Jazyk
Zedad

In jener Zeit kam ein Aussätziger zu Jesus und bat ihn um Hilfe; er fiel vor ihm auf die Knie und …

Jesus hatte Mitleid mit ihm; er streckte die Hand aus, berührte ihn und sagte: Ich will es - werde rein!
Im gleichen Augenblick verschwand der Aussatz, und der Mann war rein.
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki pro tvou informaci a zvědavost. Já nevím, kdo je nick Samson.
Samson1
Já jsem já, né.
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki chceš tu psát sám?
henta
Hokináři raděj mi pověz, jak to děláš?????
Že tě nestačím blokovat. Vždycky se sám
odblokuješ. Co na říci?
Hoki
Konečně věcný komentář skutečného Zedada. Nicméně velmi rád komunikaci Samson1 - Zedad uvidím, třeba to bude poučné. (ohledně blokace henty a spol - tyto zmatečné výkřiky jsou také známé léta a možná si jen henta zase popletla registrace)
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Nevidíme do srdce člověka, který se modlí a místo, na kterém se člověk modlí, je vždy půda svatá, protože přichází Bůh. Velkou moc má modlitba spravedlivého.
Zedad

Betrachtungen vom 18.Januar

Also pflegten die Heiligen den Unterhaltungen beizuwohnen, dass sie beim Weggehen von ihnen getrost hätten vor Gottes Richterstuhl erscheinen dürfen. Habakuk 3,18:
Zedad

Boží slovo na den 17.1. A.D. 2019

Církev nemůže být zkažená, protože ji ustanovil Kristus a on sám je její hlavou. Jsou jenom někteří lidé, kteří nás matou. Jsou lidé, kteří se posmívají ctnostem a hřích oslavují.
Hoki
Sklapni hento pomlouvači všeho možného. Jsi proradný nick co sekunduje lži. Neumíš se ani ovládnout, abys nepomlouval, jak se asi umíš ovládat ve věcech jiných? Kolik peněz stačí, abys zradil Mistra? Třicet? A nebo máme ochotníka, který tady sehrává divadelní story? Chápeš, že se ti tohle všechno jednoho dne vyklopí na hlavu a vše on-line, všechny tvé zlé komentáře? Prosím uvědom si to dříve než … Více
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki věřit v Boží moc je pro tebe zápas? No, taky si to myslím, že těžce zápasíš, ale neboj se!
Zedad

Gebet um die Familie zu festigen

Heilige Schutzengel, sei immer bei uns, führe uns und beschütze uns.
Zedad

Oh Jesuskind

Oh göttliches Jesuskind, ich glaube an deine Allmacht. Wo keine
menschliche Hilfe mehr nützt, da kannst du noch helfen; du bist Gott, du
kannst Wunder wirken!
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki nemusíš se divit lidem, kteří nemají německý styl, rakousko-uherský dril atp. Jsou jiní, ovšem i je stvořil Bůh a do jejich srdcí dal touhu po sobě, Bohu živém a dal jim do vínku to, že rozeznají dobro od zla. Desatero platí pro všechny.
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki nemusíš nutně ponižovat všechno, čemu nerozumíš. Jestli někdo stojí u brány nebe, a pak se vrátí na zem do života, tak je to proti tvému rozumu tomu věřit. Nemyslím si, že se musíš bát, Církev svatá má mantinely, a ty jí dal Kristus a On je tu stále s námi Nedříme a nespí ten, jenž ustanovil Církev. Neboj se..
Zedad

Gloria Polo - Stála jsem u brány nebe a pekla

Hoki jsou dnes mezi námi lidé, kteří ví o Bohu, jenomže o Bohu ví i satan a zná ho. Tito lidé již přestali věřit v moc Boží, no a tak se pak mohou vysmívat Liborovi Halíkovi a ostatním nickům. Proč? Takový člověk již nevěří, že když řekne Hospodin, a stačí jenom slovo, tak moře se rozdělí a ty přejdeš suchou nohou. Nebo také nevěří, že Bůh dělá zázraky, a že těžkou nemoc člověka vezme a lékaři … Více
Zedad

Tisícročné kráľovstvo Božie

Hoki jestli nemáš odpověď na otázku, tak jsi pravděpodobně slaboduchý.!
Zedad

Tisícročné kráľovstvo Božie

Hoki před 1 hodinou
Položil jsem o něco níže dosti srozumitelnou otázku Zedadovi a byla naprosto ignorována. Proto si myslím, že schovávat se za zbožná klišé je tristní i za x-násobné registrace. Možná bychom se divili, kdo se nám za Zedadem stylizovaně skrývá. Za těch pár let člověk nabude odhadu. Tak jen prosím, aby z toho Zedadovi spíše nakapalo na maják.

Hmmm, jsi odborník a já nepotřebuji … Více
Zedad

František a Desať Prikázaní

Hoki no tak já nevím, jak budou historikové označovat pontifikát současných dvou papežů. Ty to víš?