ZakochanywBiblii

Dar Manny (Wj 16, 11-15)

www.youtube.com/watch I przemówił JHWH do Mojżesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, …More
www.youtube.com/watch
I przemówił JHWH do Mojżesza tymi słowami: «Słyszałem szemranie Izraelitów. Powiedz im tak: O zmierzchu będziecie jeść mięso, a rano nasycicie się chlebem. Poznacie wtedy, że Ja, JHWH, jestem waszym Bogiem». Rzeczywiście wieczorem przyleciały przepiórki i pokryły obóz, a nazajutrz rano warstwa rosy leżała dokoła obozu. (Wj 16, 11-13)
W ósmy wersecie Bóg za pośrednictwem Mojżesza obiecał zesłanie mięsa do jedzenia. Rzeczywiście tak się dzieje za sprawą przepiórek, co jest typowym zjawiskiem występującym przy migracji ptaków z Afryki do Europy, z postojem na Synaju. Wyczerpane długim lotem ptaki osiadają na ziemi i stają się łatwym łupem dla każdego, kto chciałby je złapać. Z punktu widzenia Izraelitów jest to cud opatrznościowy, ale zauważcie, że ten cud jest załatwiony przy pomocy połowy wersetu, bo sam w sobie nie jest ważny. To co ważne przyjdzie później: chodzi o mannę. Przypominam, że Izraelici nie umierają z głodu, mają przy sobie swoje trzody i mleko do …More
07:04

Pustynia Słowa, wolności i wspólnoty (Wj 16, 9-10)

www.youtube.com/watch Mojżesz rzekł do Aarona: «Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Przybliżcie się do JHWH, gdyż słyszał wasze szemrania». (Wj 16, 9) Poświęcimy dzisiejszy odcinek dwóm malut…More
www.youtube.com/watch
Mojżesz rzekł do Aarona: «Powiedz całemu zgromadzeniu Izraelitów: Przybliżcie się do JHWH, gdyż słyszał wasze szemrania». (Wj 16, 9)
Poświęcimy dzisiejszy odcinek dwóm malutkim wersetom szesnastego rozdziału, ponieważ noszą dwa bardzo istotne przesłania.
Dziewiąty werset dotyka głębokiej tożsamości Ludu Bożego. Bóg definiuje wspólnotę Izraela jako zgromadzenie, KaHaL po hebrajsku, co oznacza zwołanie. Lud Boży staje się sobą wówczas, kiedy odpowiada na Boże zwołanie, kiedy gromadzi się wokół Boga. Czyli Lud Boży jest w pełni wspólnotą wtedy, kiedy gromadzi się jako zgromadzenie liturgiczne!
Dzisiaj się często mówi, że Bóg nas zaprasza do siebie. Jest trochę inaczej. Bóg zwołuje swój Lud. Bóg nie przywołuje każdego z osobna: Bóg zwołuje wspólnotę. Wspólnota Izraela jest rodziną, a rodzina zbiera się wtedy, kiedy głowa rodziny zwołuje wszystkich jej członków, ma to miejsce szczególnie w uroczystych okazjach podczas świąt liturgicznych. Jeżeli brakuje jednego …More
13:13
peccatoribus likes this.

Próba Manny (Wj 16, 4-5)

JHWH powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą …More
JHWH powiedział wówczas do Mojżesza: «Oto ześlę wam chleb z nieba, jak deszcz. I będzie wychodził lud, i każdego dnia będzie zbierał według potrzeby dziennej. Chcę ich także doświadczyć, czy pójdą za moimi rozkazami czy też nie. Lecz szóstego dnia zrobią zapas tego, co przyniosą, a będzie to podwójna ilość tego, co będą zbierać codziennie». (Wj 16, 4-5)
Manna jest chlebem powszednim. Izraelici muszą codziennie pochylać się, aby go zbierać. Próba polega na tym, żeby Lud codziennie chciał poddawać się pod jarzmo Prawa Bożego, czy będzie codziennie chodził Bożymi ścieżkami, czy będzie Bożym ludem. Wspólnota Izraela jest zbawiona, ale jeszcze poszukuje swojej tożsamości. Taki jest najgłębszy głód Izraelitów. Izraelici muszą wiedzieć, komu mają być posłuszni - będą posłuszni temu, który zapewni im chleb.
W tym właśnie momencie pojawia się chwila próby. Abraham został poddany próbie ofiarowania swojego syna Izaaka Bogu (to był rozdział 22 Księgi Rodzaju, link). Kolej na Izraelitów. Na czym…More
16:32

Głód Prawa Bożego (Wj 16, 1-3.6-8)

Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło …More
Następnie wyruszyli z Elim. Przybyło zaś całe zgromadzenie Izraelitów na pustynię Sin, położoną między Elim a Synajem, piętnastego dnia drugiego miesiąca od ich wyjścia z ziemi egipskiej. I zaczęło szemrać na pustyni całe zgromadzenie Izraelitów przeciw Mojżeszowi i przeciw Aaronowi. Izraelici mówili im: «Obyśmy pomarli z ręki JHWH w ziemi egipskiej, gdzieśmy zasiadali przed garnkami mięsa i jadali chleb do syta! Wyprowadziliście nas na tę pustynię, aby głodem zamorzyć całą tę rzeszę». (Wj 16, 1-3)
W ostatnim odcinku Izraelici nauczyli się, że gorzkie wody mogą zostać uzdrowione dzięki cudownemu działaniu kawałka drewna, które chrześcijanie interpretują naturalnie jako symbol Krzyża Jezusowego, które nadaje Prawu pełnię i przemienia gorzkie Prawo Boże w życiodajne źródło świeżej wody dla pielgrzymującego Ludu Bożego.
Izraelici pielgrzymują już od półtora miesiąca. Tyle czasu trzymali język za zębami, aż w końcu zaczynają szemrać. Już nie z powodu pragnienia, tym razem z powodu głodu. …More
12:19
A niech Ciebie jeszcze dobry Bóg błogosławi za twoje piękne komentarze
wacula25wp.pl likes this.

Pragnienie Prawa Bożego (Wj 15, 22-27)

Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. 23 I przybyli potem do miejscowości Mara, a nie mogli pić …More
Mojżesz polecił Izraelitom wyruszyć od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustynię, a nie znaleźli wody. 23 I przybyli potem do miejscowości Mara, a nie mogli pić wód w Mara, gdyż były gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazwę Mara. 24 Szemrał lud przeciw Mojżeszowi i mówił: «Cóż będziemy pili?» (Wj 15, 22-24)
W poprzednich odcinkach przeżyliśmy traumatyczne wydarzenia związane z pościgiem faraona, z aktem zaufaniem Bogu ze strony Ludu Bożego, z cudownym przejściem przez Morze Czerwone pod osłoną Michała Archanioła, z pieśnią radości Mojżesza i Maryi (czyli Miriam), jesteśmy wreszcie wolni od zagrożeń ze strony Egiptu. Oto nasz pierwszy dzień wolności!
Ale wolność jest trudna, Izraelici doświadczają tego już od samego początku! Lud odkupiony przez Boga po trzech dniach wędrówki na pustyni dochodzi do gorzkich wód Mara (Mara znaczy po prostu gorzkie). Czyli okazuje się, że wolność to nie sielanka! Od początku Lud Boży jest poddawany doświadczeniom, …More
15:25
ZakochanywBiblii
1137

Pieśń Mojżesza (Wj 15, 1-19)

Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci JHWH: «Będę śpiewał ku czci JHWH, który wspaniale swą potęgę okazał, gdy konia i jeźdźca jego pogrążył w morzu. JHWH jest moją…More
Wtedy Mojżesz i Izraelici razem z nim zaśpiewali taką oto pieśń ku czci JHWH:
«Będę śpiewał ku czci JHWH,
który wspaniale swą potęgę okazał,
gdy konia i jeźdźca jego
pogrążył w morzu.
JHWH jest moją mocą i źródłem męstwa!
Jemu zawdzięczam moje ocalenie.
On Bogiem moim i uwielbiać Go będę, On Bogiem ojca mego, będę Go wywyższał. JHWH wojownikiem; JHWH jest imię Jego. Rzucił w morze rydwany faraona i jego wojsko. Wyborowi jego wodzowie zginęli w Morzu Czerwonym. Przepaści ich ogarnęły, jak głaz runęli w głębinę. Prawica Twa, JHWH, wsławiła się potęgą, prawica Twa, JHWH, starła nieprzyjaciół. Pełen potęgi zniszczyłeś przeciwników Twoich, Twój gniew im okazałeś, a spalił ich jak słomę. Pod tchnieniem Twoich nozdrzy spiętrzyły się wody, fale stanęły jak wały, w pośrodku morza zakrzepły przepaści. Mówił nieprzyjaciel: «Będę ścigał, pochwycę, zdobycz podzielę, nasyci się moje gardło, miecza dobędę, ręka moja ich zetrze». Wionęło tchnienie Twoje i przykryło ich morze, zatonęli jak …
More
16:47
wacula25wp.pl likes this.
ZakochanywBiblii
31104

