apredsasatoci
apredsasatoci shares from Stylita
1.5K
🤔
Ježíšovo srdce v dějinách. Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíše dokument tv LuxMore
Ježíšovo srdce v dějinách.
Úcta k Nejsvětějšímu Srdci Ježíše
dokument tv Lux
39:47
apredsasatoci shares from Megistender 1
5K
🤔
.. a ľudia to považujú za vtip, ale oni nežartujú!More
.. a ľudia to považujú za vtip, ale oni nežartujú!
08:53
🤔
Masívne bio-štruktúry sú nachádzané v telách očkovaných. „Vo vnútri žíl a tepien zaočkovaných niečo rastie. Patológovia sa boja hovoriť. Ale keď tí ktorí sa boja ozvať, jedného dňa začnú vidieť ich …More
Masívne bio-štruktúry sú nachádzané v telách očkovaných.
„Vo vnútri žíl a tepien zaočkovaných niečo rastie. Patológovia sa boja hovoriť. Ale keď tí ktorí sa boja ozvať, jedného dňa začnú vidieť ich pitevné stoly plné mŕtvych detí, bude už neskoro!“
Dôkazy o úmrtiach a zraneniach po očkovaní sú ohromujúce pre každého, kto je schopný vidieť cez hypnotické lži hlavnoprúdových médií.
Čísla nám hovoria, že vakcíny už spôsobili 20% nárast úmrtí. Tvrdí to bývalý manažér Black Rock a guru hedžových fondov Edward Dowd, ktorý sa nedávno nechal počuť, že údaje z poisťovní, zo CDC a z ďalších zdrojov jasne ukazujú, že očkovania covid vakcínami spôsobili v USA 20% nadbytočných úmrtí. A 10% nárast invalidít je zrejmý z čísel invalidov, ktoré boli posledných 5 rokov stabilne na 29 miliónoch, ale nedávno tam narástlo z čista-jasna o 3 milióny viac zdravotne postihnutých. Vaccine Fraud, Economic Collapse, and the Revolt of the Rank and File: Edward Dowd Joins Greg Hunter [VIDEO INTERVIEW]
Teraz začín…More
05:54
apredsasatoci shares from Evanjelizacia
1.3K
🤔
P. Ľubomír Stanček, CM - Čistota úmyslu. MEDITÁCIA NA DNESMore
P. Ľubomír Stanček, CM - Čistota úmyslu.
MEDITÁCIA NA DNES
04:06
apredsasatoci shares from Evanjelizacia
179
🤔
Meditácie Ľubomíra Stančeka už 7 rokov v službe evanjelia. evanjelizacia.eu Priaznivci Meditácií Ľubomíra Stančeka, ktorí poslali svoju emailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu, opäť …More
Meditácie Ľubomíra Stančeka už 7 rokov v službe evanjelia.
evanjelizacia.eu
Priaznivci Meditácií Ľubomíra Stančeka, ktorí poslali svoju emailovú adresu na: evanjelizacia@evanjelizacia.eu, opäť dostávajú (zadarmo) prostredníctvom mailing listu pripomienku s odkazom na meditáciu nasledujúceho dňa.
Denné Meditácie Ľubomíra Stančeka sú pomôckou k lepšiemu porozumeniu evanjelia - a to prostredníctvom krátkeho textu a video nahrávky s hovoreným slovom, ktoré denné evanjelium objasňujú. Záujemcovia si tak každý deň prehlbujú vedomosti zo života Ježiša Krista, ktoré nielen rozširujú ich poznanie, ale aj duchovný rozvoj a celkový osobnostný rast (kresťanskú zrelosť).
Denne aktualizovaná evanjelizačná služba je pre všetkých ľudí k dispozícii už sedem rokov prostredníctvom web stránky P. prof. ThDr. Dr. Ľubomíra Stančeka, CM: www.evanjelizacia.eu, kde sú publikované aj jeho homílie, knihy, duchovné cvičenia pre kňazov, rehoľné sestry i laikov, divadlá a iné...
TK KBS: www.tkkbs.sk/view.php
apredsasatoci shares from Evanjelizacia
137
🤔
- úryvok z knihy Ľubomíra Stančeka - RADOVAŤ SA S BOHOMღ✞❀ Viac tu: youtube.com/playlist?list=PLRW7AHy9rXi0mHIGTa81-5ihGeZ4MMYmx
31:04
apredsasatoci shares from Victory
320
🤔

