Clicks19.2K

Stara Msza i Nowa Msza - Porównanie

Anty_modernista
42319
Quas Primas
"Stosunek do żydów

Tradycyjne nauczanie Kościoła odnośnie do żydów dotyczyło tzw. „tajemnicy Izraela”, czyli odrzucenia przez naród wybrany Mesjasza – Jezusa Chrystusa, zesłanego przez Boga na ziemię w celu odkupienia wszystkich grzechów ludzkości. W teologii katolickiej doprowadzenie przez żydów do śmierci Chrystusa (bogobójstwo) spowodowało zakończenie Starego Przymierza i zesłanie na …More
"Stosunek do żydów

Tradycyjne nauczanie Kościoła odnośnie do żydów dotyczyło tzw. „tajemnicy Izraela”, czyli odrzucenia przez naród wybrany Mesjasza – Jezusa Chrystusa, zesłanego przez Boga na ziemię w celu odkupienia wszystkich grzechów ludzkości. W teologii katolickiej doprowadzenie przez żydów do śmierci Chrystusa (bogobójstwo) spowodowało zakończenie Starego Przymierza i zesłanie na nich licznych kar ziemskich zapowiedzianych w Piśmie św. Św. Meliton w II wieku pisał: Chociaż Jego śmierć była zapowiedziana, jednakże ich wina została zaciągnięta dobrowolnie. Wraz z wygaśnięciem wybraństwa, przeszło ono na rodzący się Kościół chrześcijański. W związku z tym celem Kościoła było nawracanie żydów, by poprzez fakt przyjęcia chrztu i sakramentów katolickich, poprzez włączenie ich w obręb Kościoła zmyli winę ciążącą na nich za zabicie Jezusa Chrystusa. Bulla papieża św. Piusa V głosiła:Lud żydowski będąc na początku depozytariuszem słowa Bożego, uczestnicząc w niebieskich tajemnicach i przewyższając w łasce i godności inne ludy, później upadł ze swojej wywyższonej pozycji z powodu swojej niewierności, jako że w okresie swojego rozkwitu niewdzięcznie i zdradziecko skazał swojego Zbawiciela na niegodną i hańbiącą śmierć (...)”.