Cudowne przejście przez morze (Wj 14)

JHWH przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego …More
JHWH przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. Faraon powie wtedy: Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę. Uczynię upartym serce faraona, i urządzi pościg za wami. Wtedy okażę potęgę moją nad faraonem i nad całym jego wojskiem. Poznają wówczas Egipcjanie, że Ja jestem JHWH». I tak uczynili. (Wj 14, 1-4)
W ostatnim odcinku omówiliśmy hipotezę, że Bóg skierował Izraelitów w kierunku jeziora Bardawil, a dokładnie poprzez wąskie przejście lądowe, które kończy się w miejscu zwanym Baal-Sefon. Tam utknęli przed morzem, dlatego w trzecim wersecie faraon mógł z zadowoleniem ogłaszać: “Izraelici zabłądzili w kraju, a pustynia zamknęła im drogę!”.
W czwartym wersecie wraca temat upartego serca faraona. Już omówiliśmy ten temat w czwartym rozdziale, sites.google.com/…/tajemnica-z%C5%…. Faraon osiągnął w tym …More
24:29
wacula25wp.pl
Weronika-Proszę cię nie mieszaj polityki z wiarą bo to grzech
Weronika-S.
Przeszliśmy przez ,,morze czerwone,, i wdepnęliśmy unijne, a to jeszcze gorsze bezprawie i antyreligijna nagonka.
View one more comment.
ZakochanywBiblii
56

Morze Czerwone czy Trzcinowe? (Wj 14, 1-2)

JHWH przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego …More
JHWH przemówił do Mojżesza tymi słowami: «Rozkaż Izraelitom, niech zawrócą i niech rozbiją obóz pod Pi-Hachirot pomiędzy Migdol a morzem, naprzeciw Baal-Sefon. Rozbijcie namioty naprzeciw tego miejsca nad morzem. (Wj 14, 1-2)
O którym morzu mowa w tym fragmencie? Rabini, którzy przetłumaczyli Biblię na język grecki, określili przetłumaczyli jako “Morze Czerwone”. Na pewno nie chodzi o nasze dzisiejsze rozumienie Morza Czerwonego, bo to wymagałoby zejścia Izraelitów bardzo daleko na południu od Delty Nilu, co dałoby faraonowi mnóstwo czasu na dogonienie uciekinierów. Ale przede wszystkim pokonanie suchą nogą Morza Czerwonego jest niemożliwe, ponieważ w tym miejscu znajduje się geologiczny grzbiet oddzielający płytę afrykańską od płyty Arabskiej i osiągający głębokość tysiąca metrów, nie mówiąc o szerokości 200 km. Izraelici na pewno nie przekroczyli tego, co my dzisiaj nazywamy Morzem Czerwonym.
W takim razie być może Starożytni mieli na myśli Jeziora Gorzkie, które znajdują się na …More
05:55

Słup obłoku (Wj 13, 21-22)

Słup obłoku jest ZNAKIEM zbawienia, ZNAKIEM obecności Boga zbawiciela pośród swojego Ludu. Towarzyszy mu w trudach na drodze tego ludu pielgrzymującego ku wolności, ale zniknie po wejściu do Ziemi …More
Słup obłoku jest ZNAKIEM zbawienia, ZNAKIEM obecności Boga zbawiciela pośród swojego Ludu. Towarzyszy mu w trudach na drodze tego ludu pielgrzymującego ku wolności, ale zniknie po wejściu do Ziemi Obiecanej. Tam nastąpi zmiana w sposobie przeżywanie wiary. Inna wiara była tych, którzy wiedzieli Boże cuda na własne oczy, inna będzie wiara ich dzieci, którzy będą opierali swoje życie tylko i wyłącznie na wierze ze słyszenia. Bo nasza dzisiejsza wiara nie opiera się na namacalnych dowodach materialnych, nasza wiara pochodzi ze słyszenia. Podobne zjawisko powtórzy się po zmartwychwstaniu Jezusa: 500 uczniów widziało zmartwychwstałego Jezusa i na tym widzeniu opierało swoją wiarę. Ale następne pokolenie uczniów już nie miało tego doświadczenia. O nich Jezus mówił: “błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20, 29).
Jeśli chodzi o Izraelitów na pustyni, towarzyszyła im Boża obecność w postaci słupa obłoku, która w tradycji rabinicznej jest określona jako Szechina, co dosłownie …More
10:52
wacula25wp.pl likes this.
ZakochanywBiblii
184

