Clicks17
ms.news

Bishop Pagan Membantu Ritual Pagan

Bishop San Diego, Robert McElroy, California bersama datuk bandar temoatan telah menganjurkan misi Injil Jubli Katholik ke-250 buat kali pertama di bandar tersebut pada 10hb Januari.

Suatu sembahyang ekumenikal/pagan yang turut mengandungi doa restuan seorang bumiputera Amerika dengan membakar burning white sage, berita ini kemudiannya diwartakan di akhbar diocesan San Diego (Februari 2019).

Ritual yang penuh kejahatan ini dilangsungkan oleh Deakon Katholik, Andy Orosco, seorang India etnik Kumeyaay, yang menjelaskan bahawa ini "ubat daripada Pencipta" bagi "merawat minda, badan dan roh".

Dalam testimoninya pada Ogos 2018, Archbishop Viganò mengatakan pelantikan McElroy ke San Diego merupakan persembahan "orkestra" oleh Kardinal Parolin. Tambahnya, McElroy "kenal sangat akan" peyalahgunaan yang dilakukan oleh Kardinal McCarrick dan merupakan penyokong jesuit pro-gay, James Martin.

#newsAedwlcubfx