Posoborowe nauczanie Kościoła rewiduje całkowicie dotychczasowy status teologiczny żydów, nazywanych od Soboru watykańskiego II „starszymi braćmi w wierze”. Soborowa deklaracja Nostra aetate rewiduje dotychczasową koncepcję: „Chociaż Kościół jest nowym Ludem Bożym, nie należy przedstawiać Żydów jako odrzuconych ani jako przeklętych przez Boga, rzekomo na podstawie Pisma świętego” (Nostra aetate, 4). Modernistyczni teolodzy interpretują wcześniejsze nauczanie Kościoła jako obskuranckie, odpowiedzialne za prześladowania żydów. Wraz z nowym spojrzeniem na problem odpowiedzialności żydów za śmierć Mesjasza, zrewidowany został pogląd dotyczący odkupienia niegdysiejszego narodu wybranego. Nowa interpretacja opiera się na fragmencie dokumentu Nostra aetate: „Przeto nie może Kościół zapomnieć o tym, że za pośrednictwem owego ludu, z którym Bóg w niewypowiedzianym miłosierdziu swoim postanowił zawrzeć Stare Przymierze, otrzymał objawienie Starego testamentu i karmi się korzeniem dobrej oliwki, w którą wszczepione zostały gałązki dziczki oliwnej narodów. Wierzy bowiem Kościół, że Chrystus, Pokój nasz, przez krzyż pojednał Żydów i narody i w sobie uczynił je jednością” (Nostra aetate, 4). Jest on interpretowany jako likwidujący wszelką działalność misyjną prowadzoną przez Kościół wśród żydów. – Wyznawców judaizmu nie należy nawracać, twierdzą moderniści."
mistrzo likes this.
Quas Primas
Zobaczcie i porównajcie!!!
Sacrum zamieniono na profanum.
Agata.B
Piękna Stara Msza, oby wróciła do Kościołów. Módlmy się oto
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
Quas Primas likes this.
Quas Primas
O, tak, Christopher. miał wtedy rację. ( 2 lata temu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gloria.tv/article/nty2nAeqMPsf2fo…-----gloria.tv/article/PbFap1SAADRP4os…-------gloria.tv/reply/dJRERkzALtZG2ZJjdaheMiPWL-gloria.tv/article/MxLDGKaCmuzQ2VC…-gloria.tv/photo/AX9fv6JUzWM…More
O, tak, Christopher. miał wtedy rację. ( 2 lata temu).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------gloria.tv/article/nty2nAeqMPsf2fo…-----gloria.tv/article/PbFap1SAADRP4os…-------gloria.tv/reply/dJRERkzALtZG2ZJjdaheMiPWL-gloria.tv/article/MxLDGKaCmuzQ2VC…-gloria.tv/photo/AX9fv6JUzWMh69y3KkDHk9DxC-gloria.tv/article/4vitTrLsvoYr2vJ…--gloria.tv/article/6ucSPgoX8Mu83jK…gloria.tv/reply/gKaBhj66uP9y6WhAZjjbmC3iV-gloria.tv/article/BU2J7TpCpQkK2yA…-gloria.tv/reply/Hq8EK1VaevM76xrAg2kKBSQMM-gloria.tv/article/3qK3yKUCP2wJCWr…-gloria.tv/article/HRQJJasWGDwc27K…--gloria.tv/reply/ifY7giH4e1QG2f4Ti9gQJsgHd-gloria.tv/reply/AgV7tAnx9sZW3rAsD7x6teCEC-gloria.tv/reply/gwsJaFR8yMKL3PHR8yuCWRiHx-gloria.tv/reply/pRnYHvC3wiH84Akbo89oty4iS--gloria.tv/reply/kTEWzpoNAwBW36368JuGZKimi--gloria.tv/reply/6EaeagJyRWNSA188k1WjA6NN2--gloria.tv/reply/2XuzmpsCBmGRBAKMtqyGLGLBx-gloria.tv/reply/qHs4SmSfEexv3pZdNQ9KcZkh6-gloria.tv/reply/wdaqWUSLHsEo699BwFgBNMXGB-gloria.tv/reply/6hoR1SW31jGd4L8PDBg7LLtBf-gloria.tv/reply/SJsYZgxNvFno6TdYK8tigECFP-gloria.tv/reply/SJsYZgxNvFno6TdYK8tigECFP---gloria.tv/reply/f6KHL6wnLw914Vw9wdeSvWmJN--gloria.tv/reply/uhRBBs4BUx2n4YrCCCArqh1oX--gloria.tv/article/wCYGb3tdbNL42C2…-gloria.tv/article/wCYGb3tdbNL42C2…--gloria.tv/photo/jmHu1qatGs721DGhxLugogvNy-gloria.tv/photo/aRZ2ZdfrTqUk4mmgp8z3xKxdtgloria.tv/reply/kdEDcEUWj3742x3r8L1hVpnfR-gloria.tv/reply/FnymvjQSBJov38yiNrYo1GGabgloria.tv/reply/e1fXUQkMFhfo1rPS8caxcQYpJ-gloria.tv/reply/USaZRJh4ghiR4ZQmzG1dFi6xY

Christopher. 10.9.2013 15:15

tahamata 2013-09-10 15:03:21
Brzydzi mnie ten portal i jego zakłamanie.

