alex 7
alex 7

W JAKI SPOSÓB LUDZIE Z ELIT STAJĄ SIĘ OKULTYSTYCZNYMI PSYCHOPATAMI

------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne …More
------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne działania ).

A kto to? ….. Warto zobaczyć ludzi fundacji Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
alex 7

Sześciu transwestytów! Kardynał Zen powinien przebrać się za kobiętę

------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne …More
------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne działania ).
A kto to? ….. Warto zobaczyć ludzi fundacji Fundacja Centrum Twórczości Narodowej 12.05.22
alex 7

Muzułmanin tworzy drewnianą replikę Katedry w Kolonii

Piękne. Tak kiedyś budowano kościoły - na planie KRZYŻA.
alex 7

Grzegorz Braun: cała Polska zadłużona!

------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne …More
------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji ( usypianie czujności ludzi przez charytatywne działania ).

A kto to? ….. Warto zobaczyć ludzi fundacji Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
alex 7

Lisa: Telefon od Franciszka

------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji
( usypianie czujności ludzi przez charytatywne …More
------ Jest w Polsce samozwańcza pseudo-elita Masterclass Leadership. Osoby te uważają się za liderów i podążają wg 15 zasad przywództwa Franciszka. Oni nigdy nie będą zauważać błędów Franciszka bo to nie w ich interesie. Niestety przejmują Polskę i wychowuję w swojej propagandzie młodzież. Dokładnie dopasowują się do NWO i Nowej Ewangelizacji
( usypianie czujności ludzi przez charytatywne działania ).

A kto to? ….. Warto zobaczyć ludzi fundacji Fundacja Centrum Twórczości Narodowej
alex 7

Już czas - OBOZY budowane na całym świecie jako tzw.... | By Już czas | OBOZY budowane na całym …

Jeśli ktoś będzie pościł - nie zazna głodu,
jeśli ktoś będzie pokutował - nie będzie wygnany z domu
.---
Słowa z nieba dla Ks. Natanka ChristusVincit-TV Telewizja Internetowa /ks. dr hab. Piotr Natanek/ - POZOSTAŁE RETRANSMISJE
alex 7

ORĘDZIOMANIA. Fałszywi prorocy i zwodziciele

. czytanie (2 Krn 24, 17-25) Ukamienowanie kapłana Zachariasza
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie! Poniewa…More
. czytanie (2 Krn 24, 17-25) Ukamienowanie kapłana Zachariasza
Czytanie z Drugiej Księgi Kronik

Posyłał więc Pan do nich proroków, aby ich nawrócili do Pana i napominali, oni jednak ich nie słuchali.
Wtedy duch Boży zstąpił na Zachariasza, syna kapłana Jojady, który stanął przed ludem i rzekł: «Tak mówi Bóg: Dlaczego przekraczacie przykazania Pańskie? Dlatego się wam nie wiedzie! Ponieważ opuściliście Pana, i On was opuści».
.
---Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.
KSIĘGA PRAWDY Wtorek, 24.04.2012, godz.19.45
Słuchajcie Mnie teraz wszyscy ci, którzy mówicie, że Mnie znacie. Ja przygotowuję ludzkość na Moje Powtórne Przyjście.
Jeśli wierzycie we Mnie, w Moje Nauki, i mówicie, że Mnie znacie to wiecie, że Ja posyłam Mojego proroka czasów ostatecznych wraz z innymi prorokami, aby uczynić was godnymi wejścia do Mojego Królestwa.
Moim wyświęconym sługom mówię: Nie popełnijcie błędu waszych przodków, którzy odrzucili Mnie, kiedy przyszedłem po raz pierwszy.
Uważajcie i słuchajcie Mojego wołania, ponieważ potrzebuję was, abyście pomogli Mi przygotować dusze Moich wiernych zanim Wielki Cud będzie miał miejsce.
Czy myślicie, że Ja nie wysłałbym Moich proroków, aby was ostrzec?
Czy uważacie, że Ja po prostu obwieściłbym Mój Powrót bez przygotowania was, pozwalając ginąć duszom?
Ci z was, którzy piętnujecie Moje Powtórne Przyjście, a mimo to twierdzicie, że rozumiecie Moją Obietnicę wobec ludzkości, wstydźcie się.
Wasz brak pokory oznacza, że nie możecie być oczyszczeni Duchem Świętym.

