Clicks1K

JEZUS: Szatan będzie dokonywał tak zwanych cudów, w tym wizji, które wielu dostrzeże na niebie. One również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga

JESUS: Satan will also bring about so-called miracles including visions, seen by many, in the skies. Again they are illusions and not of God

niedziela, 17 lipca 2011 roku, godz. 15.40

JEZUS: Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce nastąpi jeden z najbardziej dezorientujących okresów, kiedy nie tylko ci, którzy będą twierdzić, że przychodzą w Moim imieniu, okażą się fałszerzami, ale także ci, którzy będą twierdzić, że są Mną. Moje dzieci muszą zrozumieć to – przyszedłem po raz pierwszy jako człowiek, aby wybawić ludzkość od grzechu. Tym razem przyjdę, aby sądzić. Chociaż podczas Ostrzeżenia wielu stanie przede Mną twarzą w twarz, to Ja nie przyjdę po raz drugi aż do Dnia Sądu.

Każdy człowiek, który twierdzi, że jest Mną, jest kłamcą. Takie dusze jednak, a jest ich wiele, Moja córko, nie mają złych zamiarów. Te osoby zostały tak bardzo omamione, że zwodziciel je przekonał, iż nie tylko posiadają Boskie moce, ale także że są synami Boga Wcielonego. Ale to nie jest prawdą, bo Ja nigdy nie objawię się w innej istocie ludzkiej na tej ziemi. To nigdy nie mogłoby się zdarzyć. Żaden człowiek nie zasługuje na takie wyróżnienie i nie zostało to przepowiedziane.

Wielu będzie teraz występować i twierdzić, że są Mną, Jezusem Chrystusem, Synem Boga. Tym biednym duszom to mówię: padnijcie na kolana i proście Boga Ojca, aby was ustrzegł od zwodziciela. On pragnie was zmylić, tak byście wy z kolei nie tylko wprowadzali w błąd Moje dzieci, które oczekują Mojego powrotu na ziemię, lecz także zaostrzali kpiny wychwalane przez ateistów. Nie tylko przynosicie wstyd Mojemu Imieniu, ale również niechcący odciągacie ludzi od ich wiary w Boga, Ojca Wszechmocnego.

Pragnę również przestrzec tych, którzy twierdzą, że czynią cuda. Nikt, kto twierdzi, że posiada taką moc, nie będzie od Boga, ponieważ jest tylko jeden Bóg i tylko On, lub Ja, Jego Syn umiłowany, Jezus Chrystus, może dokonywać takich rzeczy. Jednak szatan również posiada moce. On może tworzyć iluzje. W przypadkach „cudownych uzdrowień” szatan może dokonywać ich przez tak zwanych uzdrowicieli, których moce pochodzą z okultyzmu, a tymczasowe rozwiązanie, gdy nastąpiły te „cuda”, może się wydawać dobre. Ale to nie będzie trwać długo. Szatan będzie dokonywał tak zwanych cudów, w tym wizji, które wielu dostrzeże na niebie. One również są złudzeniami i nie pochodzą od Boga.

Dzieci, gdy próbujecie okazywać Mi waszą wierność, każdego dnia jesteście kuszeni przez siły zła. Musicie się skoncentrować tylko na Mnie i Moim Ojcu Przedwiecznym. I zapamiętajcie, że Ja nie chodzę po tej ziemi jako istota ludzka. Mogę być obecny na ziemi duchem, ale nigdy nie będę się objawiał w żadnym innym człowieku.

Módlcie się każdego dnia o prowadzenie i rozeznanie, abyście byli w stanie odróżniać kłamstwa od Prawdy.

Wasz kochający Zbawiciel
Jezus Chrystus

✞ ✞ ✞

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/any-man-who-cla…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-07-17-15-4…

_________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

MATKA BOŻA: Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków

Matka Zbawienia: Nadszedł Mój czas jako niewiasty wybranej do bycia obleczoną w promienie słońca, aby pomóc Mojemu Synowi w Jego ostatecznym planie zbawienia

JEZUS: Poprzez rozpowszechnianie Mojego Słowa, Moich Orędzi i Moich Modlitw dopomożecie Mi zbawić dusze

JEZUS: On został wysłany, aby zdemontować Mój Kościół i rozedrzeć go na strzępy

JEZUS: Ostrzeżenie będzie wydarzeniem dramatycznym ... Wszystkie Moje dzieci, wszędzie, muszą ostrzec zagubione dusze, czego należy oczekiwać

JEZUS: Dajcie im kopie Moich Orędzi i Moich Modlitw Krucjaty i odejdźcie w milczeniu

JEZUS: Te Orędzia będą ostatnimi przekazywanymi wam przed Wielkim Dniem, kiedy przyjdę sądzić


JEZUS: Błagam was, Moi uczniowie, abyście ostrzegali ludzi, że Ja, Jezus Chrystus, nie przyjdę w ciele

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Błogosławię was i daję wam odwagę, mądrość, wiedzę i Łaski do kontynuowania Mojego Dzieła na ziemi

POSŁUCHAJ RADIA PARUZJA Z ORĘDZIAMI Z KSIĘGI PRAWDY

UWAGA: POWSTAŁA WIRTUALNA GRUPA MODLITEWNA - JEZUS DO LUDZKOŚCI

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
Jerzy** and 2 more users like this.
Jerzy** likes this.
Anieobecny likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
MATKA BOŻA: W tym szczególnym czasie rozważajcie dwa wielkie znaki dane Kościołowi na ten etap zmagania i walki: wielki znak Niewiasty obleczonej w słońce, który ukazałam w Fatimie, jak również znak Syna Człowieczego, który wkrótce zajaśnieje blaskiem prawdy na całym firmamencie nieba. - MATKA BOŻA: Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia …More
MATKA BOŻA: W tym szczególnym czasie rozważajcie dwa wielkie znaki dane Kościołowi na ten etap zmagania i walki: wielki znak Niewiasty obleczonej w słońce, który ukazałam w Fatimie, jak również znak Syna Człowieczego, który wkrótce zajaśnieje blaskiem prawdy na całym firmamencie nieba. - MATKA BOŻA: Moje kochane dzieci, i nie dajcie się zwieść, ponieważ szatan otrzymał także moc czynienia wielkich znaków