Na koniec czasów, plugastwo będzie dochodziło do szczytów potęgi, ale zostanie zgładzone jednym tchnieniem Chrystusa Pana. Tak wierzymy.
Quas Primas
Christopher. 10.9.2013 15:11

Dostojeństwo zestawione z wulgarnością.
m.rekinek and one more user like this.
m.rekinek likes this.
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
2 more comments from Quas Primas
Quas Primas
Primo 10.9.2013 16:17

Dramat Kościoła

Od II wojny światowej przez siły masońskie i liberalne, zagorzałych wrogów Kościoła katolickiego, został wprowadzony plan totalnej rozprawy z Kościołem Chrystusowym. Tę politykę niszczenia Kościoła rozpoczęto od dewastowania tajemnicy sakramentu kapłaństwa i Mszy św. Do dnia dzisiejszego są to dwa najważniejsze wojny fronty wojny przeciwko Kościoła. W …More
Primo 10.9.2013 16:17

Dramat Kościoła

Od II wojny światowej przez siły masońskie i liberalne, zagorzałych wrogów Kościoła katolickiego, został wprowadzony plan totalnej rozprawy z Kościołem Chrystusowym. Tę politykę niszczenia Kościoła rozpoczęto od dewastowania tajemnicy sakramentu kapłaństwa i Mszy św. Do dnia dzisiejszego są to dwa najważniejsze wojny fronty wojny przeciwko Kościoła. W latach 1964 - 2004 szeregi kapłańskie opuściło 70 tysięcy kapłanów (co czwarty) i ponad 107 tysięcy zakonników i zakonnic między rokiem 1966 - 1988[1].
Nemo potest duobus dominis servire ! likes this.
Quas Primas
Oto, co masoneria zrobiła z Najświętszą Ofiarą.
poli75
We all need to go back to old trident mass , we need choise , we must celabrate old mass in every one litlle vilage or town , people need it for their souls and goods
jonia1963 likes this.
danutadubiel 2015-01-14 01:14:57

Jak można było sprofanować coś tak PIĘKNEGO!!!

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za zło karze!!!
------------------------------------------------------------------------------------------


Fragment modlitwy który tu wstawiłaś był częścią codziennego pacierza (w każdym razie ja go pamiętam), o którym większość z "nowoczesnego …More
danutadubiel 2015-01-14 01:14:57

Jak można było sprofanować coś tak PIĘKNEGO!!!

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za zło karze!!!
------------------------------------------------------------------------------------------


Fragment modlitwy który tu wstawiłaś był częścią codziennego pacierza (w każdym razie ja go pamiętam), o którym większość z "nowoczesnego kościoła" nie ma bladego pojęcia, dlatego kąsają dla zasady.
jonia1963
Piękna Stara Msza, oby wróciła do Kościołów. Módlmy sie oto .
alica32
Warto obejrzeć i porównać
alica32
danutadubiel likes this.
danutadubiel
Jak można było sprofanować coś tak PIĘKNEGO!!!

2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza a za zło karze!!!
Dawid
dobre!
Dawid likes this.
Francesco I
Bereshit
Une autre comparaison ici et .
Spina Christi 2
fr.sourire 28/09/2013 17:34:32
"Concernant ma phrase ...etc."

Vous voyez bien que vous ne dites que des âneries !
C'est bien de le reconnaitre de temps à autres ! "Faute avouée ...
"
fr.sourire
Concernant ma phrase : "L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque, avec évidemment une marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels."

Elle est maladroite. Son sens est évidement celui-ci : "L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque; avec évidemment, lesdites décisions souffrent d'une marge d'erreurs et d'imperfections …More
Concernant ma phrase : "L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque, avec évidemment une marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels."

