Clicks41
vi.news

Hồng Y Giáo triều: Chính Francis đã đưa ra ý tưởng xóa bỏ tình trạng độc thân

Giáo hoàng Francis đã đích thân đưa ra ý tưởng thụ phong những người đàn ông đã kết hôn lên chức tư tế ở những vùng xa xôi như Amazon, Hồng y hiện đại João Braz de Aviz thừa nhận với Abc.com.py (ngày 10 tháng 7).

Aviz tuyên bố thêm rằng "khả năng này sẽ được nghiên cứu" trong Hội nghị Amazon vào tháng 10, nhưng "không phải cho toàn bộ Giáo hội" nói thêm rằng đây [được cho là] "không phải là vấn đề trung tâm lớn" của Thượng hội đồng.

Kinh nghiệm đã chỉ ra rằng rất ít điều được "nghiên cứu" trong các Thượng hội đồng của Francis vì hầu hết các "kết quả" đều được quyết định trước.

Hình ảnh: © Mazur/catholicnews.org.uk, CC BY-NC-SA, #newsRqvvkekbdu