Eucharistie 1 část: Smlouva nová a věčná

Úvod Ve čtvrtek večer, den před svou smrtí, Ježíš Kristus ustanovil Eucharistii, Nejsvětější svátost. „Když nastala hodina, usedl ke stolu a apoštolové s ním. Řekl jim: "Velice jsem toužil jíst s …
🤔
podbean.com

Na ceste so svätými otcami

Permanentná duchovná formácia podľa učenia svätých otcov v živote farnosti je účinným pastoračným prostriedkom, ktorý prináša mnohoraké ovocie. …
dominikguzman
Počúval som včera, celkovo počúvam podcasty otca Mirona o učení duchovných otcov. A dobre tam aj osvetlil toho Brjančaninova, myslím okolo 52 minúty,…More
Počúval som včera, celkovo počúvam podcasty otca Mirona o učení duchovných otcov. A dobre tam aj osvetlil toho Brjančaninova, myslím okolo 52 minúty, že vo všetkých spisoch, ktoré napísal, mal rozpor s Katolíckou cirkvou len v dvoch vetách, pretože väčšina jeho spisov bola o učení duchovných otcov spred rozkolu. To pre @U.S.C.A.E. , ktorý to minule nadhodil, že Brjančaninova nie, tak presne tu si to môže vypočuť, čo povedal kňaz.
apredsasatoci
18 more comments
🤔

Z proroctví sv. Františka

Nedlouho před svou smrtí svolal svatý František z Assisi své následovníky a varoval je před přicházejícími problémy těmito slovy: Buďte silní, mí bratři, vzmužte se a věřte Pánu. Čas velkých zkoušek …
Pravda, ktorá berie ilúzie!
39:11
Blahovec01
Veľmi presná a hlavne pravdivá charakteristika stavu cirkvi s malým "c". Falošní pastieri, ktorí si nahovárajú že sú "otcovia" ľudských duší sa tvári…More
Veľmi presná a hlavne pravdivá charakteristika stavu cirkvi s malým "c".
Falošní pastieri, ktorí si nahovárajú že sú "otcovia" ľudských duší sa tvária, že sú majitelia pravdy. Vlastníci pravdy. Samozrejme, tú "pravdu" si upravujú podľa potreby vo svoj prospech. Už nie Kristus a Evanjelium je pravda, ale majitelia pravdy sú oni. Diabol ich má pevne vo svojich rukách a budú vyhodení ako nepotrební sluhovia do tmy. Tak hovorí Božie slovo.
Kristus jasne hovorí, aby sme od nich odišli a primkli sa k nemu. On je pravda, on je Cirkev, on zhromažďuje svoje stádo verných. Jeho ovce ho poznajú a on pozná ich. Jeho ovce idú za nim a nie za tými služobníkmi Diabla, služobníkmi LGBT, služobníkmi satanistických vakcín a iných zhovadilostí a zvrhlostí tohoto sveta.
Zjv 18, 4
A počul som iný hlas volať z neba: „Vyjdite z neho, môj ľud, aby ste nemali účasť na jeho hriechoch a aby sa vám nedostalo z jeho rán, s lebo jeho hriechy siahajú až po nebo a Boh sa rozpamätal na jeho neprávosti.
Zuzana Schlosserova shares this
3 more comments
apredsasatoci shares from Jana V
1.3K
🤔

Jaká je realita v současném českém zdravotnictví?