Elle est maladroite. Son sens est évidement celui-ci : "L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque; avec évidemment, lesdites décisions souffrent d'une marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels."!!!
Ainsi, en aucun cas je pense que l'Esprit Saint soit faillible ! mais que certaines décisions de Papes quant à la pastorale, elles, peuvent l'être...
fr.sourire
Quant au fond, la lettre du saint Padre Pio au Pape Paul VI est la pièce la plus fiable par excellence sur cette question. Elle ne souffre d'aucune contestation possible et en plus elle reflète l'ultime pensée du saint sur Paul VI et le Concile Vatican II, elle qui a été par lui rédigée quelques semaines avant sa mort. Les deux témoignages (se contredisant apparemment) des deux livres sous …More
Quant au fond, la lettre du saint Padre Pio au Pape Paul VI est la pièce la plus fiable par excellence sur cette question. Elle ne souffre d'aucune contestation possible et en plus elle reflète l'ultime pensée du saint sur Paul VI et le Concile Vatican II, elle qui a été par lui rédigée quelques semaines avant sa mort. Les deux témoignages (se contredisant apparemment) des deux livres sous Imprimatur, celui de son fils spirituel le P. Derobert, et celui de l'historien Yves Chiron, n'ont bien entendu pas le même poids. Mais comment faire entendre raison à des esprits qui préfèrent leurs idées à la réalité ?
4 more comments from fr.sourire
fr.sourire
Les faits peuvent être imaginés, déformés ou manipulés, il n'empêche que les faits resteront les faits et que ceux qui se rendent coupables de ces tromperies en répondront au divin Juge.
fr.sourire
Il est étrange que des personnes qui sont comme possédées par l'esprit de mensonge et de manipulation, que l'on sent prêt à exploser de colère et d'insultes à tout moment (ce qui arrive de fait assez souvent), qui salissent l'Eglise et ses Papes très régulièrement, et qui semble-t-il se sont fait éjecter d'autres sites (youtube en l'espèce) à cause de leur comportement gravement agressif et …More
Il est étrange que des personnes qui sont comme possédées par l'esprit de mensonge et de manipulation, que l'on sent prêt à exploser de colère et d'insultes à tout moment (ce qui arrive de fait assez souvent), qui salissent l'Eglise et ses Papes très régulièrement, et qui semble-t-il se sont fait éjecter d'autres sites (youtube en l'espèce) à cause de leur comportement gravement agressif et insultant envers leurs contradicteurs, ne soient pas éjecter du site catholique gloria.tv...
fr.sourire
Je ne me suis pas réjoui d'avancer cette insulte vérité : "L'orgueil stupide ose tout, et c'est même à ça qu'on le reconnait !" face à un fait, parmi bien d'autres, qui nécessitait d'être dénoncé. Contrairement à quelqu'un, au comportement plus qu'énervé depuis le début de son intervention sur ce forum, qui, je le cite, a dit à son contradicteur: "C'est bien, le serpent se met en colère !" . …More
Je ne me suis pas réjoui d'avancer cette insulte vérité : "L'orgueil stupide ose tout, et c'est même à ça qu'on le reconnait !" face à un fait, parmi bien d'autres, qui nécessitait d'être dénoncé. Contrairement à quelqu'un, au comportement plus qu'énervé depuis le début de son intervention sur ce forum, qui, je le cite, a dit à son contradicteur: "C'est bien, le serpent se met en colère !" . CQFD.
Si dénoncer ici des mensonges revient à insulter et se mettre en colère, alors soit, ainsi soit-il ! Dans ce cas, le Seigneur Jésus a été lui aussi un" insulteur" et un "colérique" en certaines circonstances.
fr.sourire
Il est des moments où il n'est pas nécessaire de combattre et de répondre aux idées des égarés tant leurs comportements les disqualifient en soi, quand bien même, quelle tristesse !, ne s'en rendraient-ils pas compte. De même il n'est même pas nécessaire de relever certaines erreurs répétées tant les failles logiques qui les caractérisent s'exposent crûment.
Spina Christi 2
Ici l'erreur et l'imperfection ne viennent que de vous fr.sourire, et surtout pas de L'Esprit Saint qui visiblement ne vous anime pas !
Spina Christi 2
Je me réjoui de vos réactions, vipère ! Oui, de votre colère qui n'est que la preuve évidente de votre mauvaise foi absolue devant tant de criantes vérités ! Comme vous, vous vous réjouissez de m'insulter au travers de citations débilo-souriréennes à la Michel Audiard !

