alanowa
alanowa
563.2K
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności" OJCIEC SW. BENEDYKT XVI na nowo potwierdza i przypomina na czym polega prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie z duchem Soboru Watyka …More
„Klęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności"
OJCIEC SW. BENEDYKT XVI
na nowo potwierdza i przypomina na czym polega
prawdziwa odnowa Kultu Eucharystycznego zgodnie
z duchem Soboru Watyka
Trydenckiego
ńskiego II, a szczególnie
PAPIE ś BENEDYKT XVI MÓWI DO LUDU BOśEGO: „Kl kto kl ęczenie przed Eucharystią jest wyznaniem wolności: tenęka przed Jezusem, nie moŜe i nie powinien korzyć się przed si jak Dobry Samarytanin, aby mu pomóc i przywróci i ukl przed którym si i przemienia". Ŝadną władzą ziemską, bez względu na jej siłę (...) Korzymyę przed Bogiem, bo on pierwszy pochylił się nad człowiekiem,ć Ŝycie,ęknął przed nami, by umyć nasze brudne nogi (...). Ten,ę korzymy nie sądzi nas, nie przygniata, lecz wyzwała{L'Osservatore Romano nr 6 (304) 2008r.) „Prosz wiary w rzeczywist ę wszystkich o odwaŜne i zdecydowane okazywanie sweją obecność Pana w Eucharystii". {Duch Liturgii, str.164-173). „By dla kultury nowoczesnej skoro jest ona kultur podczas gdy upadniecie na kolana w wierze …More
4 pages
stanislawp
Kto rozszerza Komunię na stojąco, do reki, od szafarki ten rozbija jedność z Papieżem. Proste jak jasne. Alanowa twoja wrzuta dość precyzyjnie to wyjaśnia. …More
Kto rozszerza Komunię na stojąco, do reki, od szafarki ten rozbija jedność z Papieżem.
Proste jak jasne.
Alanowa twoja wrzuta dość precyzyjnie to wyjaśnia.
Bóg zapłać za artykuł.
alanowa
ośmieszyć ,wyszydzić ,zignorować.. nie ma żadnych argumentów tylko przyzywanie do posłuszeństwa .A z tym posłuszeństwem będzie problem ,bo lemingi …More
ośmieszyć ,wyszydzić ,zignorować.. nie ma żadnych argumentów tylko przyzywanie do posłuszeństwa .A z tym posłuszeństwem będzie problem ,bo lemingi się budzą..
54 more comments