Wika
Mga Click
27
fil.news

Pagbisita ni Francis Nagdala sa Diyosesis sa Bingit ng Pagkalugi

Ang diyosesis ng Fribourg/Lausanne/Geneva, Switzerland, ay nagkaproblema matapos magdesisyon si Papa Francis ng panandaliang pagbisita sa World Council of Churches sa Geneva noong Hunyo 21.

Ang opisyal na webpage na cath.ch ay isinulat na "ang kaso ay tumutukoy sa kaugalian ng Vatican na mag-organisa ng ganitong mga paglalakbay".

Noong Pebrero lamang, ipinaalam kay Obispo Charles Morerod ng Fribourg ang tungkol sa paparating na pagbisita at ang kahilingan ni Francis na magdiwang ng pampublikong Misa kung saan ang buong pag-oorganisa at pondo ay sagot ng diyosesis. Ang anunsyo ay hindi agad ibinigay upang ang diyosesis ay makapagsimula lamang ng pag-oorganisa ng Marso.

Ang Misa ay ginastusan ng diyosesis ng higit dalawang milyong Swiss Francs/Dolyar na higit pa sa taunang budget nito. Sa kasalukuyan, nakakalap pa lamang and diyosesis ng isang kapat ng gastos. Karamihan sa pera ay napunta sa seguridad.

Ang panawagan ng obispo para sa donasyon mula sa mga parokya ay nakakalap ng halagang wala pang 25,000 Francs.

Isinulat ng Cath.ch na hindi umambag ang Vatican ng kahit na ano at, para sa hindi malamang kadahilanan, ay hindi nagnais ng koleksyon sa panahon ng Misa ni Francis.

Bilang huling paraan, hiniling ng diyosesis sa mga relihiyosong komunidad nito na magsimula ng isang nobena kay San Jose.

picture: © Mazur/catholicnews.org.uk CC BY-NC-SA, #newsBuexafthxg