DP021 Przykazanie opowiadania o Dziele Odkupienia (Wj 13, 8)

W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: „Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu”. (Wj 13, 8) Dwudzieste pierwsze przykazanie Tory nakazuje przekazanie …More
W tym dniu będziesz opowiadał synowi swemu: „Dzieje się tak ze względu na to, co uczynił Pan dla mnie w czasie wyjścia z Egiptu”. (Wj 13, 8)
Dwudzieste pierwsze przykazanie Tory nakazuje przekazanie wiary w rodzinach. Na tym przykładzie możemy docenić korzyści płynące ze szczegółowego podejścia do przestrzegania wszystkich 613 przykazań. Bo Prawo Boże można streścić w dwóch zdaniach: “kochaj Boga i bliźniego”. Ale na czym polega miłość, kto jest moim bliźnim, co to są akty miłości? 613 przykazań daje szczegółową odpowiedź na te pytania.
Szkoda, że w duszpasterstwie katolickim nie ma już odniesień do 613 przykazań. Przez to wymagania Boże zostały obniżone do ludzkich wyobrażeń, podczas gdy Bóg przekazał nam za pośrednictwem Mojżesza, jakie są wymagania Prawdy, jaki jest poziom naszej miłości wymagany przez Boga.
Tutaj Bóg wymaga, aby rodzice czuli się odpowiedzialni za przekaz wiary swoim dzieciom. Odpowiedzialność ta nie spoczywa na katechetach ani na proboszczach. Bóg dał rodzicom …More
10:57
wacula25wp.pl likes this.
ZakochanywBiblii
5

DP018 Przykazanie poświęcenia pierworodnych (Wj 13, 2)

Pan tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę» (Wj 13, 2) Osiemnaste przykaza…More
Pan tak powiedział do Mojżesza: «Poświęćcie Mi wszystko pierworodne. U synów Izraela do Mnie należeć będą pierwociny łona matczynego - zarówno człowiek, jak i zwierzę» (Wj 13, 2)
Osiemnaste przykazanie Tory dotyczy poświęcenia Bogu pierworodnych płci męskiej - zarówno ludzi, jak i zwierząt. Odsyłam do naszego komentarza do tego wersetu, gdzie stwierdziliśmy, że to poświęcenie przyjęło formę służby Lewitów, a w Nowym Przymierzu mowa o osobach konsekrowanych (link).
Według Kodeksu Prawa Kanonicznego poświęcone mogą być: woda, olej, rzecz, ołtarz, budynek lub miejsce. Rzeczy poświęcone Bogu są wyłączone z użytku świeckiego, stają się wyłączną własnością Boga. Osoby fizyczne również mogą być Bogu poświęcone, wówczas stają się osobami konsekrowanymi. Osoba konsekrowana jest osobą poświęconą Bogu, potwierdza to następujący zapis Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 607 - § 1. Życie zakonne, jako poświęcenie całej osoby, ukazuje przedziwne zaślubiny w Kościele dokonane przez Boga, stanowiące …More
10:38
ZakochanywBiblii
1139

DP015 Zakaz wynoszenia ofiary paschalnej na zewnątrz (Wj 12, 46)

W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. (Wj 12, 46) Piętnaste przykazanie Tory zabrania nam wynoszenia mięsa ofiary paschalne…More
W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz. (Wj 12, 46)
Piętnaste przykazanie Tory zabrania nam wynoszenia mięsa ofiary paschalnej na zewnątrz.
Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus Chrystus, Baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego można w sposób duchowy odnosić to przykazanie do sakramentu Eucharystii przechowywanego w świątyniach, czyli w budynkach poświęconych temu celowi i wyłączonych z użytku świeckiego.
W tym zakresie przypomnę obowiązujące przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 935 - Nikomu nie wolno przechowywać Najświętszej Eucharystii u siebie ani zabierać jej ze sobą w drogę, chyba że nagli konieczność pasterska i z zachowaniem przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego.
Kan. 936 - W domu instytutu zakonnego albo w pobożnym zakładzie, Najświętszą Eucharystię należy przechowywać tylko w kościele albo w głównej kaplicy złączonej z domem.

