Language Contact
Please type your posting here


Ďakujem za modlitbu sv.ruženca,je to naozaj hodnotná pomôcka v každodennom živote.Pán Boh Vás žehnaj