Zoltán_M
Zoltán_M
527

Božie posolstvo

Milované sestry a bratia moji, zverejňujem Vám posolstvo, ktoré som Vám preložil. S láskou. Zoltán
2 pages