Musicie wołać do Mnie o ten dar rozeznania, albo oddalacie się ode Mnie.
Zawiedliście Mnie, doprowadziliście Mnie do płaczu z frustracji, gdyż wy jesteście Moimi sługami, którym za ratunek dusz dano odpowiedzialność będącą waszą posługą.
Teraz, gdy wołam do was z Niebios, błagam was, odpowiedzcie na Moje wezwanie.
Mam wiele wybranych dusz, które pracują ze Mną dla przyprowadzenia Mi dusz, których pragnę.
Waszym obowiązkiem jest podnieść się z letargu i być czujnym na Moje wezwanie.
Tylko ci z was, którzy naprawdę Mnie kochają, rozpoznają Mój Głos.
Podobnie, jak dziecko rozpozna swoją własną matkę, tak i wy, Moi umiłowani słudzy musicie wołać do Mnie, jak dziecko szukając potwierdzenia, że to jestem Ja, wasz ukochany Jezus, który zaprasza was do wzięcia Mnie za rękę.
Poprowadzę was przez cierniową dżunglę, po której będziecie musieli kroczyć w celu dotarcia do bram Mojego Nowego Raju.
Czyż nie powiedziałem wam, że przyjdę jeszcze raz? Aby sądzić żywych i umarłych?
Więc przyjdę niebawem i potrzebuję was, abyście pomogli Mi połączyć razem, jak jedność, wszystkie Boże dzieci.
Bardzo niewielu rozpoznaje Mnie teraz z powodu zasłony fałszu, która opadła na cały świat. Wielu nie wierzy w Boga Ojca.
Niewielu akceptuje, że Ja, Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn umarłem, aby ich zbawić. Jednak są skłonni uwielbiać i wierzyć w fałszywych bogów, którzy nie istnieją.
Jakże płaczę ze strasznym smutkiem, kiedy jestem świadkiem, jak młodzi ludzie śmieją się na wspomnienie Mojego Imienia i kiedy szydzą z innych, którzy publicznie wyznają, że Ja istnieję.
Jak Ja cierpię ból Mojego Ukrzyżowania, kiedy widzę tych uważających się za chrześcijan, którzy odrzucają publiczne głoszenie Moich Nauk z obawy przed wyszydzeniem.
Świat został oszukany przez króla kłamstw. Tylko Ja mogę teraz przynieść nadzieję i uratować Boże dzieci przed straszliwym losem, który został zaplanowany, wprowadzania terroru w każdym narodzie, przez armie tych globalnych potężnych grup, włącznie z tymi pod kontrolą fałszywego proroka i antychrysta.
Wypełnią się wszystkie Moje ostrzeżenia, dawane Mojemu prorokowi czasów ostatecznych, Marii Bożego Miłosierdzia.

Dopóki to nie nastąpi, nigdy nie zapominajcie o waszej wierności dla Mnie, waszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Bez Mojej Miłości i prowadzenia, będzie dla was niemożliwe sterować statkiem, którym jest Mój Święty Kościół na ziemi.
Obudźcie się. Nie odrzucajcie Bożych proroków.
Teraz wielu twierdzi, tak jak przepowiedziane w Piśmie Świętym, że przychodzą w Moim Imieniu, ale nie zapewniają duchowego pokarmu, który może pochodzić tylko ode Mnie.
Wielu nadchodzi teraz, tak że Mój główny, publiczny Głos dla świata, zawarty w tych przekazach, w tych ostatecznych czasach zostanie odrzucony…
Idźcie w pokoju.
Wasz ukochany Jezus

KSIĘGA PRAWDY
alex 7

Nowa Msza ubogacana przez Mszę trydencką - poradnik

„Wielkość liturgii polega właśnie… na braku w niej dowolności” (Ratzinger), powinno się przyjąć jako zasadę unikanie różnorodności wśród wielkiej liczby opcji.[4] Jak trafnie zauważył C. S. Lewis, taka rozmaitość psuje przyjemność właściwą dla działań rytualnych. Oto niektóre przykłady tego, jak wprowadzić w życie zasadę ciągłości:

