Clicks822
hr.news

Da, u tijeku su tajni radovi na "ekumenskoj misi"

Vatikanist Marco Tosatti potvrdio je postojanje tajnog odbora koji izravno izvještava papu Franju o radu na "ekumenskoj misi", liturgiji namijenjenoj ujedinjenju katolika i protestanata oko oltara.

Pišući za FirstThings.com Tosatti navodi da su uključeni [modernistički] tajnik Kongregacije za božansko štovanje, nadbiskup Arthur Roche i podtajnik monsinjor Corrado Maggioni. [Katolički] župan Kongregacije, kardinal Robert Sarah, nije niti službeno obaviješten o postojanju povjerenstva.

Ostali koji su uključeni u tajni projekt su [modernistički] nadbiskup Piero Marini i [modernistički] laik liturgist, Andrea Grillo, gorljivi sljedbenik pape Franje.

Slika: © Mazur, catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsXeqvbyvtmn