Zedad
Zedad shares from Coburg
5512.4K
A Lev XIII. se neválel po semi.

Rozumiete tomuto? Ja nie.

02:23
Čudný to "akt"
Zedad
@Kallistratos No a podle svého svėdomí tu mūžeš hlásat své fantasmagorie.
Zedad
@Kallistratos P. Jorge je kněz a byl povolán za pastýře beránků v Církvi, kterou ustavil Kristus. Hodně dostal a hodně od něj bude požadováno.
View 53 more comments.