek: Intronizacja Oddolna w Rodzinach
Cykl Kazań przygotowujących Rodziny do Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski i Świata. (Część 46 i 47 z dnia 18. 07. 2021 r.)
Dopowiedzenie do kazań o intronizacji:
(zachęcające nas, do wielkiej bitwy i wzmagania)
Część 46
Relacja z walki nad osobą opętaną ze Słowacji
Wezwanie Ks. Piotra:
(...) Jezu miej litość nad nami, przemów głośniej, (...) Dziś zamknęli Zakopiankę, bo taka woda. (...) Niech ta woda przyjdzie przynajmniej na 10 metrów. Jeśli to pomorze temu Narodowi Przemów! Panie przemów głośniej. (...) Przemów morzem piorunów, siarą z ognia. (...) Jezu miej litość nad nami, przemów głośniej! (...) Niech usłyszą, niech Cię posłuchają niewdzięczne pokolenia. Wypełnij Twoją Wolę. (...) Część 47 Ks. Piotr: Te Słowa pokrzepienia, Pan Jezus wylewa na każdego z nas: abyście mi nie padli, abyście wytrwali: „ Nigdy, nie pokona cię żaden wróg, bo walczysz Mieczem królewskim, z woli twego Króla, który cię zakuje. …More
54:56
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW ZBIGNIEW ZAŁĘSKI ... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37). Nolumus hunc regnare super nos. – Nie …More
CHRYSTUS KRÓL SPOŁECZEŃSTW
ZBIGNIEW ZAŁĘSKI
... Rex sum ego. – ... Jam jest król (Jan XVIII, 37).
Nolumus hunc regnare super nos. – Nie chcemy, aby ten królował nad nami (Łk. XIX, 14).
Od dwóch tysięcy lat i aż do końca świata około obu tych zdań, jak gdyby wokół dwóch osi, wiruje i będzie wirować historia ludzkości. One decydują o tym: na prawo czy na lewo potoczą się dzieje rozwoju społeczeństw, od nich wreszcie zawisło tychże społeczeństw szczęście lub nieszczęście. Jakkolwiek bowiem rewolucja przeciwko Chrystusowi jest w pierwszym rzędzie wewnętrznym wrzeniem, buntem grzesznego serca przeciwko suwerennemu prawu Chrystusa, to przecież ten rokosz nie zdoła srożyć się długo w zakamarkach ludzkiego serca, lecz, wzmagając się coraz bardziej w jego głębinach, wybucha w końcu, jak wulkan, na zewnątrz, by w ogniu, łzach i krwi pogrążyć także życie publiczne. A więc łupem tej rebelii staje się nie tylko kultura, wiedza, sztuka, stosunki ekonomiczne lub społeczne, lecz i ten …More
CHWAŁA BOGU W TRÓJCY ŚWIĘTEJ JEDYNEMU
POLECAM KATOLIKOM ODDOLNĄ INTRONIZACJĘ, CZAS PILNY... ...More
POLECAM KATOLIKOM ODDOLNĄ INTRONIZACJĘ, CZAS PILNY...
...
32 more comments