1. Odczytaj lub zaśpiewaj antyfonę na wejście i na Komunię Świę…More
„Wielkość liturgii polega właśnie… na braku w niej dowolności” (Ratzinger), powinno się przyjąć jako zasadę unikanie różnorodności wśród wielkiej liczby opcji.[4] Jak trafnie zauważył C. S. Lewis, taka rozmaitość psuje przyjemność właściwą dla działań rytualnych. Oto niektóre przykłady tego, jak wprowadzić w życie zasadę ciągłości:

1. Odczytaj lub zaśpiewaj antyfonę na wejście i na Komunię Świętą (chyba że już są one czytane lub śpiewane przez scholę albo wiernych).
2. Korzystaj z pozdrowienia „Pan z wami” i, generalnie, spuszczaj oczy, kiedy pozdrawiasz wiernych, nie starając się nawiązać z nimi kontaktu wzrokowego, co mogłoby sprowadzić liturgię do czysto horyzontalnego (czy też, innymi słowy, skoncentrowanego na człowieku) poziomu.
3. Korzystaj z pierwszej formuły aktu pokuty, czyli Confiteor i Kyrie.
4. Pomiń modlitwę wiernych w dni powszednie, a jeśli ma być ona odmówiona, wykorzystaj najbardziej tradycyjne wzory lub w oparciu o nie stwórz własne.
5. Odmów Modlitwę nad darami po cichu, a nie na głos.
6. Mów „Módlcie się, bracia” zamiast „Módlcie się, bracia i siostry”[5]. [dotyczy angielskiego tłumaczenia mszału - przyp. red. UnaCum.pl]
7. Korzystaj z kanonu rzymskiego, wspominając wszystkich świętych i używając słów: „Przez Chrystusa, Pana Naszego”.
8. Ukłoń się wyraźnie nad hostią i kielichem, wypowiadając słowa konsekracji powoli i z rozmysłem, aby nadać im właściwą rangę metafizyczną.
9. Trzymaj zaciśnięty kciuk i palec wskazujący od konsekracji aż do ablucji.
10. Pomiń znak pokoju, który, jak wyraźnie wskazują rubryki, jest opcjonalny.
11. Dokonaj dokładnej ablucji winem i wodą, trzymając nad kielichem zaciśnięte palce.
12. Wypowiedz końcowe „Idźcie, ofiara spełniona” [w polskim obecnym tłumaczeniu mszału formuła ta jednak już nie występuje - przyp. red. UnaCum.pl] lub jeszcze lepiej: „Ite, missa est”.
13. Jak zalecają rubryki, choć rzadko stosują się do tych zaleceń kapłani, skłoń głowę na wspomnienie trzech Osób Boskich, Imienia Jezus, Imienia Bogurodzicy Dziewicy Maryi i Świętego w imieniu którego sprawowana jest Msza Św.
alex 7

Jezus ujawnia przyszłość Polski - orędzie Jezusa przekazane o. Łukaszowi 03.06.2022

Nastąpią chwile głodu i wielkiego ubóstwa. Rządzący Państwem Polskim robią wszystko, aby z czasem zagłodzić polskie społeczeństwo.
alex 7

Miesiąc z Sercem Jezusa (Dzień 19)

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

UMIŁOWAŁEŚ NAS DO KOŃCA - PIEŚŃ EUCHARYSTYCZNA

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

19/30 SERCE JEZUSA ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI - ADORACJA SERCA JEZUSA Z MODLITWĄ O PRZEMIANĘ …

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

Co ci przypomina widok znajomy ten... czyli luterańska liturgia uczty eucharystycznej

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

Lepsza śmierć: Więcej szczegółów na temat Fréjus-Toulon

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

Czy to możliwe, że ludzie nadal nie słyszą? A jeśli chodzi o tych, którzy uważają siebie za intelig…

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

satanizm. Nie dość, że świeckim pozwala, to jeszcze kobietom!

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

Skazany na porażkę: Nawet Schönborn atakuje niemiecki synod

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

POGODA: uwaga, ekstremalna niedziela w całej Polsce! - Portal-polski.pl

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

Nowy dokument: Franciszek pragnie "Ścieżki Miłości" dla cudzołożników a NIE dla katolików

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi
alex 7

🤔

Od 7 – 14.07.2022r. odbędą się w Licheniu WARSZTATY TRADYCJI KATOLICKIEJ.
W środę 13 lipca o godz. 13;40
- odbędzie się przepięknie odprawiana MSZA SOLENNA w Bazylice NMP Licheńskiej
Program | Ars Celebrandi