Clicks542
Pravda bude skryta
83

Pre Petra,skalu a jemu podobnych

920. Poselství Ježíše ze dne 19. září 2013 v 19:26.

ŽÁDNÉMU ČLOVĚKU, KNĚZI, BISKUPU, KARDINÁLU, ANI PAPEŽI, NENÍ DOVOLENO PŘEPISOVAT BOŽÍ SLOVO

Má vroucně milovaná dcero,
potom, co liturgie bude pozměněna a přede Mnou znesvěcena, moji ubozí posvěcení služebníci přiběhnou ke Mně ve velkém zármutku. Teprve až se to stane, si uvědomí, že Slovo Boží je oznamováno Božím prorokem a že je Pravdou. Slovo Boží je Pravda. Pokud je proroctví Božím dětem dáno Bohem, může to být tedy pouze naprostá pravda, nebo nic.
Mnozí se shromáždí a sjednotí v přípravě prokázat Mi poctu způsobem, jenž Mě ctí, neboť jim nic nebude stát v cestě v podpoře mého svatého Slova, mých svatých svátostí, mé mše svaté a nejsvětější eucharistie. Ale i potom mnozí neuvidí omyly, které budou předloženy nic netušícím duším.
Teprve až bude vyhlášeno spojení Boží církve s pohany a jejich absurdními praktikami, více mých posvěcených služebníků pochopí, co se děje. Teprve až pohanské symboly a satanská znamení začnou být předváděna uvnitř křesťanských chrámů, před, i ve vchodech do nich, utečou jako o život. Budou mít v srdcích velký strach, protože mnozí z nich v té chvíli nebudou mít kam jít, poněvadž nebyli připraveni na tento den. Budou to ti ulovení, protože nereagovali na mé volání. Jejich pýcha a jejich ego jim zabránily poznat můj hlas. Tak mnoho mých posvěcených služebníků bude zaskočeno nepřipravených, a mnozí budou bezmocní proti vládě falešného proroka a jeho stoupence, antikrista. Tito dva budou bezohlední ve své snaze o vládu nad všemi národy a kdokoliv se odváží jim postavit se do cesty, bude zničen.
Zatímco posvěcení služebníci v mé církvi na zemi budou lapeni, nebudou-li připraveni, budou to duše věřících, oddaných následovníků Mne, Ježíše Krista, kdo budou svedeni do těžkého omylu, který způsobí můj hořký smutek. Mnozí budou mít obavu projevit zradu církvi, třebaže moje učení, má svatá nauka a všechny svátosti budou změněny. Dejte jim vědět, že žádnému člověku, knězi, biskupu, kardinálu, ani papeži není dovoleno přepisovat Boží slovo. Pokud to udělají, přestoupí Boží zákony. Jedině církev Boží, která zůstává věrná mému učení, je neomylná. Jakmile toto pouto – pouto, kde je v mém jménu hlásána pouze Pravda – je zlomeno, oddělí se ode Mne. Já jsem církev. Vy, moji následovníci, moji posvěcení služebníci, jste částí Mne, když se držíte mé svaté nauky.
Církev – má církev – zůstane nedotčená, neboť Pravda se nikdy nemůže změnit. Ti, kteří se ode Mne oddělí, nemohou být částí mé církve na zemi.

Váš Ježíš
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
ľubica
.... ja sa hanbim že som to zistila/ že máme falošného kormidelníka , lebo pravy je väznom vo Vatikane/ tak neskoro! taka sprosta som bola že som si zapisovala homilie od rim bis Bergoglia! a nevidela som to zlo ktore robi kade chodi či už bol v USA alebo nedavno v Polsku, všade citit ten smrad, hmlu, dvojznačnost, nezmysly, gesta ktore vravia sami za seba a cosa tyka vyhadzovania biskupov, …More
.... ja sa hanbim že som to zistila/ že máme falošného kormidelníka , lebo pravy je väznom vo Vatikane/ tak neskoro! taka sprosta som bola že som si zapisovala homilie od rim bis Bergoglia! a nevidela som to zlo ktore robi kade chodi či už bol v USA alebo nedavno v Polsku, všade citit ten smrad, hmlu, dvojznačnost, nezmysly, gesta ktore vravia sami za seba a cosa tyka vyhadzovania biskupov, kardinalov z doležitých postov, tak na to je talentovany, obklopuje sa líškami a chameleonmi..... proste hnus žijeme posledné časy...len hluchi a slepi to nevidia:
Proroctví blahoslavené Emmerichové a dalších svatých pro dnešní dobu
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
zaba likes this.
Monika G likes this.
ľubica
Kam to kráčí katolická církev, jedna svatá, živá a neposkvrněná ve svém Snoubenci, ale církev, jejíž viditelná součást riskuje, že podlehne „genetické mutaci“, pokud ji už nepodstoupila a nyní prožíváme její důsledky?
www.lumendelumine.cz/index.php
Pravda bude skryta
Dodam, ze nejde o nenavist voci ziadnej osobe, skor odpor ku zmenam, napr . sobase gayov a ich pozehnanie knazom
ľubica
Pbs nezdržuj sa so skalkou ani s jeho klonmi..... nepochopia, nepochopia lebo nechcu pochopit!
Právo vzepřít se pastýřům, kteří neplní své povinnosti
Monika G likes this.
Pravda bude skryta
Ako priklad uvediem : Papez Frantisek vyhlasi, ze Cirkev vita vsetkych..Zjednotenie nabozenstiev a na oltaroch pohanske symboly.
Pravda bude skryta
Prepisovat bolo myslene ako pozmenit, prepisat, zmenit..
Peter(skala)
Čo tým chcel básnik povedať?
"...nie je dovolené prepisovať ...Božie Slovo"
Ved svätí apoštoli ako aj sv.Hieronym "prepisovali" Bibliu, tak prečo by nemal pápež a iní...?!
Alebo ide o zlý preklad?
Pravda bude skryta
Týmto príspevkom chcem ukázať,že nejaké tvrdenie o neomylnosti pápeža je síce dobrý argument,no ani pápežovi nie je dovolené prepisovať pravé a večné Božie slovo!
Mates5485 and 2 more users like this.
Mates5485 likes this.
Monika G likes this.
ľubica likes this.