Eucharystia …More
04:53
woj_tek likes this.
ZakochanywBiblii
30

DP013-14 Zakaz dzielenia się ofiarą paschalną z odstępcą od wiary (Wj 12, 43-45)

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: «Takie będzie prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją …More
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: «Takie będzie prawo dotyczące Paschy: Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik, nabyty za pieniądze, któregoś poddał obrzezaniu, może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik nie mogą jej spożywać.
(Wj 12, 43-45)
Trzynaste przykazanie Tory zabrania nam dzielenia się ofiary paschalną z cudzoziemcem, czternaste zabrania dzielenia się nią z wynajętym sługą.
Dla chrześcijan prawdziwą ofiarą paschalną jest Jezus, Baranek Boży, którego spożywamy podczas każdej Mszy Świętej. Dlatego można w sposób duchowy odnosić te przykazania do ustalenia osób mających prawo przystąpić do stołu Pańskiego. W tym zakresie przypomnę obowiązujące przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego:
Kan. 908 - Katolickim kapłanom jest zabronione koncelebrowanie Eucharystii z kapłanami lub szafarzami kościołów lub wspólnot kościelnych nie mających pełnej wspólnoty z Kościołem katolickim.
Kan. 915 - Do Komunii świętej nie należy dopuszczać ekskomunikowanych (...), jak również …More
02:25
ZakochanywBiblii
281

DP011 Zakaz przechowywania kwasu podczas Przaśników (Wj 12, 19)

Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju. (Wj 12, 19) Poprze…More
Przez siedem dni nie znajdzie się w domach waszych żaden kwas, bo kto by spożył coś kwaszonego, winien być wyłączony ze zgromadzenia Izraela, tak przybysz, jak i urodzony w kraju.
(Wj 12, 19)
Poprzednie przykazanie w sposób pozytywny kazało nam usunąć kwas z naszych domów pierwszego dnia po Passze, jedenaste przykazanie jest sformułowane negatywnie jako zakaz przechowywania kwasu w naszych domach przez siedem dni. Sprawa jest bardzo poważna, bo jest obłożona karą ekskomuniki.
W znaczeniu duchowym Kościół jest naszym domem a kwas jest symbolem grzechu. Można więc interpretować jedenaste przykazanie biblijne jako nakaz rocznego usunięcia grzechu z naszych wspólnot. W Kościele katolickim takie zadanie spoczywa na biskupie. W idealnym świecie świecie biskup powinien co roku wysyłać następujące życzenia Wielkanocne swoim owieczkom:
Drogi Zdzisławie,
z okazji świąt Paschalnych składam Ci najserdeczniejsze życzenia.
Zauważyłem, że w tym roku trwałeś z uporem w jawnym grzechu ciężkim. …
More
03:05
ZakochanywBiblii
351

DP009 Przykazanie usunięcia kwasu (Wj 12, 15)

Przez siedem dni spożywać będziecie chleb przaśny. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z …More
Przez siedem dni spożywać będziecie chleb przaśny. Już w pierwszym dniu usuniecie wszelki kwas z domów waszych, bo kto by jadł kwaszone potrawy od dnia pierwszego do siódmego, wyłączony będzie z Izraela.
(Wj 12, 15)
Dziewiąte przykazanie Tory każe nam usunąć kwas z naszych domów pierwszego dnia po Passze. Aby zrozumieć znaczenie duchowe tego przykazania, musimy uciec się do symboliki kwasu. Jezus w Ewangelii mówił o kwasie w sensie duchowym. Apostołowie, którzy traktowali ten przepis dosłownie, nie rozumieli Jezusa:
Przeprawiając się na drugi brzeg, uczniowie zapomnieli wziąć z sobą chleba. Jezus rzekł do nich: «Uważajcie i strzeżcie się kwasu faryzeuszów i saduceuszów!» Oni zaś rozprawiali między sobą i mówili: «Nie wzięliśmy chleba». Jezus, poznawszy to, rzekł: «Ludzie małej wiary czemu zastanawiacie się nad tym, że nie wzięliście chleba? Czy jeszcze nie rozumiecie i nie pamiętacie owych pięciu chlebów na pięć tysięcy, i ile zebraliście koszów? Ani owych siedmiu chlebów na cztery …More
08:48
ZakochanywBiblii
14

