Clicks26
vi.news

Giám mục Schneider: Francis sẽ gây ra "Nhật thực tâm linh" trong Nhà thờ

Các giáo sĩ ở Amazon đã quảng bá "niềm yêu thích thiên nhiên" thay cho Kinh Phúc Âm trong nhiều thập kỷ, Giám mục Athanasius Schneider đã viết trên kath.net (17 tháng 7).

Schneider đã sống nhiều năm ở Brazil, và được phong chức linh mục ở đó. Ông thông báo về một „sự phản bội" Kinh Phúc Âm ở phần lớn khu vực trong vùng.

Theo ông, những người đứng sau Hội nghị Amazon có ý định hợp pháp hóa sự phản bội này trên toàn thế giới. Ông gán cho tài liệu làm việc của Synod "tính ngộ đạo" và "theo chủ nghĩa tự nhiên".

Schneider kêu gọi Francis không ủng hộ các ý tưởng của tài liệu bằng sự im lặng hoặc mơ hồ, cũng không xóa bỏ tình trạng độc thân bởi vì làm như vậy, Francis sẽ tạo ra nhật thực tâm linh trong Giáo hội.

[Nhưng tài liệu làm việc đã được Francis muốn và chấp thuận, vì vậy, lần này, không có sự im lặng hay mơ hồ từ phía ông.]

#newsWwvydtofnq