apredsasatoci shares from dominikguzman
522
🤔
12:06
001. Štvrťhodinka pre KKC - Vyznanie Viery Rozhodol som sa urobiť seriál Štvrťhodinka pre KKC, v ktorom budem čítať pasáže z Katechizmu Katolíckej Cirkvi nie dlhšie než 15 minút, pretože pre každého …More
001. Štvrťhodinka pre KKC - Vyznanie Viery
Rozhodol som sa urobiť seriál Štvrťhodinka pre KKC, v ktorom budem čítať pasáže z Katechizmu Katolíckej Cirkvi nie dlhšie než 15 minút, pretože pre každého katolíka je dobré upevňovať sa v základoch viery. Postupne by som tak chcel nahrať celý Katechizmus.

Ako konál (koná) Boh, keď zradil (zrádza) vyvolený narod (rkc) - alebo Zj. 17kap.

Vošiel som teda, poobzeral som sa a hľa, rozličné zobrazenia plazov a zvierat - ošklivosti - a rozličné modly domu Izraela boli zôkol-vôkol vyryté do múru. Pred nimi stálo sedemdesiat starcov …
forthetruth333
Nie môj ľud,vyvolil som si za svoj
apredsasatoci
Boh je stále ten istý! Včera, dnes, zajtra.More
Boh je stále ten istý! Včera, dnes, zajtra.
3 more comments
Odvaha hľadať Božiu vôľu (Jer 21)
36:35
apredsasatoci shares from Stylita
11.3K
🤔
19:40
V zahradě Getsemanské Podle vidění blah. Anny Kateřiny Emmerichové. z knihy Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista podle vidění blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové zdroj: www.proglas.cz/…/hork…More
V zahradě Getsemanské Podle vidění blah. Anny Kateřiny Emmerichové.
z knihy Hořké umučení našeho Pána Ježíše Krista podle vidění blahoslavené Anny Kateřiny Emmerichové
zdroj: www.proglas.cz/…/horke-umuceni-n…
Bible:
Evangelium sv. Marka
...
Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: „Počkejte tu, než se pomodlím.“
Pak vzal s sebou Petra, Jakuba a Jana. Přepadla ho hrůza a úzkost. A řekl jim: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde a bděte!“ Poodešel od nich, padl na zem a modlil se, aby ho, je-li možné, minula tato hodina. Řekl: „Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš.“ Přišel k učedníkům a zastihl je ve spánku. Řekl Petrovi: „Šimone, ty spíš? Nedokázal jsi jedinou hodinu bdít? Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení. Duch je odhodlán, ale tělo slabé.“ Znovu odešel a modlil se stejnými slovy. A když se vrátil, opět je zastihl spící; oči se jim zavíraly a nevěděli, co by mu odpověděli. Přiše…More
U.S.C.A.E.
Čtvrté slovo: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Náš Nejsvětější Pán ve zjevení z kříže postupně přechází do vlastního nitra, které je střede…More
Čtvrté slovo: „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“
Náš Nejsvětější Pán ve zjevení z kříže postupně přechází do vlastního nitra, které je středem všeho. Začíná v nejzevnějším ze všech kruhů s nevědomými hříšníky. Pak se věnuje jednomu hříšníku, který přestal být nevědomým, potom těm, kteří mu vždycky byli nejblíže, a nyní nakonec odhaluje nejhlubší tajemství ze všech. Toto je v každém ohledu ústřední slovo z oněch sedmi slov. Není zvláště nutné upozorňovat na paradox, který vyjadřuje.
