Clicks145
borgan

Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego - W jakim sensie Bóg jest Prawdą?

41. W jakim sensie Bóg jest Prawdą?

Bóg jest samą Prawdą, Jego słowa mylić nie mogą. On „jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności" (1 J 4,8). Odwieczny Syn Boży, Mądrość wcielona, został posłany na świat, „aby dać świadectwo prawdzie" (J 18,37)

chrystuskrol.przemyska.pl/…/kompendium.pdf