Wika
Mga Click
50
fil.news

Kardinal Cordes Laban sa "Lapastangang" Ideya ni Marx

Isinulat ni Kardinal Paul Josef Cordes, 83, na si Kardinal Reinhard Marx ng Munich ay "nakakatakot na walang alam" para sa kanyang panukala na basbasan ang homoseksuwal na pangangalunya sapagkat kikilalanin nito ang homoseksuwal na "daan ng buhay".

Sa kanyang pagsusulat sa kath.net (February 2), sinabi ni Kordes na "binalewala ni Marx ang malinaw na rebelasyon ng Diyos" at idinagdag pa na "hindi binanggit ni Marx na ang homoseksuwalidad ay laging sumasalungat sa kagustuhan ng Diyos". Tinawag ni Cordes na "lapastangan" ang pagbabasbas sa homoseksuwal na pagsasama.

"Paano kung himukin ang mga aktibidad ng mafia 'sa indibiduwal na kaso'?"

picture: Paul Josef Cordes, © Karl-Michael Soemer, CC BY-SA, #newsVmilaguoro