Cependant, moi je prie que vous reveniez dans le Chemin et que vous cessiez de dénigrer l'Esprit Saint de Dieu, Parfait comme …
More
Je me réjoui de vos réactions, vipère ! Oui, de votre colère qui n'est que la preuve évidente de votre mauvaise foi absolue devant tant de criantes vérités ! Comme vous, vous vous réjouissez de m'insulter au travers de citations débilo-souriréennes à la Michel Audiard !

Cependant, moi je prie que vous reveniez dans le Chemin et que vous cessiez de dénigrer l'Esprit Saint de Dieu, Parfait comme Parfait est Le Père dont Il procède avec Le Fils, mais capable selon votre hérésie démoniaque d'inspirer l'homme avec erreur et imperfection !
fr.sourire
L'Eglise catholique, trop naïvement, dans le contexte très compliqué de la Guerre froide et des révolutions sociales des années 60-70, a été prise dans une tempête d'autant plus facilement que certains (ou beaucoup de ) Pasteurs n'ont pas voulu prendre et diffuser les armes spirituelles que le Concile avait affûter.
Spina Christi 2
fr.sourire, vous considérez donc L'Esprit Saint "inspirant avec une marge d'erreur et d'imperfection" !
fr.sourire
C'est avec calme et afin de dénoncer un mal, qui aime à se répandre compulsivement, sans honte et frénétiquement sur un site catholique, que j'ai pointé cet orgueil stupide et déjanté qu'il me semble n'avoir jamais rencontré auparavant dans ma vie, du moins dans une forme aussi culottée.
J'ajouterai qu'une personne qui se réjouit, même si c'est à tort, d'un mal chez son prochain (en l'espèce de …
More
C'est avec calme et afin de dénoncer un mal, qui aime à se répandre compulsivement, sans honte et frénétiquement sur un site catholique, que j'ai pointé cet orgueil stupide et déjanté qu'il me semble n'avoir jamais rencontré auparavant dans ma vie, du moins dans une forme aussi culottée.
J'ajouterai qu'une personne qui se réjouit, même si c'est à tort, d'un mal chez son prochain (en l'espèce de voir de la colère) ne peut être animée par l'Esprit de Dieu
(1 Corinthiens 13:6 "La charité ne se réjouit point de l'injustice"). Qu'une personne au comportement aussi régulièrement agité et agressif se plaise à voir de l'énervement et de la colère chez son contradicteur est ce qui s'appelle de la projection psychologique, déjà relevée au début du fil de discussion.
Spina Christi 2
Ah oui, c'est vrai !!!

fr.sourire 27/09/2013 17:08:11
"Ce serait une grave erreur de considérer les positions pastorales passées de Papes comme devant nécessairement s'imposer en tout temps et en tout lieu. L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque, avec évidemment une marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels."

Ca doit-être cela …More
Ah oui, c'est vrai !!!

fr.sourire 27/09/2013 17:08:11
"Ce serait une grave erreur de considérer les positions pastorales passées de Papes comme devant nécessairement s'imposer en tout temps et en tout lieu. L'Esprit Saint inspire les décisions des Papes pour chaque époque, avec évidemment une marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels."

Ca doit-être cela "l'infaillibilité" qui fait dire aujourd'hui dans l'Eglise conciliaire que "la Vérité seule du Christ ne suffit plus" !
Spina Christi 2
"Et en matière d'orgueil stupide qui ose tout*, et qui est reconnu pour cela, l'intéressé en sait quelque chose. Il me semble n'avoir jamais rencontré dans ma vie une personne conciliant, avec autant de culot, orgueil intellectuel et crasse sottise."

Ah ah ah : vous perdez votre sang-froid, vipère hérétique acculée au fond de son propre piège ! Acculée au point de ne pouvoir se rabattre que sur …More
"Et en matière d'orgueil stupide qui ose tout*, et qui est reconnu pour cela, l'intéressé en sait quelque chose. Il me semble n'avoir jamais rencontré dans ma vie une personne conciliant, avec autant de culot, orgueil intellectuel et crasse sottise."

Ah ah ah : vous perdez votre sang-froid, vipère hérétique acculée au fond de son propre piège ! Acculée au point de ne pouvoir se rabattre que sur cette "philosophie" à deux ronds de cinéma populaire !
Moi je vous colle la vérité sous vos yeux fendus, et vous ne pouvez que vous tortiller, tenter de mordre, insulter...
C'est bien, le serpent se met en colère !

"
Le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devraient être ouvertes à la Lumière.
On croyait qu'après le concile, le soleil brillerait sur l’Église, mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude…"

C'est à ses fruits que l'on reconnait si l'arbre est bon ou mauvais, or les fruits de Vatican II les voilà : "nuages, tempête, ténèbres, recherche, incertitude", à quoi on peut ajouter "autodestruction " et "bouleversement intérieur" !
fr.sourire
Ignorance théologique, déformations des faits et amalgames intellectuelles...
Spina Christi 2
"le l'Eglise catholique et son Magistère n'est ni moderniste ni intégriste (contrairement à ses évêques et à ses prêtres qui eux peuvent l'être individuellement) et qu'il ne s'est pas adapté, quant à sa Foi, aux changements du siècle. Preuve en est que le monde et ses médias n'ont cessé de le haïr ces dernières décennies."

Le Magistère étant l'autorité morale de L'Eglise, et l'autorité morale …More
"le l'Eglise catholique et son Magistère n'est ni moderniste ni intégriste (contrairement à ses évêques et à ses prêtres qui eux peuvent l'être individuellement) et qu'il ne s'est pas adapté, quant à sa Foi, aux changements du siècle. Preuve en est que le monde et ses médias n'ont cessé de le haïr ces dernières décennies."

Le Magistère étant l'autorité morale de L'Eglise, et l'autorité morale de l'Eglise étant le Pape, les cardinaux, évêques et prêtres, mais non pas une "chose" autonome en soi, oui le Magistère Conciliaire s'est adapté aux changements du siècle. Affirmer le contraire est soit faire preuve de désintérêt, soit d'ignorance, soit d'aveuglement, soit ... de complicité envers le Mauvais ! J'opte pour la complicité, vous concernant, fr.sourire.
D'autre part, concernant le monde et sa haine de L'Eglise, il est visible aussi, sauf pour les sus-nommés, que le monde applaudit des deux mains quand certains membres corrompus de L'Eglise embrassent le coran, quand parlent de marier les prêtres, quand profanent une église, quand posent les fondations de mosquées, quand prônent le "dialogue interreligieux" et l'égalité des religions, quand demande pardon pour les supposés crimes de L'Eglise, pour les Croisades etc.
fr.sourire
Précision : "La vidéo sédévacantiste (...) défend une logique intégriste cohérente... Note perso : quant à sa propre logique et non quant aux faits et à la vérité objective ! Ce qui est le propre de toute idéologie dévoyée qui préfère ses idées au réel.
fr.sourire
Et en matière d'orgueil stupide qui ose tout*, et qui est reconnu pour cela, l'intéressé en sait quelque chose. Il me semble n'avoir jamais rencontré dans ma vie une personne conciliant, avec autant de culot, orgueil intellectuel et crasse sottise.

*Sous sa plume, la lettre du saint Padre Pio au Pape Paul VI, par un procédé d'inversion déjanté, devient une lettre de Paul VI au Padre Pio et une …More
Et en matière d'orgueil stupide qui ose tout*, et qui est reconnu pour cela, l'intéressé en sait quelque chose. Il me semble n'avoir jamais rencontré dans ma vie une personne conciliant, avec autant de culot, orgueil intellectuel et crasse sottise.

