Jazyk
Zobrazení
237
Stylita 3 1

Boží slovo na den 6.12. A.D. 2018

Slova svatého evangelia podle Matouše.
Ježíš řekl svým učedníkům: "Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce. Každý tedy, kdo tato má slova slyší a podle nich jedná, podobá se rozvážnému muži, který si postavil dům na skále. Spadl déšť a přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - ale nezřítil se, protože měl základy na skále. Každý však, kdo tato má slova slyší, ale podle nich nejedná, podobá se pošetilému muži, který si postavil dům na písku. Spadl déšť, přivalila se povodeň, přihnala se vichřice a obořila se na ten dům - i zřítil se a jeho pád byl veliký."
Mt 7,21.24-27
henta
Církevní kalendář:
sv. Mikuláš

Měl dobré srdce....

HLAVNĚ MĚL VÍRU V JEŽÍŠE KRISTA
TAK MOHL KONAT SKUTKY VÍRY
A POTOM MĚL PRACHY.....

p.s.
Ježíš je Pán , Ježíš je Pán - kraluje navěky!
Skrze své služebníky
Aleluja! Aleluja! Sláva Pánovi!
--------------------------------
Vítězství mám, vítězství mám,
vítězství v Ježíšovi mám, ďábel
už na mě nemá moc. Vítězství
mám vítězství v Ježíšovi …
Více
Zedad
Ne každý, kdo mi říká: 'Pane, Pane!', vejde do nebeského království, ale ten, kdo plní vůli mého nebeského Otce..
Stylita
Denní liturgie (Cyklus - C)
www.liturgie.cz/…/ctvrtek-po-1-ne…

1. čtení:
Čtení z knihy proroka Izaiáše.
V ten den se bude zpívat tato píseň v judské zemi: "Pevné město máme k spáse, (Pán) je opatřil hradbami a valem. Otevřte brány, ať vejde spravedlivý národ, který střeží věrnost. Jeho zásady jsou pevné, zachováš (mu) pokoj, neboť doufal v tebe. Doufejte v Hospodina navždy, neboť Hospodin je … Více