Clicks678

MODLITWA DNIA: O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta

Modlitwa Krucjaty 23
O bezpieczeństwo dla papieża Benedykta
Modlitwa otrzymana w Orędziu z 28.01.2012, 21:00

O mój Ojcze Przedwieczny, przez wzgląd na Twojego Syna umiłowanego, Jezusa Chrystusa, i przez cierpienie, które zniósł, by zbawić świat od grzechu, modlę się teraz, abyś chronił Twojego świętego Wikariusza, papieża Benedykta, Głowę Twojego Kościoła na ziemi.

Aby także on mógł pomóc ratować Twoje dzieci i wszystkie Twoje wyświęcone sługi od dręczenia przez szatana i od jego królestwa upadłych aniołów, którzy krążą po ziemi, kradnąc dusze.

O Ojcze, chroń Twojego papieża, aby Twoje dzieci mogły być prowadzone właściwą drogą do Twojego Nowego Raju na ziemi. Amen.
Szukający PRAWDY and 2 more users like this.
Szukający PRAWDY likes this.
piotr_sed likes this.
ŚW.FILOMENA likes this.
16 KWIETNIA, PAPIEŻ BENEDYKT XVI OBCHODZI 92 URODZINY. PAMIĘTAJMY O MODLITWIE W JEGO INTENCJACH ...
piotr_sed likes this.