*Sous sa plume, la lettre du saint Padre Pio au Pape Paul VI, par un procédé d'inversion déjanté, devient une lettre de Paul VI au Padre Pio et une preuve de la volonté de Paul VI de soumettre Padre Pio aux directives du Concile Vatican II et de l'opposition du Padre Pio envers le Concile Vatican II ?!!!
2 more comments from fr.sourire
fr.sourire
Pour l'info de l'énervé de ce forum, qui apparemment a beaucoup d'absences intellectuelles lorsqu'il est débordé dans une discussion. La vidéo sédévacantiste extrémiste que j'ai postée n'est pas fantaisiste. Elle défend une logique intégriste cohérente et argumentée qui s'attaque aussi bien à la "secte conciliaire" des Papes récents qu'à tous ceux, nombreux, qu'elle considère comme de "faux …More
Pour l'info de l'énervé de ce forum, qui apparemment a beaucoup d'absences intellectuelles lorsqu'il est débordé dans une discussion. La vidéo sédévacantiste extrémiste que j'ai postée n'est pas fantaisiste. Elle défend une logique intégriste cohérente et argumentée qui s'attaque aussi bien à la "secte conciliaire" des Papes récents qu'à tous ceux, nombreux, qu'elle considère comme de "faux traditionalistes". Elle ne met pas sur le même plan Alain Soral et l'Abbé Pagès, par exemple, mais elle affirme qu'"ils ont en commun de se dire tous catholiques aimant la Tradition" (sic)... D'ailleurs il y a une personne sur ce site, qui m'a d'ailleurs pris en grippe, qui soutient autant Alain Soral que l'Abbé Pagès...
fr.sourire
J'ajouterai aussi à l'adresse d'un intervenant que je n'ai pas l'habitude de cacher ma pensée envers quiconque, en craignant de contredire et de déplaire. Bereshit le sait très bien pour sa part.
De même, je ne crains rien des calomniateurs insulteurs qui s'imaginent que leurs intimidations et leurs insinuations puissent avoir quelque impression sur mon esprit.
Spina Christi 2
fr.sourire 27/09/2013 17:53:06
Pour le premier lien "ICI" posté plus bas : 17m56s

Ne seriez-vous pas en train de faire l'apologie des vidéos bidon de cet internet que vous dénonciez vous-même il y a peu ?
C'est quand ça vous arrange, vipère !
Mettre sur un même plan l'abbé Pagès et ce Soral, fallait oser, mais comme vous le proclamez si fort : les cons ça ose tout !


fr.sourire
Ce que je viens d'exprimer par rapport à l'intégrisme de "droite" était bien sûr en rapport avec les intervenants lefebvristes de ce forum. Sans oublier que certaines fragilités psychologiques spécifiques ne font que renforcer ces tendances.
Mais il est évident aussi, symétriquement, que l'extrémisme moderniste avec ce qu'il comporte de subversion, connait lui aussi les divers degrés de radicali…
More
Ce que je viens d'exprimer par rapport à l'intégrisme de "droite" était bien sûr en rapport avec les intervenants lefebvristes de ce forum. Sans oublier que certaines fragilités psychologiques spécifiques ne font que renforcer ces tendances.
Mais il est évident aussi, symétriquement, que l'extrémisme moderniste avec ce qu'il comporte de subversion, connait lui aussi les divers degrés de radicalité et d'"orthodoxies" sur la "gauche", qui se condamnent mutuellement. Reste le fait, je le répète, que "le l'Eglise catholique et son Magistère n'est ni moderniste ni intégriste (contrairement à ses évêques et à ses prêtres qui eux peuvent l'être individuellement) et qu'il ne s'est pas adapté, quant à sa Foi, aux changements du siècle. Preuve en est que le monde et ses médias n'ont cessé de le haïr ces dernières décennies.
Spina Christi 2
fr.sourire 27/09/2013 17:38:16
Bereshit : "Je pense qu'on a sous-estimé l'esprit de ce monde qui allait s'occuper de l'application dudit Concile.Ce que constata aussi Paul VI et son mémorable..."
"Plein accord."

