Clicks995
ŚW.FILOMENA
11

JEZUS: Niemoralność seksualna doprowadzi was do piekła

JESUS: Sexual Immorality will lead you to Hell

wtorek, 19 kwietnia 2011 roku, godz. 23.50

M
oja córko, choć świat jest podzielony w różny sposób – na tych, którzy przeżywają proste i uporządkowane życie, niektórzy w bogactwie i pokoju; na tych, którzy są dotknięci przez ubóstwo i choroby lub są ofiarami wojny; oraz na tych u władzy – wszyscy będą zdumieni, kiedy staną się świadkami dokładnie tych samych nadchodzących wydarzeń.

Wielu zobaczy w katastrofach ekologicznych Rękę Boga. Inni powiedzą, że one są znakiem końca czasów, podczas gdy jeszcze inni będą mówić, że wszystko to ma związek z globalnym ociepleniem. Ale teraz, w tym czasie, najważniejsze jest to zrozumieć. Grzech, jeśli wzrośnie do niespotykanych rozmiarów, spowoduje zniszczenia w waszym uporządkowanym życiu. Kiedy jednak nasila się do obecnej miary, czego w dzisiejszym świecie wy wszyscy doświadczacie i jesteście świadkami, to możecie mieć pewność, że takie katastrofy są z Ręki Boga.

Bóg, Ojciec Przedwieczny, już reagował i działał w ten sposób. Teraz, gdy przybliża się czas zniszczenia szatana i jego naśladowców, uwolnione zostaną przez Boga, w Jego Miłosierdziu, dalsze zaburzenia ekologiczne. Uczyni to, by powstrzymać szatana i wszystkich jego skorumpowanych ludzi-marionetki, którzy ślinią się na widok bogactw i chwały, które im obiecuje przez jego psychologiczne moce.

Szatan wzbudza złe myśli i czyny w duszach na tyle słabych, by odsłoniły się wobec jego opętańczych mocy. Tacy ludzie mają wspólne cechy. Są egocentryczni, mają obsesję na punkcie światowych ambicji i bogactwa i są uzależnieni od dewiacji seksualnych i władzy. Wszyscy skończą w piekle, jeśli nadal będą oddawać cześć antychrystowi, który właśnie ma się dać poznać światu.

Wielu niewinnych ludzi nie wierzy w szatana, antychrysta, a nawet w Boga, Ojca Wszechmogącego. Nie będą więc chcieli widzieć. Mimo to zastanawiają się, dlaczego upadło to społeczeństwo, w którym żyją. Nie rozumieją zatrważającej prędkości rozpadu tradycyjnej rodziny. Zaliczają to do chorób współczesnego społeczeństwa. Czego nie wiedzą, to że rodzina jest priorytetowym celem szatana. Jest tak, ponieważ on wie, że jeśli rozpada się rodzina, to rozpada się także społeczeństwo. Wielu o tym wie, bo staje się to w dzisiejszym świecie coraz bardziej oczywiste.

Spójrzcie też na niemoralność seksualną. Zastanawiacie się, jak straszliwie społeczeństwo zostało zaatakowane przez tę deprawację. Ale ponownie, nie zdajecie sobie sprawy z tego, że szatan jest odpowiedzialny za każdy akt obscenicznej niemoralności na świecie. Choć wy, którzy jesteście uwikłani w świat rozwiązłości, seksualnych dewiacji i znęcania się nad innymi, będziecie twierdzić, że te czyny są źródłem rozrywki i w niektórych przypadkach przynoszą zysk – musicie wiedzieć, że one będą waszą wejściówką do wiecznych ogni piekielnych.

Za każdy niemoralny akt seksualny, w którym uczestniczycie, wasze ciało, nawet gdy będziecie istnieć duchowo, będzie płonąć na wieki, jakbyście posiadali ciało. Każda część ludzkiego ciała, której nadużywacie przez grzech śmiertelny, będzie cierpieć największy ból w ogniu piekielnym. Dlaczego mielibyście tego chcieć?

Wielu z was, biedne, zwiedzione dusze, nie zdaje sobie sprawy, że nigdy nie powiedziano wam prawdy – prawdy, że istnieje Niebo, czyściec i piekło. Wielu Moich mających dobre intencje wyświęconych sług Kościoła od bardzo długiego czasu nie przywiązuje wagi do tego Nauczania. Niech się wstydzą. Płaczę z powodu ich udręki, ponieważ tak naprawdę wielu z nich samych nie wierzy w piekło. Więc jak mogą głosić kazania o trwodze, jaką jest piekło? Nie mogą, ponieważ wielu z nich wybrało łatwą odpowiedź: „Bóg jest zawsze miłosierny. Nigdy nie zesłałby was do piekła. Zesłałby?”.

Odpowiedź brzmi: nie, nie uczyniłby tego. To prawda, bo On nigdy nie mógłby odwrócić się od Swoich dzieci.

Ale rzeczywistość jest taka, że wiele, wiele dusz zablokowanych przez grzech śmiertelny, do którego popełnienia zostały nakłonione, wciąż na nowo uzależnia się od swoich grzechów, raz za razem. Znajdują się one w tak wielkiej ciemności – wygodnej wewnątrz ich własnej niemoralności – że nadal będą wybierać tę ciemność, nawet po śmierci. Nie mogą być wtedy zbawione. Wybrały tę drogę z własnej wolnej woli, Daru od Boga, w który On nie może ingerować. Ale szatan może. I czyni to.

Wybierzcie życie, które chcecie – ścieżkę życia do Boga, Ojca Przedwiecznego, do Nieba, lub szatana, zwodziciela, w ogniach wiecznego piekła. Nie ma lepszego sposobu na wyjaśnienie wam skutków, Moje dzieci. To z powodu Mojej Miłości i współczucia muszę was uczyć prawdy.

To Orędzie powinno was trochę przestraszyć, bo dopóki nie pokazałbym wam, co was czeka, nie ujawniłbym Mojej prawdziwej Miłości do was wszystkich.

Nadszedł czas, aby stawić czoła przyszłości, nie tylko dla was samych, ale także dla tych przyjaciół, rodziny i bliskich, na których macie wpływ poprzez własne zachowanie. Zachowanie rodzi zachowanie. W przypadku kogoś niewinnego, poprzez swoją niewiedzę moglibyście także nieświadomie prowadzić go i kierować na drogę do wiecznej ciemności.

Zadbajcie o swoją duszę. Jest to Dar od Boga. Jest ona wszystkim, co weźmiecie ze sobą do przyszłego świata.

Wasz Zbawiciel
Jezus Chrystus

Źródło: fatherofloveandmercy.wordpress.com/…/sexual-immorali…
za: jezusdoludzkosci.pl/2011-04-19-23-5…

________________________________________________________________________________________

PROSZĘ, PRZECZYTAJ:

Wizja piekła św. Faustyny

ZEBRANE I POLECANE ORĘDZIA - DLA NASZEJ ŚWIĘTOŚCI

JEZUS: U podstaw wszystkiego będzie leżało zniszczenie komórki rodzinnej

JEZUS: Demaskujcie wszystkich, którzy wspierają węża i jego armię, ale róbcie to dokładnie

JEZUS: Te złe siły infiltrują Mój Kościół od II Soboru Watykańskiego i rozwadniają Moje Nauczanie

JEZUS: Masoneria kościelna sięgnęła obecnie najwyższego poziomu władzy w Moim najświętszym Kościele na ziemi

Franciszek dostał 5 lat na przeróbkę Kościoła

🔥 LIST DO KAPŁANÓW: KOŚCIÓŁ W CZASIE WIELKIEGO ODSTĘPSTWA OD WIARY
robert13 shares this.