DP005 Przykazanie zabicia baranka paschalnego (Wj 12, 6)

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia …More
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: «Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela tak: Dziesiątego dnia tego miesiąca niech się każdy postara o baranka dla rodziny, o baranka dla domu. Jeśliby zaś rodzina była za mała do spożycia baranka, to niech się postara o niego razem ze swym sąsiadem, który mieszka najbliżej jego domu, aby była odpowiednia liczba osób. Liczyć je zaś będziecie dla spożycia baranka według tego, co każdy może spożyć. Baranek będzie bez skazy, samiec, jednoroczny; wziąć możecie jagnię albo koźlę. Będziecie go strzec aż do czternastego dnia tego miesiąca, a wtedy zabije go całe zgromadzenie Izraela o zmierzchu.
(Wj 12, 1-6)
Żydzi z racji braku świątyni Jerozolimskiej nie mogą przestrzegać piątego przykazania Tory. Dla chrześcijan prawdziwym barankiem paschalnym jest Jezus Chrystus. Upamiętniamy Jego ofiarę co roku podczas świąt Paschalnych oraz podczas każdej Mszy Świętej. …More
10:40
ZakochanywBiblii
11

DP004 Przykazanie poświęcenia nowego miesiąca (Wj 12, 2)

Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku! (Wj 12, 1-2) Przyjrzymy się najpierw w jaki sposób żydzi przest…More
Pan powiedział do Mojżesza i Aarona w ziemi egipskiej: Miesiąc ten będzie dla was początkiem miesięcy, będzie pierwszym miesiącem roku!
(Wj 12, 1-2)
Przyjrzymy się najpierw w jaki sposób żydzi przestrzegają czwarte przykazanie Tory, następnie zastanowimy się nad tym, w jaki sposób jako chrześcijanie możemy to przykazanie zachowywać. Cytuję Torę Pardes Lauder autorstwa ortodoksyjnego rabina Sacha Pecarica. Taki jest komentarz do tego wersetu:
Tekst nie mówi “to odnowienie księżyca będzie początkiem miesięcy”, lecz “to odnowienie księżyca będzie DLA WAS początkiem miesięcy”. Tym, co mamy ustanowić, nie jest tylko astronomiczny cykl miesięcy, ale comiesięczne odnawianie samych siebie. Oznacza to, że oczekując na odnowienie się księżyca, powinniśmy odnawiać siebie duchowo; jest to związane ze zrozumieniem tego, że macie ustanowić dla samych siebie własne okresy odnowienia.
To do tego właśnie wskazania odnosi się przykazanie o wyznaczonych czasach w roku, kiedy Żydzi mają gromadzić się w …
More
09:15
ZakochanywBiblii
51408