1. Za prvé si připomeňme zjevenou pravdu víry, že Ježíš Kristus je věčný Syn Otce, že vždy přebýval v lůně tohoto Otce, že když opustil nebe, neopustil Otce, že v Betlémě, i v Nazaretu, i v Jeruzalémě, i v Getsemanské zahradě, i na Kalvárii byl stále Slovem, které bylo u Boha, a Slovem, které bylo Bůh. Dále, že také zrak jeho svatého lidství byl neustále upřený na tvář Boží, poněvadž jeho jednota s Bohem byla naprostá a úplná. Když z jesliček hleděl na tvář své Matky, viděl za ní tvář svého Otce; …More
🤔
„Netešte sa predčasne“, hovoria katolícki lídri ohľadom Františkovho dekrétu pre Spoločnosť sv. PetraMore
„Netešte sa predčasne“, hovoria katolícki lídri ohľadom Františkovho dekrétu pre Spoločnosť sv. Petra
16:24
Si znovuzrodeny?! 🤔
09:08
U.S.C.A.E.
Tomáš nenazývá Ježíše Bohem. Tomáš neříká, že Ježíš je Bůh. Tomáš říká, co vidí. Vidí Ježíše a Boha v Něm. 18 Boha nikdy nikdo neviděl toto som …More
Tomáš nenazývá Ježíše Bohem. Tomáš neříká, že Ježíš je Bůh. Tomáš říká, co vidí. Vidí Ježíše a Boha v Něm.
18 Boha nikdy nikdo neviděl
toto som musel vytiahnuť lebo tým dvom ani nedôjde že sa to vzájomne vylučuje ako mohol Boha vidieť v Ňom keď Boh sa podľa nich samých vidieť nedá? no oriešok ale nie pre tých čo si vieru nevymýšľajú to oni sa popierajú ale Pravá Viera má Jasno. Videl Krista človeka uznal Krista Boha to je jeden Kristus
jedna veta a takto rozporná no čo už guru sa zase ukázal keď sa chce poprieť evidentné tak sa človek zosmiešni ale jeho voľba len že zbytočne otravuje ľudí
a už to vylepšil minule tvrdil ešte smiešnejšiu hlúposť že to videl Boha za Kristom ale hlavne že opakujú že Boh je Duch už si nespomínam v ktorom z tých x "znovuzrodení" to dotyčný vypotil
U.S.C.A.E.
ináč aj všetci zomreli a henoch a eliáš ešte zomrú neskôr pri vrátení sa na zem z miesta kde sú teraz dokonca zomreli aj tí dvaja ľudia ktorí …More
ináč aj všetci zomreli a henoch a eliáš ešte zomrú neskôr pri vrátení sa na zem z miesta kde sú teraz dokonca zomreli aj tí dvaja ľudia ktorí dedičný hriech nemajú a to Bohočlovek Ježiš Kristus a Teotokos keď niekto nechápe že sa myslí prvotný hriech ktorého stav a následky na nás prechádzajú okrem dvoch výnimiek a chce poučovať to je ťažko 😊 bol potrestaný za nás za naše hriechy lebo ich dobrovoľne zobral na seba ale to neznamená že po odpustení osobného hriechu sa odpúšťa automaticky aj trest a Boh sa popiera ako Spravodlivosť lebo kacírom sa to takto pozdáva 😊 ľahké sa zahladzujú ináč aj hodným prijatím Eucharistického Krista ako je to s trestami vtedy za ľahké to neviem predsa sa nebudem tváriť že viem keď neviem mne by to bolo trápne robiť sa že viem
bol potrestaný za naše hriechy neznamená že z budúcich odpustených zosňal trest tam sa v drvivej väčšine mení večný trest na časný Boh nie je automat
15 more comments
apredsasatoci shares from Victory
221
🤔

Slovo otce patriarchy Eliáše: Náš starý člověk byl a je spolu s Kristem ukřižován (Ř 6,6) II. část

