언어

클릭 수
6.5천
Telestai,môj Otče!Dokonané je!Cirkev je svätá.Catalina Rivas.Zo Sinaja na Kalváriu

johnfrax
Pán Ježiš hovorí:- Z mojho prebodnutého boku sa zrodila moja Cirkev,je Svätá a ani brány pekla je nepremôžu.( Telestai,môj Otče!Dokonané je!)Cirkev je svätá.Catalina Rivas.Zo Sinaja na Kalváriu

댓글 쓰기…