Clicks76
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?

43. Jakie konsekwencje płyną z wiary w jedynego Boga?

Z wiary w Boga, Jedynego, płyną bardzo ważne konsekwencje dla naszego życia: poznawać wielkość i majestat Boga; żyć w dziękczynieniu; zawsze Mu ufać, nawet w przeciwnościach; poznawać jedność i prawdziwą godność wszystkich ludzi, stworzonych na obraz Boży; dobrze użytkować rzeczy przez Niego stworzone.

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf