Clicks1.3K
ŚW.FILOMENA
1

Dołącz do międzynarodowego czuwania modlitewnego ! JEZUS PROSI: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług, którzy są niezbędni do utrzymania Mojego Kościoła silnym w czasach, które nadchodzą.

PROSZĘ, PRZEKAŻ APEL O CZUWANIE RÓŻAŃCOWE - KAPŁANOM,
WSPÓLNOTOM ZAKONNYM, SWOJEJ RODZINIE I ZNAJOMYMZ soboty na niedzielę, tj. z 11/12. 08. 2018r.
o północy, kolejny raz łączymy się duchowo
odmawiając wszystkie 4 części Różańca Św. Oprócz stałych intencji - o ochronę Misji
Zbawienia, ratowanie dusz od potępienia
oraz zjednoczenie i umocnienie Armii Reszty

- będziemy modlić się też w intencji podanej
przez Pana Jezusa: aby kapłani rozpoznali czas schizmy pozostali niezłomni i wierni Świętemu Słowu Bożemu oraz o zjednoczenie się Jego wyświęconych sług.


Modlitwę można podjąć w dowolnym dniu tygodnia, jeśli jednak chcesz modlić się we wspólnocie, możesz dołączyć do nas w każdą sobotę o północy. Łączymy się wtedy duchowo. Więcej szczegółów na temat orędzi Jezusa i samego czuwania znajdziesz poniżej:

JEZUS: Zbierzcie się i módlcie o zjednoczenie Moich wyświęconych sług...

JEZUS: Proszę was tylko o jedno, abyście zachowali czujność i modlili się za wszystkich Moich kapłanów

JESUS: Gather together and pray for the unification of My sacred servants...

MODLITWA ZA DUCHOWIEŃSTWO

NOCNE RÓŻAŃCOWE CZUWANIA MODLITEWNE - AKCJA OGÓLNOŚWIATOWA

NA ŻYWO: KAPLICA WIECZYSTEJ ADORACJI

_________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Księża apelują do biskupów z całego świata. Chcą pozostać wierni nauczaniu Chrystusa

Matka Zbawienia: Módlcie się, aby kapłani Mojego Syna pozostali silni i aby bronili prawdy

JEZUS: Nie zważajcie na wrzaski sprzeciwu, bo ludzka opinia w Moim Królestwie nic nie znaczy

MATKA BOŻA: Moje dziecko, nie odwracaj się nawet na jedną chwilę, gdy rozpowszechniasz Orędzia od Mojego Syna, Jezusa Chrystusa, i Boga Najwyższego, ponieważ czas się kończy

LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
ŚW.FILOMENA
NIE LEKCEWAŻ WEZWAŃ Z NIEBA, LECZ Z POKORĄ JE WYPEŁNIAJ.