Starý člověk, naše hříchem porušená přirozenost, miluje lež. A proto pak opravdu platí psychologický zákon, že opakovaná lež se stává pravdou. Ale tyto zákony jsou nespravedlivé. Samozřejmě, kdo je …
apredsasatoci shares from Libor Halik
13.5K
🤔 Satanský múr nárekov falošní židia,chazari,sionisti modliaci ku satanovi.
Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují, ukázal 28.2.2013 bývalý žid, poté pravoslavný mnich z USA Nathanael Kapner. Zeď je zbytkem římské pevnosti, nikoliv zbytkem jeruzalémského chrámu, ze …More
Ultraortodoxní židé u Zdi nářků masturbují,
ukázal 28.2.2013 bývalý žid, poté pravoslavný mnich z USA Nathanael Kapner. Zeď je zbytkem římské pevnosti, nikoliv zbytkem jeruzalémského chrámu, ze kterého NEzůstal ani 1 kámen dle předpovědi Krista. Dle proroctví nejstaršího rabína Kaduriho, který se stal před smrtí tajně křesťanem, se po smrti premiéra Šarona (zesnul v lednu 2014) začne zjevovat Pán Ježíš Kristus srdcím nikoliv těchto zbožných, ale těch sekulárních ateistických židů. Vůbec se tomu nedivím.
Ak existuje nejaký iniciačný obrad, ktorým
si každý americky politik musí prejsť,
tak ním je zloženie sľubu poslušnosti
Židom pri Múre nárekov.
Dokonca aj Rand Paul sa Židom podriadil
(niečo, čo by jeho otec v živote neurobil), a ocitol sa v pozícii, keď rabínovi Západného múru obetoval vlastného syna, ktorý vyzeral, ako by ho viedli na porážku. Ako vidíte, od prijatia znaku šelmy, za účelom kúpenia si vstupenky medzi Židov, aby im predali politické služby, závisí kariéra každého …More
04:24
Mira393
Nás mají židi za Goimy(dobytek) co by jste od takových pánů čekali?
Máme ešte pár mesiacov. Jedzme a pime!
ľubica
NonStop 24h - 31 dní naživo!! modlitby sv.ruženca a pôstu za pokoj a odvrátenie vojnových konfliktov na Ukrajine a vo svete a za víťazstvo Nepoškvrne…More
NonStop 24h - 31 dní naživo!! modlitby sv.ruženca a pôstu za pokoj a odvrátenie vojnových konfliktov na Ukrajine a vo svete a za víťazstvo Nepoškvrneného srdca Panny Márie
Sv. ruženec a pôst za pokoj a odvrátenie vojnových konfliktov na Ukrajine a vo svete 31dní-24h
Martin - Patrón Svätý Malachiáš
To jak s majskym kalendárom čo ľudia mysleli,že príde koniec sveta 2012. Nikto nemôže vedieť a to bolo počas histórie ľudstva presný dátum,rok kedy …More
To jak s majskym kalendárom čo ľudia mysleli,že príde koniec sveta 2012. Nikto nemôže vedieť a to bolo počas histórie ľudstva presný dátum,rok kedy má prísť určite veci. Má vedieť podľa znamení čias na nebi a na zemi čo sa deje okolo nás a vo svete čo má prísť má sledovať a pripravovať na kruté ťažké časy.
To aj Ján pred 2000 rokmi videl do budúcnosti čo sa už týka nás samozrejme napísal kniha Zjavenie Jana Apokalypsa čo sa bude diať. My máme mať myseľ otvorenú a skúmať čo je dobré a zle. Ján tiež nevedel presný rok čo bude,ale podľa toho vieme v akej už dobe žijeme a jaká technika a moderný svet funguje. To je ako aj s koncom sveta nikto nemôže vedieť presný dátum a rok či v pekle,v očistci,na zemi alebo v nebi. Ako je napísané ani nebeský anjeli nevedia a ani samotný syn živého Boha - Bohočlovek Ježiš Kristus nevie iba samotný nebeský Otec na nebesiach.
Tu budú predchádzať veľké udalostí aj to je malý náčrt. Ešte plno čo mám aj iné,ale tie sú najdôležitejšie.
Proroctví extatičky z …More
8 more comments