Clicks2.7K
ŚW.FILOMENA
11

Narody zaproszone do poświęcenia ołtarza trzeciej świątyni

Nowo utworzony Sanhedryn w Izraelu planuje ceremonię poświęcenia kamiennego ołtarza przygotowanego do użycia w Trzeciej Świątyni i wydała deklarację, która ma być zaproszeniem innych narodów do udziału w Świątyni „i otrzymać jej błogosławieństwa . „

Obecne kamienie są w luźnej formie, gotowe do przeniesienia na Wzgórze Świątynne i przechowywane tak, aby były dostępne „w każdej chwili”, ale są też plany odtworzenia fragmentów z rzeczywistych kamieni, uważanych za „idealny materiał z który zbuduje ołtarz „.

Sanhedryn jest odtworzeniem starożytnej rady prawnej, która doradzała w Izraelu w czasach biblijnych. Wcześniej zaprosił narody arabskie do przygotowania się do ich roli w budowie Trzeciej Świątyni.

Zostali zaproszeni jako „synowie Ismaela”. Ismael w Biblii jest pierwszym synem Abrahama, przez swoją żonę, Hagar. Abraham jest patriarchą judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Izaak był drugim synem, a judaizm i chrześcijaństwo wyrastają z niego. Islam domaga się swojego dziedzictwa poprzez Ismaela.

Najnowszym posunięciem będzie podczas Chanuki rekonstrukcja codziennej oferty w pełnym ubraniu.

„Lokalizacja jest nadal niejasna, ponieważ gmina jerozolimska waży obawy związane z bezpieczeństwem, że żydowska ceremonia tego rodzaju wytrąca muzułmańską przemoc, jeśli zostanie wykonana w związku ze Wzgórzem Świątynnym” – czytamy w raporcie.

„Kwestią sporną jest również to, czy Kohanim dokona rytualnego uboju baranka, czy też przyniesie przygotowane mięso. Chociaż Sanhedryn otrzymał wszystkie niezbędne zezwolenia od organizacji rządowych zajmujących się ubojem zwierząt, wciąż czekają na zatwierdzenie przez gminę tej części ceremonii. W każdym razie mięso zostanie upieczone na nowo poświęconym ołtarzu. „

Podczas uroczystości zapali się wielka menora, jak donosi raport, a rabin Hillel Weiss wyjaśnił znaczenie ceremonii, która odbyła się ostatniego dnia Chanuki.

Zgodnie z żydowską tradycją tabernakulum i arcykapłan Aaron zostali konsekrowani do służby w ostatni dzień Chanuki – wyjaśnił rabin Weiss dla Breaking Israel News.

„Dobrze, że powinniśmy zapraszać narody na ceremonię, ponieważ Chanuka chodzi o przynoszeniu światła w ciemność. Żydzi mieli to zrobić dla całego świata „.

Sama deklaracja wyjaśnia: „Jesteśmy bardzo blisko czasu, o którym prorocy Izraela prorokowali, że Bóg świata, który wszystko stworzył, będzie wezwany przez świat w imieniu Boga Izraela, tylko dla ludu Izraela. pozostał przywiązany do Niego „.

Kontynuuje: „Każdy, kto chce nam towarzyszyć, być partnerem w służbie Bogu i połączyć się ze swoim ludem, musi być wierzący w Boga, który został objawiony na Synaju, i być jak lud Izraela, który był obecny tam i zachował ten status do dnia dzisiejszego. „

WND doniosło na początku tego roku, że organizacja i inne firmy wybiły specjalne wydanie „70 Year Redemption Coin”, aby zebrać fundusze na Trzecią Świątynię.

Inne to Centrum Edukacyjne w Mikdash (świątynia) i ruchy Zjednoczonej Świątyni.
Moneta Trump-Cyrus, która uhonorowała dwóch izraelskich zagranicznych bohaterów – jedną teraźniejszość i jedną przeszłość – przyszła po decyzji prezydenta Trumpa o przeniesieniu ambasady USA do Jerozolimy, stolicy Izraela.

Źródło: www.breakingisraelnews.com/…/70-nations-hanu…
za: wolna-polska.pl/wiadomosci/narody-zaproszo…

_______________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: „WKRÓTCE ŚWIAT USŁYSZY O NADEJŚCIU FAŁSZYWEGO "MESJASZA”
jestem07 shares this.
kod01
ŚW.FILOMENA
MATKA BOŻA: Syjoniści będą coraz bardziej prowokować, by zdobyć wzgórze świątynne. Kiedy wojska otoczą ze wszystkich stron Jerozolimę, wiedzcie, że ogłoszą oni swojego „mesjasza” i wybudują ołtarz ofiarny. To doprowadzi do poważnego konfliktu, który podburzy narody spod znaku półksiężyca. - MATKA BOŻA: „WKRÓTCE ŚWIAT USŁYSZY O NADEJŚCIU FAŁSZYWEGO "MESJASZA”