Clicks46
tr.news

Lizbon Kardinali De Zina Yapanların Komünyon Almasına İzin Verdi

Portekiz’in Lizbon kenti Kardinali Manuel Clemente, Amoris laetitia'nın Lizbon'daki Latin Patrikhanesi'nde uygulanmasına ilişkin ilkeleri yayınladı.

Metin, Pope Francis'in onayladığı tartışmalı Buenos Aires kurallarını izlemektedir.

Clemente, ikinci bir zina yapan birliktelik yaşayan boşanmış kişilere "istisnai koşullar" dahilinde kutsanma izin veriyor. Bununla birlikte, belirsiz yönergeleri, bu "olağanüstü koşulların" kim tarafından oluşturulacağını tanımlamıyor.

Ayrıca ne Papa Francis'in ne de Kardinal Clemente'nin Katolik doktrini değiştirme yetkisine sahip olmadığını söylemek gerekir. Korintliler 1,24'e göre "imana hükmedemeyiz".

Resim: Manuel Clemente, © Patriarcado de Lisboa, CC BY-SA, #newsIolmnvpxyv