Plein d'accord avec ça aussi ?

Bereshit 27/09/2013 17:18:36
(...)"Le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devraient être ouvertes à la Lumière.
More
fr.sourire 27/09/2013 17:38:16
Bereshit : "Je pense qu'on a sous-estimé l'esprit de ce monde qui allait s'occuper de l'application dudit Concile.Ce que constata aussi Paul VI et son mémorable..."
"Plein accord."

Plein d'accord avec ça aussi ?

Bereshit 27/09/2013 17:18:36
(...)"Le doute est entré dans les consciences et il est entré par des fenêtres qui devraient être ouvertes à la Lumière.
On croyait qu'après le concile, le soleil brillerait sur l’Église, mais au lieu du soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude…"


C'est à ses fruits que l'on reconnait si l'arbre est bon ou mauvais, or les fruits de Vatican II les voilà : "nuages, tempête, ténèbres, recherche, incertitude", à quoi on peut ajouter "autodestruction " et "bouleversement intérieur" !

Mais je vous vois vous faire bien plat devant Bereshit, fr.sourire,vous n'osez pas le contredire, lui ?! Pourtant il me semble que les effets de Vatican II qu'il vient de citer ne vont pas dans votre sens, non ?!
Spina Christi 2
"Les extrémistes et les intégristes religieux, de par l'esprit sournoisement orgueilleux et passionnel qui les guide, finiront par se condamner mutuellement et par se diviser entre eux. C'est ainsi que l'esprit intégriste modéré sera débordé sur sa "droite" par un intégrisme radical, qui lui-même sera débordé sur son extrême droite par un intégrisme encore plus extrémiste."

Vous êtes vous un …More
"Les extrémistes et les intégristes religieux, de par l'esprit sournoisement orgueilleux et passionnel qui les guide, finiront par se condamner mutuellement et par se diviser entre eux. C'est ainsi que l'esprit intégriste modéré sera débordé sur sa "droite" par un intégrisme radical, qui lui-même sera débordé sur son extrême droite par un intégrisme encore plus extrémiste."

Vous êtes vous un protestant hérétique "d'extrème gauche", c'est bien ça ?
One more comment from Spina Christi 2
Spina Christi 2
fr.sourire, oui ou non recevez-vous l'hostie des mains de laïcs ?
fr.sourire
Pour le premier lien "ICI" posté plus bas : 17m56s
fr.sourire
Bereshit : "Je pense qu'on a sous-estimé l'esprit de ce monde qui allait s'occuper de l'application dudit Concile.Ce que constata aussi Paul VI et son mémorable..."

Plein accord. Nous sommes ici dans ce que je viens de nommer "la marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels"... L'Eglise, trop naïvement, dans le contexte très compliqué de la Guerre froide et des révol…More
Bereshit : "Je pense qu'on a sous-estimé l'esprit de ce monde qui allait s'occuper de l'application dudit Concile.Ce que constata aussi Paul VI et son mémorable..."

Plein accord. Nous sommes ici dans ce que je viens de nommer "la marge d'erreurs et d'imperfections inhérentes aux jugements prudentiels"... L'Eglise, trop naïvement, dans le contexte très compliqué de la Guerre froide et des révolutions sociales des années 60-70, a été prise dans une tempête d'autant plus facilement que certains (ou beaucoup de ) Pasteurs n'ont pas voulu prendre et diffuser les armes spirituelles que le Concile avait affûter.
One more comment from fr.sourire
fr.sourire
En matière d'extrémisme, il n'y en a qu'un seul qui vaille, celui de la charité :

« Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême. » (Jean 13, 1)

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » (Jn 15,13)