Clicks629
csk.news

Druhé kolo hoaxu Orlandi: zneužívanie dobrej vôle Vatikánu

V marnom hľadaní po Emanuela Orlandi, ktorá zmizla v roku 1983, Vatikán súhlasil s absurdnou žiadosťou otvoriť dve hrobky z 19. storočia, ktoré sa ukázali byť úplne prázdne.

To bol len začiatok komédie. IlFattoQuotidiano.it (15. júla) označili prázdne hrobky za „nové tajomstvo“. A „ak to Vatikán dovolil, vedeli, že sa nič nenájde.“

John Allen cituje Rímskeho čašníka, „vyčistili ich pred prehliadkou“ (CruxNow.com, 14. júl). Allen komentuje: „Dávajú personálu Vatikánu príliš veľa zásluh.

Laura Sgròová, právnička rodiny Orlandi, išla o krok ďalej, „Telá, ktoré sa teraz musia násjť, sú tri,“ triumfovala.

Je to ako pri podovde so zneužívaním: Čím viac Vatikán dodržiava požiadavky sveta, tým viac je obviňovaný z toho, že robí zlú vec. Zdá sa, že Vatikán nie je schopný sa poučiť.

Obrázok: Emanuela Orlandi, #newsLpkrhbahzu