Appel de « l’étincelle de Pologne » à tous les habitants de la Terre

À méditer et à mettre en pratique • Indépendamment de qui je suis, où j’habite ou de mes opinions, je fais partie de la grande famille humaine – tous les hommes sont mes frères et sœurs en humanité. …More
À méditer et à mettre en pratique
• Indépendamment de qui je suis, où j’habite ou de mes opinions, je fais partie de la grande famille humaine – tous les hommes sont mes frères et sœurs en humanité.
• Je viens de Dieu et je suis son enfant.
• Je ressemble à Dieu à travers mon âme qui ne mourra jamais.
• Mon corps mourra bientôt, à l’issue de quoi mon âme entrera dans un état d’éternel bonheur ou d’éternel malheur.
• Cela dépendra de mon style de vie sur terre. Si j’étais bon envers les autres, je recevrai une récompense éternelle, dans le cas contraire un châtiment éternel.
• Au moment de ma mort je me tiendrai devant Dieu qui sera mon Juge. Mon sort sera alors décidé : soit je serai toujours heureux avec Dieu, soit je serai toujours malheureux avec les esprits mauvais.
• Dieu m’aime, c’est pourquoi Il désire avancer son jugement sur moi tant que je vis encore sur terre. Ce jugement est très proche et il concernera tous les hommes en même temps. • Pendant ce jugement, Dieu voudra me …More
2 pages
tintine
excuses, je n'ai pas fini et je reprends Il me semble que vous devez les aimer tous, non pas infiniment comme Dieu le fait pour chacune de ses créatu…More
excuses, je n'ai pas fini et je reprends
Il me semble que vous devez les aimer tous, non pas infiniment comme Dieu le fait pour chacune de ses créatures, mais au moins le plus qu'il vous est possible de le faire, de proche en proche, de prochain en prochain.
tintine
Ne font pas parti de ma famille ? Que savez-vous du futur éternel de chaque homme ? Car si tous ne seront pas sauvés, Jésus est mort pour tous! Car …More
Ne font pas parti de ma famille ? Que savez-vous du futur éternel de chaque homme ? Car si tous ne seront pas sauvés, Jésus est mort pour tous! Car quand Dieu aime, il aime toujours infiniment et jamais à moitié (car aimer à moitié d'infiniment n'a aucun sens). OK, si vous voulez ne pas considérer certains hommes comme étant supposés entrer dans votre famille (bien que seul Dieu peut en juger), il mesembleque vous devez lesa
View 3 more comments.
ZakochanywBiblii
30

DP003 Zakaz jedzenia ścięgna stawu biodrowego (Rdz 32, 33)

Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z …More
Gdy zaś wrócił i został sam jeden, ktoś zmagał się z nim aż do wschodu jutrzenki, a widząc, że nie może go pokonać, dotknął jego stawu biodrowego i wywichnął Jakubowi ten staw podczas zmagania się z nim. A wreszcie rzekł: «Puść mnie, bo już wschodzi zorza!» Jakub odpowiedział: «Nie puszczę cię, dopóki mi nie pobłogosławisz!» Wtedy tamten go zapytał: «Jakie masz imię?» On zaś rzekł: «Jakub». Powiedział: «Odtąd nie będziesz się zwał Jakub, lecz Izrael, bo walczyłeś z Bogiem i z ludźmi, i zwyciężyłeś». Potem Jakub rzekł: «Powiedz mi, proszę, jakie jest Twe imię?» Ale on odpowiedział: «Czemu pytasz mnie o imię?» - i pobłogosławił go na owym miejscu. Jakub dał temu miejscu nazwę Penuel, mówiąc: «Mimo że widziałem Boga twarzą w twarz, jednak ocaliłem me życie». Słońce już wschodziło, gdy Jakub przechodził przez Penuel, utykając na nogę. Dlatego Izraelici nie jadają po dzień dzisiejszy ścięgna, które jest w stawie biodrowym, gdyż Jakub został porażony w staw biodrowy, w to właśnie ścięgno.
(…More
13:37
ZakochanywBiblii
238

DP002 Przykazanie obrzezania (Rdz 17, 10)

Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim …More
Potem Bóg rzekł do Abrahama: «Ty zaś, a po tobie twoje potomstwo przez wszystkie pokolenia, zachowujcie przymierze ze Mną. Przymierze, które będziecie zachowywali między Mną a wami, czyli twoim przyszłym potomstwem, polega na tym: wszyscy wasi mężczyźni mają być obrzezani; będziecie obrzezywali ciało napletka na znak przymierza waszego ze Mną. Z pokolenia w pokolenie każde wasze dziecko płci męskiej, gdy będzie miało osiem dni, ma być obrzezane - sługa urodzony w waszym domu lub nabyty za pieniądze - każdy obcy, który nie jest potomkiem twoim - ma być obrzezany; obrzezany ma być sługa urodzony w domu twoim lub nabyty za pieniądze. Przymierze moje, przymierze obrzezania, będzie przymierzem na zawsze. Nieobrzezany, czyli mężczyzna, któremu nie obrzezano ciała jego napletka, taki człowiek niechaj będzie usunięty ze społeczności twojej; zerwał on bowiem przymierze ze Mną». (Rdz 17, 9-14)
Obrzezanie jest trudnym tematem, bo jest obrzędem pozwalającym na dołączenie do Ludu Wybranego. …More
19:58